19.03.20 Nye smittede i Bærum

Det er registrert 123 smittede i Bærum torsdag kveld.

19.03.20 Nye smittede i Bærum

Det er nå registrert 111 smittede i Bærum.

19.03.20 Korona-psykisk mestringstelefon

Trenger du noen å prate med? Ring 67 50 94 94.

Du møter oss kl. 09-15 mandag til fredag.

Her møter du helsepersonell som er ansatt ved Bærum Helse og friskliv.

19.03.20 Hjertetelefonen: et tilbud til barn i skolen

Nå kan alle elever som trenger noen å prate med ringe Hjertetelefonen. Små og store spørsmål er like viktige. Miljøarbeideren på skolen er på plass alle ukedager for en prat med deg.

Du kan også sende en mail til miljøarbeider på skolen. På nettsiden til skolen finner du telefonnummer og mailadresse for din skole. Vi snakker gjerne med DEG!

19.03.20 Seniortelefonen i koronatider

Har du spørsmål? 

Vi kan finne gode løsninger sammen med deg. Her får du kontakt med folk som er ansatte i eller tilknyttet kommunen.  

Ring oss på telefonnummer 67 50 82 00 på hverdager kl. 09 –15. Kommer du ikke igjennom, ber vi deg legge igjen navn og telefonnummer så kontakter vi deg.

Du kan også sende en mail til seniortelefon@baerum.kommune.no

Vi kan ikke svare på medisinske spørsmål knyttet til koronaviruset. Les på nettsiden baerum.kommune.no eller ta kontakt med koronatelefonen på 67 50 59 99.

Du kan også send en mail til koronalegevakt@baerum.kommune.no 

Ved akutt krise, ring 113. 

18.03.20 Nye smittede i Bærum

Det er nå 104 smittede i registrert i Bærum.

18.03.20 God respons fra helsepersonell

Nærmere 300 har sendt søknad etter Bærum kommunes utlysning av helse- og omsorgspersonell i forbindelse med Korona-pandemien. 

«En varm takk til alle som allerede har meldt interesse for å hjelpe oss i denne prekære situasjonen med håndtering av Korona-krisen. Vi har et stort behov for å hente inn helsepersonell i en ressurspool som vi kan benytte fortløpende når behovet oppstår. Vi vil fortløpende ta kontakt med aktuelle personer ut fra behovet for fagkompetanse, sier velferdsdirektør Kristin Nilsen.»

18.03.20 Fra kriseledelsen

Kriseledelsen har blant annet behandlet:

  • Etablering av Seniortelefon, et tilbud for eldre som søker kontakt eller har behov.
  • Dialog og samarbeid med frivillig sektor prioriteres høyt.
  • Det opprettes et forsterket tilbud om Rask psykisk helsehjelp, tilbudet skal være i drift senest mandag.  
  • Isi har redusert åpningstid. Fortløpende vurdering av åpningstiden, etter at Oslo har stengt sine gjennvinningsstasjoner.
  • Et viktig hovedbudskap nå er at folk som er forkjølt, har feber eller andre luftveissymptomer  må holde seg unna jobben og andre.

17.03.20 Smittetall

Totalt 101 smittede, en stor andel innenlandssmitte – arbeider med smittesporing.  6 av våre er på sykehus.

17.03.20 Betaling for SFO og barnehage

Bærum kommune vil kompensere foreldre for den tiden kommunale barnehager og SFO har vært stengt på grunn av korona-viruset.

Foreldrebetaling SFO og barnehager

17.03.20 Barneverntjenesten er bemannet døgnet rundt

Barneverntjenesten er alltid tilgjengelig på telefonnummer 67 50 47 70. Karantene og isolasjon kan gjøre at sårbare barn med en vanskelig hjemmesituasjon er enda mer utsatte enn vanlig. Alle barn og unge kan ringe hvis de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner hjemme.

Det er også viktig at voksne som er bekymret for barn og unge, eller har mistanke om at barn og ungdom utsettes for vold og overgrep, tar kontakt for råd og veiledning.

16.03.20 Smittetall

Mandag morgen var det meldt om 85 smittede i Bærum, men mørketallene er økende.

Det er fem fra Bærum som er innlagt på sykehus.

16.03.20 Renovasjon

Avfallsbransjen er samfunnskritisk i beredskapen vår. Og vi trenger din hjelp nå. Bidra til at renovatører ikke utsettes for unødig smitterisiko.

Les om hvilke grep du kan gjøre hjemme.

Åpningstiden på ISI denne uken (mandag 16.03 - fredag 20.03) er  kl 9-17

16.03.20 Informasjon på flere språk

Viktig informasjon om Koronaviruset, om karantene og isolering på arabisk, dari, farsi, fransk, italiensk, kurmanji, lituensk, pashto, polsk, punjabi, romansk, russian, samisk, somalisk, sorani, spansk, tagalog, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk.

Informasjon på flere språk

16.03.20 Digital hjemmeskole

Showbie fungerer som fjernundervisning for 16 000 elever i bærumsskolen. Showbie har fungert veldig bra, sier Christian Sørbye Larsen, teamleder digital skoleutvikling i Bærum kommune.