Meldinger fra august 2020 som Bærum kommune sendt ut i forbindelse med koronaviruset. Alle meldinger er tilgjengelig og arkivert.

31.08.20 Smittetall

Det samlede tallet for Bærum er 459. To nye tilfeller i løpet av helgen.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

En ansatt ved Berger sykehjem har testet positivt.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

28.08.20 Smittetall

Det er 2 nye smittete i Bærum, tilsammen 457.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

En ansatt ved Berger sykehjem har testet positivt.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

27.08.20 Smittetall og statistikk

Det samlede antall smittede er 455.

Litt statistikk fra august

  • Antall anrop så langt i august: 31.730
  • Antall tester så langt i august:   4.189
  • Antall e-poster så langt i august: 5.164

Smittesituasjonen på omsorgsinstitusjoner og hjemmetjenesten

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

En ansatt ved Berger sykehjem har testet positivt.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

26.08.20 Smittetall

Det er 1 ny smittet i Bærum, tilsammen 455.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

En ansatt ved Berger sykehjem har testet positivt.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

25.08.20 Smittetall

Det er 1 ny smittet i Bærum, tilsammen 454.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

En ansatt ved Berger sykehjem har testet positivt.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

24.08.20 Smittetall

Det er 1 ny smittet, og samlet antall er 453.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

En ansatt ved Berger sykehjem har testet positivt.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

21.08.20 Smittetall

Det er ingen nye smittede, tilsammen 452 i Bærum. 

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

En ansatt ved Berger sykehjem har testet positivt.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

20.08.20 Gjenåpning

Kommunedirektøren har besluttet at skoler og idrettshaller for gjenåpnes for aktiviteter utenom skoletid. 

Gjenåpningen skjer fra mandag 24. august og det er en forutsetning at aktiviteter gjennomføres innenfor forsvarlige smittevern.

20.08.20 Smittetall

Det er ingen nye smittede, tilsammen 452 i Bærum. 

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

En ansatt ved Berger sykehjem har testet positivt.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

19.08.20 Smittetall

Det er meldt om 2 nye smittede, tilsammen 452 i Bærum. 

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

En ansatt ved Berger sykehjem har testet positivt.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

18.08.20 Smittetall

Det er meldt om 2 nye smittede, tilsammen 450 som er folkeregistrert i Bærum. 

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

En ansatt ved Berger sykehjem har testet positivt.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

17.08.20 Smittetall

Det er to nye smittede, tilsammen 448 i Bærum.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

En ansatt ved Berger sykehjem har testet positivt.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

14.08.20 Nye åpningstider fra mandag

Det blir utvidet åpningstid på Koronatelefonen fra mandag. Ny åpningstid er:

mandag-fredag 8.15 - 21.00.

Det innebærer en kapasitetsøkning - teststasjonen kan teste 500 per dag sju dager i uken fra mandag.

14.08.20 Smittetall

Det er ingen nye smittede, tilsammen 446 i Bærum.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

13.08.20 Smittetall

Det er ingen nye smittede, tilsammen 446 i Bærum.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

12.08.20 Smittetall

Det er en ny smittet i Bærumsborger siste døgn, tilsammen 446 smittede i Bærum.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

11.08.20 Smittetall

Det er fire nye smittede i Bærum siste døgn, tilsammen 445 smittede i Bærum.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

 

11.08.20 SFO-ansatt smittet

En ansatt ved SFO på Løkeberg skole har 10.08 testet positivt for Covid- 19. 

- Situasjonen er kartlagt og alle nærkontakter er identifisert og informert. De som har hatt tett kontakt med den ansatte settes i karantene i 10 dager, og noen som har hatt minimal kontakt testes og kan møte på SFO ved negativt testresultat, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Folkehelsekontoret følger opp i tett dialog med skolens ledelse.

10.08.20 Smittetall

Det er tilsammen 441 smittede i Bærum. I dag er det 1 ny smittet. 

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

07.08.20 Smittetall

Det er meldt om seks nye smittede. Samlet antall er 436.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

06.08.20 Smittetall

Ingen nye smittede, samlet antall er 430.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

05.08.20 Smittetall

En ny smittet i Bærum, samlet antall er nå 430.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

04.08.20 Smittetall

Ingen nye smittede, tallet er 429.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

 

04.08.20 Besøksbegrensing etter utenlandsreise

Bærum kommune har innført begrensing på besøk på sykehjem og omsorgsboliger fra pårørende og venner som har vært på utenlandsreise.

Dette gjelder for alle som har vært utenfor Norge, uansett om det er røde og grønne land/regioner – også handleturer til naboland. Det betyr at pårørende og venner må vente 10 dager etter hjemkomst med besøk på institusjonen.

Bakgrunnen for denne begrensingen er økende koronasmitte i samfunnet og vi erfarer at mye smitte kommer etter utenlandsbesøk. Hensikten med besøksbegrensningen er å beskytte beboere fra koronasmitte. Vi håper på forståelse for at vi har satt denne begrensningen. Vi gjør individuelle vurderinger ved særskilte tilfeller.

 

03.08.20 Smittetall

Det er meldt en ny smittet i løpet av helgen. Det er tilsammen 429 smittede.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.