Statistikken i stort format

Du kan også velge å se statistikken i stort format ved å klikke på lenken nedenfor. Statistikken vil da presenteres på en hel side. 

Se også statistikken som egen side her

Hvorfor kan våre smittetall avvike fra andre oversikter?

Statistikk på denne siden bruker kommunens eget smittesporingssystem som datakilde. Andre nasjonale oversikter baserer seg ofte på Folkehelseinstituttets (FHI) tall som igjen hentes fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Avvik mellom smittesporingssystemet og MSIS kan komme av følgende:

  • I starten av pandemien var ikke smittesporingssystemet til kommunen ferdig utviklet, og man klarte ikke å registrere alle smittetilfeller der. Dette gjelder mars og april 2020. I dette tidsrommet ble det registrert ca. 70 flere tilfeller i MSIS enn i smittesporingssystemet. Aldersfordelingen i dette tidsrommet må brukes med varsomhet, da det antas at særlig sykehjemsbeboere ikke ble registrert i smittesporingssystemet på grunn av egen smitteoppfølging. Fra og med mai 2020 antas det at datagrunnlaget i smittesporingssystemet er fullstendig.
  • MSIS baserer seg på folkeregistrert adresse, mens datagrunnlaget fra smittesporingssystemet baserer seg på oppholdsadresse. Personer som oppholder seg i Bærum når positiv test avlegges vil derfor telle i kommunens statistikk, men ikke i MSIS. Motsatt vil personer som oppholder seg i andre kommuner, men som er folkeregistrert i Bærum, telle i MSIS-statistikk for Bærum kommune, men ikke i kommunens egne tall.
  • Enkelte feilregistreringer, enten i smittesporingssystemet eller MSIS. Brukerfeil kan forekomme ved at enkelttilfeller ikke har blitt registrert i ett av systemene.

Nye smittetilfeller registreres ikke alltid i systemet samme dag som smitten oppdages. Det vil derfor for en gitt dato alltid kunne komme endringer i tallene en tid i etterkant. Det tilstrebes at denne forsinkelsesperioden skal være så kort som mulig, men smittetall for de par siste dagene må anses som ufullstendige.

  • Det kan derfor også forekomme enkelte avvik mellom denne statistikken og for eksempel kommunens ukesrapporter. Tall i denne oversikten oppdateres daglig, mens ukesrapportene har blitt produsert basert på datagrunnlaget på et gitt tidspunkt. Dersom det i etterkant av produksjon av ukesrapporten registreres forsinkede smittetilfeller, vil ikke ukesrapporten oppdateres på samme måte som statistikk på denne siden.

 

Ukesrapporter 

 

Antall tester gjennomført - januar 2021