30.04.20 Testkapasitet

Bærum kommune jobber med å øke kapasiteten for prøvetaking. Nasjonale myndigheter har bedt kommunene om å øke kapasiteten til et nivå som tilsvarer testing av fem prosent av kommunens innbyggere ukentlig. For Bærum innebærer dette at det i perioder blir behov for å teste flere hundre personer daglig.

Hvis du mener at du bør testes, ta kontakt på koronatelefonen i Bærum: 67 50 59 99. Kommer du ikke gjennom på koronatelefonen kan du sende e-post til koronalegevakt@baerum.kommune.no. De som sender e-post vil bli kontaktet fortløpende. Ikke send personsensitive opplysninger, men bare navn og telefonnummer slik at du kan kontakts raskt.

30.04.20 Smittetall

Det er ingen nye smittede i dag, og samlet tall 411.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Bekkestua distrikt: 1 bruker 
Rykkinn distrikt: 2 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker 

Smitte på sykehjem

Nordraaksvei: 1 beboer - 1 medarbeidere
Valler: 9 beboere - 34  medarbeidere
Østerås: 3 beboere - 3 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 5 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 2 smittede beboere og 6 medarbeidere på Gjettum boliger.  Det er 2 medarbeidere i Bjarne Skaus vei, 1 på Emma Hjorth og 1 på Rykkinn/Lommedalen boliger.

30.04.20 Blommenholm skole åpen

Blommenholm skole er åpen igjen. Kommuneoverlegen valgte å stenge skolen i går, på grunn av mistanke om koronasmitte. Det er nå klart at skolen kan gjenoppta driften. 

29.04.20 Smittetall

Dagens smittetall er 411, to flere enn i går.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Bekkestua distrikt: 1 bruker 
Rykkinn distrikt: 2 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker 

Smitte på sykehjem

Nordraaksvei: 1 beboer - 1 medarbeidere
Valler: 9 beboere - 35  medarbeidere
Østerås: 3 beboere - 2 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 5 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 2 smittede beboere og 6 medarbeidere på Gjettum boliger.  Det er 2 medarbeidere i Bjarne Skaus vei, 1 på Emma Hjorth og 1 på Rykkinn/Lommedalen boliger.

29.04.20 Mulig smitte ved Blommenholm skole

Kommuneoverlegen i Bærum anbefaler at Blommenholm skole holdes stengt i dag. Det er mistanke om smitte hos en ansatt, som er nærkontakt til en som testet positivt for Covid-19.

 - Som et føre- var-prinsipp ber vi elevene være hjemme i dag til situasjonen er godt kartlagt, sier kommuneoverlegen.

Opplæringen skjer da via Showbie. Foreldre vil motta mer informasjon så raskt det foreligger.

28.04.20 Smittetall

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Bekkestua distrikt: 1 bruker 
Rykkinn distrikt: 2 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker 

Smitte på sykehjem

Nordraaksvei: 1 beboer - 1 medarbeidere
Valler: 9 beboere - 34  medarbeidere
Østerås: 3 beboere - 3 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 5 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 2 smittede beboere og 6 medarbeidere på Gjettum boliger.  Det er 2 medarbeidere i Bjarne Skaus vei, 1 på Emma Hjorth og 1 på Rykkinn/Lommedalen boliger.

27.04.20 Smittetall

Ingen nye smittede, det samlede antallet er 406.

Smittede i hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 1 brukere 
Rykkinn distrikt: 3 bruker
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker og 1 medarbeider

Smitte på sykehjem

Nordraaksvei: 1 beboer - 1 medarbeidere
Valler: 9 beboere - 34  medarbeidere
Østerås: 3 beboere - 3 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 4 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

27.04.20 Høy skoledeltakelse

Oppmøtet til gjenåpning av skolene i Bærum 1. - 4. trinn var på  hele 97,4  prosent. 

25.04.20 Oppdateringer fra Bærum kommune

Ingen nye smittede, tilsammen 420.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Rykkinn distrikt: 1 bruker
Østerås distrikt: 1 bruker  og 1 medarbeider.

Smitte på sykehjem


Valler: 8  medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 2  beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede.

24.04.20 Nye smittetall

Tilsammen 406, tre nye siden i går.

Smittede i hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 1 brukere 
Rykkinn distrikt: 3 bruker
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker og 1 medarbeider

Smitte på sykehjem

Lønnås: 1 medarbeider
Nordraaksvei: 1 beboer - 1 medarbeidere
Valler: 12 beboere - 34  medarbeidere
Østerås: 3 beboere - 3 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 3 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

23.04.20 Smittetall

Tilsammen 403, null nye også i dag.

Smittede i hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 1 brukere 
Rykkinn distrikt: 3 bruker
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker og 1 medarbeider

Smitte på sykehjem

Lønnås: 1 medarbeider
Nordraaksvei: 1 beboer - 1 medarbeidere
Valler: 12 beboere - 34  medarbeidere
Østerås: 3 beboere - 3 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 3 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

22.04.2020 Smittetall

Ingen nye smittede i Bærum, totalt 403.

21.04.20 Smittetall

Det er 403 smittede i Bærum, opp en smittet fra i går.

Smittede i hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 1 brukere 
Rykkinn distrikt: 3 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker og 1 medarbeider

Smitte på sykehjem

Lønnås: 1 medarbeider
Nordraaksvei: 1 beboer - 1 medarbeidere
Valler: 12 beboere - 34  medarbeidere
Østerås: 3 beboere - 4 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 4 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

 

20.04.20 Smitte og nytt dødsfall

Antall smittede er 402, to nye siden i går.

Smittede i hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 1 brukere 
Rykkinn distrikt: 3 bruker
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker og 1 medarbeider

Smitte på sykehjem

Lønnås: 1 medarbeider
Nordraaksvei: 1 beboer - 1 medarbeidere
Valler: 12 beboere - 34  medarbeidere
Østerås: 3 beboere - 4 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 4 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Bærum kommune fikk i helgen bekreftet ett nytt dødsfall.

- Jeg har fått informasjon om at en innbygger er død på Bærum sykehus, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

I tillegg døde en innbygger på sykehus i Benidorm 21. mars 2020.

Bærum har nå tilsammen 20 dødsfall som følge av koronaviruset.

20.04.20 Oppdaterte tall om dødsfall i Bærum

Bærum kommune har nå fått bekreftet et nytt dødsfall.

- Jeg har fått informasjon om at en beboer på et sykehjem døde søndag 19. april, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Bærum har tilsammen 21 dødsfall som følge av korona-viruset. I løpet av siste døgn er listene oppdatert med tre; et dødsfall på sykehuset, et på sykehjem og det tredje er en innbygger som døde på sykehus i Spania 21. mars.

19.04.20 Smittetall

Dagens tall er 400, opp fire fra i går.

Smittede i hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 3 brukere 
Rykkinn distrikt: 3 bruker
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 2 bruker

Smitte på sykehjem

Lønnås: 1 medarbeider
Nordraaksvei: 1 beboer - 1 medarbeidere
Valler: 13 beboere - 34  medarbeidere
Østerås: 2 beboere - 4 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 4 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

18.04.20 Smittetall

Antallet smittede i dag er 396, fem nye i Bærum og en overført fra  nabokommune.

Smittede i hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 2 brukere 
Rykkinn distrikt: 2 bruker
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 2 bruker

Smitte på sykehjem

Lønnås: 1 medarbeider
Nordraaksvei: 1 beboer - 1 medarbeidere
Valler: 13 beboere - 32 medarbeidere
Østerås: 2 beboere - 4 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 5 beboere

En pasient og en medarbeider er erklært friske.

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

17.04.20 Smittetall

Antallet smittede i Bærum er 390, det er 4 flere enn i går.

Smittede i hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 2 brukere 
Rykkinn distrikt: 1 bruker
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker

Smitte på sykehjem

Lønnås: 1 medarbeider
Nordraaksvei: 1 beboer - 1 medarbeidere
Valler: 13 beboere - 32 medarbeidere
Østerås: 2 beboere - 4 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 6 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

16.04.20 Nye smittetall

Det er nå 386 smittede i Bærum, opp med ni fra i går. 

Smittede i hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 2 brukere 
Rykkinn distrikt: 1 bruker
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker

Smitte på sykehjem

Lønnås: 1 medarbeider
Nordraaksvei: 1 beboer - 1 medarbeidere
Valler: 13 beboere - 32 medarbeidere
Østerås: 2 beboere - 2 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 5 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

16.04.20 Dødsfall i Bærum

Bærum kommune bekrefter to dødsfall.

- Jeg har fått informasjon om to koronadødsfall i Bærum. Den ene døde på Bærum sykehus og meldt til Bærum kommune 15. april. Den andre ble testet etter sin død 8. april, og vi fikk testresultatet nå, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen i Bærum kommune. 

Det er nå til sammen 18 dødsfall relatert til korona-viruset i kommunen.

15.04.20 Smittetall

Det er nå 382 smittede i Bærum, opp med ni fra i går. 

Smittede i hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 2 brukere - 1 medarbeider
Rykkinn distrikt: 1 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker

Smitte på sykehjem

Lønnås: 1 medarbeider
Mariehaven: 1 medarbeider
Nordraaksvei: 1 beboere - 3 medarbeidere
Solbakken: 1 medarbeider
Solvik: 1 medarbeider
Valler: 7 beboere - 32 medarbeidere
Østerås: 2 beboere - 2 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 6 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

15.04.20 Ikke møt opp på legevakten - ring først

Vi ber om at dere ikke møter opp på legevakten uten avtale – ring først: 116117. Har du ikke avtale må du vente utenfor legevakten. Da kan vi raskere gi trygg helsehjelp til de som trenger det.

15.04.20 Dødsfall i Bærum

Bærum kommune bekrefter nytt korona-dødsfall.

- En innbygger er død på Bærum sykehus som følge av korona-smitte, sier Frantz Leonard Nilsen kommuneoverlege i Bærum kommune.

Det er nå til sammen 16 dødsfall relatert til korona-viruset i kommunen.

15.04.20 Bærumspakken er vedtatt

Formannskapet vedtok i dag Bærumspakken for arbeidsliv, næringsliv og frivillighet. Se nærmere omtale her.

14.04.20 Tiltak Vallerhjemmet

Det er en svært alvorlig situasjon som har oppstått på Vallerhjemmet, med mange smittede og døde som følge av koronaviruset.

Kommuneoverlegene i Bærum har fulgt situasjonen nøye og påsett at de nasjonale retningslinjer for smittevern med blant annet isolasjon og karantene har vært overholdt. De nasjonale retningslinjene har ikke vært tilstrekkelige og derfor er det satt i verk ekstraordinære smitteverntiltak.

  • Alle ansatte på Vallerhjemmet, uavhengig av hvilken avdeling de jobber, skal bruke fullt smittevernutstyr.
  • Alle ansatte og alle brukere testes nå – for å kartlegge og få et fullstendig øyeblikksbilde.
  • De åtte som har fått påvist smitte er allerede isolert i en egen avdeling. Der det er mistanke om smitte, skal pasientene skjermes på en egen avdeling. En tredje avdeling skal skjerme de som ikke har smitte – og har testet negativt.

I tillegg iverksettes nytt omfattende opplæringsprogram i smittehåndtering for alle sykehjemmene og intensivering av smittesporingen – med flere dedikerte smittejegere for omsorgstjenestene.

14.04.20 Smittetall

Totalt er det 374 smittede i Bærum. 

Smittede i hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 2 brukere - 1 medarbeider
Rykkinn distrikt: 1 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker

Smitte på sykehjem

Lønnås: 1 medarbeider
Mariehaven: 1 medarbeider
Nordraaksvei: 1 beboere - 3 medarbeidere
Solbakken: 1 medarbeider
Solvik: 1 medarbeider
Valler: 8 beboere - 32 medarbeidere
Østerås: 2 beboere - 2 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 5 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

14.04.20 Nytt dødsfall

Bærum kommune bekrefter nytt korona-dødsfall.

- En eldre beboer ved et sykehjem i Bærum er død som følge av korona-smitte, sier Frantz Leonard Nilsen kommuneoverlege i Bærum kommune.

Det er nå til sammen 15 dødsfall relatert til korona-viruset i kommunen.

13.04.20 Smittetall

Totalt er det 365 smittede i Bærum, opp 8 fra i går. 

Smittede i hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 2 brukere - 1 medarbeider
Rykkinn distrikt: 1 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker

Smitte på sykehjem

Lønnås: 1 medarbeider
Mariehaven: 1 medarbeider
Nordraaksvei: 1 beboere - 3 medarbeidere
Solbakken: 1 medarbeider
Solvik: 1 medarbeider
Valler: 8 beboere - 31 medarbeidere
Østerås: 2 beboere - 2 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 5 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

12.04.20 Tre nye dødsfall i Bærum

Bærum kommune bekrefter tre nye korona-dødsfall lørdag 11. april. 

- Vi er informert om at tilsammen tre eldre beboere ved to sykehjem i Bærum døde i går, sier Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen i Bærum.

Det er nå tilsammen 14 dødsfall relatert til korona-viruset i kommunen.

12.04.20 Smittetall

Antallet smittede i Bærum er nå 357. Det var en økning fra 10. til 11. på 5 smittede og fra 11. til i dag på 2 smittede.

Smittede i hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 2 brukere - 1 medarbeider
Rykkinn distrikt: 1 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker

Smitte på sykehjem

Lønnås: 1 medarbeider
Mariehaven: 1 medarbeider
Nordraaksvei: 1 beboere - 3 medarbeidere
Solbakken: 1 medarbeider
Solvik: 1 medarbeider
Valler: 10 beboere - 25 medarbeidere
Østerås: 2 beboere - 2 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 5 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

10.04.20 Smittetall

Det er nå 350 smittede i Bærum, opp med 9 siden i går.

Smittede i hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 2 brukere - 1 medarbeider
Rykkinn distrikt: 2 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker

Smitte på sykehjem

Lønnås: 1 medarbeider
Mariehaven: 1 medarbeider
Nordraaksvei: 2 beboere - 3 medarbeidere
Solbakken: 1 medarbeider
Solvik: 1 medarbeider
Valler: 7 beboere - 20 medarbeidere
Østerås: 2 beboere - 2 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 5 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

10.04.20 Nytt dødsfall i Bærum

Bærum kommune bekrefter nytt korona-dødsfall.

- En eldre innbygger døde på sykehuset 9. april, sier Bjørg Dysthe som er smittevernoverlege i Bærum 

Det er nå til sammen 11 dødsfall relatert til korona-viruset i kommunen.

09.04.20 Tilsammen 3 dødsfall i går

Bærum kommune bekrefter ytterligere to korona-dødsfall, onsdag 8. april. Det betyr at det var tilsammen 3 dødsfall onsdag.

- Vi er informert om at tilsammen tre eldre beboere ved sykehjem i Bærum døde i går, sier Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen i Bærum 

Onsdag 8. april var det til sammen ti dødsfall relatert til korona-viruset i kommunen.

09.04.20 Smittetall

Det ble meldt 7 nye tilfeller med COVID-19 i går. Et av tilfellene rapportert  fra 7. april  viste seg å tilhøre Asker.

Det totale antallet er derfor 341.

08.04.20 Smittetall

Det er meldt om 8 nye smittede, og det samlede tallet for Bærum er dermed 335.

Smittede i hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 4 brukere - 1 medarbeider
Rykkinn distrikt: 2 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 

Smitte på sykehjem

Lønnås: 1 medarbeider
Mariehaven: 1 medarbeider
Nordraaksvei: 2 beboere - 3 medarbeidere
Solbakken: 1 medarbeider
Solvik: 1 medarbeider
Valler: 6 beboere - 18 medarbeidere
Østerås: 3 beboere - 3 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 4 beboere

08.04.20 Nytt dødsfall i Bærum

Bærum kommune bekrefter nytt korona-dødsfall.

- En eldre beboer ved et sykehjem i Bærum døde i dag, sier Bjørg Dysthe som er smittevernoverlege i Bærum 

Det er nå til sammen åtte dødsfall relatert til korona-viruset i kommunen.

08.04.20 Gradvis åpning av barnehager og skoler

Bærum kommune følger anbefalingene fra helsemyndighetene - det betyr at barnehagene åpner igjen 20. april. Skolene gjenåper gradvis fra 27. april. 

Les mer her.

07.04.20 Syv døde med koronavirus i Bærum

Bærum kommune bekrefter at det nå er totalt syv korona-relaterte dødsfall i Bærum. To personer døde i helgen.

– Det er trist å høre at ytterligere to personer har mistet livet på grunn av koronaviruset. Jeg vil uttrykke min dypeste medfølelse med de etterlatte, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

07.04.20 Smittetall

I dag er det meldt om 5 nye smittede, og det samlede tallet for Bærum er dermed 327.

Smittede i hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 4 brukere - 1 medarbeider
Rykkinn distrikt: 2 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 

Smitte på sykehjem

Lønnås: 1 medarbeider
Mariehaven: 1 medarbeider
Nordraaksvei: 2 beboere - 3 medarbeidere
Solbakken: 1 medarbeider
Solvik: 1 medarbeider
Valler: 6 beboere - 18 medarbeidere
Østerås: 1 beboer - 3 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 4 beboere

Smitte på omsorgsboliger for eldre

Dønski: 1 medarbeider

07.04.20 Skoler og barnehager åpner gradvis

Bærum kommune følger anbefalingene fra helsemyndighetene - det betyr at barnehagene åpner igjen 20. april. Skolene gjenåper gradvis fra 27. april.

Les mer her 

06.04.20 Smittetall

I dag er det meldt om 4 nye smittede, og det samlede tallet for Bærum er dermed 324.

Smittede i hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 3 brukere - 1 medarbeider
Rykkinn distrikt: 2 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 

Smitte på sykehjem

Lønnås: 1 medarbeider
Mariehaven: 1 medarbeider
Nordraaksvei: 2 beboer - 3 medarbeidere
Solbakken: 1 medarbeider
Solvik: 1 medarbeider
Valler: 6 beboere - 20 medarbeidere
Østerås: 1 beboer - 3 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 4 beboere

Smitte på omsorgsboliger for eldre

Dønski: 1 medarbeider

06.04.20 Koronapandemien - delvis åpning av idrettsanlegg

Nasjonale myndigheter kom 1. april med nye retningslinjer for organisert trening. Bærum kommune åpner i den forbindelse noen idrettsanlegg for organisert trening. Dette vil i førsteomgang gjelde for utendørsanlegg. For idrettshaller og svømmehaller vil det bli tatt en avgjørelse etter påske.

Les om retningslinjer for organisert trening i Bærum her

 

05.04.20 Nytt dødsfall i Bærum

Bærum kommune bekrefter nytt korona-relatert dødsfall.

- Vi er informert om at det er en eldre innbygger som har gått bort. Dødsfallet skjedde på Bærum sykehus, sier kommuneoverlege i Bærum Frantz Leonard Nilsen.

Det er nå til sammen fem dødsfall relatert til korona-viruset i kommunen.

05.04.20 Nye smittetall

I dag er det meldt om 16 nye smittede, og det samlede tallet for Bærum er dermed 320.

Smittede i hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 3 brukere - 1 medarbeider
Rykkinn distrikt: 2 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 

Smitte på sykehjem

Lønnås: 1 medarbeider
Mariehaven: 1 medarbeider
Nordraaksvei: 2 beboer - 3 medarbeidere
Solbakken: 1 medarbeider
Solvik: 1 medarbeider
Valler: 6 beboere - 15 medarbeidere
Østerås: 1 beboer - 3 medarbeider
Dønski avdeling Toppen: 4 beboere

Smitte på omsorgsboliger for eldre

Dønski: 1 medarbeider

 

04.04.20 Dagens smittetall

I dag er det 304 smittede i Bærum, opp  fra 5 i går.

Det er 14 beboere smittede ved sykehjem og omsorgsboliger med døgnbaserte tjenester, og 21 medarbeidere.

Smittede i hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 3 brukere - 1 medarbeider
Rykkinn distrikt: 2 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker

Smitte på sykehjem

Lønnås: 1 medarbeider
Mariehaven: 1 medarbeider
Nordraaksvei: 2 beboer - 3 medarbeidere
Solbakken: 1 medarbeider
Solvik: 1 medarbeider
Valler: 7 beboere - 10 medarbeidere
Østerås: 1 beboer - 3 medarbeider
Dønski avdeling Toppen: 4 beboere

Smitte på omsorgsboliger for eldre

Dønski: 1 medarbeider

03.04.20 Skoler og barnehager

Bærum kommune opprettholder tilbud i barnehager og skoler for de som meldt behov i helligdagene, for barn med foreldre i kritiske yrker og spesielt sårbare barn.  

Fra 9. april er Psykisk helse-telefonen 67509494 også ett tilbud for barn og unge. Telefonen vil være åpen alle dager 9-15 gjennom hele påsken. 

03.04.20 Nye smittetall

Antallet smittede er 299, kun 7 nye fra i går.

Smittede i hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 2 brukere - 1 medarbeider
Rykkinn distrikt: 2 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker

Smitte på sykehjem

Lønnås: 1 medarbeider
Mariehaven: 1 medarbeider
Nordraaksvei: 1 beboer - 3 medarbeidere
Solbakken: 1 medarbeider
Solvik: 1 medarbeider
Valler: 7 beboere - 10 medarbeidere
Østerås: 1 beboer - 1 medarbeider
Dønski avdeling Toppen: 4 beboere

Smitte på omsorgsboliger for eldre

Dønski: 1 medarbeider

Smitte på samlokaliserte boliger

Emma Hjorth: 8 medarbeidere
Elgfaret og Bjarne Skaus vei: 1 beboer - 8 medarbeidere
Stabekk/Sandvika bolig: 1 medarbeidere
Rud/Vøyenenga bolig: 1 medarbeidere

02.04.20 Smittetall

Det er i dag registert 292 smittede i Bærum, en økning på 15 fra i går.

02.04.20 Situasjonen på Vallerhjemmet

Ni pasienter har fått smitte ved Vallerhjemmet. En av disse har vært innlagt på sykehus og ble senere overført til Solvik. En er dessverre død (en av de tre registrerte). Per nå er det derfor 7 smittede og alle er lokalisert til en avdeling. På samme avdeling er det 2 smittede ansatte.

Ingen av de andre avdelingene har smittede pasienter, men det er totalt 8 smittede ansatte ved Vallerhjemmet. Det er foretatt isoleringer og smittevernprosedyrer følges nøye. Situasjonen vurderes forløpende av kommuneoverlege.

Det er foreløpig ikke aktuelt å flytte beboere av hensyn til pasientene og av hensyn til smittevern. De første smittede pasientene ble oppdaget ved sykehusinnleggelse. De hadde ikke symptomer ved innleggelse, men ble testet og fikk senere påvist smitte. Det har vært flere dødsfall ved Vallerhjemmet men disse er ikke relatert til koronaviruset.

 

01.04.20 Smittetall

De er i dag meldt om 277 smittede i Bærum. Det er 15 flere enn i går.