Personer med alvorlig nedsatt immunforsvar kan få en 3. dose koronavaksine. Personer over 65 år som fikk dose 2 for mer enn 6 måneder siden kan få en så kalt oppfriskningsdose.

Innbyggere over 65 år som fikk 2. dose for mer enn 6 måneder siden kan få en oppfriskningsdose.

Personer med alvorlig nedsatt immunforsvar får tilbud om dose 3. Du må dokumentere at dutilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Dette kan gjøres på flere måter:

 • Aktuelle pasienter vil motta et brev fra spesialisthelsetjenesten som de kan ta med seg til Bærum vaksinesenter når de møter opp til vaksinasjon.
 • De som har en diagnose i henhold til listen under kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset. Dette gjelder:
 1. Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste to årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon
 2. Alvorlig og moderat primær immunsvikt
 3. Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 4. Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på medisinliste nedenfor, kan vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling og pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor, må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten.

Innbyggere som er i tvil om de tilhører en av de oven nevnte gruppene bes ta kontakt med sin fastlege via e-konsultasjon.

Pasienter som bruker følgende medikamenter er aktuelle for tredje vaksinedose:

 • Abatacept (Orencia®)
 • Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)
 • Anakinra (Kineret®)
 • Azathioprin (Imurel®)
 • Baricitinib (Olumiant®)
 • Belimumab (Benlysta®)
 • Brodalumab (Kyntheum®)
 • Certolizumab pegol (Cimizia®)
 • Ciklosporin (Sandimmun®)
 • Cortison >100 mg daglig >1mnd
 • Cyclofosfamid (Sendoxan®) ¹)
 • Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd
 • Etanerecept (Enbrel®, Benepali®)
 • Filgotinib (Jyseleca®)
 • Fingolimod (Gilenya®)
 • Golilumab (Simponi®)
 • Guselkumab (Tremfya®)
 • Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd
 • Iksekizumab (Talz®)
 • Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®) ²)
 • Leflunomid (Arava®)
 • Merkaptopurin (Puri-Nethol®)
 • Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®)
 • Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd
 • Mykofenolat (Cellcept®)
 • Okrelizumab (Ocrevus®) ²) ³)
 • Omalizumab (Xolair®)
 • Ozanimod (Zeposia®)
 • Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd
 • Risankizumab (Skyrizi®)
 • Rituksimab (MabThera®, Rixathon®) ²) ³)
 • Secukinumab (Cosentyx®)
 • Sulfasalazin (Salazopyrin®)
 • Takrolimus (Prograf®)
 • Tocilizumab (RoActemra®)
 • Tofacitinib (Xeljanz®)
 • Upadacitinib (Rinvoq®)
 • Ustekinumab (Stelara®)
 • Vedolizumab (Entyvio®)

1) Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd.

2) Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller
okrelizumab, et intervall på +/- 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering.

3) Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.