Hvorfor kan våre smittetall avvike fra andre oversikter?

Statistikk på denne siden bruker kommunens eget smittesporingssystem som datakilde. Andre nasjonale oversikter baserer seg ofte på Folkehelseinstituttets (FHI) tall som igjen hentes fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Avvik mellom smittesporingssystemet og MSIS kan komme av følgende:

  • I starten av pandemien var ikke smittesporingssystemet til kommunen ferdig utviklet, og man klarte ikke å registrere alle smittetilfeller der. Dette gjelder mars og april 2020. I dette tidsrommet ble det registrert ca. 70 flere tilfeller i MSIS enn i smittesporingssystemet. Aldersfordelingen i dette tidsrommet må brukes med varsomhet, da det antas at særlig sykehjemsbeboere ikke ble registrert i smittesporingssystemet på grunn av egen smitteoppfølging. Fra og med mai 2020 antas det at datagrunnlaget i smittesporingssystemet er fullstendig.
  • MSIS baserer seg på folkeregistrert adresse, mens datagrunnlaget fra smittesporingssystemet baserer seg på oppholdsadresse. Personer som oppholder seg i Bærum når positiv test avlegges vil derfor telle i kommunens statistikk, men ikke i MSIS. Motsatt vil personer som oppholder seg i andre kommuner, men som er folkeregistrert i Bærum, telle i MSIS-statistikk for Bærum kommune, men ikke i kommunens egne tall.
  • Enkelte feilregistreringer, enten i smittesporingssystemet eller MSIS. Brukerfeil kan forekomme ved at enkelttilfeller ikke har blitt registrert i ett av systemene.

Nye smittetilfeller registreres ikke alltid i systemet samme dag som smitten oppdages. Det vil derfor for en gitt dato alltid kunne komme endringer i tallene en tid i etterkant. Det tilstrebes at denne forsinkelsesperioden skal være så kort som mulig, men smittetall for de par siste dagene må anses som ufullstendige.

  • Det kan derfor også forekomme enkelte avvik mellom denne statistikken og for eksempel kommunens ukesrapporter. Tall i denne oversikten oppdateres daglig, mens ukesrapportene har blitt produsert basert på datagrunnlaget på et gitt tidspunkt. Dersom det i etterkant av produksjon av ukesrapporten registreres forsinkede smittetilfeller, vil ikke ukesrapporten oppdateres på samme måte som statistikk på denne siden.

 

Ukesrapporter 

Ukesrapport uke 19 2021 (pdf)

Ukesrapport uke 18 2021 (pdf)

Ukesrapport uke 17 2021 (pdf)

Ukesrapport uke 16 2021 (pdf)

Ukesrapport uke 15 2021 pdf
I uke 13 skiftet Bærum kommune smittesporingsprogram. Statistikkløsning og rutiner for uttrekk av statistikk i nytt program er per 21. april ikke klart. Denne ukens rapport er derfor en forenklet rapport, på grunn av manglende mulighet til å hente ut data i
overgangsperioden.

Ukesrapport uke 14 2021 (pdf).
I uke 13 skiftet Bærum kommune smittesporingsprogram. Statistikkløsning og rutiner for uttrekk av statistikk i nytt program er per 14. april ikke klart. Denne ukens rapport er derfor en svært begrenset rapport, på grunn av manglende mulighet til å hente ut data i overgangsperioden.

Ukesrapport uke 13 2021 (pdf)

Ukesrapport uke 11 2021 (pdf)

Ukesrapport uke 10 2021 (pdf)

Ukesrapport uke 9 2021 (pdf)

Ukesrapport uke 8 2021 (pdf)

Ukesrapport uke 7 2021 (pdf)

Ukesrapport uke 6 2021 (pdf)

Ukesrapport uke 5 2021 (pdf)

Ukesrapport uke 4 2021 (pdf)

Ukesrapport uke 3 2021 (pdf)

Ukesrapport uke 2 2021 (pdf)

Ukesrapport uke 1 2021 (pdf)

Ukesrapport uke 51-53 2020 (pdf)

Ukesrapport uke 50 2020 (pdf)

Ukesrapport uke 49 2020 (pdf)

Ukesrapport uke 48 2020 (pdf)

Ukesrapport uke 47 2020 (pdf)

Ukesrapport uke 46 2020 (pdf)

 

Antall tester gjennomført - januar 2021