01.04.21 Smittetall

Det er  27  nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 161 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

02.04.21 Smittetall

Det er  50  nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 211 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

03.04.21 Smittetall

Det er  36  nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. I tillegg var den 1 smittet som ikke ble rapportert 1. april Totalt har 3 248 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

04.04.21 Smittetall

Det er  13  nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 261 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

05.04.21 Smittetall

Det er  29  nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 300 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Skoler

Fra 18. mars er det innført digital hjemmeskole for 5.-10, trinn i grunnskolen. Det er også innført i videregående skoler. Rødt tiltaksnivå 1.-4. trinn. 

Barnehager

 • Lommedalen menighetsbarnehage, Østerås barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 2 medarbeidere
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider
 • Bekkestua distrikt: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2 pasient og 1 medarbeider
 • Carpe Diem: 1 medarbeider
 • Dønski KAD: 1 medarbeider
 • Lønnås sykehjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 2 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Capralhaugen omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Stabekk/Sandvika boliger: 1 medarbeider
 • Bjerkelunden boliger: 2 medarbeidere
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 bruker 
 • Rykkinn/Lommedalen: 2 medarbeidere
 • Rykkinn boliger: 2 medarbeidere
 • Rud/Vøyenenga: 2 medarbeidere

05.04.21 Rødt tiltaksnivå i barnehagene

Bærum kommune innfører rødt tiltaksnivå i barnehagene fra onsdag 7. april. Det blir planleggingsdag tirsdag 6. april for å tilrettelegge for rødt nivå.

Folkehelseinstituttet har anbefalt å innføre rødt tiltaksnivå i skoler og  barnehager i kommuner med økende smittetall grunnet nye virusvarianter med økt smittsomhet. 

Kommuneoverlegene melder om høy smitte blant barn, og smitten har vært økende igjennom påsken. Det er også relativt store utbrudd ved enkelte barnehager i Bærum, som omfatter både barn og medarbeidere. 

I uke 12 var andel smitte blant barn 0-9 år 15 % (av de smittede i Bærum), i uke 13 har andelen økt til 25 %. Bærum faller dermed inn under kriteriene for anbefalt rødt tiltaksnivå i barnehager.

Fra 18. mars er det innført digital hjemmeskole for 5.-10, trinn i grunnskolen. Det er også innført i videregående skoler. Det er rødt tiltaksnivå 1.-4. trinn. 

Barn som har foreldre med samfunnskritisk funksjon/stilling kan få tilbud.

05.04.21 Kommunens risikonivå

Kommunen har gjort ny vurdering av risikonivå og viderefører nivå 4.

Bakgrunn for vurderingen: 

 • Andel smitte er 369 per 100 000 innbyggere (tilsier nivå 4),
 • Over 5 % andel positive blant de testede (tilsier nivå 5)I alder 0-9 år er 25% av andel testede positive i uke 13. Opp fra 15% i uke 12.
 • Andel med ukjent smittekilde er under 15 % (tilsier nivå 4)
 • Antall nye innleggelser per 14 dager per 100 000 er 20 (tilsier nivå 5).
 • Har noen store klynger, men ikke generell økning i antall smittede.  Har ikke utbrudd i sårbare grupper. Smittesporing er under kontroll.

 

06.04.21 Smittetall

Det er  68 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Det høyeste smittetallet siden pandemien startet. Totalt har 3 370 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Skoler

Fra 18. mars er det innført digital hjemmeskole for 5.-10, trinn i grunnskolen. Det er også innført i videregående skoler. Rødt tiltaksnivå 1.-4. trinn. 

Barnehager

Fra 7. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 6. april har barnehagene planleggingsdag.

 • Lommedalen menighetsbarnehage, Østerås barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 2 medarbeidere
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider
 • Bekkestua distrikt: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2 pasient og 1 medarbeider
 • Carpe Diem: 1 medarbeider
 • Dønski KAD: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 2 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Capralhaugen omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 2 medarbeidere
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 bruker 
 • Rykkinn/Lommedalen: 2 medarbeidere
 • Rykkinn boliger: 2 medarbeidere

07.04.21 Smittetall

Det er  41 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 411 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: 506 på Fornebu/ 83 på Rykkinn og 31 på hjul.

Totalt antall innlagte: 17

Skoler

Fra 18. mars er det innført digital hjemmeskole for 5.-10, trinn i grunnskolen. Det er også innført i videregående skoler. Rødt tiltaksnivå 1.-4. trinn. 

Barnehager

Fra 7. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Lommedalen menighetsbarnehage, Østerås barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 2 medarbeidere
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider
 • Bekkestua distrikt: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2 pasient 
 • Carpe Diem: 1 medarbeider
 • Dønski KAD: 1 medarbeider
 • Lønnås sykehjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 2 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Capralhaugen omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider 
 • Rykkinn/Lommedalen: 1 medarbeider
 • Rykkinn boliger: 2 medarbeidere

07.04.21 SMS-invitasjon til vaksinering

Fra og med denne uken og i ukene fremover, sender Bærum kommune invitasjon til time for vaksinering på SMS. Når du har mottatt meldingen, må du logge deg inn via ID-porten for å bekrefte den oppsatte timen. Dette er veldig viktig: Hvis du ikke logger deg inn og bekrefter timen innen 24 timer blir timen tilbudt en annen. De som vaksineres hos fastleger får innkalling fra fastlegen.

Vi begynner nå å vaksinere personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp, og personer mellom 65 og 74 år.

Fastlegen skal vurdere og ha oversikt over hvem som har høy risiko for alvorlig forløp. Les mer om hvilke sykdommer det gjelder på FHI sin nettside. Har du spørsmål til dette, ta kontakt med fastlegen din.

Det er om lag 16 000 personer i de to gruppene som står for tur. Det vil ta noen uker før alle blir innkalt til time, avhengig av hvor store leveranser kommunen får av vaksiner. Innbyggere med høy risiko for alvorlig forløp får tilbud først, deretter går prioriteringen etter alder fra eldst til yngst. Det kan oppstå noen differanser på rekkefølge, da fastlegene og vaksinasjonssenteret vil ha hver sine lister.

Sjekk at du har riktig telefonnummer registrert i kontaktregisteret på norge.no (krever BankID). De som ikke responderer på SMS-en blir kontaktet av kommunen på telefon, og får tilbud om ny time.

07.04.21 Ukesrapport - uke 13

Ukesrapporten for uke 13 er nå klar:

 • I løpet av uke 13 ble det registrert 236 nye tilfeller, og totalt er det 3 255 smittetilfeller i Bærum.
 • Aldersgruppen 0-19 år stod for 46 prosent av alle smittetilfellene i uke 13.
 • I uke 13 ble det totalt tatt 2 949 tester for Covid-19. Det er 2 780 færre tester enn i uke 12. Dette er en drastisk nedgang, som sannsynligvis henger sammen med påskeferie.

Andelen smittede innbyggere per 100 000 er 365,7 for Bærum, 513,5 for Oslo og 204,6 for landet.

Les ukesrapporten her (pdf).

08.04.21 Smittetall

Det er 33 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 444 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: 528 på Fornebu/ 66 på Rykkinn og 41 på hjul.

Totalt antall innlagte: 19

Skoler

Fra 18. mars er det innført digital hjemmeskole for 5.-10, trinn i grunnskolen. Det er også innført i videregående skoler. Rødt tiltaksnivå 1.-4. trinn. 

Barnehager

Fra 7. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Lommedalen menighetsbarnehage, Østerås barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 2 medarbeidere
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider
 • Bekkestua distrikt: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2 pasient 
 • Carpe Diem: 1 medarbeider
 • Dønski KAD: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 2 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Capralhaugen omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Lønnes omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer og 1 medarbeider 
 • Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider
 • Rykkinn/Lommedalen: 1 medarbeider
 • Rykkinn boliger: 2 medarbeidere

08.04.21 Skolene over på rødt nivå

Fra og med 12. april opphører formannskapets vedtak om hjemmeundervisning fra 5. trinn i grunnskolen.  Da inntrer rødt tiltaksnivå i tråd med smittevernveilederne for skole, til og med fredag 23. april.

Det er fortsatt høyt smittenivå i Bærum kommune og det er en høy andel smitte  i aldersgruppen 0-19 år. For siste uke utgjør andelen barn 0-9 år 23 % og andelen  10-19 år utgjør 22 %. Det er heldigvis kjent smittevei for de fleste og lite ukjent smitte. Smitten kan heller ikke relateres til smitte på skolene, og det er av den grunn ikke lenger grunnlag for å videreføre stengningsvedtaket.

- Det er derfor ikke grunnlag for å opprettholde vedtak om hjemmeundervisning, men kommunen innfører streng kohort-organisering i alle skoler fra mandag 12. april. Kommunen vil følge ny veileder for rødt tiltaksnivå og konsekvensen av dette vil være undervisning på skolen for elever fra 1-4 trinn og skoleundervisning kombinert med hjemmeundervisning for elever fra 5.trinn, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Det innføres også bruk av munnbind i barnehager og skoler når voksne seg imellom ikke kan holde tilstrekkelig avstand og mellom eldre elever når de ikke kan holde avstand. Dette innebærer ikke bruk av munnbind i i daglig omsorg i barnehagene eller undervisningen generelt.

Rødt tiltaksnivå for barnetrinnet innebærer:

 • Elevene organiseres i mindre kohorter. For 5.-7. trinn bør klassen halveres i forhold til normal størrelse (gjelder ikke for klasser som normalt er på 15 elever eller færre). Elever på 1.-4. trinn skal ha et heldagstilbud og man kan organisere i henhold til norm for lærertetthet (maksimalt 15 elever per lærer).
 • Kohortene bør i minst mulig grad bytte klasserom.
 • I utgangspunktet bør en ansatt følge sin kohort.
 • To kohorter kan imidlertid samarbeide for praktisk gjennomføring av skoledagen og ved behov for pauser for ansatte, helst utendørs.
 • Les hele veilederen her.

Rødt tiltaksnivå på ungdomstrinnet innebærer:

 • Elevene organiseres i mindre kohorter, der klassestørrelsen halveres (gjelder ikke for klasser som normalt er på 15 elever eller færre)
 • Kohortene kan likevel ikke være større enn at man kan holde avstand.
 • Kohortene bør i minst mulig grad bytte klasserom.
 • Det må tilrettelegges for at elever og ansatte innen en kohort kan holde minst én meters avstand til hverandre. Det er ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserommet.
 • Om nødvendig, kan to kohorter samarbeide utendørs.

Les hele veilederen for ungdomsskoler.

 • Elevene organiseres i mindre kohorter, der klassestørrelsen halveres (gjelder ikke for klasser som normalt er på 15 elever eller færre)
 • Kohortene kan likevel ikke være større enn at man kan holde avstand.
 • Kohortene bør i minst mulig grad bytte klasserom.
 • Det må tilrettelegges for at elever og ansatte innen en kohort kan holde minst én meters avstand til hverandre. Det er ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserommet.
 • Om nødvendig, kan to kohorter samarbeide utendørs.

Kommuneoverlegen understreker at skolestenging er et kraftig tiltak som er egnet i situasjoner med  flere ukontrollerte smitteutbrudd ved skoler og blant barn.  Stenging av skolene har aldri vært tenkt som et langvarig tiltak, men som et nødvendig kortsiktig tiltak for å slå ned smitten blant barn og unge og det ble vurdert også som et effektivt tiltak for å redusere den generelle smitten i kommunen.

09.04.21 Smittetall

Det er 35 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 437 personer fått påvist covid-19 under pandemien. Totaltallet er korrigert

Antall testet siste døgn: 383 på Fornebu/ 46 på Rykkinn og 142 på hjul.

Totalt antall innlagte: 17

Skoler

Fra 12. april  og frem til og med 23. april er barne- og ungdomstrinnet satt i rødt tiltaksnivå. 

Barnehager

Fra 7. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Lommedalen menighetsbarnehage, Østerås barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 2 medarbeidere
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider
 • Bekkestua distrikt: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2 pasient 
 • Carpe Diem: 1 medarbeider
 • Dønski KAD: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 2 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Capralhaugen omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Lønnes omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer og 1 medarbeider 
 • Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider
 • Rykkinn/Lommedalen: 1 medarbeider
 • Rykkinn boliger: 2 medarbeidere

10.04.21 Smittetall

Det er 40 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 477 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

10.04.21 Ordførerkommentar til videreføring av tiltaksnivå 5A

Regjeringen har besluttet en videreføring tiltaksnivå 5A for blant annet Bærum og Asker kommuner til og med søndag 25.  april

- Vi tar regjeringens beslutning om videreføring av Covid-19-forskriften kan 5 A til etterretning da smittetallene er høye og svært ustabile. Vi har i vår dialog med nasjonale helsemyndigheter vektlagt at tiltakene må vurderes på nytt innen rimelig tid. Forskriften skal vare i to uker til. 

- Vi er svært tilfreds med at  Departementet har bedt Helsedirektoratet i samråd med FHI utarbeide forslag til justeringer i forskriften. Et slikt forslag skal foreligge i midten av neste uke slik at dette kan innarbeides i gjeldende forskrift. Vi ser frem til de endringer som evt vil komme i positiv retning. 

Situasjonen for vårt næringsliv er svært kritisk,  og derfor er det ekstra viktig at det gjøres kloke justeringer nå og at det ikke går for lang tid for det tas en ny vurdering av tiltaksnivå, sier ordførerne Lisbeth Hammer Krog og Lene Conradi.

- Vi oppfordret i møte med statsforvalter på torsdag om mer likebehandling mellom kommuner og det er gledelig at vi nå ser at det utredes en harmonisering i positiv retning mellom Oslo og Viken. 

- Vi har lenge vært opptatt av den urimeligheten det har vært ved f.eks å holde blomsterbutikkene stengt i Asker og Bærum, men åpne i Oslo. Disse lempingene som Oslo har hatt i lang tid oppleves selvfølgelig for de næringsdrivende og medarbeidere som en forskjellsbehandling og som meget urettferdig. 

 - I tillegg håper vi at det også kan åpnes opp for trening innendørs for individuelle idrettsutøvere på toppnivå. Vi ser frem til justeringer som gir håp om sakte gjenåpning av samfunnet vårt. 

 

11.04.21 Smittetall

Det er 20 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 497 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

12.04.21 Smittetall

Det er 16 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 513 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: 298 på Fornebu/ 15 på hjul.

Totalt antall innlagte: 16

Skoler

Fra 12. april og frem til og med 23. april er barne- og ungdomstrinnet satt i rødt tiltaksnivå. 

Det er smitte blant barn og unge i de øverste trinn i barneskole, samt ungdomsskole og videregående, men på grunn av at skolene har vært stengt er de ikke berørt.

Barnehager

Fra 7. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Lommedalen menighetsbarnehage holder stengt 12. og 13. april
 • Jongskollen barnehage, Lønnås barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider
 • Bekkestua distrikt: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2 pasient 
 • Carpe Diem: 1 medarbeider
 • Dønski KAD: 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 2 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Capralhaugen omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Lønnes omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer og 3 medarbeidere 
 • Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider
 • Rykkinn/Lommedalen: 1 medarbeider
 • Rykkinn boliger: 2 medarbeidere

12.04.21 Risikonivå 4

Kommunen viderefører risikonivå 4

 • Antall smittede er 351,5/100 000, tilsier nivå 4, andel positive et 7 %, tilsier nivå 5, antall innleggelser tilsier 16/100 000, tilsier nivå 5, andel ukjent smittekilde er <15% og tilsier nivå 4.
 • De smittede er hovedsakelig nærkontakter.
 • Det er god kontroll på smittesporing. Det er bedre oversikt, og få pågående smitteutbrudd.
 • Per nå er det smitteutbrudd ved 2 barnehager, 1 barneskole og russ.

 

13.04.21 Smittetall

Det er 11 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 524 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: 351 på Fornebu/ 72 på Rykkinn/14 på hjul.

Totalt antall innlagte: 12

Skoler

Fra 12. april og frem til og med 23. april er barne- og ungdomstrinnet satt i rødt tiltaksnivå. 

Det er smitte blant barn og unge i de øverste trinn i barneskole, samt ungdomsskole og videregående, men på grunn av at skolene har vært stengt er de ikke berørt.

Barnehager

Fra 7. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Lommedalen menighetsbarnehage holder stengt 12. og 13. april
 • Jongskollen barnehage, Lønnås barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient 
 • Nordraaksvei sykehjem: 2 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Lønnes omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer og 3 medarbeidere 
 • Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider
 • Rykkinn boliger: 2 medarbeidere

14.04.21 Smittetall

Det er 19 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 543 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: 292 på Fornebu/ 51 på Rykkinn/19 på hjul.

Totalt antall innlagte: 11

Skoler

Fra 12. april og frem til og med 23. april er barne- og ungdomstrinnet satt i rødt tiltaksnivå. 

Det er smitte blant barn og unge i de øverste trinn i barneskole, samt ungdomsskole og videregående, men på grunn av at skolene har vært stengt er de ikke berørt.

Barnehager

Fra 7. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Jongskollen barnehage, Lønnås barnehage, Lillehagen barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient og 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 2 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Lønnes omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer og 2 medarbeidere 
 • Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider
 • Rykkinn boliger: 2 medarbeidere

15.04.21 Smittetall

Det er 19 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 562 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: 298 på Fornebu/ 48 på Rykkinn/55 på hjul.

Totalt antall innlagte: 13

Skoler

Fra 12. april og frem til og med 23. april er barne- og ungdomstrinnet satt i rødt tiltaksnivå. 

Det er smitte blant barn og unge i de øverste trinn i barneskole, samt ungdomsskole og videregående, men på grunn av at skolene har vært stengt er de ikke berørt.

Barnehager

Fra 7. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Jongskollen barnehage, Lønnås barnehage, Lillehagen barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient og 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 2 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Lønnås omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Gamle Drammens vei: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer og 2 medarbeidere 
 • Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider
 • Rykkinn boliger: 1 medarbeidere

15.04.21 Ukesrapport - uke 14

 •  I løpet av uke 14 ble det registrert 203 nye tilfeller, og var det registrert totalt 3 458 smittetilfeller i Bærum.
 • Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 40-49 år, etterfulgt av 10-19 år. Barn- og unge stod for 34 prosent av alle smittetilfellene, en nedgang fra uken før.
 • I uke 14 ble det totalt tatt 3 465 tester for Covid-19. Det er 516 flere tester enn i uke 13 (påskeuken).

 Les hele rapporten. OBS: I uke 13 skiftet Bærum kommune smittesporingsprogram. Statistikkløsning og rutiner for uttrekk av statistikk i nytt program er per 14. april ikke klart. Denne ukens rapport er derfor en svært begrenset rapport, på grunn av manglende mulighet til å hente ut data i overgangsperioden.

15.04.21 Endringer i kap. 5A om blomsterbutikker

Ordførerne i Bærum og Asker tilfredse med åpne blomsterbutikker:

- Vi er tilfreds med at regjeringen nå har lagt til rette for at studenter i større grad kan benytte lokalene ved studiestedene igjen. Det betyr mye for mange. At blomsterbutikkene nå kan holde åpent også i Asker og Bærum er også et lite, men godt skritt i riktig retning for et hardt prøvet næringsliv, sier ordførerne Lisbeth Hammer Krog i Bærum og Lene Conradi i Asker. De hadde vel og merke håpet at også hagesentrene med sine store, luftige lokaler, hadde kunnet åpne, gitt både sesong og årstid.

Regjeringen har i dag gjort justeringer i Covid-19-forskriften, tiltaksnivå A. Det betyr blant annet at blomsterbutikker under 250 kvadratmeter får åpne dørene. Samtidig kan nå flere studenter få tilgang til lokalene på universiteter, høyskoler og fagskoler dersom de testes jevnlig. Endringene gjelder fra midnatt, natt til 16. april.

I møte med Statsforvalteren sist uke la de to ordførerne vekt på betydningen av likebehandling mellom kommunene i regionen, og mente det var nødvendig med en justering i Covid-19-forskriften for å legge til rette for en harmonisering av tiltak mellom Oslo og Viken.

- Vi har lenge vært opptatt av den urimeligheten det har vært ved for eksempel å holde blomsterbutikkene stengt i Asker og Bærum, men åpne i Oslo. Disse lempingene som Oslo har hatt i lang tid oppleves for de næringsdrivende og medarbeidere som en forskjellsbehandling og som meget urettferdig, mener de to ordførerne. Derfor er det svært gledelig at blomsterbutikkene kan åpne igjen i våre kommuner, sier ordførerne.

16.04.21 Smittetall

Det er 40 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 602 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: 344 på Fornebu/ 47 på Rykkinn/8 på hjul.

Totalt antall innlagte: 10

Skoler

Fra 12. april og frem til og med 23. april er barne- og ungdomstrinnet satt i rødt tiltaksnivå. 

 • Barneskoler: Evje barneskole
 • Ungdomsskoler: Hauger skole, Bjørnegård skole 

Barnehager

Fra 7. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Jongskollen barnehage, Lønnås barnehage, Lillehagen barnehage

Hjemmetjenesten

 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient og 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 2 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Gamle Drammens vei: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer og 2 medarbeidere 
 • Emma Hjort boliger: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider
 • Rykkinn boliger: 1 medarbeider

17.04.21 Smittetall

Det er 17 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 619 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

18.04.21 Smittetall

Det er 11 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 630 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

19.04.21 Smittetall

Det er 17 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 647 personer fått påvist covid-19 under pandemien.  

Antall testet siste døgn: 229 på Fornebu/33 på hjul.

Totalt antall innlagte: 10

Skoler

Fra 12. april og frem til og med 23. april er barne- og ungdomstrinnet satt i rødt tiltaksnivå. 

 • Barneskoler: Jong barneskole, Emma Hjort skole
 • Ungdomsskoler: Bjørnegård skole, Vøyenenga skole
 • Videregående skoler: Dønski videregående skole

Barnehager

Fra 7. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Jarenga barnehage, Kløverbakken barnehage, Berger barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 medarbeider
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 3 medarbeidere
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Gamle Drammens vei: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer og 2 medarbeidere 
 • Emma Hjort boliger: 5 beboere og 2 medarbeidere

19.04.21 Risikonivå 4

Kommunen viderefører nivå 4, men grenser til nivå 3.

 • Det er en reduksjon i antall smittede.
 • Spredningspotensialet er lavere.
 • Det er god kontroll på smittesporing og kommunen opplever å ha en oversiktlig situasjon.
 • Antall smittede er 265,3/100 000, tilsier nivå 4, andel positive er 5,8 %, tilsier nivå 5, antall innleggelser tilsier 15,7/100 000, tilsier nivå 5, andel ukjent smittekilde er <15,7% og tilsier nivå 5.

20.04.21 Smittetall

Det er 19 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 666 personer fått påvist covid-19 under pandemien.  

Antall testet siste døgn: 370 på Fornebu/48 på Rykkinn/66 på hjul.

Totalt antall innlagte: 9

Skoler

Fra 12. april og frem til og med 23. april er barne- og ungdomstrinnet satt i rødt tiltaksnivå. 

 • Barneskoler: Jong barneskole, Emma Hjort skole, Evje skole
 • Ungdomsskoler: Bjørnegård skole, Vøyenenga skole, Hauger skole
 • Videregående skoler: Dønski videregående skole

Barnehager

Fra 7. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Jarenga barnehage, Kløverbakken barnehage, Berger barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 medarbeider
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 3 medarbeidere
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Gamle Drammens vei: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer og 2 medarbeidere 
 • Emma Hjort boliger: 5 beboere og 3 medarbeidere
 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider

21.04.21 Smittetall

Det er 22 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 688 personer fått påvist covid-19 under pandemien.  

Antall testet siste døgn: 370 på Fornebu/48 på Rykkinn/66 på hjul.

Totalt antall innlagte: 12

Skoler

Fra 12. april og frem til og med 23. april er barne- og ungdomstrinnet satt i rødt tiltaksnivå. 

 • Barneskoler: Jong barneskole, Emma Hjort skole, Evje skole
 • Ungdomsskoler: Bjørnegård skole, Vøyenenga skole, Hauger skole
 • Videregående skoler: Dønski videregående skole

Barnehager

Fra 7. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Jarenga barnehage, Kløverbakken barnehage, Berger barnehage, Espira Evje barnehage

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 medarbeider
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 2 medarbeidere
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Gamle Drammens vei: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer 
 • Emma Hjort boliger: 5 beboere og 5 medarbeidere
 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider

21.04.21 Rødt nivå videreføres

Etter kommuneoverlegens anbefaling videreføres rødt tiltaksnivå for barnehager og skoler frem til og med fredag 30. april.

Dette innebærer en forlengelse på en uke for skoler og barnehager.

22.04.21 Ukesrapport uke 15

 • I løpet av uke 15 ble det registrert 166 nye tilfeller, totalt 3 624 smittetilfeller i Bærum.
 • Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 15-24 år, etterfulgt av 45-54 år.
 • I uke 15 ble det totalt tatt 2 487 tester for Covid-19. Det er en nedgang på 978 tester fra uken før.

Antall smittetilfeller per 100 000 er 251 i Bærum, 356 for Oslo og 156 for hele landet.

Les rapporten her.

22.04.21 Smittetall

Det er 28 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 716 personer fått påvist covid-19 under pandemien.  

Antall testet siste døgn: 304 på Fornebu/32 på Rykkinn/45 på hjul.

Totalt antall innlagte: 14

Skoler

Fra 12. april og frem til og med 23. april er barne- og ungdomstrinnet satt i rødt tiltaksnivå. 

 • Barneskoler: Jong barneskole, Emma Hjort skole, Evje skole, Bryn/Hammerbakken skole
 • Ungdomsskoler: Bjørnegård skole, Vøyenenga skole, Hauger skole
 • Videregående skoler: Dønski videregående skole

Barnehager

Fra 7. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Jarenga barnehage, Kløverbakken barnehage, Berger barnehage, Espira Evje barnehage

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 medarbeider
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 1 medarbeidere
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Gamle Drammens vei: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer 
 • Emma Hjort boliger: 5 beboere og 6 medarbeidere
 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider

22.04.21 Formannskapsmøte om smitteverntiltak

Regjeringen har varslet endringer i de regionale smitteverntiltakene. Bærum går fra de strengeste tiltakene under kapitel 5 A til kapittel 5 B, og samtidig kommer nasjonale helsemyndigheter med sterk anbefaling om at Bærum innfører strengere tiltak lokalt. - Dette innebærer at vi må gjennomgå den lokale forskriften vi hadde frem til 16. mars, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog har invitert formannskapet til ekstraordinært møte fredag kl 19 for å diskutere lokal forskrift. 

 

23.04.21 Smittetall

Det er 18 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 734 personer fått påvist covid-19 under pandemien.  

Antall testet siste døgn: 357 på Fornebu/53 på Rykkinn/43 på hjul.

Totalt antall innlagte: 12

Skoler

Fra 12. april og frem til og med 23. april er barne- og ungdomstrinnet satt i rødt tiltaksnivå. 

 • Barneskoler: Jong barneskole, Emma Hjorth skole, Evje skole, Bryn/Hammerbakken skole
 • Ungdomsskoler: Bjørnegård skole, Vøyenenga skole, Hauger skole
 • Videregående skoler: Dønski videregående skole

Barnehager

Fra 7. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Jarenga barnehage, Kløverbakken barnehage, Berger barnehage, Espira Evje barnehage

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 medarbeider
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 1 medarbeidere
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Gamle Drammens vei: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer 
 • Emma Hjort boliger: 6 beboere og 6 medarbeidere
 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider

23.04.21 Nye råd og regler i Bærum

Bærum kommune er underlagt den nasjonale covid-19-forskriften kap 5B. Kommunen har fått en sterk anbefaling om vurdere forsterkede tiltak i lokal forskrift i tillegg. Derfor er det vedtatt lokale regler for antall i private hjem, antallsbegrensninger i tro- og livssyns-arrangementer og begrensninger for serveringssteder.

Her er kort presentasjon av råd og regler i Bærum som trer i kraft fra mandag 26. april:

Privatliv  

I Bærum er det forbudt å ha private samlinger i hjem, hager og lignende med flere enn 10 personer til stede. Avstandsreglene må følges.  

 Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Butikker og tjenester 

 • Butikker og kjøpesentre kan holde åpent. Serveringssteder på kjøpesentre må holde stengt.
 • Krav om at virksomhetene tilrettelegger for to meters
  avstand mellom kunder
 • Sentrene innfører selv tiltak som reduserer ansamlinger av mennesker, herunder kraftige antallsbegrensninger ut over det som hittil har vært gjeldende.
 • En-til-en tjenester, som frisør mv. kan holde åpent. 

Serveringssteder

 • Det åpnes for uteservering ved serveringssteder, men dette gjelder ikke serveringsteder ved kjøpesentre.  
 • Det kan ikke serveres alkohol.
 • Serveringssteder i kjøpesentre skal holde stengt unntatt for take away.

Idretts- og fritidsaktiviteter  

 • Kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år.  
 • Det er ikke lov å organisere innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for personer over 20 år, som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng kan holde åpent for skolesvømming, organisert svømmetrening og svømmekurs for barn og unge under 20 år. Det er også lov med rehabilitering, opptrening og individuell behandling. 
 • Det er lov med organisert trening for toppidrettsutøvere 
 • Voksne kan trene ute.

Innendørs arrangementer

 • Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer for toppidretten og profesjonelle kulturaktører, uten tilskuere.
 • Produksjon av arrangementer for digital fremvisning med maks 5 personer. 

Arrangementer - tro- og livssyn 

 • Det er tillatt med maks. 50 deltakere i innendørs begravelse, utendørs er de max 200.
 • Det er tillatt med maks. 10 deltakere i innendørs vielse, dåp, konfirmasjon og tilsvarende, maks 20 hvis det arrangeres ute.
 • Minnestunder er ikke tillatt.

Utendørs arrangementer:

 • Utearrangementer  er for tiden ikke tillatt, med følgende unntak:
 •  
 • Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav med maks. 200 tilstede

 • Vielser, dåp og konfirmasjon, med maks. 20 ute. 

 • Treningskamper for fotballens to øverste divisjoner. Uten tilskuere. 

Følgende virksomheter og steder skal
holde stengt:

 • Treningssentre. Unntak for
  - rehabilitering/opptrening
  - individuell trening som det kan bestilles time til
 •  Svømmebassenger o.l.. Unntak for
  - skolesvømming
  - svømmekurs og svømmetrening for barn og unge
  - toppidrettsutøvere
  - rehabilitering/opptrening
  - individuell behandling som det kan bestilles time til
 • Bingohaller, lekeland, bowling o.l.
 • Museer
 • Kino, teater, konserthus o.l.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-,
   underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler
  mennesker innendørs. Unntak for:
  - barn og unge
  - toppidrettsutøvere

Munnbind og avstand

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.
 • I butikker og i fellesområdene i kjøpesentre skal det holdes 2 meter avstand. Dette gjelder ikke for uteserveringssteder.

Varighet

Tiltakene i Covid-19-forskriftens kapittel 5b fra og med 26. april -  til og med 9. mai, men situasjonen skal vurderes på nytt etter en uke.  

Bærums lokale forskrift varer inntil videre. 

Les Kommunedirektørens saksfremlegg 

24.04.21 Smittetall

Det er 8 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 742 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

25.04.21 Smittetall

Det er 14 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 756 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

26.04.21 Smittetall

Det er 4 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 760 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 197 på Fornebu/60 på hjul.

Totalt antall innlagte: 13

Skoler

Fra 12. april og frem til og med 30. april er barne- og ungdomstrinnet satt i rødt tiltaksnivå. 

Barnehager

Fra 7. april til og med 30. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Hundsund barnehage, Aktivitetsbarnehagen Stabekk

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 medarbeider
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 1 medarbeidere
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Gamle Drammens vei: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer 
 • Emma Hjort boliger: 7 beboere og 7 medarbeidere
 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider

26.04.21 Nytt risikonivå

Kommunen er vurdert til å være på risikonivå 3. Dette er ned fra 4 forrige uke. Bakgrunnen for vurderingene er:

 • Antall smittede er 194/100 000, tilsier nivå 3.
 • 21 nye innleggelser siste 14 dager tilsier nivå 5.
 • 17,7 prosent andel ukjent smitte tilsier nivå 5.
 • Andel positive er under 5 prosent blant de testede, tilsier nivå 4.
 • Det er god kapasitet på smittesporing og testing.
 • Spredningspotensiale er lavt.

27.04.21 Smittetall

Det er 16 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 776 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 257 på Fornebu/57 på Rykkinn/62 på hjul.

Totalt antall innlagte: 13

Skoler

Fra 12. april og frem til og med 30. april er barne- og ungdomstrinnet satt i rødt tiltaksnivå. 

 • Levre skole

Barnehager

Fra 7. april til og med 30. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Hundsund barnehage, Aktivitetsbarnehagen Stabekk, Sjøflyhavnen barnehage

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2 medarbeidere
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer 
 • Emma Hjorth boliger: 7 beboere og 7 medarbeidere
 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider

28.04.21 Smittetall

Det er 11 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 787 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 329 på Fornebu/47 på Rykkinn/32 på hjul.

Totalt antall innlagte: 10

Skoler

Fra 12. april og frem til og med 30. april er barne- og ungdomstrinnet satt i rødt tiltaksnivå. 

 • Levre skole, Bryn Hammerbakken skole, Eineåsen skole, Jong skole

Barnehager

Fra 7. april til og med 30. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Aktivitetsbarnehagen Stabekk, Sjøflyhavnen barnehage, Nedre Toppenhaug.

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2 medarbeidere og 2 pasienter
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer 
 • Emma Hjorth boliger: 7 beboere og 7 medarbeidere
 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider

28.04.21 Gult nivå

Det er nå besluttet at bærumsskolen skal tilbake til gult nivå fra mandag 3. mai. 

- Smittesituasjonen har gradvis bedret seg siste uker og de siste to uker er det registrert lite smitte blant barn og unge, og det har ikke vært noen større utbrudd knyttet til verken grunnskolen eller de videregående skoler, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Bærumsskolen har vært på rødt nivå siden 12. april i år.

I denne stabile situasjon besluttes gult  tiltaksnivå på skolens grunnskoler og videregående skoler fra mandag 3. mai inn til videre.

Også barnehagene går over til gult nivå fra mandag 3. mai. 

28.04.21 Ukesrapport uke 16

Ved utgangen av uke 16 var det registrert totalt 3753 smittetilfeller i Bærum.
• I løpet av uke 16 ble det registrert 129 nye tilfeller.
• Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 15-24 år, etterfulgt av 25-34 år. Det er totalt tatt 2728 tester for Covid-19. Det er liten økning, med 241 flere tester enn uken før.

Antallet smittede per 100 000 er 185,6 i Bærum, 269,4 i Oslo og 123,9 for hele landet.  Noe som innebærer en nedgang fra 251 i Bærum forrige uke.

Les ukesrapporten her.

29.04.21 Smittetall

Det er ett - 1 - nytt smittetilfelle i Bærum siste døgnet. Totalt har 
3 788 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 305 på Fornebu/39 på Rykkinn/46 på hjul.

Totalt antall innlagte: 10

Skoler

Fra 12. april og frem til og med 30. april er barne- og ungdomstrinnet satt i rødt tiltaksnivå. 

Barnehager

Fra 7. april til og med 30. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Aktivitetsbarnehagen Stabekk, Sjøflyhavnen barnehage, Nedre Toppenhaug.

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2 medarbeidere og 3 pasienter
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer 
 • Emma Hjorth boliger: 7 beboere og 6 medarbeidere
 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider

30.04.21 Smittetall

Det er 3 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 
3 791 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 289 på Fornebu/40 på Rykkinn/79 på hjul.

Totalt antall innlagte: 9

Skoler

Fra 12. april og frem til og med 30. april er barne- og ungdomstrinnet satt i rødt tiltaksnivå. Fra mandag 3. mai går skolene over til gult nivå.

Barnehager

Fra 7. april til og med 30. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Fra mandag 3. mai går barnehagene over til gult nivå.

 • Sjøflyhavnen barnehage, Nedre Toppenhaug barnehage, Espira Evje barnehage.

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2 medarbeidere og 3 pasienter
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Emma Hjorth boliger: 7 beboere og 6 medarbeidere
 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider