Informasjon om dose 3.

Hvem får tilbud om dose 3? 

Det er besluttet at alle over 18 skal få tilbud om en oppfriskningsdose (dose 3). FHI har gjort en vurdering av hvordan dette skal gjennomføres.

Etter at alle over 65 år har fått tilbud om oppfriskningsdose, vil alle over 45 år, personer over 18 år med alvorlig underliggende sykdommer og alle i helse- og omsorgstjenesten få tilbud. Deretter får de mellom 18 og 45 år oppfriskningsdosen.

Intervallet mellom andre dose og oppfriskningsdose er minimum 20 uker.

Se mer om koronavaksinering i Bærum her

Hvem bør ta oppfriskningsdose og når?

Alle over 18 år bør ha minst tre runder med beskyttelse mot koronavirus. Det kan være tre vaksinedoser eller det kan være  vaksinedoser kombinert med at du har hatt korona. Det må gå minst 3 uker mellom hver hendelse for at det skal gi ønsket effekt.

Det er egne føringer for alvorlig immunsupprimerte personer.

Hvis du har to vaksinedoser, men nylig fikk korona gjelder følgende:

  • Er du under 65 år og det gikk minst tre uker fra du tok dose 2 til du fikk covid-19, trenger du ikke å ta oppfriskningsdose nå.
  • Er du over 65 år og det gikk under tre måneder fra du tok dose 2 til du fikk covid-19, bør du ta en oppfriskningsdose. Men denne kan først gis 20 uker etter at du har blitt frisk.