Vaksinering mot covid-19 er i gang. De eldste og helsepersonell vaksineres først. Vaksinen er gratis og frivillig. Du vil bli kontaktet for tilbud om vaksine.

Kort fortalt

 • Alle får vaksine!
 • Vi setter alle vaksinene vi får hver uke.
 • Prioriteringene fra nasjonale myndigheter er strenge og vi følger dem nøye.
 • Fra uke 7 åpner kommunen et vaksinesenter som gjør at vi kan øke kapasiteten betraktelig, dersom vi får mange vaksinedoser.
 • Hvor fort vaksineringen går, kommer alt an på hvor mange vaksinedoser vi får per uke.

Hva skjer nå?

Bærum kommune er godt i gang med vaksinasjon av befolkningen i tråd med prioriteringslisten fra nasjonale myndigheter.

I uke 5 fikk Bærum kommune 1 758 vaksinedoser. I løpet av denne uken har beboerne på sykehjemmene fått sin andre dose.

I uke 5 startet vaksinering for innbyggere over 85 år (prioriteringsgruppe 2). Noen vil bli vaksinert hos fastlegen sin, men ikke alle fastlegekontor har anledning til å gjennomføre vaksineringen. De som ikke kan vaksineres hos fastlegen vil få tilbud om time på kommunens vaksinesenter i Bærum idrettspark på Rud som åpner i uke 7.

Innbyggere i prioriteringsgruppe 2 vil bli kontaktet med tilbud om time for vaksinering.

Vaksineleveranser

Kommunen mottar ukentlige leveranser av vaksine, men mengden varierer fra uke til uke. Derfor vet vi ikke nøyaktig når de ulike gruppene kan regne med å bli vaksinert.

Vi følger prioriteringene fra nasjonale myndigheter. På Folkehelseinstituttets nettside kan du se når vi forventer å kunne vaksinere ulike grupper mot covid-19. Kalenderen er foreløpig og vil bli endret jevnlig.

Vaksineringsscenario - foreløpig kalender

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå:

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år
  OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (les mer på nettsidene til FHI)
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (les mer på nettsidene til FHI)
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander (les mer på nettsidene til FHI) 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander (les mer på nettsidene til FHI)
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år

Les mer på Folkehelseinstituttets nettside.

Kommunen eller fastlegen din vil kontakte deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Hvis du er usikker på om fastlegen har registrert at du er i en risikogruppe, ta kontakt med fastlegen elektronisk eller på SMS.

Viktig å registrere kontaktinformasjon

Kommunen vil i stor grad benytte kontaktinformasjonen som ligger i kontakt- og reservasjonsregisteret som finnes på norge.no når vi kontakter deg. Vi anbefaler deg å sjekke at du og dine har riktig telefonnummer og e-postadresse registrert i kontaktregisteret på norge.no. Det er mulig å registrere telefonnummer til en pårørende. Fastlegene bruker eget register. 

Alle som bor og oppholder seg i kommunen vil få tilbud om vaksine. Alle som får time til vaksinering, vil få beskjed hvor de skal møte opp.

Koronavaksinen er gratis.

Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på www.baerum.kommune.no/omkoronavaksine

Her kan du lese Bærum kommunes plan for koronavaksinering (pdf). Dokumentet endres fortløpende. Dette er versjon 1, dato: 17. januar 2021

Mer informasjon om vaksine mot korona på Folkehelseinstituttets nettside.