Meldinger fra juli måned som Bærum kommune sendt ut i forbindelse med koronaviruset. Alle meldinger er tilgjengelig og arkivert.

25.07.20 Smittetall

Det er meldt om en ny smittet, og det samlede antall registrerte smittede er 425.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

Oppdaterte smittetall for Bærum

Det er ikke meldt nye smittede i Bærum, tilsammen 425.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

31.07.20 Smittetall

Det er ikke meldt nye smittede i Bærum, men smittetallet er oppjustert fra 425 til 428 grunnet tre tilfeller som er fulgt opp i andre kommuner og meldt til Bærum i ettertid.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.