Når er drop-in i uke 4

 • mandag-fredag kl. 9-20 på Fornebu vaksinesenter, Forneburingen 51
 • lørdag-søndag kl. 9-15 på Fornebu vaksinesenter, Forneburingen 51

Gjelder:

 • dose 1 for innbyggere over 12 år
 • dose 2 for innbyggere over 12 år. Se mer informasjon om dose 2 til 12-15-åringer.
 • dose 3 for personer over 18 år. Det må være minst 20 uker mellom dose 2 og 3.
 • dose 4 for innbyggere som har dokumentasjon på at de skal prioriteres for dette.

Hvor blir jeg vaksinert? 

Vi vaksinerer på Fornebu i Forneburingen 51 og på Vitusapotekene på Rykkinn, Fornebu, Sandvika og Østerås. 

Du vil få beskjed om hvor du skal møte opp når du får time.

Kan 12-åringer få dose 2?

Ja, de kan få tilbud om dose 2. Hvis de har hatt covid-19, får de som hovedregel ikke tilbud om dose 2. Se mer informasjon om dose 2 til 12-15-åringer.

Jeg fikk oppfriskningsdose for et par uker siden, men den er ikke registrert på Helse Norge, hva gjør jeg?

Send en e-post til vaksine@baerum.kommune.no

Hvem bør ta oppfriskningsdose og når?

Alle fra 45 år og oppover, og yngre personer som tilhører risikogruppene anbefales å ta oppfriskningsdose når det er gått 20 uker siden dose 2. Personer 18–45 år som ikke tilhører risikogruppene får også tilbud om oppfriskningsdose. Det må gå minst 20 uker mellom dose 2 og oppfriskningsdose.

Det er egne føringer for alvorlig immunsupprimerte personer.

Gjennomgått Covid-19 

FHI anbefaler at du vaksinerer deg selv om du har gjennomgått Covid-19. Det anbefales at vaksinen gis tidligst tre måneder etter at du er blitt frisk.

To vaksinedoser og gjennomgått Covid-19

Hvis du har to vaksinedoser, men nylig fikk korona gjelder følgende:

 • Er du under 65 år og det gikk minst tre uker fra du tok dose 2 til du fikk covid-19, trenger du ikke å ta oppfriskningsdose nå. Denne kan først gis 20 uker etter at du har blitt frisk.
 • Er du over 65 år og det gikk under tre måneder fra du tok dose 2 til du fikk covid-19, bør du ta en oppfriskningsdose, men denne kan først gis 20 uker etter at du har blitt frisk.
Oversikt over når du kan ta oppfriskningsdose

Skal jeg bestille time selv?

Nei, du vil få invitasjon til time på SMS når det er din tur.

Innbyggere som ikke kan benytte skjema i SMS-invitasjonen, kan ringe 67 50 40 50 tastevalg 4. 

Lenken i SMS fører til en innloggingsside for Vitusapotekene. Er dette en falsk SMS? 

Nei. Enkelte innbyggere vil få en SMS som peker mot en innloggingsside hos Vitusapotekene. Vitusapotekene på Rykkinn, Fornebu, Sandvika og Østerås vil vaksinere innbyggere for Bærum kommune. Derfor får du opp deres innloggingsside.

Kan jeg bytte time?

Det er mange som ønsker vaksine nå og vi oppfordrer alle til å benytte timen man har fått tildelt. 

Hva skjer hvis jeg takker nei til tilbudt time?

Du får tilbud om en ny time, men det kan ta litt tid. Det er også drop-in i Bærum. Vi legger ut nye tider for drop-in på nettsidene.

Jeg har spesielle behov - må jeg melde det inn på forhånd?

Nei. Vi har folk/vakter/sykepleiere/lege på vaksinesenteret som hjelper til med spesielle behov, for eksempel rullestol, ekstra tilsyn, ledsager, hjelp til å komme seg inn og ut fra taxi eller bil, slippe å stå i kø, og medisinske spørsmål. Dette ordnes når man ankommer vaksinetimen og du må ikke melde det inn på forhånd.

Kan jeg bli vaksinert hjemme?

Innbyggere som ikke kan komme seg til et vaksinesenter, kan få vaksinen hjemme. Ta kontakt med din fastlege. 

Jeg er pårørende til/verge for en som ikke klarer å følge opp tilbud om vaksine selv

Vi setter stor pris på om du sender en e-post med navn og adresse til vaksine@baerum.kommune.no

Hvilken vaksine får jeg?

Vi vaksinerer med vaksiner fra Pfizer og Moderna. Hvis vi har begge typer tilgjengelig på vaksinesenteret kan du velge hvilken vaksine du ønsker. Du trenger ikke å ringe på forhånd for å gi beskjed om eller sjekke hvilken vaksine du vil he. Du vil bli spurt om dette ved innregistrering og vil få vaksinen du ønsker så lenge beholdningen rekker.

Jeg har fått SMS, men kommer meg ikke inn for å bekrefte timen.

Hvis du får feilmelding når du skal logge deg inn, prøv igjen litt senere.

Jeg er gravid, skal jeg ta vaksine?

FHI anbefaler alle gravide å vaksinere seg mot Covid-19. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel. Vaksinering anbefales i 2. og 3. trimester med mindre det er risikofaktorer hos mor eller stor smitterisiko, da anbefales vaksinasjon i 1. trimester.

Send e-post til vaksine@baerum.kommune.no for å bestille time. Det er også drop-in i Bærum. Vi legger ut nye tider for drop-in på nettsidene.

Mer informasjon fra FHI

Karantene, isolasjon og vaksinering

Er du i karantene eller har fått påvist Covid-19 skal du ikke møte opp til vaksinering.

Jeg har fått en SMS fra Bærum, er den fra Bærum kommune?

Det kan du ikke være 100 prosent sikker på, men alle SMS-er som sendes ut i forbindelse med vaksinering mot Covid-19 har avsender "Bærum". I tillegg vil alle linker i en SMS peke enten mot Internett-domenet bkinfo.no eller baerum.kommune.no. Begge disse domenene eies av Bærum kommune.

Har dere telefonnummeret mitt?

Kommunen vil benytte kontaktinformasjonen som ligger i kontaktregisteret som finnes på norge.no når vi kontakter deg. Sjekk at du har riktig telefonnummer registrert i kontaktregisteret på norge.no (krever BankID). Fastlegene bruker sitt eget register.

Hvor finner jeg mitt koronasertifikat?

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt Covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Du finner mer informasjon og ditt koronasertifikat på www.helsenorge.no/koronasertifikat

 • Hvis du oppdager feil i opplysningene om vaksinasjon, ta kontakt med kommunen på vaksine@baerum.kommune.no eller telefon 67 50 40 50 – tastevalg 4.
 • Hvis du oppdager feil i opplysningene om testresultater, ta kontakt med stedet der du ble testet.

Jeg har tatt vaksine i utlandet - kan jeg få det etterregistrert i Norge?

Etterregistrering av vaksiner tatt i utlandet tilbys av noen fastleger og private aktører. Ta kontakt direkte.

For å kunne etterregistrere koronavaksiner må du også ha norsk fødselsnummer eller d-nummer. Registreringen kan skje før reise til Norge.

Se HelseNorge for mer informasjon 

Hva koster det å ta vaksinen?

Vaksinen er gratis.

Er koronavaksinen trygg?

Vaksinene er grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Les mer om de ulike vaksinene på FHI sine nettsider.

Hvilke bivirkninger kan vaksinen gi?

De fleste bivirkningene oppstår de første dagene etter vaksinasjon, og går over i løpet av et par dager:

 • De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet.
 • Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2. 

Hvordan følger dere med på bivirkninger?

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Alt helsepersonell som vaksinerer, har plikt til å melde fra om alvorlige eller uventede hendelser som de tror kan ha sammenheng med vaksinasjon.

Les mer på nettsidene til Legemiddelverket.