02.06.20 Smittetall

Det er ikke meldt om nye smittede, tilsammen 420.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Rykkinn distrikt: 1 bruker
Østerås distrikt: 1 bruker  og 1 medarbeider.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede.

03.06.20 Smittetall

Det er ingen nye smittede i Bærum, totalt antall 420.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Rykkinn distrikt: 1 bruker
Østerås distrikt: 1 bruker  og 1 medarbeider.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede.

04.06.20 Gjenåpninger

Kommunedirektøren har besluttet å gjenåpne:

 • Bibliotekene kan åpne opp tilbudet ytterligere ved at publikum får tilgang til større deler av lokalet og at antall samtidige besøkende øker. 
 • Bakgården kan åpne for arrangementer gitt at kommuneoverlegens innsigelser etterfølges:: P.t. er grensen på arrangementer 50 personer og det gjelder inn til det kommer nye bestemmelser fra nasjonale myndigheter.

Fra tidligere er følgende besluttet gjenåpnet:

 • Ungdom og fritid, med de alternative aktiviteter og smittvernsrestriksjoner tjenesten har beskrevet. 
 • Sommerklubben på Kalvøya.
 • Hverdagsrehabilitering og hukommelsesteam med  restriksjoner og prioriteringer. 
 • Svømmehallene og badene kun for svømmeidretten og stupeidretten fra 1. juni. For publikum vil gjenåpning av svømmehallene bli vurdert på nytt før sommeren.  
 • Bærum kulturhus planlegger for åpning fra august/september, med redusert kapasitet for å ivareta smittevernreglene.
 • Tjenester under seksjon Rus og psykisk helse, dvs boliger med stasjonær bemanning, Oppfølgingstjenester psykisk helse og rus, Rådgivning rus og psykisk helse, Boligbistand, Vestre Hauger bolig og Øverlandselva bolig,  samt Natthjemmet.
 • Flyktningkontoret og Voksenopplæringen
 • Kulturskolen
 • Utekontakten
 • Tjenester innen området Arbeid og aktivitet. 

Tilbudet ved de enkelte tjenestene vil være tilpasset koronasituasjonen, og nærmere informasjon om tilbudet vil komme. 

05.06.20 Besøk til sykehjem og omsorgsboliger

Velkommen til sykehjem og omsorgsboliger

 • Besøkende må ringe, sende e-post eller på annen måte avtale besøk.
 • Ring på, når du kommer - så blir du hentet.
 • Besøkende må registrere seg i protokollen.
 • Har du feber eller andre symptomer, kan du dessverre ikke komme inn. 

Les kommunens retningslinjer.

08.06.20 Smittetall

Det er 1 ny smittet og det er nå tilsammen 421. Dette er det første smittetilfellet etter 12 mai.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Rykkinn distrikt: 1 bruker
Østerås distrikt: 1 bruker  og 1 medarbeider.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 1 medarbeider som er smittet ved barne- og avlastningsboligene. 

09.06.20 Gjenåpning

Vurderingene om gjenåpning baseres på hvordan tjenesten ivaretar smittevern, og hvilken grad gjenåpningen berører omdisponerte ansatte.Når det nå gis anledning til gjenåpning av noen tjenester er det blant annet med grunnlag i lavt smittetrykk i samfunnet.

Tjenesten må kunne påregne at de må justere tjenesten ned, og stille ansatte disponible for omdisponering på nytt hvis smittetrykket skulle endre seg.

Kommunedirektøren har besluttet følgende:

 • Fotterapi og frisørtjenester ved sykehjem og omsorgsboliger for eldre gjenopptas. 
 • Båtturer sommer 2020 kan gjennomføres under forutsetning av at smittevernreglene følges og disse gjelder for beboere/pasienter, ansatte, båtmannskap og frivillige. Det skal føres logg.
 • I tillegg blir det mulig å gjenoppta norskopplæring for medarbeidere ved skolestart 2020, farmasøytisk tilsyn fra september 2020 og Tildelingskontoret gjenopptar ekstern møtevirksomhet.
 • Det store sermonirommet gjenåpnes.

Fra tidligere er følgende besluttet gjenåpnet

Kommunedirektøren har besluttet å gjenåpne:

 • Bibliotekene kan åpne opp tilbudet ytterligere ved at publikum får tilgang til større deler av lokalet og at antall samtidige besøkende øker. 

 • Bakgården kan åpne for arrangementer

 • Ungdom og fritid, med de alternative aktiviteter og smittvernsrestriksjoner tjenesten har beskrevet. 
 • Sommerklubben på Kalvøya.
 • Hverdagsrehabilitering og hukommelsesteam med  restriksjoner og prioriteringer. 
 • Svømmehallene og badene kun for svømmeidretten og stupeidretten fra 1. juni. For publikum vil gjenåpning av svømmehallene bli vurdert på nytt før sommeren.  
 • Bærum kulturhus planlegger for åpning fra august/september, med redusert kapasitet for å ivareta smittevernreglene.
 • Tjenester under seksjon Rus og psykisk helse, dvs boliger med stasjonær bemanning, Oppfølgingstjenester psykisk helse og rus, Rådgivning rus og psykisk helse, Boligbistand, Vestre Hauger bolig og Øverlandselva bolig,  samt Natthjemmet.
 • Flyktningkontoret og Voksenopplæringen
 • Kulturskolen
 • Utekontakten
 • Tjenester innen området Arbeid og aktivitet. 

Tilbudet ved de enkelte tjenestene vil være tilpasset koronasituasjonen, og nærmere informasjon om tilbudet vil komme. 

10.06.20 Smittetall

Det er ingen nye smittede og totaltallet 421.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Rykkinn distrikt: 1 bruker
Østerås distrikt: 1 bruker  og 1 medarbeider.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 1 medarbeider som er smittet ved barne- og avlastningsboligene. 

11.06.20 Gjenåpning

Kommunedirektøren har besluttet å gjenåpne Bærum kulturhus. Det er p.t. forbudt med arrangementer der flere enn 50 deltar. Hvis myndighetene øker taket til 200 personer 15. juni som varslet, kan det tas inn 94 i salen som foreslått.

Fra tidligere er følgende besluttet gjenåpnet:

 • Bibliotekene kan åpne opp tilbudet ytterligere ved at publikum får tilgang til større deler av lokalet og at antall samtidige besøkende øker. 
 • Bakgården kan åpne for arrangementer gitt at kommuneoverlegens innsigelser etterfølges:: P.t. er grensen på arrangementer 50 personer og det gjelder inn til det kommer nye bestemmelser fra nasjonale myndigheter.
 • Ungdom og fritid, med de alternative aktiviteter og smittvernsrestriksjoner tjenesten har beskrevet. 
 • Sommerklubben på Kalvøya.
 • Hverdagsrehabilitering og hukommelsesteam med  restriksjoner og prioriteringer. 
 • Svømmehallene og badene kun for svømmeidretten og stupeidretten fra 1. juni. For publikum vil gjenåpning av svømmehallene bli vurdert på nytt før sommeren.  
 • Tjenester under seksjon Rus og psykisk helse, dvs boliger med stasjonær bemanning, Oppfølgingstjenester psykisk helse og rus, Rådgivning rus og psykisk helse, Boligbistand, Vestre Hauger bolig og Øverlandselva bolig,  samt Natthjemmet.
 • Flyktningkontoret og Voksenopplæringen
 • Kulturskolen
 • Utekontakten
 • Tjenester innen området Arbeid og aktivitet. 

Tilbudet ved de enkelte tjenestene vil være tilpasset koronasituasjonen, og nærmere informasjon om tilbudet vil komme. 

12.06.20 Smittetall

Det er ingen nye smittede, tilsammen 421 i Bærum.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Rykkinn distrikt: 1 bruker
Østerås distrikt: 1 bruker  og 1 medarbeider.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 1 medarbeider som er smittet ved barne- og avlastningsboligene. 

15.06.20 Smittetall

Det er ingen nye smittede - totaltallet er 421.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Bekkestua distrikt: 1 bruker
Rykkinn distrikt: 1 bruker
Østerås distrikt: 1 bruker  og 1 medarbeider.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 1 medarbeider som er smittet ved barne- og avlastningsboligene.

16.06.20 Smittetall

Det er en ny smittet, som ikke oppholder seg i Bærum. Totalt 422 smittede.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Bekkestua distrikt: 1 bruker
Rykkinn distrikt: 1 bruker
Østerås distrikt: 1 bruker  og 1 medarbeider.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 1 medarbeider som er smittet ved barne- og avlastningsboligene.

17.06.20 Smittetall

Ingen nye smittede, tilsammen 422.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Østerås distrikt:1 medarbeider.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 1 medarbeider som er smittet ved barne- og avlastningsboligene.

18.06.20 Gjenåpning

Kommunedirektøren har besluttet å gjenåpne følgende:

 • Seniorsentrene kan starte gjenåpning fra 17. august, under forutsetning om medarbeidere som har vært omdisponerte kan være på plass og smitteverntiltak iverksettes.
 • Flerbrukshaller og Bærum ishall så snart omdisponerte medarbeidere kan frigjøres fra korona-arbeid. 
 • Personalkantinen i Eyvind Lyches vei 10.

Fra tidligere er følgende besluttet gjenåpnet:

 • Bærum kulturhus med redusert antall plasser. Se program.
 • Bibliotekene kan åpne opp tilbudet ytterligere ved at publikum får tilgang til større deler av lokalet og at antall samtidige besøkende øker. 
 • Bakgården kan åpne for arrangementer gitt at kommuneoverlegens innsigelser etterfølges:: P.t. er grensen på arrangementer 50 personer og det gjelder inn til det kommer nye bestemmelser fra nasjonale myndigheter.
 • Ungdom og fritid, med de alternative aktiviteter og smittvernsrestriksjoner tjenesten har beskrevet. 
 • Sommerklubben på Kalvøya.
 • Hverdagsrehabilitering og hukommelsesteam med  restriksjoner og prioriteringer. 
 • Svømmehallene og badene kun for svømmeidretten og stupeidretten fra 1. juni. For publikum vil gjenåpning av svømmehallene bli vurdert på nytt før sommeren.  
 • Tjenester under seksjon Rus og psykisk helse, dvs boliger med stasjonær bemanning, Oppfølgingstjenester psykisk helse og rus, Rådgivning rus og psykisk helse, Boligbistand, Vestre Hauger bolig og Øverlandselva bolig,  samt Natthjemmet.
 • Flyktningkontoret og Voksenopplæringen
 • Kulturskolen
 • Utekontakten
 • Tjenester innen området Arbeid og aktivitet. 

Tilbudet ved de enkelte tjenestene vil være tilpasset koronasituasjonen, og nærmere informasjon om tilbudet vil komme. 

18.06.20 Smittetall

Ingen nye smittede, tilsammen 422.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Østerås distrikt:1 medarbeider.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 1 medarbeider som er smittet ved barne- og avlastningsboligene.

19.06.20 Smittetall

Ingen nye smittede, og totaltallet er 422.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

22.06.20 Smittetall

Ingen nye smittede, og totaltallet er 422.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

23.06.20 Smittetall

Det er meldt en ny smittet i Bærum, tilsammen 423.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

24.06.20 Smittetall

Det er ingen nye smittede i dag, tilsammen 423 i Bærum.

26.06.20 Smittetall - Bærum

Det er ikke meldt nye smittede i Bærum, tilsammen 423.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

30.06.30 Dagens smittetall

Det er meldt om en ny smittet, tilsammen 424.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.