Kort fortalt

 • Alle som bor og oppholder seg i kommunen vil få tilbud om vaksine mot Covid-19 via SMS eller telefon. Du trenger ikke å registrere deg i vaksinekø.
 • Bærum kommune vaksinerer i tråd med prioriteringslisten fra nasjonale myndigheter.
 • Vaksinen er gratis.
 • Bærum vaksinesenter ligger i Bærum idrettspark, Hauger skolevei 36, Rud.

Når blir det min tur til å få koronavaksine?

Fra 6. april og de kommende ukene vaksinerer vi personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp, og personer mellom 65 og 74 år.

Det er om lag 16 000 personer i de to gruppene som står for tur. Det vil ta noen uker før alle blir innkalt til time, avhengig av hvor store leveranser kommunen får av vaksinene. Innbyggere med høy risiko for alvorlig forløp får tilbud først, deretter går prioriteringen etter alder fra eldst til yngst. Det kan oppstå noe differanser på rekkefølge, da fastlegene og vaksinasjonssenteret vil ha hver sine lister.

Er du over 75 år og ikke har blitt kontaktet av kommunen med tilbud om vaksine, ber vi deg ringe oss på tlf. 67 50 40 50 (tastevalg 4).

Bærum kommune følger Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger om hvem som skal prioriteres for koronavaksine. Når den enkelte får vaksine, er avhengig av hvor mange vaksinedoser kommunen får levert fra FHI. 

FHI utarbeider det de omtaler som et nøkternt vaksineringsscenario, med forventet tidspunkt for vaksinering for hele den voksne befolkningen. Oversikten kan bli endret. Merk at det er en grov skisse av hva som kan komme, men ikke nødvendigvis hva det kommer til å bli. Siste oppdatering er 15. april 2021.

Prioriteringsgruppe Forventet oppstart
1. Beboere på sykehjem og omsorgsboliger for eldre Desember 2021 
1. og 2. Helsepersonell Januar 2021 
2. Over 85 år Januar 2021 
3. 75-84 år Februar 2021 
4a. 65-74 år Mars 2021 
4b. 18-64 år med høy risiko merket med * i listen over risikogrupper under Mars 2021 
5. 55-64 år
med underliggende sykdommer
April 2021 
6. 45-54 år
med underliggende sykdommer
April 2021 
7. 18-44 år
med underliggende sykdommer
Mai 2021 
8. 55-64 år Mai 2021
9. 45-54 år Juni 2021
18-44 år   Juni 2021

Risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eksempel ALS, Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m² eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Fastlegen skal vurdere og ha oversikt over hvem som har høy risiko for alvorlig forløp. Har du spørsmål til dette ta kontakt med fastlegen din.

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Vaksinering av prioritert helsepersonell

Inntil 20 prosent av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten.

Om ungdom 16-17 år

For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer merket med * i listen øver. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt jf. Norsk barnelegeforenings liste.

Vaksineleveranser

 • Uke 15: 2 112 doser Pfizer og 3 500 doser Moderna.
 • Uke 16: 2 388 doser Pfizer og 0 doser Moderna.
 • Uke 17: 4 728 doser Pfizer og 0 doser Moderna.

Vi får vanligvis informasjon om vaksineleveranser fem dager før vi mottar dosene. Vi setter alle vaksiner vi får hver uke, men antall doser varierer fra uke til uke.

Oversikt over antall vaksinerte i Bærum

 

Prioriteringsgruppe Antall
vaksinerte
til og med
uke 14
Antall personer
i gruppen
1. Beboere på sykehjem og omsorgsboliger for eldre 1 065 1 145
2. Over 85 år 3 042 3 264
3. 75-84 år 7 864  8 688
4b. 18-64 år med høy risiko 1 343 1 751

Her kan du lese hele vaksinerapporten til og med uke 14 (pdf).

Her kan du se tidligere statusmeldinger.

Tilbud om time via SMS

De fleste får invitasjon til time for vaksinering på SMS. Når du har mottatt meldingen, må du logge deg inn via ID-porten for å bekrefte den oppsatte timen.

Dette er veldig viktig:

Hvis du ikke logger deg inn og bekrefter timen innen 24 timer blir timen tilbudt en annen. Hvis du får feilmelding når du skal logge deg inn, prøv igjen litt senere.

Noen får tilbud om time via telefon fra Bærum kommune. Det er viktig at du tar telefonen, selv om vi ringer fra et ukjent nummer.

De som vaksineres hos fastleger får innkalling fra fastlegen.

Sjekk at du har riktig telefonnummer registrert i kontaktregisteret på norge.no (krever BankID).

Om du oppholder deg i Bærum kommune, men ikke er folkeregistrert her, kan du ta kontakt på tlf. 67 50 40 50 (tastevalg 5).

Hvor blir jeg vaksinert?

Bærum vaksinesenter ligger i Bærum idrettspark, Hauger skolevei 36, Rud. Les mer her.

Har du spørsmål om vaksinasjon i Bærum?

Ta kontakt på e-post vaksine@baerum.kommune.no eller telefon 67 50 40 50 (tastevalg 4).

Har du spørsmål om egen helse og vaksine, ta kontakt med fastlegen din.

Informasjon om vaksinering på andre språk

Koronavaksiner

Informasjon om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) på ulike språk.

Informasjon om koronavaksinen fra Moderna på ulike språk.

Informasjon om koronavaksinen fra AstraZeneca på ulike språk.

Den 11. mars besluttet Folkehelseinstituttet (FHI) en midlertidig pause i vaksinering med AstraZeneca-vaksine i Norge. 26. mars besluttet FHI å forlenge pausen til AstraZeneca-vaksinen til 15. april.

Hvilke bivirkninger kan vaksinen gi?

De fleste bivirkningene oppstår de første dagene etter vaksinasjon, og går over i løpet av et par dager:

 • De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet.
 • Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2.

Hvordan følger dere med på bivirkninger?

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Alt helsepersonell som vaksinerer, har plikt til å melde fra om alvorlige eller uventede hendelser som de tror kan ha sammenheng med vaksinasjon.

Les mer på nettsidene til Legemiddelverket.