Når får jeg vaksine?

FHIs vaksineringscenario viser forventet tidspunkt for vaksinering for hele den voksne befolkningen. Oversikten kan bli endret. Siste oppdatering er 30. mars 2021.

Vaksineringsscenario - foreløpig kalender

Du vil bli kontaktet på telefon/SMS når det er din tur. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlegen for å sette seg på venteliste.

Jeg har fått en SMS fra Bærum, er den fra Bærum kommune?

Det kan du ikke være 100 prosent sikker på, men alle SMS-er som sendes ut i forbindelse med vaksinering mot Covid-19 har avsender "Bærum".

I tillegg vil alle linker i en SMS peke enten mot Internett-domenet bkinfo.no eller baerum.kommune.no. Begge disse domenene eies av Bærum kommune.

Hvilken prioriteringsgruppe tilhører jeg?

Det er året du fyller som avgjør hvilken prioriteringsgruppe du inngår i. Personer med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp prioriteres.

Jeg ønsker å ta vaksinen - må jeg registrere meg?

Nei, du vil bli kontaktet på telefon/SMS og tilbudt time når det er din tur.

Har dere telefonnummeret mitt?

Kommunen vil benytte kontaktinformasjonen som ligger i kontaktregisteret som finnes på norge.no når vi kontakter deg. Sjekk at du har riktig telefonnummer registrert i kontaktregisteret på norge.no (krever BankID). Fastlegene bruker sitt eget register.

Jeg er pårørende til en som ikke klarer å følge opp tilbud om vaksine selv - kan dere ta kontakt med meg isteden?

Du kan kontakte kommunen på tlf. 67 50 40 50 (tastevalg 4), så tar vi imot informasjon og kontakter deg når det blir din pårørendes tur.

Hvordan kan jeg som oppholder meg i kommunen, uten å være folkeregistrert her, registrere meg slik at jeg får vaksine i Bærum kommune?

Du kan kontakte kommunen på tlf. 67 50 40 50 (tastevalg 5), så tar vi imot informasjon og kontakter deg når det blir din tur.

Kan jeg søke om å komme høyere opp i prioriteringen?

Nei, Bærum kommune følger prioriteringene fra nasjonale myndigheter. Se prioriteringsrekkefølgen på FHI sine nettsider.

Hvor skal jeg ta vaksine?

Alle som får time til vaksinering, vil få beskjed hvor de skal møte opp. De fleste vil få vaksinen ved kommunens vaksinesenter i Bærum idrettspark på Rud. Les mer om vaksinesenteret her.

Får man vaksine like raskt hos fastlegen som på vaksinesenteret?

Vaksinesenteret og fastlegene er så langt som mulig koordinert i vaksinetempo og ligger nokså likt. Antall personer på fastlegelistene i hver prioriteringsgruppe er utgangspunkt for vaksinefordelingen.

Hvordan blir smittevernet ivaretatt på Bærum vaksinesenter?

Bærum vaksinesenter er på 3 500 m² og det er rikelig med plass for å holde god avstand til andre. Munnbind blir delt ut ved inngangen og hånddesinfeksjon er tilgjengelig ved inngangen og inne i hallen. Munnbind og hånddesinfeksjon skal benyttes.

Jeg bor i Bærum, men har fastlege i en annen kommune - hvor får jeg vaksinen?

Har du fastlege i annen kommune, vil du få tilbud om vaksine i Bærum kommune.

Jeg er i en risikogruppe - hvor får jeg vaksinen?

Noen vil bli vaksinert hos fastlegen, andre på kommunens vaksinesenter. Du vil bli kontaktet av fastlegen eller kommunen med tilbud om time.

Jeg har hatt Covid-19. Trenger jeg å ta vaksine?

Personer som har hatt Covid-19 trenger bare én vaksinedose. Det anbefales at vaksinen gis tidligst tre måneder etter at man er blitt frisk. Dersom du har hatt Covid-19 og blir kalt inn til vaksinasjon, så si ifra til vaksinasjonsstedet så de kan ta hensyn til det i planleggingen.

Hva koster det å ta vaksinen?

Vaksinen er gratis.

Hvordan skjer vaksineringen?

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. Husk å ta på klær med ermer som lett kan brettes opp. Vaksinen skal gis to ganger med noen ukers mellomrom. Når du har tatt dose 1 vil du få time for dose 2.

Er koronavaksinen trygg?

Vaksinene er grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Les mer om de ulike vaksinene på FHI sine nettsider.

Skal barn ta koronavaksine?

For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av Covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Nasjonale myndigheter anbefaler foreløpig ikke at barn under 18 år vaksineres. 

Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom 16-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer og tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt.

Skal gravide ta vaksine?

Det er foreløpig ikke aktuelt med en generell anbefaling om vaksinering av gravide. Vaksinering av gravide som er i risikogruppe på grunn av annen sykdom bør vurderes individuelt av lege.

Vil personer som er vaksinert kunne droppe smittevernreglene?

Personer som er vaksinert er bedre beskyttet mot sykdom, men det er fortsatt mye som er usikkert. Vi vet enda ikke nok om vaksinenes egenskaper, og om vaksinene hindrer videre smitte til andre. Utgangspunktet er derfor at smitteverntiltak må opprettholdes til vi har mer kunnskap om dette. Når mange nok er vaksinert, vil vi kunne leve mer normalt.

Vil personer som er vaksinert slippe karantene?

Utgangspunktet er at smitteverntiltak som karantene må opprettholdes til vi har kunnskap om vaksinens effekt på smittespredning.

Hvilke bivirkninger kan vaksinen gi?

De fleste bivirkningene oppstår de første dagene etter vaksinasjon, og går over i løpet av et par dager:

  • De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet.
  • Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2. 

Hvordan følger dere med på bivirkninger?

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Alt helsepersonell som vaksinerer, har plikt til å melde fra om alvorlige eller uventede hendelser som de tror kan ha sammenheng med vaksinasjon.

Les mer på nettsidene til Legemiddelverket.