29.05.20 Smittetall

Ingen nye smittede, og totaltallet er 420.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Rykkinn distrikt: 1 bruker
Østerås distrikt: 1 bruker  og 1 medarbeider.

Smitte på sykehjem

Valler: 6  medarbeidere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede.

27.05.20 Smittetall

Ingen nye smittede og totaltallet er 420.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Rykkinn distrikt: 1 bruker
Østerås distrikt: 1 bruker  og 1 medarbeider.

Smitte på sykehjem

Valler: 6  medarbeidere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede.

27.05.20 Intern gjennomgang Vallerhjemmet

Leder for arbeidet med gjennomgangen, Helen von Quillfeldt, presenterte sluttrapporten for formannskapet 27. mai. Arbeidsgruppen legger i rapporten frem flere forslag.

Sluttrapport: Intern gjennomgang Vallerhjemmet 

Arbeidsgruppens leder Helen von Quillfeldts presentasjon for formannskapet 27. mai.

27.05.20 Gjenåpning

Kommunedirektøren har besluttet å gjenåpne:

 • Ungdom og fritid, med de alternative aktiviteter og smittvernsrestriksjoner tjenesten har beskrevet. 
 • Sommerklubben på Kalvøya.
 • Hverdagsrehabilitering og hukommelsesteam med  restriksjoner og prioriteringer. 

Fra tidligere er følgende besluttet gjenåpnet:

 • Svømmehallene og badene kun for svømmeidretten og stupeidretten fra 1. juni. For publikum vil gjenåpning av svømmehallene bli vurdert på nytt før sommeren.  
 • Bærum kulturhus planlegger for åpning fra august/september, med redusert kapasitet for å ivareta smittevernreglene.
 • Tjenester under seksjon Rus og psykisk helse, dvs boliger med stasjonær bemanning, Oppfølgingstjenester psykisk helse og rus, Rådgivning rus og psykisk helse, Boligbistand, Vestre Hauger bolig og Øverlandselva bolig,  samt Natthjemmet.
 • Flyktningkontoret og Voksenopplæringen 

Følgende tjenester er besluttet gjenåpnet: Kulturskolen, Utekontakten og tjenester innen området Arbeid og aktivitet. Bibliotekene har også et tilrettelagt tilbud.

Tilbudet ved de enkelte tjenestene vil være tilpasset koronasituasjonen, og nærmere informasjon om tilbudet vil komme. 

25.05.20 Smittetall

Ingen nye smittede og totaltallet er 420.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Rykkinn distrikt: 1 bruker
Østerås distrikt: 1 bruker  og 1 medarbeider.

Smitte på sykehjem

Valler: 8  medarbeidere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede.

22.05.20 Smittetall

Ingen nye smittede, tilsammen 420.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Rykkinn distrikt: 1 bruker
Østerås distrikt: 1 bruker  og 1 medarbeider.

Smitte på sykehjem


Valler: 8  medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 2  beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede.

20.05.20 Smittetall

Ingen nye smittede, tilsammen 420.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Rykkinn distrikt: 1 bruker
Østerås distrikt: 1 bruker  og 1 medarbeider.

Smitte på sykehjem


Valler: 8  medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 2  beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet beboer på Gjettum boliger

19.05.20 Smittetall

Det er ingen nye smittede, og totaltallet er 420.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Rykkinn distrikt: 1 bruker
Østerås distrikt: 1 bruker 

Smitte på sykehjem


Valler: 9  medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 2  beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet beboer på Gjettum boliger

19.05.20 Gjenåpning

Kommunedirektøren har besluttet å gjenåpne:

 • Svømmehallene og badene kun for svømmeidretten og stupeidretten fra 1. juni. For publikum vil gjenåpning av svømmehallene bli vurdert på nytt før sommeren.  
 • Bærum kulturhus planlegger for åpning fra august/september, med redusert kapasitet for å ivareta smittevernreglene.
 • Tjenester under seksjon Rus og psykisk helse, dvs boliger med stasjonær bemanning, Oppfølgingstjenester psykisk helse og rus, Rådgivning rus og psykisk helse, Boligbistand, Vestre Hauger bolig og Øverlandselva bolig,  samt Natthjemmet.
 • Flyktningkontoret og Voksenopplæringen 

Fra tidligere er følgende besluttet gjenåpnet:

Følgende tjenester er besluttet gjenåpnet: Kulturskolen, Utekontakten og tjenester innen området Arbeid og aktivitet. Bibliotekene har også et tilrettelagt tilbud.

Tilbudet ved de enkelte tjenestene vil være tilpasset koronasituasjonen, og nærmere informasjon om tilbudet vil komme. 

18.05.20 Smittetall

Ingen nye smittede, fremdeles 420 i Bærum

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Rykkinn distrikt: 1 bruker
Østerås distrikt: 1 bruker 

Smitte på sykehjem


Valler: 9  medarbeidere
Østerås: 1 medarbeider
Dønski avdeling Toppen: 2  beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet beboer og 1 medarbeider på Gjettum boliger

15.05.20 Smittetall

Ingen nye smittede, og totaltallet er 420.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Rykkinn distrikt: 1 bruker
Østerås distrikt: 1 bruker 

Smitte på sykehjem


Valler: 1 beboere - 9  medarbeidere
Østerås: 1 medarbeider
Dønski avdeling Toppen: 2  beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet beboer og 1 medarbeider på Gjettum boliger.

15.05.20 Gjenåpning av virksomhet

Følgende tjenester er besluttet gjenåpnet: Kulturskolen, Utekontakten og tjenester innen området Arbeid og aktivitet.

Tilbudet ved de enkelte tjenestene vil være tilpasset koronasituasjonen, og nærmere informasjon om tilbudet vil komme. 

 

14.05.20 Smittetall

Pr 13. mai var det 420 smittede i Bærum. 

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Rykkinn distrikt: 1 bruker
Østerås distrikt: 1 bruker 

Smitte på sykehjem


Valler: 1 beboere - 16  medarbeidere
Østerås: 1 medarbeider
Dønski avdeling Toppen: 2  beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet beboer og 3 medarbeidere på Gjettum boliger.

11.05.20 Smittetall

Det er ingen nye smittede, og totaltallet er 419.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Rykkinn distrikt: 2 brukere
Østerås distrikt: 1 bruker 

Smitte på sykehjem


Valler: 1 beboere - 22  medarbeidere
Østerås: 1 medarbeider
Dønski avdeling Toppen: 2  beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet beboer og 3 medarbeidere på Gjettum boliger.

10.05.20 Smittetall

Det er ingen nye smittede, og totaltallet er 419.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Rykkinn distrikt: 2 brukere
Østerås distrikt: 1 bruker 

Smitte på sykehjem


Valler: 1 beboere - 22  medarbeidere
Østerås: 3 beboere - 1 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 2  beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet beboer og 3 medarbeidere på Gjettum boliger.

10.05.20 Besøkskontroll

Bærum kommune opprettholder besøksrestriksjonene ved sykehjem og omsorgsboliger.  Nasjonale myndigheter har startet arbeidet med en nasjonal veileder for besøk. Bærum kommune vil deretter vurdere hvilke tiltak som må gjøres, og utarbeide nye rutiner for at beboerne kan ta imot mer besøk. Frem til nødvendige tiltak og rutiner er på plass, gjelder dagens retningslinjer. 

 

09.05.20 Smittetall

Ingen nye smittede i Bærum, totalt 419.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Rykkinn distrikt: 2 brukere
Østerås distrikt: 1 bruker 

Smitte på sykehjem


Valler: 1 beboere - 22  medarbeidere
Østerås: 3 beboere - 1 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 2  beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet beboer og 3 medarbeidere på Gjettum boliger.

09.05.20 Smittet lærer på Stabekk skole

Kommuneoverlegen er blitt orientert om at en lærer ved Stabekk skole inngår kveld testet positivt for Covid 19. Den ansatte har ikke vært på skolen siden tirsdag.

Smittesporingsteamet har i dag fulgt opp lærers kontaktflate knyttet til elever og kolleger. Kartlegging viser alle retningslinjer for smittevern er fulgt nøyaktig og det gir grunnlag for begrenset antall i karantene.

15 elever fra berørt kohort samt 15 barn fra makkerkohort vil være i karantene ut neste uke. Det samme gjelder to ansatte ved skolen. 

08.05.20 - Alle elever tilbake på skolen

Fra mandag 11. mai åpnes skolene også for elevene på 5.-10.trinn. Elevene vender tilbake til en skolehverdag som skiller seg fra den de forlot for to måneder siden.

Les mer om åpne skoler her

26.06.20 Dagens smittetall

Det er ikke meldt nye smittede i Bærum, tilsammen 423.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

08.05.20 Smittetall

Det er nå 419 smittede i Bærum.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Bekkestua distrikt: 1 bruker 
Rykkinn distrikt: 2 brukere
Østerås distrikt: 1 bruker 

Smitte på sykehjem

Nordraaksvei: 1 beboer 
Valler: 3 beboere - 22  medarbeidere
Østerås: 3 beboere - 1 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 6 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet beboer og 3 medarbeidere på Gjettum boliger.  

07.05.20 Smittetall

Det er en ny smittet og totalt antall er 415.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Bekkestua distrikt: 1 bruker 
Rykkinn distrikt: 2 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker 

Smitte på sykehjem

Nordraaksvei: 1 beboer 
Valler: 3 beboere - 25  medarbeidere
Østerås: 3 beboere - 2 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 6 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet beboer og 3 medarbeidere på Gjettum boliger.  

07.05.20 Gjenåpning av skoler

Skolesjefen har hatt møte med rektorene etter regjeringens pressekonferanse hatt møte med rektorene. Planene er som følger:

 • 10.trinn starter allerede mandag.
 • Noen ungdomsskoler vil trolig også innfase 8.- og 9. trinn fra samme dag, men det varierer mht areal.  
 • På barneskolene starter 7.trinn tirsdag på alle skoler, og trolig vil noen skoler ta inn 5.- og 6.trinn fra samme dag. 

 Skolene skal ellers kombinere skolegang med uteskole og digital fjernundervisning for elevene på 5.-7.trinn.

06.05.20 17. mai

Årets 17. mai blir annerledes. Den kan likevel bli morsom og minneverdig.

Les mer om 17. mai her

06.05.20 Smittetall

I dag er det ingen nye smittede, og totalt er tallet 414.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Bekkestua distrikt: 1 bruker 
Rykkinn distrikt: 2 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker 

Smitte på sykehjem

Nordraaksvei: 1 beboer 
Valler: 3 beboere - 22  medarbeidere
Østerås: 3 beboere - 2 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 6 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 3 smittede beboere og 4 medarbeidere på Gjettum boliger.  Det er 2 medarbeidere i Bjarne Skaus vei og 1 på Rykkinn/Lommedalen boliger.

05.05.20 Retningslinjer organisert trening i haller

Bærum kommune har laget retningslinjer for trening i kommunalt eide idrettshaller. Innendørs trening i små grupper kan tillates med maksimalt fem utøvere i hver gruppe. Det kan maks være to grupper av fem i en hall i gang samtidig.

Les mer om retningslinjene her

05.05.20 Smittetall

En ny smittet i går, tilsammen 414.

Ingen nye smittede. Totaltallet er 413.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Bekkestua distrikt: 1 bruker 
Rykkinn distrikt: 2 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker 

Smitte på sykehjem

Nordraaksvei: 1 beboer - 1 medarbeidere
Valler: 3 beboere - 25  medarbeidere
Østerås: 3 beboere - 2 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 6 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet beboere og 6 medarbeidere på Gjettum boliger.  Det er 2 medarbeidere i Bjarne Skaus vei og 1 på Rykkinn/Lommedalen boliger.

04.05.20 Smittetall

Ingen nye smittede. Totaltallet er 413.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Bekkestua distrikt: 1 bruker 
Rykkinn distrikt: 2 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker 

Smitte på sykehjem

Nordraaksvei: 1 beboer - 1 medarbeidere
Valler: 3 beboere - 35  medarbeidere
Østerås: 3 beboere - 2 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 5 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 3 smittede beboere og 6 medarbeidere på Gjettum boliger.  Det er 2 medarbeidere i Bjarne Skaus vei og 1 på Rykkinn/Lommedalen boliger.

03.05.20 Smittetall

Ingen nye smittede siste døgn. Totaltallet er 413.

02.05.20 Smittetall

Ingen nye smittede i dag, tilsammen er det 413 smittede. To nye  i går.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Bekkestua distrikt: 1 bruker 
Rykkinn distrikt: 2 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker 

Smitte på sykehjem

Nordraaksvei: 1 beboer - 1 medarbeidere
Valler: 6 beboere - 35  medarbeidere
Østerås: 3 beboere - 2 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 5 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 3 smittede beboere og 6 medarbeidere på Gjettum boliger.  Det er 2 medarbeidere i Bjarne Skaus vei og 1 på Rykkinn/Lommedalen boliger.