Meldinger fra oktober 2020 som Bærum kommune sendt ut i forbindelse med koronaviruset. Alle meldinger er tilgjengelige og arkivert.

31.10.20 Smitte ved skoler

Ved Lommedalen skole er alle elvene på 5. trinn og to klasser på 7. trinn i karantene etter at to elever har testet positivt. Karantenen varer til og med 8. november 2020.

Ved Ramstad ungdomsskole har ytterligere  fire elever på 8. trinn har fått påvist Covid. Disse fire var på leirskolen hvor alle elevene ble satt i karantene. De ble sannsynligvis smittet i en privat sammenkomst før leirskolen. De har ikke vært på skolen i smitteførende periode. 

En elev ved Høvik verk skole har fått påvist covid-19. Eleven har ikke vært på skolen, og derfor er ingen andre elever i karantene. Det samme er situasjonen ved Levre skole. 

 

31.10.20

Det er totalt 16 nye smittede i Bærum, tilsammen 696.

Det er nå smitte ved Mølladammen ungdomsskole, Skui skole og Ramstad ungdomsskole, Nansenparken barnehage, Eikeli VGS og Rosenvilde VGS. 

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 2 smittede medarbeidere i Rykkinn distrikt og i Sandvika distrikt. 

Smitte på sykehjem

Det er på det nåværende tidspunkt 1 smittet medarbeider ved Mariehaven og 1 ved Solbakken.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er  for tiden 1 smittet beboer på Capralhaugen 2. Det er 1 smittet medarbeider ved Atriumgården.

Samlokaliserte boliger

Det er for tiden 1 smittet medarbeider i Barne- og avlastningsboligene.

30.10.20 Om Halloween

Vi får mange spørsmål om hva som gjelder for Halloween-feiring i år. Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen har disse rådene dagen før dagen:

 • Gå bare til kjente husstander som allerede er forberedt på at de får besøk.
 • Gå ikke flere enn 5-6 personer – og alle må være fra samme kohort eller skoleklasse.
 • Både de som ringer på og de som åpner døren må være friske.
 • Hold avstand til andre grupper dersom det oppstår kø utenfor enkelte hus.
 • Den som åpner døren, er den som deler ut godteri. Husk rene hender, eller bruk skje/pølseklype.
 • Vent med å spise godteriet til runden er ferdig og man har fått vasket/spritet hendene.
 • Ikke del godteri.
 • Ha gjerne en voksen med på runden: de kan sikre både smittevern og trafikksikkerhet i mørket.

- Er du over over barneskolealder må du vente til neste år, det gjelder både festen og «knask eller knep», sier kommuneoverlegen.

30.10.20 Leirskoleopphold avlyses

Kommuneoverlegen i Bærum anbefaler å utsette planlagte leirskoleopphold ut 2020. Dette på grunn av det økende smittetrykket i regionen.

30.10.20 Smittetall

Det er totalt 15 nye smittede i Bærum, tilsammen 680.

Det er nå smitte ved Mølladammen ungdomsskole, Nansenparken barnehage, Eikeli VGS og Rosenvilde VGS. 

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

1 medarbeider er for tiden smittet i Rykkinn distrikt og 2 medarbeider i Sandvika distrikt. 

Smitte på sykehjem

Det er på det nåværende tidspunkt 1 smittet medarbeider ved Mariehaven og 1 ved Solbakken.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er  for tiden 1 smittet beboer på Capralhaugen 2. Det er 1 smittet medarbeider ved Atriumgården.

Samlokaliserte boliger

Det er for tiden 1 smittet medarbeider i Barne- og avlastningsboligene.

29.10.20 Smittetall

Det er totalt 10 nye smittede i Bærum, tilsammen 665.

Det er  nå 51 medarbeidere i karantene i Pleie og omsorg. 

Det er nå smitte ved Mølladammen ungdomsskole, Nansenparken barnehage, Eikeli VGS og Rosenvilde VGS, samt . 

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

1 medarbeider er for tiden smittet i Rykkinn distrikt og 2 medarbeider i Sandvika distrikt. 

Smitte på sykehjem

Det er på det nåværende tidspunkt 1 smittet medarbeider ved Mariehaven og 1 ved Solbakken.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er  for tiden 1 smittet beboer på Capralhaugen 2. Det er 1 smittet medarbeider ved Atriumgården.

Samlokaliserte boliger

Det er for tiden 1 smittet medarbeider i Barne- og avlastningsboligene.

28.10.20 Formannskapets vedtak om koronatiltak

Formannskapet har behandlet tiltak for å forebygge smitte av korona i Bærum. Du kan lese en samlet oversikt over anbefalinger og regler i Bærum her. 

28.10.20 Smittetall

Det er totalt 12 nye smittede i Bærum, tilsammen 655.

Elever fra Ramstad ungdomsskole har avbrutt leirskoleopphold etter at en deltaker testet positivt for Covid-19.

Tre administrative medarbeidere ved Fornebu teststasjon har testet positivt. Medarbeiderne har ikke vært involvert i testing.

Det er nå smitte ved Mølladammen ungdomsskole, Eikeli VGS og Rosenvilde VGS, samt Nansenparken barnehage. 

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

1 medarbeider er for tiden smittet i Rykkinn distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er på det nåværende tidspunkt 1 smittet medarbeider ved Mariehaven og 2 ved Solbakken.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er  for tiden 1 smittet beboer på Capralhaugen 2. 

Samlokaliserte boliger

Det er for tiden 1 smittet medarbeider i Barne- og avlastningsboligene.

27.10.20 Smittevernregler i Bærum

Bærum kommune jobber nå med å utforme nye smittevernregler på bakgrunn av at både regjeringen og Oslo kommune har innført strengere restriksjoner.

Formannskapet i morgen 28. oktober skal behandle revidering av lokal forskrift og anbefalinger. 

Inntil nye regler er på plass gjelder følgende i Bærum:

Privat- og arbeidsliv

 • Påbud om bruk av munnbind ved kollektivtransportreiser når det ikke er mulig å holde en meters avstand
 • Det anbefales sterkt å begrense antall deltakere i private sammenkomster til maksimalt 10 deltakere
 • Alle som kan oppfordres til hjemmekontor. Medarbeidere i Bærum kommune som kan, skal jobbe hjemmefra.
 • Det skal brukes munnbind i ambulerende tjenester i hjemmet når man ikke kan holde en meters avstand til bruker eller andre

Arrangementer – ute og inne

 • Begrensning til maksimalt 50 deltakere ved innendørs arrangementer uten fast seteplassering
 • Sterk anbefaling om at voksne breddeidrettsutøvere fortsatt skal holde minst 1 meters avstand ved trening.
 • Det anbefales sterkt å begrense antall deltakere ved utendørs arrangementer til maksimalt 200.

 

27.10.20 Smittetall

Det er totalt 11 nye smittede i Bærum, tilsammen 643.

En medarbeider ved Nansenparken barnehage testet i går positivt for Covid-19. Barna i to av basene er nå i 10 dagers karantene. 

Det er smitte ved to videregående skoler: Rosenvilde og Eikeli.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

1 medarbeider er for tiden smittet i Rykkinn distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er på det nåværende tidspunkt 1 smittet medarbeider ved Mariehaven og 2 ved Solbakken.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er  for tiden 1 smittet beboer på Capralhaugen 2. 

Samlokaliserte boliger

Det er for tiden 1 smittet medarbeider i Barne- og avlastningsboligene.

26.10.20 Smittetall

Det er totalt 6 nye smittede i Bærum, tilsammen 632.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

1 medarbeider er for tiden smittet i Rykkinn distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er på det nåværende tidspunkt 1 smittet medarbeider ved Mariehaven og 2 ved Solbakken.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er  for tiden 1 smittet beboer på Capralhaugen 2. 

Samlokaliserte boliger

Det er for tiden 1 smittet medarbeider i Barne- og avlastningsboligene.

25.10.20 Smittetall

Det er 5 nye smittede i Bærum, tilsammen 626.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

1 medarbeider er for tiden smittet i Rykkinn distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er på det nåværende tidspunkt 1 smittet medarbeider ved Mariehaven og 1 ved Solbakken.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er  for tiden 1 smittet beboer på Capralhaugen 2. 

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet medarbeider i Barne- og avlastningsboligene.

24.10.20 Smittetall

Det er 8 nye smittede i Bærum, tilsammen 621.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

1 medarbeider er for tiden smittet i Rykkinn distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er på det nåværende tidspunkt 1 smittet medarbeider ved Mariehaven og 1 ved Solbakken.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er  for tiden 1 smittet beboer på Capralhaugen 2. 

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet medarbeider i Barne- og avlastningsboligene.

23.10.20 Smittetall

Det er 5 nye smittede i Bærum, tilsammen 613.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

1 medarbeider er for tiden smittet i Rykkinn distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er på det nåværende tidspunkt 1 smittet medarbeider ved Mariehaven. 

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smittede.

Samlokaliserte boliger

Ingen smittede. 

22.10.20 Smittetall

Det er 2 nye smittede i Bærum, tilsammen 608.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

1 medarbeider er for tiden smittet i Rykkinn distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er på det nåværende tidspunkt 1 smittet medarbeider ved Mariehaven. I tillegg er det en 1 smittet beboer ved Dønski.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smittede.

Samlokaliserte boliger

Ingen smittede. 

21.10.20 Smittetall

Det er 0 nye smittede i Bærum, tilsammen 606.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

1 medarbeider er for tiden smittet i Rykkinn distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er på det nåværende tidspunkt 1 smittet medarbeider ved Mariehaven. I tillegg er det en 1 smittet beboer ved Dønski.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smittede.

Samlokaliserte boliger

Ingen smittede. 

20.10.20 Smittetall

Det er 2 nye smittede i Bærum, tilsammen 606.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

1 medarbeider er for tiden smittet i Rykkinn distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er på det nåværende tidspunkt 1 smittet medarbeider ved Mariehaven og 1 på Vallerhjemmet.  I tillegg er det en 1 smittet beboer ved Dønski.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smittede.

Samlokaliserte boliger

Ingen smittede. 

19.10.20 Smittetall

Det er 4 nye smittede i Bærum, tilsammen 604.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

1 medarbeider er for tiden smittet i Rykkinn distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er på det nåværende tidspunkt 1 smittet medarbeider ved Mariehaven og 1 på Vallerhjemmet.  I tillegg er det en 1 smittet beboer ved Dønski.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smittede.

Samlokaliserte boliger

Ingen smittede. 

18.10.20 Smittetall

Det er 1 ny smittet i Bærum, tilsammen 600.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

1 medarbeider er for tiden smittet i Rykkinn distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er på det nåværende tidspunkt 1 smittet medarbeider ved Mariehaven og 1 på Vallerhjemmet.  I tillegg er det en 1 smittet beboer ved Dønski.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smittede.

Samlokaliserte boliger

Ingen smittede. 

17.10.20 Smittetall

Det er 3 nye smittede i Bærum, tilsammen 599.

En elev på Høvik skole har testet positivt for covid. Som følge av dette settes hele 2. trinn i karantene til og med fredag 24.oktober

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

1 medarbeider er for tiden smittet i Rykkinn distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er på det nåværende tidspunkt 1 smittet medarbeider ved Mariehaven og 1 på Vallerhjemmet.  I tillegg er det en 1 smittet beboer ved Dønski.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smittede.

Samlokaliserte boliger

Ingen smittede. 

16.10.20 Smittetall

Det er 8 nye smittede i Bærum, tilsammen 596.

En elev på Høvik skole har testet positivt for covid. Som følge av dette settes hele 2. trinn i karantene til og med fredag 24.oktober

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

1 medarbeider er for tiden smittet i Rykkinn distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er på det nåværende tidspunkt 1 smittet medarbeider ved Mariehaven og 1 på Vallerhjemmet.  I tillegg er det en 1 smittet beboer ved Dønski.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smittede.

Samlokaliserte boliger

Ingen smittede. 

15.10.20 Smitteverntiltak i Bærum 

Følgende smitteverntiltak gjelder for innbyggere, organisasjoner og næringsliv i Bærum:

Privat- og arbeidsliv

 • Påbud om bruk av munnbind ved kollektivtransportreiser når det ikke er mulig å holde en meters avstand
 • Det anbefales sterkt å begrense antall deltakere i private sammenkomster til maksimalt 10 deltakere
 • Alle som kan oppfordres til hjemmekontor. Medarbeidere i Bærum kommune som kan, skal jobbe hjemmefra.
 • Det skal brukes munnbind i ambulerende tjenester i hjemmet når man ikke kan holde en meters avstand til bruker eller andre

Arrangementer – ute og inne

 • Begrensning til maksimalt 50 deltakere ved innendørs arrangementer uten fast seteplassering
 • Sterk anbefaling om at voksne breddeidrettsutøvere fortsatt skal holde minst 1 meters avstand ved trening.
 • Det anbefales sterkt å begrense antall deltakere ved utendørs arrangementer til maksimalt 200.

Serveringssteder

 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha et system for frivillig registrering av gjesters kontaktopplysninger
 • Påbud om skjenkestopp kl. 24:00 er opphevet

Les notat om forebygging av smitte i Bærum som var til behandling i Formannskapet i dag 15. oktober.

 

15.10.20 Smittetall

To nye smittede i dag, tilsammen 588.

 

14.10.20 Smittetall

Det er 4 nye smittede, tilsammen 586 i Bærum.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

1 medarbeider er for tiden smittet i Rykkinn distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er tilsammen 2 smittede medarbeidere ved Mariehaven, 2 på Vallerhjemmet, 1 smittet medarbeider ved KAD. I tillegg er det en 1 smittet beboer ved Dønski.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er for tiden 1 smittet medarbeider ved hhv Capralhaugen og Gamle Drammensvei.

Samlokaliserte boliger

Ingen smittede. 

13.10.20 Smittetall

Det er to nye smittede i Bærum, tilsammen 582 i Bærum.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

1 medarbeider er for tiden smittet i Rykkinn distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er tilsammen 2 smittede medarbeidere ved Mariehaven, 2 på Vallerhjemmet, 1 smittet medarbeider ved KAD. I tillegg er det en 1 smittet beboer ved Dønski.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er for tiden 1 smittet medarbeider ved hhv Capralhaugen og Gamle Drammensvei.

Samlokaliserte boliger

Ingen smittede. 

12.10.20 Bærum og regjeringens lettelser

Bærum kommune vurderer lokal håndtering av regjeringens lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene.

De nasjonale lettelsene omfatter en trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne, opphevelse av skjenkestopp ved midnatt, at inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer og at det blir tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter.

Behov for strengere tiltak?

Regjeringen påpeker at kommunene må vurdere strengere tiltak lokalt der smittepresset er høyt. Med dette som utgangspunkt gjennomføres lokale vurderinger i Bærum. Det tas sikte på at anbefalingene blir offentlig kjent i løpet av tirsdag 13. oktober, og med eventuell politisk behandling i formannskapet onsdag. 

Lokale smitteverntiltak - vedtatt i kommunestyret 1. oktober:

 • Bruk av munnbind ved kollektivreiser 
  Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende, skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også innendørs på stasjonsområder. 
  Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.  
 • Begrensning i antall deltakere ved innendørs arrangementer uten fast seteplassering 
  Ved gjennomføring av arrangementer som omfattes av nasjonal forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13, skal det ikke være mer enn 50 personer til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering.  For øvrig gjelder reglene i covid-19-forskriften § 13.
 • Det skal brukes munnbind i ambulerende tjenester i hjemmet når man ikke kan holde en meters avstand til bruker eller andre, og bruk av hjemmekontor for alle som kan.
 • Alle medarbeidere i rådhuset, Løkketangen og Eyvind Lyches vei 10 anmodes nå sterkt til å jobbe hjemmefra, fordi det er økende smittetall.

12.10.20 Smittetall gjennom helgen

Det kom tilsammen 10 nye smittede i løpet av helgen: fredag 3, lørdag 3 og søndag 4. Samlet er det nå 580 i Bærum.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

1 medarbeider er for tiden smittet i Rykkinn distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er tilsammen 2 smittede medarbeidere ved Mariehaven, 2 på Vallerhjemmet, 1 smittet medarbeider ved KAD. I tillegg er det en 1 smittet beboer ved Dønski.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er for tiden 1 smittet medarbeider ved hhv Capralhaugen og Gamle Drammensvei.

Samlokaliserte boliger

Ingen smittede. 

11.10.20 Smittetall

Det er 1 ny smittet i dag. (NB - korrekt tall skal være 3). Se oppdaterte tall per 12.10.20.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smittet.

Smitte på sykehjem

Det er tilsammen 2 smittede medarbeidere ved Mariehaven, 2 på Vallerhjemmet, 1 smittet medarbeider ved hhv Berger og KAD. I tillegg er det en 1 smittet beboer ved Dønski.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er for tiden 1 smittet medarbeider ved hhv Capralhaugen og Gamle Drammensvei.

Samlokaliserte boliger

Ingen smittede. 

10.10.20 Smittetall

Det er 3 nye smittede i dag, tilsammen 573.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smittet.

Smitte på sykehjem

Det er tilsammen 2 smittede medarbeidere ved Mariehaven, 2 på Vallerhjemmet og 1 smittet medarbeider ved KAD. I tillegg er det en 1 smittet beboer ved Dønski.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er for tiden 1 smittet medarbeider ved hhv Capralhaugen og Gamle Drammensvei.

Samlokaliserte boliger

Ingen smittede. 

09.10.20 Smittetall

Det er 15 nye smittede i dag, tilsammen 570.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smittet.

Smitte på sykehjem

Det er tilsammen 2 smittede medarbeidere ved Mariehaven, 2 på Vallerhjemmet og 1 smittet medarbeider ved KAD. I tillegg er det en 1 smittet beboer ved Dønski.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er for tiden 1 smittet medarbeider ved hhv Capralhaugen og Gamle Drammensvei.

Samlokaliserte boliger

Ingen smittede. 

08.10.20 Forsterket anmodning om å jobbe hjemmefra

Alle medarbeidere i rådhuset, Løkketangen og Eyvind Lyches vei anmodes nå sterkt til å jobbe hjemmefra, fordi det er økende smittetall (dobling av R-tall i Bærum sist uke).

Ett kjent smittetilfelle i rådhuset har ikke fått smittekonsekvenser, da vedkommende har vært på hjemmekontor i smittebærende periode.

Kriseledelsen minner om at det er svært lite som skal til for å bli definert som nærkontakt. Du vil bli definert som nærkontakt hvis du har oppholdt deg mindre enn 2 meter i mer enn 15 minutter til en smittet person. Erfaringen fra de siste måneder med møte og arbeidsvirksomhet viser at dette er krevende å overholde i praksis.

Kriseledelsen er understreker viktigheten av å jobbe hjemmefra som et smittebegrensende tiltak.

På denne bakgrunn har kommunedirektør i Bærum, Geir Aga, etter samtale med koordinerende hovedverneombud kommet frem til at for perioden 09.10.20 til 31.10.20 skal alle medarbeidere som kan, i rådhuset, Løkketangen og Eyvind Lyches vei jobbe hjemmefra.

Kommunedirektøren følger utviklingen nøye og vil komme tilbake med ny informasjon så raskt det er noe å meddele.

Samme informasjon er sendt folkevalgte fra politisk sekretariat og alle politiske møter i rådhuset vil være digitale i denne perioden.

08.10.20 Smitte ved skoler

Ved tre av skolene i Bærum er nå elever i karantene, på grunn av smitte. Det er to klasser på 2 trinn ved Løkeberg barneskole og en 10-klasse og noen enkeltelever ved Eineåsen ungdomsskole. En elev på 2. trinn ved Rykkinn skole har fått påvist smitte i dag, og det pågår smittesporing. 

08.10.20 Smittetall

Det er 8 nye smittede, tilsammen 555.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smittet.

Smitte på sykehjem

Det er 1 smittet medarbeider ved hhv Mariehaven og KAD, samt 2 på Vallerhjemmet. I tillegg er det en 1 smittet beboer ved Dønski.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er 1 smittet medarbeider ved henholdsvis Capralhaugen og Gamle Drammensvei.

Samlokaliserte boliger

Ingen smittede. 

07.10.20 Smittetall

Det er 7 nye smittede, tilsammen 547.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smittet.

Smitte på sykehjem

Det er 1 smittet medarbeider ved hhv Mariehaven og KAD, samt 2 på Vallerhjemmet . I tillegg er det en 1 smittet beboer ved Dønski.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er 1 smittet medarbeider ved hhv Capralhaugen og Gamle Drammensvei.

Samlokaliserte boliger

Ingen smittede. 

06.10.20 Smittetall

Det er 8 nye smittede, tilsammen 540.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smittet.

Smitte på sykehjem

Det er 1 smittet medarbeider ved hhv Mariehaven, Valler og  KAD (kommunale akutte døgnplasser). 1 smittet ved Dønski.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er 1 smittet medarbeider ved hhv Capralhaugen og Gamle Drammensvei.

Samlokaliserte boliger

Ingen smittede. 

05.10.20 Smittetall

Det er 4 nye smittede siden fredag, tilsammen 532.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smittet.

Smitte på sykehjem

Det er 1 smittet medarbeider ved hhv Mariehaven, Valler og  KAD (kommunale akutte døgnplasser).

Smitte ved omsorgsboliger

Det er 1 smittet medarbeider ved hhv Capralhaugen og Gamle Drammensvei.

Samlokaliserte boliger

Ingen smittede. 

02.10.20 Smittetall

Det er 7 nye smittede, tilsammen 528.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smittet.

Smitte på sykehjem

Det er 1 smittet medarbeider ved hhv Mariehaven, Valler og  KAD (kommunale akutte døgnplasser).

Smitte ved omsorgsboliger

Det er 1 smittet medarbeider ved hhv Capralhaugen og Gamle Drammensvei.

Samlokaliserte boliger

Ingen smittede. 

01.10.20 Forskrift om forebygging av koronasmitte

Bærum kommune har sammen med Oslo, og andre kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregionen rundt Oslo, forpliktet seg til å samarbeide og samkjøre tiltak for å redusere koronasmitten. Kommunestyret i Bærum har vedtatt en lokal forskrift med tiltak.

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune

01.10.20 Smittetall

Det er 2 nye smittede, tilsammen 521.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smittet.

Smitte på sykehjem

Det er 1 smittet ved hhv Mariehaven, Valler og  KAD (kommunale akutte døgnplasser).

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Ingen smittede.