– Vi skulle gjerne vaksinert mange flere, men vi bruker alle dosene vi får, sier vaksinekoordinator Tonje Vågårøy. Denne uken mottar Bærum kommune 1  998 doser av Pfizer-vaksinen.

Disse dosene vil i hovedsak til å vaksinere personer i aldersgruppen 75-84 år, på kommunens vaksinesenter på Rud, hos fastleger og gjennom det mobile vaksineteamet. De eldste får tilbud om vaksine først. 

– De aller fleste beboere på sykehjem og omsorgsboliger for eldre er nå fullvaksinert. Det gjenstår også noen personer i gruppen over 85 år, sier Vågårøy.  
– Innbyggere over 85 år som ikke har fått tilbud om vaksine kan ta kontakt på telefon 67 50 40 50 (tastevalg 4). 

Kan vaksinere 40 000 per uke 

Tilgangen på vaksiner er foreløpig sterkt begrenset, men kommunen er klar til å vaksinere langt flere.

– På Bærum vaksinesenter har vi kapasitet til å sette over 40 000 doser per uke, sier Vågårøy. 

Til og med uke 11 hadde 10 575 personer fått første dose, mens 4 913 var ferdig vaksinert i Bærum. Hvis vaksineprodusentene leverer vaksiner som planlagt fremover, vil kommunen få nok doser til å kunne tilby hele den voksne befolkningen vaksine i løpet av sommermånedene.  

Har du hatt Covid-19? 

Personer som har hatt Covid-19 trenger bare én vaksinedose. Det anbefales at vaksinen gis tidligst tre måneder etter at man er blitt frisk av Covid-19.  

–  Dersom du har hatt Covid-19 og blir kalt inn til vaksinasjon, så si ifra til vaksinasjonsstedet så de kan ta hensyn til det i planleggingen, sier Vågårøy. 

Vaksine mot Covid-19 sprøyte