30.11.20 Smittetall

Det er 6 nye smittede i Bærum, og tilsammen 1 134.

Skoler: I løpet av helgen er det registert smitte ved Skui, Stabekk og Bryn Hammebakken.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 2 smittet brukere i Bekkestua distrikt. I tillegg er det 1 smittet medarbeider i Sandvika distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er 1 smittede beboer og 7 smittede medarbeidere ved Gullhaug, som driftes av Norlandia. 

 • Lindelia: 2 medarbeidere
 • Solbakken: 1 medarbeider
 • Solvik: 1 pasienter og 13 medarbeidere
 • Stabekk (inkl Hospice Stabekk): 10 beboere og 1 medarbeider 
 • Koronaenheten, Dønski: 11 pasienter

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smitte ved omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn/Lommedalen bolig og Barne- og avlastningsboliger 1 medarbeider.

29.11.20 Smittetall

Det er  16 nye smittede i Bærum, og tilsammen 1 128.

I går ble det registert smitte ved Skui, Stabekk og Bryn Hammebakken. Det er likevel ikke smitte ved Gullhaug som tidligere meldt.

28.11.20 Smittetall

Det er  15 nye smittede i Bærum, og tilsammen 1 112.

27.11.20 Smittetall

Det er  7 nye smittede i Bærum, og tilsammen 1097.

Følgende skoler har elever eller medarbeidere i karantene:

 • Barneskoler: Bryn Hammerbakken, Løkeberg, Storøya, Grav og Levre.
 • Ungdomsskoler: Vøyenenga, Hundsund og Ringstabekk.
 • Videregående skoler: Dønski, Rud, Rosenvilde, Sandvika, Nadderud, Stabekk , Eikeli og Valler. Mye av årsaken til smitte i VGS er knyttet til et utbrudd i et håndballag.

Det er smitte ved Lillehagen barnehage.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 1 smittet bruker i hhv Bekkestua og Østerås distrikt. I tillegg er det 1 smittet medarbeider i Sandvika distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er 1 smittede beboer og 7 smittede medarbeidere ved Gullhaug, som driftes av Norlandia. 

 • Lindelia: 2 medarbeidere
 • Solbakken: 1 medarbeider
 • Solvik: 2 pasienter og 15 medarbeidere
 • Stabekk (inkl Hospice Stabekk): 10 beboere og 1 medarbeider 
 • Koronaenheten, Dønski: 9 pasienter

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smitte ved omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn/Lommedalen bolig og Barne- og avlastningsbolig 1 medarbeider.

26.11.20 Dødsfall ved Stabekk sykehjem

En beboer ved Stabekk sykehjem er død som følge av koronasmitte.

- Jeg kan bekrefte at en eldre beboer ved Stabekk sykehjem er død som følge av koronasmitte. Vi kondolerer, og sender våre tanker til de etterlatte, sier Frantz Leonard Nilsen.

Dette er det fjerde dødsfallet i Bærum knyttet til korona i november. 

26.11.20 Smittetall

Det er 14 nye smittede i Bærum, og tilsammen 1090.

Følgende skoler har elever eller medarbeidere i karantene:

 • Barneskoler: Løkeberg, Storøya, Grav og Levre.
 • Ungdomsskoler: Vøyenenga, Hundsund og Ringstabekk.
 • Videregående skoler: Dønski, Rud, Rosenvilde, Sandvika, Nadderud, Stabekk og Valler. Mye av årsaken til smitte i VGS er knyttet til et utbrudd i et håndballag.

Det er smitte ved Lillehagen barnehage.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 1 smittet bruker i hhv Bekkestua og Østerås distrikt. I tillegg er det 1 smittet medarbeider i Sandvika distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er 1 smittede beboer og 7 smittede medarbeidere ved Gullhaug, som driftes av Norlandia.

 • Lindelia: 1 medarbeider
 • Lønnås: 1 medarbeider
 • Solbakken: 1 medarbeider
 • Solvik: 2 pasienter og 17 medarbeidere
 • Stabekk (inkl Hospice Stabekk): 11 beboere og 1 medarbeider 
 • Koronaenheten, Dønski: 9 pasienter

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smitte ved omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn/Lommedalen bolig og Barne- og avlastningsbolig 1 medarbeider.

26.11.20 Ukerapport uke 47

Rapporten om utvikling i covid-19 for uke 47 er nå klar. Den viser en liten økning i antallet smittede per 100 000 i Bærum kommune. 

I Bærum er det 158,9 per 100 000, tilsvarende tall for Oslo er 345,9 per 100 000 og landsgjennomsnittet er på 145,9 per 100 000.

Les hele rapporten her.

25.11.20 Seniorsentrene stenges

Bærum kommune har besluttet at alle våre seniorsentre må holde stengt for ordinære aktiviteter til og med 31. desember. Dette inkluderer også kafedrift. Seniorsentrene fortsetter å drifte daggruppene innenfor gjeldende smittevernregler. Kommunens sosialrådgivere vil jobbe videre som normalt.

Vi stenger sentrene for å forebygge og hindre spredning av koronaviruset og for å beskytte våre besøkende. Det er fortsatt mulig å ringe kommunens seniortelefon på telefonnummer 67 50 82 00 på dagtid på ukedager.

25.11.20 Smittetall

Det er 14 nye smittede i Bærum, og tilsammen 1076.

Det er smitte ved Lillehagen barnehage.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 1 smittet bruker i hhv Bekkestua og Østerås distrikt. I tillegg er det 1 smittet medarbeider i Sandvika distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er 1 smittede beboere og 7 smittede medarbeidere ved Gullhaug, som driftes av Norlandia.

 • Lindelia: 1 medarbeider
 • Lønnås: 1 medarbeider
 • Solbakken: 1 medarbeider
 • Solvik: 2 pasienter og 16 medarbeidere
 • Stabekk (inkl Hospice Stabekk): 10 beboere og 1 medarbeider 
 • Koronaenheten, Dønski: 10 pasienter

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smitte ved omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn/Lommedalen bolig og Barne- og avlastningsbolig 1 medarbeider.

24.11.20 Smittetall

Det er 26 nye smittede i Bærum, og tilsammen 1062.

Det er elever eller medarbeidere i karantene på følgende skoler: Jar skole, Emma Hjorth skole, Anna Krefting skole, Grav skole, Ringstabekk ungdomsskole, Løkeberg skole, Levre skole, Vøyenenga ungdomsskole, Storøya skole, Tanum skole og Haug skole, samt Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole Bærum. 

Det er smitte ved Lillehagen barnehage.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 1 smittet bruker i hhv Bekkestua og Østerås distrikt. I tillegg er det 1 smittet medarbeider i Sandvika distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er 1 smittede beboere og 8 smittede medarbeidere ved Gullhaug, som driftes av Norlandia.

 • Lindelia: 1 medarbeider
 • Solbakken: 1 medarbeider
 • Solvik: 3 pasienter og 14 medarbeidere
 • Stabekk: 9 beboere og 1 medarbeider 
 • Dønski, avdeling Toppen: 9 pasienter

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smitte ved omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn/Lommedalen bolig og Barne- og avlastningsbolig 1 medarbeider.

23.11.20 Smittetall

Det er 14 nye smittede i Bærum, og  tilsammen 1036.

Det er elever eller medarbeidere i karantene på følgende skoler: Grav skole, Ringstabekk ungdomsskole, Løkeberg skole, Levre skole, Vøyenenga skole, Storøya skole, Tanum skole og Haug skole. 

Det er smitte ved Stabekktunet barnehage og Lillehagen barnehage.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 1 smittet bruker i hhv Bekkestua og Østerås distrikt. I tillegg er det 1 smittet medarbeider i Sandvika distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er 1 smittede beboere og 5 smittede medarbeidere ved Gullhaug, som driftes av Norlandia.

 • Lindelia: 1 medarbeider
 • Solbakken: 1 medarbeider
 • Solvik, korttidsavdeling: 2 pasienter og 12 medarbeidere
 • Stabekk: 3 beboere og 1 medarbeider 
 • Dønski, avdeling Toppen: 9 pasienter

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smitte ved omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn/Lommedalen bolig og 2 smittede ved Emma Hjorth boliger.

22.11.20 Dødsfall i Bærum

Bærum kommune har fått melding om to døde med Covid-19. Den ene døde på Bærum sykehus fredag 20. november. Den andre døde i dag på Gullhaug sykehjem, som driftes av Norlandia. 

- Jeg kan bekrefte to nye dødsfall med korona i Bærum, og med dette er det tilsammen tre dødsfall i november. Vi kondolerer, og sender våre tanker til de etterlatte, sier Frantz Leonard Nilsen.

22.11.20 Smittesituasjonen ved sykehjem

Det er 3 nye smittede beboere på Stabekk i dag og 1 ny medarbeider på Solvik. Etter flytting til Dønski - er antallet smittede ved sykehjemmene som følger:

 • Lindelia: 1 medarbeider
 • Solbakken: 1 medarbeider
 • Solvik, korttidsavdeling: 2 pasienter og 11 medarbeidere (fire pasienter er flyttet til Dønski)
 • Stabekk: 3 beboere og 1 medarbeider, (i løpet av dagen er fire  smittede flyttet til Dønski).
 • Dønski, avdeling Toppen: 9 pasienter.

22.11.20 Smittetall

Det er 7 nye smittede i Bærum, og  tilsammen 1022.

21.11.20 Smittetall

Det er 13 nye smittede i Bærum, og  tilsammen 1015.

 

20.11.20 Smittetall

Det er 28 nye smittede i Bærum, og  tilsammen 1002.

Det er elever eller medarbeidere i karantene på følgende skoler: Løkeberg skole, Levre skole, Vøyenenga skole, Storøya skole, Tanum skole og Haug skole. I tillegg er det smitte ved Bærum Montessoriskole.

Det er smitte ved Stabekktunet barnehage og Lillehagen barnehage.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 1 smittet bruker i hhv Sandvika, Bekkestua og Østerås distrikt. I tillegg er det 1 smittet medarbeider i Sandvika distrikt, 

Smitte på sykehjem

Det er 2 smittede beboere og 5 smittede medarbeidere ved Gullhaug, som driftes av Norlandia.

 • Lindelia: 1 medarbeider
 • Solbakken: 1 medarbeider
 • Solvik, korttidsavdeling: 6 pasienter og 10 medarbeidere
 • Stabekk: 4 beboere og 1 medarbeider 
 • Dønski, avdeling Toppen: 1 pasient

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smitte ved omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn/Lommedalen bolig og 2 smittede ved Emma Hjorth boliger.

20.11.20 Smittesituasjon ved Solvik - korttidsavdeling

I går kveld ble det klart at  5 nye beboere på korttidsavdelingen på Solvik testet positivt for Covid-19. Det betyr at tilsammen 6 beboere og 10 medarbeidere er smittet. 

Kommunen har iverksatt styrking av ledelse og sikrer at Solvik får den bistanden de trenger.  I tillegg skal alle beboere og ansatte på de andre avdelingene ved Solvik testes. Alle medarbeidere benytter fullt smittevernutstyr, selv om det bare er smitte ved Kortidsavdelingen.

19.11.20 Ukesrapport uke 46

Statusrapport som viser situasjonen i Bærum for Covid-19. 

Ukesrapport uke 46 9.-16. november (pdf)

19.11.20 Smittetall

Det er 16 nye smittede i Bærum, og  tilsammen 974.

Det er elever eller medarbeidere i karantene på følgende skoler: Levre skole, Vøyenenga skole, Storøya skole, Tanum skole og Haug skole. I tillegg er det smitte ved Bærum Montessoriskole.

Det er smitte ved Stabekktunet barnehage.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 1 smittet bruker i hhv Sandvika, Bekkestua og Østerås distrikt. I tillegg er det 1 smittet medarbeider i Sandvika distrikt, 

Smitte på sykehjem

Det er 2 smittede beboere og 5 smittede medarbeidere ved Gullhaug, som driftes av Norlandia.

 • Lindelia: 1 medarbeider
 • Solbakken: 1 medarbeider
 • Solvik, korttidsavdeling: 1 pasient og 9 medarbeidere
 • Stabekk:  3 beboere og 1 medarbeider 
 • Dønski, avdeling Toppen: 1 pasient

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smitte ved omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er for tiden 1 smittet beboer ved Barn- og avlastningsboligene. Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn/Lommedalen bolig og 2 smittede ved Emma Hjorth boliger.

18.11.20 Smittetall

Det er 17 nye smittede i Bærum, og  tilsammen 958.

Det er elever eller medarbeidere i karantene på følgende skoler: Levre skole, Vøyenenga skole, Storøya skole, Tanum skole og Haug skole. I tillegg er det smitte ved Bærum Montessoriskole.

Det er smitte ved Stabekktunet barnehage.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 1 smittet bruker i hhv Sandvika, Bekkestua og Østerås distrikt. I tillegg er det 1 smittet medarbeider i Sandvika distrikt, 

Smitte på sykehjem

Det er 2 smittede beboere og 5 smittede medarbeidere ved Gullhaug, som driftes av Norlandia.

Det er 1 smittet pasient og 5 smittede medarbeidere ved kortidsavdelingen på Solvik. I tillegg er 1 smittet beboer og 1 smittet medarbeider på Stabekk.  

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smitte ved omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er for tiden 1 smittet beboer og 1 smittede medarbeidere ved Barn- og avlastningsboligene. Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn/Lommedalen bolig og 2 smittede ved Emma Hjorth boliger.

17.11.20 Smittetall

Det er 10 nye smittede i Bærum, og  tilsammen 941.

NY: Det er elever eller medarbeidere i karantene på følgende skoler: Vøyenenga skole 8. trinn, 1 elev ved Storøya skole til 23. november, 1 medarbeider ved Haug - der en liten førsteklassegruppe er i karantene. I tillegg er det smitte ved Bærum Montessoriskole.

Det er smitte ved Stabekktunet barnehage.

Smitte ved seniorsentrene

Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn seniorsenter.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 1 smittet medarbeider i Sandvika distrikt, 1 bruker ved Sandvika distrikt og 1 bruker ved Østerås. 

Smitte på sykehjem

Det er 2 smittede beboere og 5 smittede medarbeidere ved Gullhaug, som driftes av Norlandia.

Det er 1 smittet beboer på Stabekk, samt 1 smittet pasient og 4 smittede medarbeidere ved kortidsavdelingen på Solvik.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smitte ved omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er for tiden 1 smittet beboer og 2 smittede medarbeidere ved Barn- og avlastningsboligene. Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn/Lommedalen bolig og 2 smittede ved Emma Hjorth boliger.

16.11.20 Smittetall

I løpet av helgen har de endelige smittetallene vært som følger:

- fredag 13. november - 15
- lørdag 14. november - 16
- søndag 15. november - 6

Dette innebærer at det tilsammen har vært 38 i løpet av helgen og tilsammen 931.

Smitte ved seniorsentrene

Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn seniorsenter.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 1 smittet medarbeider i Sandvika distrikt, 1 bruker ved Sandvika distrikt og 1 bruker ved Østerås. 

Smitte på sykehjem

Det er 2 smittede beboere og 3 smittede medarbeidere ved Gullhaug, som driftes av Norlandia.

Det er 1 smittet beboer på Stabekk, 1 smittet pasient på Dønski, samt 1 smittet pasient og 4 smittede medarbeidere ved kortidsavdelingen på Solvik.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smitte ved omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er for tiden 1 smittet beboer og 3 smittede medarbeidere ved Barn- og avlastningsboligene. Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn/Lommedalen bolig og 2 smittede ved Emma Hjorth boliger.

15.11.20 Smittetall

Det er totalt 15 nye smittet i Bærum.

Smitte ved seniorsentrene

Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn seniorsenter.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 2 smittede medarbeidere i Sandvika distrikt, 1 bruker ved Sandvika distrikt og 1 bruker ved Østerås. 

Smitte på sykehjem

Det er flere smittede ved Gullhaug, som driftes av Norlandia. Det er 1 smittet beboer på Stabekk, 1 smittet pasient på Dønski og 1 medarbeider ved kortidsavdelingen på Solvik.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smitte ved omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er for tiden 1 smittet beboer og 3 smittede medarbeidere ved Barn- og avlastningsboligene. Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn/Lommedalen bolig og 2 smittede ved Emma Hjorth boliger.

14.11.20 Dødsfall ved Gullhaug sykehjem

Bærum kommune har fått melding om dødsfall ved Gullhaug sykehjem, som driftes av Norlandia. 

- Vi har fått bekreftet en beboer ved sykehjemmet er død med korona. Dette er det første dødsfallet  knyttet til korona i Bærum siden våren 2020, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

14.11.20 Smittetall

Det er totalt 15 nye smittet i Bærum, tilsammen 909.

Det er smitte ved Tanum, Storøya og Høvik skoler. Det er sannsynlig at utbruddene på Mølladammen og Ramstad ungdomsskoler nå er over.

Smitte ved seniorsentrene

Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn seniorsenter.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 2 smittede medarbeidere i Sandvika distrikt, 1 bruker ved Sandvika distrikt og 1 bruker ved Østerås. 

Smitte på sykehjem

Ved Gullhaug, som driftes av Norlandia, er det 3 smittede beboere og 1 medarbeider. Det er 1 smittet beboer på Stabekk, 1 smittet ved  pasient på Dønski og 1 medarbeider ved kortidsavdelingen på Solvik.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smitte ved omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er for tiden 1 smittet beboer og 3  smittede medarbeidere ved Barn- og avlastningsboligene. Det er også 1 smittet medarbeider ved Rykkinn/Lommedalen bolig.

13.11.20 Smittetall

Det er totalt 15 nye smittet i Bærum, tilsammen 894.

Smitte ved skoler: Smittevernoverlegen har i brev til Mølladammen skole  meddelt at utbruddet på skolen anses nå som over. I tilsvarende brev til Ramstad skole skriver smittevernoverlegen at karanteneperioden går ut 14. november og at elevene kan returnere til skolen på mandag.

Smitte ved seniorsentrene

Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn seniorsenter

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 3 smittede medarbeidere i Sandvika distrikt, og 1 bruker.

Smitte på sykehjem

Ved Gullhaug, som driftes av Norlandia, er det 3 smittede beboere og 1 medarbeider. Det er også 1 smittet ved Dønski og 1 medarbeider ved kortidsavdelingen på Solvik.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smitte ved omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er for tiden 1 smittet beboer og 3  smittede medarbeidere ved Barn- og avlastningsboligene. 

12.11.20 Smittetall

Det er totalt 6 nye smittet i Bærum, tilsammen 879 (antallet er korrigert av Folkehelsekontoret).

Smitte ved seniorsentrene

Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn seniorsenter

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 3 smittede medarbeidere i Sandvika distrikt, og 1 bruker.

Smitte på sykehjem

Ved Gullhaug, som driftes av Norlandia, er det 3 smittede beboere og 1 medarbeider. Det er også 1 smittet ved Dønski.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smitte ved omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er for tiden 1 smittet beboer og 3  smittede medarbeidere ved Barn- og avlastningsboligene. 

11.11.20 Smittetall

Det er totalt 27 nye smittet i Bærum, tilsammen 869.

Smitte ved seniorsentrene

Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn seniorsenter

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 3 smittede medarbeidere i Sandvika distrikt. Det for tiden 2 smittede brukere i Rykkinn distrikt og 1 i Sandvika distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er ingen smittede ved sykehjemmene.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er 1 smittet medarbeider ved Atriumgården.

Samlokaliserte boliger

Det er for tiden 2 smittede medarbeidere ved Barn- og avlastningsboligene. 

10.11.20 Smittetall

Det er totalt 10 nye smittet i Bærum, tilsammen 842.

Smitte ved seniorsentrene

Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn seniorsenter

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 3 smittede medarbeidere i Sandvika distrikt. Det for tiden 2 smittede brukere i Rykkinn distrikt og 1 i Sandvika distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er ingen smittede ved sykehjemmene.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er 1 smittet medarbeider ved Atriumgården.

Samlokaliserte boliger

Det er for tiden 2 smittede medarbeidere ved Barn- og avlastningsboligene. 

09.11.20 Nye, skjerpede koronatiltak

Formannskapet i Bærum har i dag vedtatt nye, strengere korona-tiltak, som trer i kraft ved midnatt. 

Les råd og regler her.

Lokal forskrift lyder:

Etter de vedtatte endringer lyder forskriften slik:

§ 1. Bruk av munnbind

De som oppholder seg innendørs på offentlige steder skal – i tillegg til å holde avstand til andre personer som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort – bruke munnbind slik som nærmere omtalt i andre og tredje ledd.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Den gjelder heller ikke i de unntakstilfeller som er særskilt omtalt i tredje ledd. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder for følgende personer i følgende situasjoner:  

a)       Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind under hele reisen. Dette gjelder også innendørs på stasjonsområder.

b)      Sjåfør og passasjerer i taxi skal bruke munnbind under hele turen. Det samme gjelder sjåfør og elever i bil som brukes i kjøreopplæring.

c)       Besøkende og gjester i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter, mv., herunder treningssentre, skal bruke munnbind.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn og ungdom under 20 år under organisert trening eller organiserte fritidsaktiviteter.

Ansatte skal bruke munnbind når de oppholder seg i områder der besøkende og gjester har tilgang med mindre det er iverksatt andre smitteverntiltak for ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

d)      Ansatte ved spise- og serveringssteder skal bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjester har tilgang.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for gjester ved spise- og serveringssteder.

§ 2. Lokale begrensninger for arrangementer og sammenkomster.

Ved gjennomføring av arrangementer og sosiale sammenkomster utenfor private hjem, hytter, o.l., gjelder følgende lokale begrensninger i tillegg til reglene i nasjonal forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften):

a)       Ved gjennomføring av innendørs arrangementer som omfattes av Covid-19-forskriften § 13, skal det ikke være flere enn 200 personer til stede samtidig og deltakere som ikke er unntatt fra krav til avstand etter Covid-19-forskriften § 13c tredje ledd, skal ha fast seteplassering i fastmonterte seter.

Kravet om fastmonterte seter gjelder ikke for gjennomføring av bisettelser og begravelser.

b)      Ved gjennomføring av utendørs arrangementer som omfattes av Covid-19-forskriften § 13, kan det være inntil 200 personer til stede samtidig hvis deltakere som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort kan holde to meters avstand til hverandre.

c)       Ved gjennomføring av private sammenkomster utenfor privat hjem, hytte o.l., skal det ikke være mer enn 10 personer til stede samtidig.

§ 3. Idrett, organisert trening og fritidsaktiviteter, mv.

Det er ikke tillatt å organisere eller delta i organisert trening eller organiserte fritidsaktiviteter for voksne. For særskilt sårbare og utsatte grupper vil det likevel være mulig med tilpasset aktivitet, så lenge det ikke er fysisk kontakt mellom deltakerne/utøverne og gjeldende smittevernregler følges.

Det er ikke tillatt å organisere eller gjennomføre kamper, cuper, stevner, turneringer o.l. for barn og unge under 20 år.

Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan gjennomføres, men ikke samlinger med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten eller på annet sted enn der aktiviteten vanligvis gjennomføres.

§ 4. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for visse virksomheter

Virksomhet som drives i kjøpesentre og andre butikklokaler, tros- og livssynslokaler, lokaler med åpent tilgjengelige aktivitetstilbud for sårbare grupper, museer, gallerier, teater, kino og lignende kulturlokaler, og treningssentre, skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig.

Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal følge eventuelle bransjestandarder for smittevern, samt ha egne skriftlige rutiner for god hygiene og godt renhold og sørge for at rutinene følges. Videre skal virksomheten organiseres slik at besøkende og gjester som oppholder seg i virksomhetens lokaler kan holde to meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort, og virksomheten skal ved vakthold eller på annen egnet måte påse at besøkende holder tilstrekkelig avstand.

Kommunedirektøren kan stenge virksomhet som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

§ 5. Ansvar  
Bærum kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av de pålagte tiltak. 

§ 6. Ikrafttredelse og varighet  
Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre.  

09.11.20 Smittetall

Det er totalt 12 nye smittet i Bærum, tilsammen 832.

Tanum: Til sammen to elever smittet. Hele 5.trinnet i karantene, med lærere. Storøya: Smitte hos en elev. 3.trinn med lærere og noen assistenter i karantene. I tillegg er det smitte ved følgende skoler: Ramstand. Mølladammen, Gullhaug, Gjettum, Hosle, Blommenholm, NTG-U, Rud VGS.

Det er for tiden 51 medarbeidere i karantene i Pleie og omsorg.

Smitte ved seniorsentrene

Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn seniorsenter

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 3 smittede medarbeidere i Sandvika distrikt. Det for tiden 2 smittede brukere i Rykkinn distrikt og 1 i Sandvika distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er ingen smittede ved sykehjemmene.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er 1 smittet medarbeider ved Atriumgården.

Samlokaliserte boliger

Det er for tiden 2 smittede medarbeidere ved Barn- og avlastningsboligene. 

08.11.20 Smittetall

Det er totalt 12 nye smittet i Bærum, tilsammen 820.

Smitte ved seniorsentrene

Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn seniorsenter

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 3 smittede medarbeidere i Sandvika distrikt. Det for tiden 2 smittede brukere i Rykkinn distrikt og 1 i Sandvika distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er ingen smittede ved sykehjemmene.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er 1 smittet medarbeider ved Atriumgården.

Samlokaliserte boliger

Ingen smitte.

07.11.20 Smittetall

Det er totalt 23 nye smittet i Bærum, tilsammen 808.

Det er registert smitte ved to nye skoler: 1 smittet ved Blommenholm og 1 ved Tanum.  Det er ikke grunnlag for karantene ved disse skolene.

Smitte ved seniorsentrene

Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn seniorsenter

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 3 smittede medarbeidere i Sandvika distrikt. Det for tiden 2 smittede brukere i Rykkinn distrikt og 1 i Sandvika distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er ingen smittede ved sykehjemmene.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er 1 smittet medarbeider ved Atriumgården.

Samlokaliserte boliger

Ingen smitte.

06.11.20 Smittetall

Det er totalt 11 nye smittet i Bærum, tilsammen 785.

Smitte ved seniorsentrene

Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn seniorsenter

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 3 smittede medarbeidere i Sandvika distrikt. Det for tiden 2 smittede brukere i Rykkinn distrikt og 1 i Sandvika distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er ingen smittede ved sykehjemmene.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er 1 smittet medarbeider ved Atriumgården.

Samlokaliserte boliger

Ingen smitte.

05.11.20 Nye koronatiltak fra regjeringen

På regjeringens pressekonferanse i formiddag la statsminister Erna Solberg frem nye koronatiltak. Det dreier seg både om nasjonale regler og anbefalinger, og om anbefalte tiltak som pressområder med stort smittetrykk, som Bærum kommune, må vurdere. Statsministeren kom med en sterk henstilling om at kommunene i Oslo-regionen må samordne seg og koordinere tiltakene for å forebygge smitte.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har invitert kommunene, herunder Bærum, til møte senere i dag for å diskutere samordning og koordinering av tiltak. Vi kommer med nærmere informasjon på et senere tidspunkt.

 

05.11.20 Smittetall

Det er totalt 12 nye smittet i Bærum, tilsammen 774.

Det er tilsammen 49 medarbeidere i karantene i Bærum kommune.

Det er ny smitte på Ramstad og  Mølladammen ungdomsskoler. 

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 3 smittede medarbeidere i Sandvika distrikt. Det for tiden 2 smittede brukere i Rykkinn distrikt og 1 i Sandvika distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er ingen smittede ved sykehjemmene.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er 1 smittet medarbeider ved Atriumgården.

Samlokaliserte boliger

Ingen smitte.

05.11.20 Skole i hjemmekarantene

Flere elever på Mølladammen ungdomsskole har testet positivt på koronavirus. En voksen ansatt har testet positivt, og det meldes om flere syke lærere på skolen som skal testes.

Så lenge utredning av situasjonen pågår, skal alle elever og ansatte holde seg hjemme i morgen (5.11.) og fredag (6.11.) og betrakter seg som nærkontakter i hjemmekarantene.

Kommuneoverlege Frantz L. Nilsen mener situasjonen er bekymringsfull og ikke helt avklart. Folkehelsekontoret og smittesporingsteamet jobber nå med å avklare situasjonen.

- Sammen med smittesporingsteamet vil vi analysere situasjonen grundig i morgen og fredag for endelig å ta stilling til om alle ansatte og elever fortsetter i karantene etter fredag, sier kommuneoverlegen.

04.11.20 Smittetall

Det er totalt 21 nye smittet i Bærum, tilsammen 762.

I løpet av gårdagen ble pårørende informert om smitte ved Hosle skole. I tillegg ble Ramstad og  Mølladammen ungdomsskoler erklært "røde"

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 3 smittede medarbeidere i Sandvika distrikt. Det for tiden 2 smittede brukere i Rykkinn distrikt og 1 i Sandvika distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er ingen smittede ved sykehjemmene.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er  for tiden 1 smittet beboer på Capralhaugen 2. Det er 1 smittet medarbeider ved Atriumgården.

Samlokaliserte boliger

Ingen smitte.

03.11.20 Hosle skole

En klasse på tredje trinn er satt i karantene etter at en medarbeider ved SFO testet positivt for covid-19. Karantenen varer til 9. november.

 

03.11.20 To "røde" skoler i Bærum

To ungdomskoler i Bærum, Ramstad og Mølladammen har gått over til rødt nivå, på grunn av koronasmitte.

Når det gjelder Ramstad ungdomsskole er det 14 med påvist smitte. Smittevernoverlegen mener at situasjonen er oversiktlig, men basert på det høye antall smittede settes likevel Ramstad ungdomsskole inntil videre på rødt nivå i henhold til smittevernveileder for skole.

Mølladammen har totalt 8 elever i en 9-klasse med påvist smitte. Disse elevene er i isolasjon og smittesporing pågår. 

Rødt nivå innebærer:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele klasser inn i mindre kohorter. Kohortene bør ha faste klasserom
 • Ansatte bør komme til klasserommet
 • Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter. Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

03.11.20 Smittetall

Det er totalt 21 nye smittet i Bærum, tilsammen 741.

I løpet av gårdagen ble pårørende informert om smitte ved Gullhaug skole, og flere nye smittetilfeller på Mølladammen ungdomsskole.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 3 smittede medarbeidere i Sandvika distrikt. Det for tiden 2 smittede brukere i Rykkinn distrikt.

Smitte på sykehjem

Det er ingen smittede ved sykehjemmene.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er  for tiden 1 smittet beboer på Capralhaugen 2. Det er 1 smittet medarbeider ved Atriumgården.

Samlokaliserte boliger

Ingen smitte.

02.11.20 Smittetall

Det er totalt 1 ny smittet i Bærum, tilsammen 719.

Gjennom helgen har vært tilsammen 39 nye smittede. Det har ført til  622 smittesporinger. Honnør til smittesporerne, som i løpet av helgen også har hatt bistand fra Røde kors!

Det er nå smitte ved Mølladammen ungdomsskole, Skui skole, Høvik Verk skole, Levre skole, Lommedalen skole og Ramstad ungdomsskole, Bærum Montessoriskole, Nansenparken barnehage, Vallersvingen barnehage, Eikeli VGS, Sandvika VGS og Rosenvilde VGS. Høvik verk og Ramstad har hjemmeundervisning i dag. 

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 3 smittede medarbeidere i Sandvika distrikt. 

Smitte på sykehjem

Det er på det nåværende tidspunkt 1 smittet medarbeider ved Mariehaven og 1 ved Solbakken.

Smitte ved omsorgsboliger

Det er  for tiden 1 smittet beboer på Capralhaugen 2. Det er 1 smittet medarbeider ved Atriumgården.

Samlokaliserte boliger

Det er for tiden 1 smittet medarbeider i Barne- og avlastningsboligene.

01.11.20 To skoler holder stengt mandag

Ramstad ungdomsskole og Høvik verk skole holder stengt mandag 2. november for at det skal gjennomføres smittesporing. 

I et skriv til foresatte ved de skolene skriver kommuneoverlegen blant annet:

Mange elever på Høvik Verk barneskole og Ramstad ungdomsskole har vært i kontakt med elever som er smittet og er dermed definert som nærkontakter. Alle som er definert som nærkontakter er testet for korona. På grunn av stor pågang på laboratoriet, foreligger det søndag kveld ikke ferdige prøveresultater. Alle testene er nå til analyse og kommunen forventer å få inn prøvesvar mandag 2.11.2020.

Alle som er smittet med koronavirus i Bærum kommune blir meldt til smittesporingsteamet i kommunen. Smittesporingsteamet starter da umiddelbart med sporing av flere nærkontakter i samme miljø, og setter berørte parter i karantene, for å forhindre videre spredning av smitte.

Det er forståelig at usikkerheten knyttet til manglende prøvesvar skaper usikkerhet i nærmiljøet og vi anbefaler sterkt at elevene ved Høvik Verk barneskole og Ramstad ungdomsskole holder seg hjemme inntil prøvesvar foreligger og situasjonen er bedre klarlagt. Forhåpentligvis skjer det mandag 2. november.