Informasjon om vaksinetilbud til barn 5-11 år.

Barn i årskull 2016-2010, og de i årskull 2017 som har fylt 5 år, kan vaksineres dersom de foresatte ønsker det. Barn som har hatt covid-19 vil ikke få tilbud om vaksine.

Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester. 

Barn og unge har svært lav risiko for å bli alvorlig syke av koronasykdom. Infeksjon fører sjelden til sykehusinnleggelser hos barn og innleggelsestiden har i snitt vært et døgn. Det er begrenset kunnskap om bivirkninger for aldersgruppen 5-11 år, og dette taler for forsiktighet ved vaksinasjon. FHI vil derfor ikke gi en generell anbefaling om å vaksinere alle barn, men mener at vaksine til barn og unge vil kunne redusere risiko for sykdom hos det enkelte barn.

Bærum kommune jobber nå med hvordan tilbudet skal organiseres. Mer informasjon vil bli lagt ut her.

Les mer på FHI sin nettside.

Barn 5-11 år med allvorlig grunnsykdom

Enkelte barn i alderen 5-11 år med en alvorlig grunnsykdom vil få tilbud om vaksine. Tilbudet vil gjelde en liten gruppe med barn som har svært alvorlig sykdom fra før, som de med kreft, organtransplanterte, alvorlig immunsvikt, alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer. Det er BioNTech/Pfizer-vaksinen som vil bli brukt og den vil bli spesielt dosert for barn.

Er du usikker på om barnet ditt er i denne gruppen eller har spørsmål, kan du snakke med fastlegen til barnet eller barnelegen der barnet får behandling og oppfølging.

Vaksinering i Drammen

Barn dette gjelder i Bærum kommune blir vaksinert av Drammen kommune.

Se Drammen kommunes nettsider for mer informasjon om hvem dette gjelder for, påmelding og tider for vaksinering.

Mer informasjon

Les mer om vaksinering av barn mellom 5 og 11 år her (fhi.no)