Unge 16-17 år anbefales koronavaksine. Anbefalt intervall mellom dose 1 og 2 er 12 uker.

Informasjon om åpningstider på Bærum vaksinesenter.

Samtykke

Unge under 16 vil trenge samtykke fra begge foresatte. Det gjelder også ved delt foreldreansvar. Samtykkeskjema må tas med ferdig signert på vaksinasjonsdagen. Gi beskjed dersom ungdommen har allergi.

Samtykkeskjema Covid-19 vaksine.pdf

Mulige bivirkninger

Vaksinen medfører at kroppen beskytter seg mot koronaviruset. Noen får forbigående lett bivirkning 1 til 3 dager etter vaksineringen. Det vanligste er smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter.

Alvorlige bivirkninger av vaksiner er sjeldne.

Les mer om koronavaksinen, bivirkninger og effekt på helsenorge.no

Bakgrunn for tilbud om vaksine 

Voksne og ungdom fra 16 år anbefales koronavaksine. Anbefalingen henger først og fremst sammen med risikoen for alvorlig sykdomsforløp ved koronainfeksjon i disse gruppene. Det er de eldste, og personer med enkelte sykdommer og tilstander som har størst risiko for alvorlig forløp og død av koronasykdom. Selv om de fleste unge og friske personer takler covid-19 godt, er det også en del i denne gruppen som kan bli alvorlig syke.

Les mer på FHI sine nettsider.