26.06.20 Dagens smittetall

Det er ikke meldt nye smittede i Bærum, tilsammen 423.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

30.03.20 Smittetall

Det er nå 246 smittede, 8 nye fra søndag.

I løpet av helgen kom det tilsammen 21 nye smittede; 10 på lørdag og 11 på søndag. 

30.03.20 Første dødsfall i Bærum

Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen bekrefter at en person døde på Bærum sykehus søndag 29. mars. Dette er det første korona-relaterte dødsfallet i Bærum. Av personvernhensyn gis ikke ytterligere informasjon om den avdøde.

Ordfører  kondolerer

– Jeg vil uttrykke min medfølelse og kondolanse til familie og andre pårørende. Dette er det første dødsfallet i Bærum som er relatert til koronaviruset, og det berører oss alle. Vi er i en svært alvorlig situasjon og jeg vil understreke at hver enkelt av oss må gjøre det som står i vår makt for å forhindre spredning av smitten, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. 

– Jeg minner om å følge forholdsreglene for hygiene og kontakt med andre. Vi må alle følge rådene fra helsemyndighetene og kommunene – og skjerme alle de som lever med risiko, sier Bærums ordfører.

30.03.20 Bærum helse og friskliv

Bærum helse og friskliv fastlegekontor er stengt etter at en medarbeidere har testet positivt, og kollegaer er satt i karantene.

Fastlegene fortsetter oppfølging av sine pasienter fra hjemmekontor med digitale løsninger.

27.03.20 Smittetall

Det er 218 registrert smittede i Bærum, en økning på 15 fra i går. Det er imidlertid store mørketall når det gjelder antallet smittede.

27.03.20 Kulturhuset stengt til august

Bærum kulturhus melder i dag at de holder stengt frem til 11. august. 

Kulturhuset melder i en pressemelding at som følge av koronapandemien og den usikkerheten dette skaper for kunstnere, samarbeidspartnere og publikum må Bærum Kulturhus lukke sine scener frem til 11. august. Dette gjelder alle arrangement i Bærum Kulturhus, Underhuset, Sandvika Teater, Lille Scene og i Kulturhusets kafé.  

 

27.03.20 Isi åpner for hageavfall lørdag

Lørdag 28. mars er det mulig å levere hageavfall på Isi gjenvinningsstasjon kl. 09-15. Det er kun mulig å levere hageavfall

Les mer om åpningstider og Isi gjenvinningsstasjon her

Bidra til at renovatører ikke utsettes for unødig smitterisiko

26.03.20 Smittetall fra Bærum

Dagens tall er 204 smittede i Bærum. Det er 13 flere enn i går. 18 personer fra Asker og Bærum er innlagt på Bærum sykehus.

25.03.20 Smittetall

Antall smittede i Bærum er 191. Det er en oppgang på 10 fra tirsdag.

25.03.20 Smittetall

Antall smittede i Bærum er 191. Det er en oppgang på 10 fra tirsdag.

25.03.20 Fra kriseledelsen

Kriseledelsen har blant annet diskutert:

 • Barn og unge i risikogrupper.
 • Barnehagene skal ringe alle foreldrene for å høre hvordan det står til.
 • Skolene gir nå tilbud til nærmere 400 elever med foreldre i kritiske funksjoner. Ordningen gjelder også elever med særskilte behov.
 • Nærmere 480 har meldt seg etter utlysningene av helse- og omsorgspersonell.  Det er gjort avtale med 86 av søkerne. 
 • Det skal anskaffes et større telt til legevakten for å bedre ivareta smittevern.

24.03.20 Smittetall

Antall smittede er 181, det er en økning på 16 i forhold til mandag.

15 personer fra Asker og Bærum er innlagt på Bærum sykehus.

23.03.20 Nye smittetall

Antall meldte smittede i Bærum er 161 personer.

23.03.20 Fra kriseledelsen

Kriseledelsen diskuterte blant annet følgende:

 • Bærum kommune opprettholder dagens skjenkebestemmelser, uavhengig av Oslos vedtak om å stengte kraner. Det foretas hyppige skjenkekontroller.
 • Isi fortsetter med redusert åpningstid og stengt lørdag. Dette primært for å  sikre og opprettholde renovasjonen. Bærums innbyggere oppfordres til å vente med å kaste avfall som det ikke er kritisk å kvitte seg med.
 • Ordfører inviterer næringslivet til dialog om krisen.
 • Enorm pågang på NAV - kriseledelsen følger situasjonen nøye.
 • Det er etablert tett dialog med Kirken og det vil være jevnlige møter for blant annet å diskutere utfordringsbildet.

23.03.20 Foreldrebetaling SFO og barnehager

Bærum kommune vil kompensere foreldre for den tiden kommunale barnehager og SFO har vært stengt på grunn av korona-viruset.

Du finner mer informasjon her.

22.03.20 Oppfølging av pasienter med Covid-19

Alle pasienter som får beskjed av kommuneoverlegen om positiv test, skal få beskjed om å kontakte fastlegen sin arbeidsdagen etter. Fastlegen skal følge opp de Covid-19 smittede pasientene.

Kommuneoverlege Bjørg Dysthe og hovedtillitsvalgt for fastlegene i Bærum Kristin Grefberg har i dag besluttet ny prosedyre for oppfølging av pasienter som testet positivt for Covid-19. 

Alle pasienter som blir oppringt av kommuneoverlegen ved positiv test, skal få beskjed om å kontakte fastlegen sin arbeidsdagen etter. Kontakten skal helst være på sms/e-konsultasjon/e-post, eller eventuelt telefon.

Les mer om oppfølgningen her

21.03.20 Smittetall

Det er nå 136 som er smittet av Korona-viruset i Bærum. 

20.03.20 Smittetall

Ingen endring i smittetall i løpet av natta, tallet er fremdeles 123.

20.03.20 Kriseledelsen

Nytt fra kriseledelsen:

 • Isi gjenvinningsstasjon holder stengt på lørdag og er åpen mellom 09-17 hverdager i kommende uke.
 • Det henges opp plakater på lekeplasser og skolenes utearealer om å holde avstand og være påpasselig ved symptomer.
 • Psykisk mestringstelefon har åpnet - hverdager 67 50 94 94.
 • Bemanningsteam-korona har bidratt til 200 medarbeidere i Pleie og omsorg, gjennom rekruttering og omplasseringer.
 • Bærum deler - synliggjøre frivillighet, dugnadsånd og kultur i kommunens kanaler.

Kommuneoverlegen minner om at alle som er har antydning til forkjølelse, hoste og andre symptomer på luftveisinfeksjon må holde seg borte fra jobb og sosialt samvær!

19.03.20 Nye smittede i Bærum

Det er registrert 123 smittede i Bærum torsdag kveld.

19.03.20 Nye smittede i Bærum

Det er nå registrert 111 smittede i Bærum.

19.03.20 Korona-psykisk mestringstelefon

Trenger du noen å prate med? Ring 67 50 94 94.

Du møter oss kl. 09-15 mandag til fredag.

Her møter du helsepersonell som er ansatt ved Bærum Helse og friskliv.

19.03.20 Hjertetelefonen: et tilbud til barn i skolen

Nå kan alle elever som trenger noen å prate med ringe Hjertetelefonen. Små og store spørsmål er like viktige. Miljøarbeideren på skolen er på plass alle ukedager for en prat med deg.

Du kan også sende en mail til miljøarbeider på skolen. På nettsiden til skolen finner du telefonnummer og mailadresse for din skole. Vi snakker gjerne med DEG!

19.03.20 Seniortelefonen i koronatider

Har du spørsmål? 

Vi kan finne gode løsninger sammen med deg. Her får du kontakt med folk som er ansatte i eller tilknyttet kommunen.  

Ring oss på telefonnummer 67 50 82 00 på hverdager kl. 09 –15. Kommer du ikke igjennom, ber vi deg legge igjen navn og telefonnummer så kontakter vi deg.

Du kan også sende en mail til seniortelefon@baerum.kommune.no

Vi kan ikke svare på medisinske spørsmål knyttet til koronaviruset. Les på nettsiden baerum.kommune.no eller ta kontakt med koronatelefonen på 67 50 59 99.

Du kan også send en mail til koronalegevakt@baerum.kommune.no 

Ved akutt krise, ring 113. 

18.03.20 Nye smittede i Bærum

Det er nå 104 smittede i registrert i Bærum.

18.03.20 God respons fra helsepersonell

Nærmere 300 har sendt søknad etter Bærum kommunes utlysning av helse- og omsorgspersonell i forbindelse med Korona-pandemien. 

«En varm takk til alle som allerede har meldt interesse for å hjelpe oss i denne prekære situasjonen med håndtering av Korona-krisen. Vi har et stort behov for å hente inn helsepersonell i en ressurspool som vi kan benytte fortløpende når behovet oppstår. Vi vil fortløpende ta kontakt med aktuelle personer ut fra behovet for fagkompetanse, sier velferdsdirektør Kristin Nilsen.»

18.03.20 Fra kriseledelsen

Kriseledelsen har blant annet behandlet:

 • Etablering av Seniortelefon, et tilbud for eldre som søker kontakt eller har behov.
 • Dialog og samarbeid med frivillig sektor prioriteres høyt.
 • Det opprettes et forsterket tilbud om Rask psykisk helsehjelp, tilbudet skal være i drift senest mandag.  
 • Isi har redusert åpningstid. Fortløpende vurdering av åpningstiden, etter at Oslo har stengt sine gjenvinningsstasjoner.
 • Et viktig hovedbudskap nå er at folk som er forkjølt, har feber eller andre luftveissymptomer  må holde seg unna jobben og andre.

17.03.20 Smittetall

Totalt 101 smittede, en stor andel innenlandssmitte – arbeider med smittesporing.  6 av våre er på sykehus.

17.03.20 Betaling for SFO og barnehage

Bærum kommune vil kompensere foreldre for den tiden kommunale barnehager og SFO har vært stengt på grunn av korona-viruset.

Foreldrebetaling SFO og barnehager

17.03.20 Barneverntjenesten er bemannet døgnet rundt

Barneverntjenesten er alltid tilgjengelig på telefonnummer 67 50 47 70. Karantene og isolasjon kan gjøre at sårbare barn med en vanskelig hjemmesituasjon er enda mer utsatte enn vanlig. Alle barn og unge kan ringe hvis de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner hjemme.

Det er også viktig at voksne som er bekymret for barn og unge, eller har mistanke om at barn og ungdom utsettes for vold og overgrep, tar kontakt for råd og veiledning.

16.03.20 Smittetall

Mandag morgen var det meldt om 85 smittede i Bærum, men mørketallene er økende.

Det er fem fra Bærum som er innlagt på sykehus.

16.03.20 Renovasjon

Avfallsbransjen er samfunnskritisk i beredskapen vår. Og vi trenger din hjelp nå. Bidra til at renovatører ikke utsettes for unødig smitterisiko.

Les om hvilke grep du kan gjøre hjemme.

Åpningstiden på ISI denne uken (mandag 16.03 - fredag 20.03) er  kl 9-17

16.03.20 Informasjon på flere språk

Viktig informasjon om Koronaviruset, om karantene og isolering på arabisk, dari, farsi, fransk, italiensk, kurmanji, lituensk, pashto, polsk, punjabi, romansk, russian, samisk, somalisk, sorani, spansk, tagalog, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk.

Informasjon på flere språk

16.03.20 Digital hjemmeskole

Showbie fungerer som fjernundervisning for 16 000 elever i bærumsskolen. Showbie har fungert veldig bra, sier Christian Sørbye Larsen, teamleder digital skoleutvikling i Bærum kommune.