Når starter vaksineringen i Bærum?

Kommunen mottok den første leveransen, 355 doser, i uke 1. 6. januar startet vaksineringen på Stabæktunet sykehjem.

Hvem skal få koronavaksinen først?

Prioriteringene over hvem som får vaksinen først vil avhenge av smittesituasjonen i landet. I en innledende periode når det er begrenset tilgang til vaksine vil risikogrupper prioriteres først. Utvalgte grupper av helsepersonell vil få tilbud om koronavaksinasjon samtidig som eldre.

Prioriteringen kan endre seg, ut fra smittesituasjonen i samfunnet, graden av kontroll og presset på helsetjenesten og ny kunnskap om vaksinenes egenskaper, effekt og risiko for ulike grupper.

Les mer om prioriteringsrekkefølgen her. 

Når får jeg vaksine?

Du vil bli kontaktet når det er din tur. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Hvor skal jeg ta vaksine?

Alle som får time til vaksinering, vil få beskjed hvor de skal møte opp. Det vil opprettes et vaksinasjonssenter i Bærum, men lokasjon for dette er foreløpig ikke besluttet.

Jeg bor i Bærum, men har fastlege i en annen kommune - hvor får jeg vaksinen?

Det er ikke avklart ennå om det er fastlegen din eller Bærum kommune som skal foreta vaksinering av deg som er bosatt i Bærum, men har fastlege i en annen kommune.  

Som innbygger i Bærum kommune vil du bli kontaktet av kommunen eller din fastlege når det er din tur for vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlegen for å sette seg på venteliste. 

Hva vil det koste å ta koronavaksinen?

Vaksinen er gratis.

Når regner dere med at alle i risikogrupper vil være vaksinert?

Det er gode muligheter for at alle i risikogruppene er vaksinert i løpet av første halvår 2021. Dette avhenger at produksjon og leveranser opprettholdes.

Er koronavaksinen trygg?

Vaksinen vil være grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Les mer om de ulike vaksinene på FHI sine nettsider.

Skal barn ta koronavaksine?

Nasjonale myndigheter anbefaler ikke at barn under 18 år vaksineres i første omgang. Når det foreligger mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom.

Vil personer som er vaksinert kunne leve som normalt?

Personer som er vaksinert er bedre beskyttet mot sykdom, men det er fortsatt mye som er usikkert. Vi vet enda ikke nok om vaksinenes egenskaper, og om vaksinene hindrer videre smitte til andre. Utgangspunktet er derfor at smitteverntiltak må opprettholdes til vi har mer kunnskap om dette. Når mange nok er vaksinert, vil vi kunne leve mer normalt.

Vil personer som er vaksinert slippe karantene?

Utgangspunktet er at smitteverntiltak som karantene må opprettholdes til vi har kunnskap om vaksinens effekt på smittespredning.

Hvor effektive er vaksinene og hvor trygge er de?

Dette vet vi om vaksinene når de blir godkjent:

  • Vi vet at vaksinene gir en akseptabel effekt, men vi vet ikke hvor lenge effekten varer.
  • Vi vet mye om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos voksne, men sannsynligvis mindre om bivirkninger hos barn, eldre og gravide.
  • Vi har ikke langtidsdata om effekter og bivirkninger, og kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksineringen.

Hvordan følger dere med på bivirkninger?

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Alt helsepersonell som vaksinerer, har plikt til å melde fra om alvorlige eller uventede hendelser som de tror kan ha sammenheng med vaksinasjon.

Les mer på nettsidene til Legemiddelverket.