FHI utarbeider et «nøkternt» vaksinescenario, med forventet tidspunkt for vaksinering for hele den voksne befolkningen. (Oversikten kan bli endret. Siste oppdatering er 29. januar 2021.) 

 

Bærum kommune setter alle vaksiner vi mottar hver uke. 
   
Beboere på sykehjem Desember – februar 2021 
Helsepersonell Januar – august 2021 
Over 85 år Januar – mars 2021 
75-84 år Februar til april 2021 
65-74 år Mars – juni 2021 
18-64 år med høy risiko Mars – juni 2021 
55-64 år
med underliggende sykdommer
Februar – mai 2021 
45-54 år
med underliggende sykdommer
Mars – juli 2021 
18-44 år
med underliggende sykdommer
Mai – juli 2021 
55-64 år Fra mai måned
45-54 år Fra juni måned
18-44 år   Fra juli måned

 

For definisjon av høy risiko og underliggende sykdommer, se FHI sine sider

Lenke til FHIs vaksinescenario