Bærum kommune tilbyr alle innbyggere som ikke har tilgang til nett eller som ikke er digitale, utskrift av sitt koronasertifikat.

De fleste innbyggere anbefales å benytte digitalt koronasertifikat. Mer informasjon om den ordningen finner du på https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Bærum kommune tilbyr utskrift av koronasertifikat, for deg som ikke har tilgang til nett eller ikke er digital.

Du får utskriften på Fornebu teststasjon i åpningstiden mandag til fredag kl. 9.00-15.00.

Husk å ta med legitimasjon.

Utskrift basert på vaksine  

Når du kommer for å få en utskrift, husk å ta med legitimasjon: 

  • Du identifiserer deg med gyldig ID.
  • Vi søker opp ditt ID-nummer i web-applikasjonen og kontrollerer opplysningene mot ID.
  • Tilgjengelig koronasertifikat skrives ut og utleveres deg som innehaver av koronasertifikatet.

Tilbudet gjelder kun innbyggere med d-nummer, personnummer eller nasjonalt hjelpenummer. Personer som ikke har d-nummer, personnummer eller nasjonalt hjelpenummer må henvende seg til Fornebu vaksinesenter for å få utstedt vaksinasjonsbevis (proof of vaccination). Vaksinasjonsbevis kan kun utstedes ved personlig oppmøte, det sendes ikke per e-post eller brevpost.

Personer som har behov for å vite hvilket batch-nummer det er på vaksinene de har tatt må også henvende seg til vaksinesenteret.

Kommunens ansvar

Bærum kommune har ansvar for å sikre at bare rette person får utlevert sertifikat.

  • Søk/oppslag og utskrift av koronasertifikat skal bare utføres etter anmodning fra innbygger, mens innbygger er fysisk til stede.
  • Kommunen har taushetsplikt om det de får vite om den enkelte, i forbindelse med utskrift av sertifikat.
  • Kommunen skal bekrefte at legitimasjon er kontrollert før søk og utlevering av sertifikat.

Informasjonstelefon

Har du spørsmål om koronavirus kan du ringe Bærum kommune sin informasjonstelefon på 67 50 59 99, tastevalg 2, hverdager kl. 9.00-15.00. Spørsmål kan også rettes til Helsenorges informasjonstelefon 815 55 015.