Bærum kommune tilbyr alle innbyggere som ikke har tilgang til nett eller som ikke er digitale, utskrift av sitt koronasertifikat.

De fleste innbyggere anbefales å benytte digitalt koronasertifikat. Mer informasjon om den ordningen finner du på https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Bærum kommune tilbyr utskrift av koronasertifikat, for deg som ikke har tilgang til nett eller ikke er digital.

Du får utskriften på Fornebu teststasjon mandag-fredag kl. 9-15. Vi holder stengt 13.-18. april.

Husk å ta med legitimasjon.

Utskrift basert på vaksine  

Når du kommer for å få en utskrift, husk å ta med legitimasjon: 

  • Du identifiserer deg med gyldig ID.
  • Vi søker opp ditt ID-nummer i web-applikasjonen og kontrollerer opplysningene mot ID.
  • Tilgjengelig koronasertifikat skrives ut og utleveres deg som innehaver av koronasertifikatet.

Tilbudet gjelder kun innbyggere med d-nummer, personnummer eller nasjonalt hjelpenummer. Personer som ikke har d-nummer, personnummer eller nasjonalt hjelpenummer må henvende seg til Fornebu vaksinesenter for å få utstedt vaksinasjonsbevis (proof of vaccination). Vaksinasjonsbevis kan kun utstedes ved personlig oppmøte, det sendes ikke per e-post eller brevpost.

Personer som har behov for å vite hvilket batch-nummer det er på vaksinene de har tatt må også henvende seg til vaksinesenteret.

Kommunens ansvar

Bærum kommune har ansvar for å sikre at bare rette person får utlevert sertifikat.

  • Søk/oppslag og utskrift av koronasertifikat skal bare utføres etter anmodning fra innbygger, mens innbygger er fysisk til stede.
  • Kommunen har taushetsplikt om det de får vite om den enkelte, i forbindelse med utskrift av sertifikat.
  • Kommunen skal bekrefte at legitimasjon er kontrollert før søk og utlevering av sertifikat.