Har du symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme - også ved forkjølelse eller vondt i halsen.

Om Bærums koronatelefon og annen kontaktinformasjon.

Koronatelefonen i Bærum

Bærum kommunes koronatelefon skal svare på henvendelser om:

  • Trenger jeg å ta koronaprøve?
  • Trenger jeg å kontakte lege?

Nummeret er 67 50 59 99. Kommer du ikke gjennom på koronatelefonen kan du sende e-post til koronalegevakt@baerum.kommune.no

De som sender e-post vil bli kontaktet fortløpende og døgnkontinuerlig. Ikke send personsensitive opplysninger, men bare navn og telefonnummer slik at vi kan kontakte deg raskt. 

Andre spørsmål om koronavirus rettes til Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015. Legevakttelefon og henvendelser til fastlegene benyttes kun til annen helsehjelp.

Barnevernvakten i Asker og Bærum

Alle barn og unge kan ringe hvis de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner. Også voksne som er bekymret for barn og unge, eller har mistanke om at barn og ungdom utsettes for vold og overgrep kan ringe barnevernvakten.

Nummeret er 67 50 47 70

Seniortelefonen

Her kan du snakke med sosialrådgivere som jobber på seniorsentrene i Bærum. Telefonen er betjent kl. 9-15 alle hverdager. Kommer du ikke igjennom på telefonen, ber vi det legge igjen navn og nummer så kontakter vi deg. 

Nummeret er 67 50 82 00.

Du kan også sende e-post til seniortelefon@baerum.kommune.no

Psykisk mestringstelefon - korona

Har du behov for kontakt? Psykisk mestringstelefon er betjent kl. 9-15 alle hverdager.

Dette er et tilbud om samtaler for å mestre hverdagen. Her kan du prate med blant annet psykologer som er ansatt ved Bærum Helse og friskliv. 

Nummeret er 67 50 94 94.

Andre hjelpetelefoner finner du her

Spørsmål og svar om koronavirus på Helsenorge

Koronatelefonen i Bærum

Helsedirektoratets informasjonstelefon

Tlf: 815 55 015

Legevakttelefon benyttes til annen helsehjelp.

Bærum kommunes koronatelefon skal avlaste medisinsk nødtelefon.

De som sender e-post vil bli kontaktet fortløpende og døgnkontinuerlig. Ikke send personsensitive opplysninger, men bare navn og telefonnummer

På telefon og e-post besvarer helsepersonell to spørsmål:

  • Trenger jeg å ta koronaprøve?
  • Trenger jeg å kontakte lege?

Andre spørsmål om koronavirus rettes til Helsedirektoratets informasjonstelefon.