08.05.20 - Alle elever tilbake på skolen

Fra mandag 11. mai åpnes skolene også for elevene på 5.-10.trinn. Elevene vender tilbake til en skolehverdag som skiller seg fra den de forlot for to måneder siden.

Les mer om åpne skoler her

15.05.2020 Nye smittetall

Ingen nye smittede, og totaltallet er 420.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Rykkinn distrikt: 1 bruker
Østerås distrikt: 1 bruker 

Smitte på sykehjem


Valler: 1 beboere - 9  medarbeidere
Østerås: 1 medarbeider
Dønski avdeling Toppen: 2  beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet beboer og 1 medarbeider på Gjettum boliger.

08.05.20 Smittetall

Det er nå 419 smittede i Bærum.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Bekkestua distrikt: 1 bruker 
Rykkinn distrikt: 2 brukere
Østerås distrikt: 1 bruker 

Smitte på sykehjem

Nordraaksvei: 1 beboer 
Valler: 3 beboere - 22  medarbeidere
Østerås: 3 beboere - 1 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 6 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet beboer og 3 medarbeidere på Gjettum boliger.  

07.05.20 Smittetall

Det er en ny smittet og totalt antall er 415.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Bekkestua distrikt: 1 bruker 
Rykkinn distrikt: 2 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker 

Smitte på sykehjem

Nordraaksvei: 1 beboer 
Valler: 3 beboere - 25  medarbeidere
Østerås: 3 beboere - 2 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 6 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet beboer og 3 medarbeidere på Gjettum boliger.  

07.05.20 Gjenåpning av skoler

Skolesjefen har hatt møte med rektorene etter regjeringens pressekonferanse hatt møte med rektorene. Planene er som følger:

  • 10.trinn starter allerede mandag.
  • Noen ungdomsskoler vil trolig også innfase 8.- og 9. trinn fra samme dag, men det varierer mht areal.  
  • På barneskolene starter 7.trinn tirsdag på alle skoler, og trolig vil noen skoler ta inn 5.- og 6.trinn fra samme dag. 

 Skolene skal ellers kombinere skolegang med uteskole og digital fjernundervisning for elevene på 5.-7.trinn.

06.05.20 17. mai

Årets 17. mai blir annerledes. Den kan likevel bli morsom og minneverdig.

Les mer om 17. mai her

06.05.20 Smittetall

I dag er det ingen nye smittede, og totalt er tallet 414.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Bekkestua distrikt: 1 bruker 
Rykkinn distrikt: 2 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker 

Smitte på sykehjem

Nordraaksvei: 1 beboer 
Valler: 3 beboere - 22  medarbeidere
Østerås: 3 beboere - 2 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 6 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 3 smittede beboere og 4 medarbeidere på Gjettum boliger.  Det er 2 medarbeidere i Bjarne Skaus vei og 1 på Rykkinn/Lommedalen boliger.

05.05.20 Retningslinjer organisert trening i haller

Bærum kommune har laget retningslinjer for trening i kommunalt eide idrettshaller. Innendørs trening i små grupper kan tillates med maksimalt fem utøvere i hver gruppe. Det kan maks være to grupper av fem i en hall i gang samtidig.

Les mer om retningslinjene her

05.05.20 Smittetall

En ny smittet i går, tilsammen 414.

Ingen nye smittede. Totaltallet er 413.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Bekkestua distrikt: 1 bruker 
Rykkinn distrikt: 2 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker 

Smitte på sykehjem

Nordraaksvei: 1 beboer - 1 medarbeidere
Valler: 3 beboere - 25  medarbeidere
Østerås: 3 beboere - 2 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 6 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet beboere og 6 medarbeidere på Gjettum boliger.  Det er 2 medarbeidere i Bjarne Skaus vei og 1 på Rykkinn/Lommedalen boliger.

04.05.20 Smittetall

Ingen nye smittede. Totaltallet er 413.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Bekkestua distrikt: 1 bruker 
Rykkinn distrikt: 2 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker 

Smitte på sykehjem

Nordraaksvei: 1 beboer - 1 medarbeidere
Valler: 3 beboere - 35  medarbeidere
Østerås: 3 beboere - 2 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 5 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 3 smittede beboere og 6 medarbeidere på Gjettum boliger.  Det er 2 medarbeidere i Bjarne Skaus vei og 1 på Rykkinn/Lommedalen boliger.

03.05.20 Smittetall

Ingen nye smittede siste døgn. Totaltallet er 413.

02.05.20 Smittetall

Ingen nye smittede i dag, tilsammen er det 413 smittede. To nye  i går.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Bekkestua distrikt: 1 bruker 
Rykkinn distrikt: 2 brukere
Sandvika distrikt: 1 medarbeider
Østerås distrikt: 1 bruker 

Smitte på sykehjem

Nordraaksvei: 1 beboer - 1 medarbeidere
Valler: 6 beboere - 35  medarbeidere
Østerås: 3 beboere - 2 medarbeidere
Dønski avdeling Toppen: 5 beboere

Smitte ved omsorgsboliger

Dønski: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Det er 3 smittede beboere og 6 medarbeidere på Gjettum boliger.  Det er 2 medarbeidere i Bjarne Skaus vei og 1 på Rykkinn/Lommedalen boliger.