Hvorfor har jeg ikke blitt kalt inn?

Sjekk at du har riktig telefonnummer registrert i Kontakt- og reservasjonsregisteret.  Hvis informasjonen er riktig kan du ta kontakt med oss på telefon 67 50 40 50 (tastevalg 4).

Tilbyr dere drop-in?

Tirsdag 20. og torsdag 22. juli har Bærum vaksinesenter åpent for drop in-vaksinering. Møt opp mellom kl. 9.00 og 16.00.

  • Dette gjelder for personer som ikke tidligere har fått vaksine, og som bor og oppholder seg i Bærum kommune.
  • Du må være født i 2003 eller tidligere. Ta med legitimasjon.
  • Det er fortsatt 12 ukers intervall mellom dosene, så dette er ikke et tilbud om dose 2 vaksinering.

Jeg har fått SMS, men kommer meg ikke inn for å bekrefte timen.

Hvis du får feilmelding når du skal logge deg inn, prøv igjen litt senere.

Jeg har takket ja til vaksinetime som ikke passer – kan jeg endre timen?

Du kan ringe tlf. 67 50 40 50 (tastevalg 4) for å endre timen.

Jeg har fått første dose, når får jeg andre dose?

Du vil få innkalling på SMS når det er din tur. Er du under 65 år uten underliggende sykdommer vil du få dose to etter ca. 12 uker. Er du over 65 år eller i risikogruppe får du dose 2 etter ca. 6 uker.

Jeg har fått en SMS fra Bærum, er den fra Bærum kommune?

Det kan du ikke være 100 prosent sikker på, men alle SMS-er som sendes ut i forbindelse med vaksinering mot Covid-19 har avsender "Bærum". I tillegg vil alle linker i en SMS peke enten mot Internett-domenet bkinfo.no eller baerum.kommune.no. Begge disse domenene eies av Bærum kommune.

Jeg ønsker å ta vaksinen - må jeg registrere meg?

Nei, du vil bli kontaktet på telefon/SMS og tilbudt time når det er din tur.

Har dere telefonnummeret mitt?

Kommunen vil benytte kontaktinformasjonen som ligger i kontaktregisteret som finnes på norge.no når vi kontakter deg. Sjekk at du har riktig telefonnummer registrert i kontaktregisteret på norge.no (krever BankID). Fastlegene bruker sitt eget register.

Er du student og ønsker koronavaksine?

Studenter som er folkeregistrert i en annen kommune, vil få tilbud om koronavaksine i Bærum dersom de ønsker det og skal oppholde seg i Bærum i mer enn fire uker. Ring tlf. 67 50 40 50 tastevalg 5, mellom kl. 9-15 for å registrere deg.

Jeg skal studere i utlandet fra høsten, kan jeg få vaksine?

Ta kontakt med oss så snart som mulig for å bli vaksinert. Send e-post til reisedokumentasjon@baerum.kommune.no eller ring 67 50 40 50 – tastevalg 4. For å bli prioritert må du fremlegge dokumentasjon på studieplass. Dette gjelder personer født i 2003 eller tidligere.

Hvor finner jeg mitt koronasertifikat?

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt Covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Du finner mer informasjon og ditt koronasertifikat på www.helsenorge.no/koronasertifikat

  • Hvis du oppdager feil i opplysningene om vaksinasjon, ta kontakt med kommunen på vaksine@baerum.kommune.no eller telefon 67 50 40 50 – tastevalg 4.
  • Hvis du oppdager feil i opplysningene om testresultater, ta kontakt med stedet der du ble testet.

Jeg har tatt vaksine i utlandet - kan jeg få det etterregistrert i Norge?

Etterregistrering av vaksiner tatt i utlandet tilbys av noen fastleger og private aktører. Ta kontakt direkte.

For å kunne etterregistrere koronavaksiner må du også ha norsk fødselsnummer eller d-nummer. Registreringen kan skje før reise til Norge.

Se HelseNorge for mer informasjon 

Kan jeg ha med en ledsager til vaksinesenteret?

Vi ser helst at du kommer alene, men om du må ha med ledsager er det selvfølgelig i orden. Dere trenger ingen dokumentasjon på det, men husk at den som skal vaksineres må ha med seg legitimasjon.

Jeg er pårørende til / verge for en som ikke klarer å følge opp tilbud om vaksine selv - kan dere ta kontakt med meg isteden?

Du kan kontakte kommunen på tlf. 67 50 40 50 (tastevalg 4), så tar vi imot informasjon og kontakter deg når det blir din pårørendes tur.

Hvordan kan jeg som oppholder meg i kommunen, uten å være folkeregistrert her, registrere meg slik at jeg får vaksine i Bærum kommune?

Du kan kontakte kommunen på tlf. 67 50 40 50 (tastevalg 5), så tar vi imot informasjon og kontakter deg når det blir din tur.

Hvilken vaksine får jeg?

Vi vaksinerer med vaksiner fra Pfizer og Moderna. Det er ikke mulig å velge selv hvilken vaksine du får.

Hvordan blir smittevernet ivaretatt på Bærum vaksinesenter?

Bærum vaksinesenter er på 3 500 m² og det er rikelig med plass for å holde god avstand til andre. Munnbind blir delt ut ved inngangen og hånddesinfeksjon er tilgjengelig ved inngangen og inne i hallen. Munnbind og hånddesinfeksjon skal benyttes.

Jeg har hatt Covid-19. Trenger jeg å ta vaksine?

Dersom du har tatt en positiv PCR-test i Norge skal du bare ta én vaksinedose, uavhengig om du har antistoffer. Det anbefales at vaksinen gis tidligst tre måneder etter at man er blitt frisk. Dersom du har hatt Covid-19 og blir kalt inn til vaksinasjon, så si ifra til vaksinasjonsstedet så de kan ta hensyn til det i planleggingen.

Hva koster det å ta vaksinen?

Vaksinen er gratis.

Er koronavaksinen trygg?

Vaksinene er grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Les mer om de ulike vaksinene på FHI sine nettsider.

Kan jeg få Janssen-vaksinen? 

Janssen-vaksinen er ikke en del av koronavaksinasjonsprogrammet. Men personer som ønsker det, kan bli vurdert av lege for om de kan få den. Les mer på HelseNorge.

Skal barn ta koronavaksine?

For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av Covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Nasjonale myndigheter anbefaler foreløpig ikke at barn under 18 år vaksineres. 

Det åpnes likevel for vaksinasjon av barn og unge fra 12 år med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer og tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt.

Vil personer som er vaksinert kunne droppe smittevernreglene?

Vaksinasjon beskytter godt, men gir ingen garanti mot å bli smittet og være smittsom. Les mer om hva det betyr å være beskyttet og fullvaksinert, og hvilke råd og regler som gjelder for disse gruppene på FHI sin nettside.

Hvilke bivirkninger kan vaksinen gi?

De fleste bivirkningene oppstår de første dagene etter vaksinasjon, og går over i løpet av et par dager:

  • De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet.
  • Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2. 

Hvordan følger dere med på bivirkninger?

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Alt helsepersonell som vaksinerer, har plikt til å melde fra om alvorlige eller uventede hendelser som de tror kan ha sammenheng med vaksinasjon.

Les mer på nettsidene til Legemiddelverket.