01.01.21 Smittetall

Det er 11 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 497 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

01.01.21 Religiøse samlinger innendørs

Etter 1. januar er det ikke lenger tillat med innendørs gudstjenester og tilsvarende samlinger i religiøse trossamfunn. Dette er jfr. Lokal forskrift § 3.

 

02.01.21 Smittetall

Det er 3 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 500 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Det er påvist covid-19 ved:

Hjemmetjenesten

 • Bekkestua distrikt: 1 medarbeider
 • Østerås distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Hospice og Stabekk: 1 medarbeider
 • Koronaenheten - Dønski: 2 pasienter og 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Lommedalen omsorgsboliger: 2 medarbeidere

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer

03.01.20 Smittetall

Det er 11 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 511 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

04.01.21 Smittetall

Det er 6 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 517 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Det er påvist covid-19 ved:

Hjemmetjenesten

 • Bekkestua distrikt: 1 medarbeider
 • Østerås distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Hospice og Stabekk: 1 medarbeider
 • Koronaenheten - Dønski: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Lommedalen omsorgsboliger: 2 medarbeidere

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer

04.01.21 Barnehager og skolene i rødt

Det er innført rødt tiltaksnivå ved alle barnehager og barneskoler i Bærum fra og med 5. januar, og i minst 14 dager fremover. Ungdomsskolene og  videregående skoler fortsetter med rødt tiltaksnivå. Norske myndigheter har bedt kommuner med stort smittetrykk om å vurdere å innføre rødt nivå i barnehager og skoler, i tillegg er smittesituasjonen i uavklart på grunn av lav testandel i romjulen.

Rødt tiltaksnivå viser til trafikklysmodellen som beskriver hvilke smitteverntiltak skolene skal følge. Det innebærer blant annet mindre kohorter og større avstand. Les mer om hva rødt nivå betyr her. 

05.01.20 Smittetall

Det er 8 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 525 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

06.01.21 Smittetall

Det er 21 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 546 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Det er påvist covid-19 ved:

Skolene

 • Tilsammen 5 elever og 3 medarbeidere

Barnehagene

 • Tilsammen 4 barn og 3 medarbeidere. 

Hjemmetjenesten

 • Bekkestua distrikt: 1 medarbeider
 • Østerås distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Hospice og Stabekk: 1 medarbeider
 • Koronaenheten - Dønski: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Lommedalen omsorgsboliger: 2 medarbeidere

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer
 • Barne- og avlastningsboligene: 1 medarbeider
 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider

06.01.20 Første vaksine i Bærum

I dag ble startet vaksineringen i Bærum, og først ut var Else Tenmann ved Stabekktunet sykehjem. 

- Vaksinene gir oss et håp om at hverdagen sakte men sikkert kommer tilbake, men det vil ta tid, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

07.01.20 Smittetall

Det er 12 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 558 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Det er påvist covid-19 ved:

Skolene

 • 5. og 6.  januar har 4 elever testet positivt.

Barnehagene

 • 5. og 6. januar har 1 barn og 3 medarbeidere testet positivt. 

Hjemmetjenesten

 • Bekkestua distrikt: 1 medarbeider
 • Østerås distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Hospice og Stabekk: 1 medarbeider
 • Koronaenheten - Dønski: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Lommedalen omsorgsboliger: 2 medarbeidere

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer
 • Barne- og avlastningsboligene: 1 medarbeider
 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider

07.01.21 Ukerapport uke 51-53

Rapporten om utvikling i covid-19 for uke 51-53 er nå klar. I løpet av uke 51-53 ble det registrert 112 nye tilfeller. Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 20-29 år og 50-59 år.

Per 6. januar ligger smittenivået i Bærum under landsgjennomsnittet for første gang siden oktober. I Bærum er det omlag 88,5 personer med påvist covid-19 per  100 000, tilsvarende tall i Oslo er 215,7 og landsgjennomsnittet er 135. 

Les hele rapporten her.

08.01.21 Smittetall

Det er 19 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 577 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Det er påvist covid-19 ved:

Skolene

 • Tilsammen 4 elever har testet positivt.

Barnehagene

 • Det er tilsammen 2 barn og 3 medarbeidere som har testet positivt. 

Hjemmetjenesten

 • Bekkestua distrikt: 1 medarbeider
 • Østerås distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Hospice og Stabekk: 1 medarbeider
 • Koronaenheten - Dønski: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Lommedalen omsorgsboliger: 1 medarbeidere

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer
 • Barne- og avlastningsboligene: 1 medarbeider
 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider
 • Bjarne Skaus vei bolig: 1 medarbeidere

09.01.21 Smittetall

Det er 13 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 590 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

10.01.21 Smittetall

Det er 3 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 593 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

11.01.21 Smittetall

Det er 5 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 598 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet: 266

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Barneskoler: Levre, Storøya
 • Ungdomsskoler: Hauger, Gjettum, NRG-U
 • VGS: Rosenvilde
 • I tillegg er 4 elever og 2 medarbeidere uten at deres skoler er berørt.

Barnehager

 • Fjordveien, Marihøne

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient fra Drammen kommune

Samlokaliserte boliger

 • Barne- og avlastningsboligene: 1 medarbeider
 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider
 • Bjarne Skaus vei bolig: 1 medarbeidere

Helse- og sosial

Asker og Bærum legevakt: 2 medarbeidere

12.01.21 Smittetall

Det er 11  nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 609 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 289 på teststasjonen og 27 på prøvetakingsbil 

Totalt antall vaksinert: 434

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Barneskoler: Levre, Storøya
 • Ungdomsskoler: Hauger, Gjettum, NRG-U
 • VGS: Rosenvilde
 • I tillegg er 4 elever og 2 medarbeidere uten at deres skoler er berørt.

Barnehager

 • Fjordveien, Marihøne

Hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient fra Drammen kommune

Samlokaliserte boliger

 • Barne- og avlastningsboligene: 1 medarbeider
 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider
 • Bjarne Skaus vei bolig: 1 medarbeidere

Helse- og sosial

Asker og Bærum legevakt: 2 medarbeidere

13.01.21 Smittetall

Det er 15 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 624 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 353 

Totalt antall vaksinert: 439 (jfr FHIs vaksinasjonsstatistikk)

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Barneskoler: Levre, Storøya, Snarøya, 
 • Ungdomsskoler: Hauger, Gjettum, NRG-U
 • VGS: Rosenvilde,
 • I tillegg er 3 elever og 1 medarbeider smittet uten at deres skoler er berørt.

Barnehager

 • Fjordveien, Marihøne

Hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient fra Drammen kommune

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider
 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider
 • Bjarne Skaus vei bolig: 1 medarbeidere

Helse- og sosial

Asker og Bærum legevakt: 1 medarbeider

13.01.21 Ukesrapport for uke 1

Rapporten om utvikling i covid-19 for uke 1 er nå klar. Det er registert 86 nye smittete, flest i alderen 40-49 år og 50-59 år.
53 prosent er antatt smittet gjennom nærkontakt i privat husstand.
I uke 1 var det en økning i andel antatt smittet gjennom reise i utlandet (20 %).

I Bærum er det omlag 114,3 personer med påvist covid-19 per 100 000, tilsvarende tall i Oslo er 266,5 og landsgjennomsnittet er 155,3. 

Les hele rapporten her.

13.01.21 Regler og anbefalinger videreføres

Formannskapet 13. januar sluttet seg til kommuneoverlegens anbefaling om å avvente en revisjon av lokal forskrift for forebygging av koronasmitte til senere i januar. 

Dette er også i tråd med signaler fra Regjeringen og FHI om mulig videreføring av nasjonale anbefalinger. 

14.01.21 Smittetall

Det er 8 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 632 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 319 

Totalt antall vaksinert: 566 (jfr FHIs vaksinasjonsstatistikk). 
Vaksinasjon starter i dag i omsorgsboligene for eldre, sykehjemmene ble i hovedsak ferdig i går.

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Barneskoler: Levre, Storøya, Snarøya, 
 • Ungdomsskoler: Hauger, Gjettum, NRG-U
 • VGS: Rosenvilde,
 • I tillegg er 3 elever og 1 medarbeider smittet uten at deres skoler er berørt.

Barnehager

 • Fjordveien, Marihøne

Hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 4 pasienter fra Drammen kommune
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider
 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider
 • Bjarne Skaus vei bolig: 1 medarbeidere

Helse- og sosial

Asker og Bærum legevakt: 1 medarbeider

15.01.21 Smittetall

Det er 6 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 638 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 264

Totalt antall vaksinert: 764 (jfr FHIs vaksinasjonsstatistikk). 
Vaksinering pågår på omsorgsboligene.

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Barneskoler: Levre, Storøya, Snarøya, 
 • Ungdomsskoler: Hauger, Gjettum, NRG-U
 • VGS: Rosenvilde,
 • I tillegg er 3 elever og 1 medarbeider smittet uten at deres skoler er berørt.

Barnehager

 • 2 barn og 4 medarbeidere

Hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 4 pasienter fra Drammen kommune
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider
 • Bjarne Skaus vei bolig: 1 medarbeidere

Helse- og sosial

Asker og Bærum legevakt: 1 medarbeider

16.01.21 Smittetall

Det er 4 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 642 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Totalt antall vaksinert: 764 (jfr FHIs vaksinasjonsstatistikk). 
Vaksinering pågår på omsorgsboligene.

17.01.21 Smittetall

Det er 9 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 651 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

18.01.21 Smittetall

Det er 3 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Søndag 17/1 ble det meldt to som tilhører andre kommuner. Totalt har 1 652 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 335 (125 ble testet på Teststasjonen)

Totalt antall vaksinert: 818 (jfr FHIs vaksinasjonsstatistikk). 
Vaksinering pågår på omsorgsboligene.

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Ungdomsskoler: Hundsund

Barnehager

 • Gartnerveien barnehage

Hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 5 pasienter fra Drammen kommune
 • Nordraaksvei: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: To medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 2 medarbeider
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider

Helse- og sosial

 • Koronatelefonen: 1 medarbeider
 • Asker og Bærum legevakt: 1 medarbeider

18.01.21 Gult nivå fra onsdag og mandag

Kommunedirektøren har i dag, etter anbefaling fra kommuneoverlegen, besluttet:

 1. Det innføres gult tiltaksnivå ved barnehager og barneskoler fra og med onsdag 20. januar.
 2. Det innføres gult tiltaksnivå på ungdomskoler fra og med mandag 25. januar.

Kommuneoverlegens anbefaling er begrunnet i dagens smittesituasjon i barnehager og skoler, og smittesituasjonen i bærumsamfunnet generelt. Samtidig har regjeringen anbefalt at det nasjonale tiltaksnivået nedjusteres til gult nivå på ungdomskoler og videregående skoler.

18.01.21 Ekstraordinært formannskapsmøte

Bærum kommune innkaller til ekstraordinært formannskapsmøte tirsdag 19. januar kl. 16.00 for å fremme forslag om lettelser i smitteverntiltak for barn og unge. 

Kommunedirektøren sender frem sakspapirer tirsdag i elleve-tiden.

19.01.21 Smittetall

Det er 13 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 665 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 372 (Fornebu 125/Rykkinn 26)

Totalt antall vaksinert: 991 (jfr FHIs vaksinasjonsstatistikk). 
Vaksinering pågår på omsorgsboligene.

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Ungdomsskoler: Hundsund

Barnehager

 • Gartnerveien barnehage

Hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 5 pasienter fra Drammen kommune
 • Nordraaksvei: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 4 beboere og 3 medarbeidere
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Helse- og sosial

 • Koronatelefonen: 1 medarbeider
 • Asker og Bærum legevakt: 1 medarbeider

19.01.21 Åpner for barn og unge

Det ekstraordinære kommunestyret 19. januar besluttet å gjenåpne idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år med umiddelbar virkning.

Det innebærer helt konkret at barn og unge får gjenoppta sine aktiviteter innenfor trening og fritid. Kommunens bygg og anlegg åpner for aktivitet fra onsdag 20.01.2021. 

Tidligere denne uken har kommunedirektøren besluttet at det innføres gult tiltaksnivå ved barnehager og barneskoler fra og med onsdag 20. januar og for ungdomsskoler fra og med 25. januar.

 

20.01.21 Smittetall

Det er 10 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 675 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 576 (Fornebu 234/Rykkinn 27)

Totalt antall vaksinert: 991 (jfr FHIs vaksinasjonsstatistikk). 
Vaksinering pågår på omsorgsboligene.

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Ungdomsskoler: Hundsund

Barnehager

 • Gartnerveien barnehage

Hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 5 pasienter fra Drammen kommune
 • Nordraaksvei: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 4 beboere og 3 medarbeidere
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider

Helse- og sosial

 • Koronatelefonen: 2 medarbeider
 • Asker og Bærum legevakt: 1 medarbeider

21.01.21 Smittetall

Det er 10 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 685 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 403 (Fornebu 246/Rykkinn 30)

Totalt antall vaksinert: 1 135 (jfr FHIs vaksinasjonsstatistikk). 
Vaksinering pågår på omsorgsboligene.

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Ungdomsskoler: Hundsund

Barnehager

 • Gartnerveien barnehage

Hjemmetjenesten

Bekkestua distrikt: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 5 pasienter fra Drammen kommune
 • Nordraaksvei: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 12 beboere og 5 medarbeidere
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 beboer og 1 medarbeider

21.01.21 Ukesrapport uke 2

Rapporten om utvikling i covid-19 for uke 2 er nå klar. Ved utgangen av uke 2 var det registrert totalt 1650 smittetilfeller i Bærum og det ble registrert 52 nye tilfeller. Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 20-29 år.

I Bærum er det omlag 93,2 personer med påvist covid-19 per 100 000, tilsvarende tall i Oslo er 253,1 og landsgjennomsnittet er 136. 

Les hele rapporten her.

21.01.21 Fortsatt skjenkestopp i Bærum

I henhold til Bærum kommunes lokale forskrift er det skjenkestopp i Bærum. Dette opprettholdes til annet blir besluttet. 

Det er formannskapet som vedtar lokal forskrift. Neste møte i formannskapet er 27. januar 2021.

Les mer.

22.01.21 Smittetall

Det er 10 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 695 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 162 (Fornebu 107/Rykkinn 34)

Totalt antall vaksinert: 1 304 (jfr FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Ungdomsskoler: Hundsund. I tillegg er det 1 elev ved en annen skole som ikke er berørt.

Barnehager

 • Gartnerveien barnehage

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 7 pasienter (5 fra Stabæktunet og 2 fra Drammen kommune) og 1 medarbeider
 • Nordraaksvei: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 17 beboere (5 av disse er flyttet til Koronaenheten) og 6 medarbeidere

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 beboer og 1 medarbeider

Helse og sosial

Koronatelefonen: 2 medarbeidere

22.01.21 Smittetall

Det er 10 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 695 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 162 (Fornebu 107/Rykkinn 34)

Totalt antall vaksinert: 1 304 (jfr FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Ungdomsskoler: Hundsund. I tillegg er det 1 elev ved en annen skole som ikke er berørt.

Barnehager

 • Gartnerveien barnehage

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 7 pasienter (5 fra Stabæktunet og 2 fra Drammen kommune) og 1 medarbeider
 • Nordraaksvei: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 17 beboere (5 av disse er flyttet til Koronaenheten) og 6 medarbeidere

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 beboer og 1 medarbeider

Helse og sosial

Koronatelefonen: 2 medarbeidere

22.01.21 Utbruddet i Nordre Follo

Kriseledelsen i Bærum kommune følger situasjonen nøye, etter at det er meldt om utbrudd av den engelske varianten av koronaviruset i Nordre Follo kommune. 

Innbyggere frarådes å reise til Nordre Follo på grunn av denne situasjonen.

Kriseledelsen møtes igjen senere i ettermiddag/kveld.

Bærum kommune kommer med mer informasjon i løpet av noen timer. 

Lenke til Helsedirektoratet

22.01.21 Nordre Follo-utbruddet - oppdatering

Regjeringen er, etter et møte mellom Viken-kommunene i regi av Statsforvalteren,  oppfordret til å fatte vedtak om smitteverntiltak som omfatter regionen  rundt Nordre Follo. Det er under vurdering om Bærum skal omfattes. Det vil bli avklart i nær fremtid.

- Denne situasjon med spredning av den britiske varianten av koronaviruset er svært alvorlig og noe vi har fryktet. Vi er villig til å sette inn alle nødvendige tiltak og forholdsregler for å stoppe spredningen, sier Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog. - Konsekvensene av videre spredning er store – fordi det muterte viruset er svært smittsomt.  Dette er kommunene i regionen enige om.

- Vi anbefaler våre innbyggerne sterkt til å avlyse besøk til, eller besøk fra, Nordre Follo og Follo-regionen, og generelt holde seg mest mulig i ro i den nærmeste tiden, slår ordføreren fast. 

Mer informasjon følger så snart det kommer nærmere avklaringer.

Lenke til Helsedirektoratet

23.01.01 Smittetall

Det er 17 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 712 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

23.01.21 Utbrudd - oppdatering kl 11.30

- Det er stor smittevern-bekymring for økende tilstrømming til kjøpesenter og pol i Bærum. Dette er blant de utfordringer vi kommer til å be myndighetene om å ta tak i. Dette tar vi opp i møte med Statsforvalter og helsemyndighetene nå, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Bærum kommunes smittevernkontrollører er på plass på flere steder i Bærum der det nå er store køer blant annet ved vinmonopolene. 

 

23.01.21 Utbrudd - oppdatering kl 12.30

- Bærum har nå spilt inn ulike temaer, blant annet pol, til helsemyndighetene. Vi venter nå på konklusjoner fra myndighetene om koordinering og samordning av diverse tiltak, noe flere av nabo-kommunene etterlyser, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

23.01.21 Utbruddet - oppdatering 14.45

Bærum kommune har en lokal forskrift som dekker de tiltak vi er anbefalt av nasjonale helsemyndigheter å følge i denne situasjonen. Det innebærer skjenkestopp, stengte treningssentre, gult trafikklys i barnehager og skoler og tillatt med idrett og fritidsaktiviteter for barn og unge.

- Vi har lenge hatt en lokal forskrift som ligger på risikonivå fire. Det er dette nivået nasjonale myndigheter nå anbefaler til nabokommuner av de 10 berørte kommunene, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

- Bærum gjennomfører ingen innstramminger i lokal forskrift på det nåværende tidspunkt. Vi forutsetter at alle organisasjoner, innbyggere og hele næringslivet passer ekstra på slik at vi kan holde smitten nede. Det innebærer at innbyggere må å holde seg mest mulig i ro, slår ordføreren fast.

- Vi har ikke fått tilbakemeldinger fra nasjonale helsemyndigheter om ytterligere samordning av tiltak, men vi regner med at det kan komme i løpet av helgen, sier Hammer Krog. 

- Alle må forvente strenge tiltak, og kanskje innskjerping hvis situasjonen endres på grunn av nasjonale tiltak eller smittesituasjonen, sier ordfører. 

Fra mandag bes foreldre om å ta på munnbind når de leverer og henter barn i barnehage, SFO og skole.

Kriseledelsen har i dag vært bekymret for den økte mobiliteten med lange køer utenfor vinmonopolene. Det ble derfor iverksatt smittevernkontroller og vektere ble tilkalt. Dette for å ivareta smittevernet. 

24.01.20 Smittetall

Det er 9 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 721 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Ungdomsskoler: Hundsund. I tillegg er det 1 elev ved en annen skole som ikke er berørt.

Barnehager

 • Gartnerveien barnehage

Hjemmetjenesten

 • Årivat leverandør: 1 pasient

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 9 pasienter (7 fra Stabæktunet og 2 fra Drammen kommune) og 1 medarbeider
 • Nordraaksvei: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 22 beboere (7 av beboerne er flyttet til Koronaenheten) og 9 medarbeidere

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 beboer og 1 medarbeider

Helse og sosial

Koronatelefonen: 2 medarbeidere

24.01.21 Nye nasjonale retningslinjer

Regjeringens tiltak for nabo-nabokommunene, som blant annet omfatter Bærum og Asker, bidrar i hovedsak til å videreføre de regler vi allerede har innført. 

Det nye er at kjøpesenter skal være stengt, bortsett fra matbutikker og apotek - og vinmonopol. Bærum har fått gjennomslag for at vinmonopolene i Oslo og de andre kommunene skal være åpne, slik at unødige køer og økt mobilitet unngås.  

Yrkesreisende i privat sektor og medarbeidere i kommunen, som ikke har anledning til å jobbe på hjemmekontor, skal kunne reise på jobb som normalt.

Skolene fortsetter på gult nivå, og det er fremdeles mulig for barn og unge å drive med idretts- og fritidsaktiviteter. Det blir rødt nivå i videregående skoler.

Unngå reiser som ikke er nødvendig. Det omfatter også reiser til fritidsboliger. De som allerede er på fritidsboliger kan fortsatt være der.

De nye nasjonale retningslinjene gjelder fra midnatt til og med 31. januar 2020. Vedtatte endringer av covid-19-forskriften - forsterkede tiltak i randsonekommuner.

Vi minner om at alle som leverer barn i barnehage, SFO og skole bes ha på seg munnbind.

 

25.01.21 Smittetall

Det er 11 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 732 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 201 

Totalt antall vaksinert: 1 371 (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Barneskoler: Stabekk skole, Rykkinn skole
 • Videregående skoler: Stabekk videregående skole, Nadderud videregående skole

Barnehager

 • Gartnerveien barnehage, Dønski barnehage

Hjemmetjenesten

 • Privat leverandør: 1 pasient
 • Bekkestua distrikt: 1 medarbeider
 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 9 pasienter (7 fra Stabæktunet og 2 fra Drammen kommune) og 1 medarbeider
 • Nordraaksvei: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 23 beboere (7 av beboerne er flyttet til Koronaenheten) og 10 medarbeidere

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 beboer og 1 medarbeider

Helse og sosial

Koronatelefonen: 2 medarbeidere

25.01.21 Samlet oversikt over tiltak

Samlet oversikt over nasjonale og lokale tiltak som gjelder i Bærum

 • Det er gult nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler, mens det er rødt nivå i videregående skoler.
 • Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år tillates.
 • Kjøpesenter stenges, men følgende butikker i et kjøpesenter kan holde åpent: matbutikker (inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer), utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr, apotek , bandasjister, optikere, serveringssteder, vinmonopol, virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv., bensinstasjoner. 
 • Serveringssteder, biblioteker, tros- og livssynshus og alle butikker som ikke er en del av kjøpesenter kan holde åpent.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan også holde åpent for denne målgruppen.
 • Svømmehaller, badeland o.l. stenges, men det holdes åpent for skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, tillates også. Det samme gjelder annen individuell behandling som det kan bestilles time til, og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Det er ikke tillatt å organisere idretts- eller fritidsaktiviteter for voksne.
 • Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:Treningssentre, fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter, museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder, andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, men unntak for steder hvor barn og unge har slike aktiviteter.
 • Det er ikke lov å gjennomføre arrangementer innendørs i Bærum nå. Dette gjelder selv om nasjonale regler tillater noen typer arrangementer innendørs. 
 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan.
 • Skjenkestopp.
 • Plikt til å bruke munnbind: Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand. Det gjelder i butikker, i fellesarealene
  på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. 
  Passasjerer og sjåfør skal bruke munnbind på taxitur. 
  Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. 
  Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 
 • Det anbefales sterkt å bruke munnbind ved levering og henting i barnehage, SFO og skoler.
 • Privat sammenkomst i privat hjem, hytte, hage eller lignende: maks 10 personer. Begrensingen gjelder også for barnehage- eller barneskolekohorter. Hvis husstanden har flere enn 10 personer, kan naturligvis alle i husstanden møtes. Nasjonale myndigheter anbefaler å ikke ha besøk av flere enn 5 gjester. 
 • Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. 

26.01.21 Smittetall

Det er 10 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 741 personer fått påvist covid-19 under pandemien. (I går varslet vi 1 som viste seg å tilhøre en annen kommune - denne er trukket fra i dagens totaltall).

Antall testet siste døgn: 494 

Totalt antall vaksinert: 1 471 (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Barneskoler: Stabekk skole, Rykkinn skole, Emma Hjorth skole
 • Videregående skoler: Stabekk videregående skole, Nadderud videregående skole

Barnehager

 • N.K.S. Gartnerveien barnehage AS, Dønski barnehage

Hjemmetjenesten

 • Privat leverandør: 1 pasient
 • Bekkestua distrikt: 1 medarbeider
 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 9 pasienter (7 fra Stabæktunet og 2 fra Drammen kommune) og 1 medarbeider
 • Nordraaksvei: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 23 beboere (7 av beboerne er flyttet til Koronaenheten) og 13 medarbeidere

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 beboer 
 • Stabekk/Sandvika boliger: 1 medarbeider

Helse og sosial

Koronatelefonen: 2 medarbeidere

27.01.21 Smittetall

Det er 2 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 743 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: 354

Totalt antall vaksinert: 1 497 (jfr FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Barneskoler: Stabekk skole, Rykkinn skole
 • I tillegg er det en del nærkontakter i karantene ved andre skoler.

Barnehager

 • N.K.S. Gartnerveien barnehage AS, Dønski barnehage

Hjemmetjenesten

 • Privat leverandør: 1 pasient
 • Bekkestua distrikt: 1 medarbeider
 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 8 pasienter  og 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 23 beboere (8 av de er flyttet til Koronaenheten) og 13 medarbeidere

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 beboer 
 • Stabekk/Sandvika boliger: 1 medarbeider

Helse og sosial

Koronatelefonen: 2 medarbeidere

27.01.21 Dødsfall i Bærum

Bærum kommune har fått melding om et dødsfall med Covid-19. En beboer ved Stabæktunet sykehjem som hadde påvist covid-19, gikk bort 27.01.21.

- Jeg kan bekrefte at en eldre beboer ved Stabæktunet sykehjem er død med koronasmitte. Vi kondolerer, og sender våre tanker til de etterlatte, sier smittevernoverlege Bjørg Dysthe.

Dette er det første dødsfallet med påvist covid-19 ved dette sykehjemmet.

27.01.21 Vaksinering i Bærum idrettspark på Rud

Bærum kommune starter massevaksinering av befolkningen i uke 7. Det er de eldste innbyggere og innbyggere i risikogruppene som får tilbudet først. 

Vaksineringen vil foregå i Bærum idrettspark på Rud. Alle innbyggere vil bli kontaktet for time.

Formannskapet 27.01.21 fikk en presentasjon av opplegget for vaksineringen og om lokaler. Se presentasjon.

28.01.21 Ukesrapport uke 3

Rapporten om utvikling i covid-19 for uke 3 er nå klar. Ved utgangen av uke 3 var det registrert 70 nye smittetilfeller og totalt 1720 smittetilfeller i Bærum.

Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 80-89 og 90-99 år. 37 prosent av tilfellene er antatt smittet via sykehjem og 36 prosent antatt smittet gjennom nærkontakt i privat husstand.

I Bærum er det per 27. januar omlag 82,2 personer med påvist covid-19 per 100 000, tilsvarende tall i Oslo er 196,8 og landsgjennomsnittet er 92,8. 

Les ukesrapporten her.

28.01.21 Smittetall

Det er 14 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 757 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: 306

Totalt antall vaksinert: 1 585 (jfr FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Barneskoler: Stabekk skole, Rykkinn skole, Steinerskolen
 • I tillegg er det en del nærkontakter i karantene ved andre skoler.

Barnehager

 • N.K.S. Gartnerveien barnehage AS, Dønski barnehage

Hjemmetjenesten

 • Privat leverandør: 1 pasient
 • Bekkestua distrikt: 1 medarbeider
 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 9 pasienter  og 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 25 beboere (9 av de er flyttet til Koronaenheten) og 14 medarbeidere

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 beboer 
 • Stabekk/Sandvika boliger: 1 medarbeider

Helse og sosial

Koronatelefonen: 2 medarbeidere

28.01.21 Ingen britisk mutasjon

Bærum kommune har nå fått tilbakemelding fra FHI om de seks testene fra Stabæktunet som er blitt undersøkt  – det er ikke britisk mutasjon. FHI fortsetter sitt analysearbeid for å kunne avdekke eventuelt andre mutasjoner.

- Det er positivt at det ikke er den britiske mutasjonen som har bidratt til å spre smitte på Stabæktunet. Samtidig er det viktig at vi, og andre kommuner som Oslo med blant annet utbrudd på Uranienborghjemmet, Drammen med Fjell BBS og flere andre steder, finner årsakene til at det oppstår så sterk spredning ved sykehjem, sier smittevernoverlege i Bærum, Bjørg Dysthe.

- Vi ser dessverre at det er kommet flere nye smittetilfeller i siste testrunde – nå er til sammen 25 beboere og 14 medarbeidere smittet, sier smittevernoverlegen. Både beboere og medarbeider testes hver tredje dag med korona.

Onsdag 27. januar meldte Bærum kommune at en beboer ved sykehjemmet var død.

29.01.21 Gode nyheter

I dag får 28 beboere 2. dose av vaksinen. Beboere som har påvist covid-19 eller er i karantene må vente litt på sin vaksine.

Den andre gode nyheten er at to beboere er friskmeldt og har kommet tilbake til sykehjemmet fra Covid-posten på Dønski.

Vi fortsetter å teste alle beboere og ansatte hver tredje dag. Testregime varer foreløpig til 6/2

29.01.21 Smittetall

Det er 7 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 764 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: 452 (Fornebu 134/Rykkinn 28)

Totalt antall vaksinert: 1 585  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Barneskoler: Stabekk skole, Rykkinn skole, Steinerskolen
 • Videregående skoler: Nadderud videregående skole, Stabekk videregående skole

Barnehager

 • N.K.S. Gartnerveien barnehage AS, Dønski barnehage

Hjemmetjenesten

 • Privat leverandør: 1 pasient
 • Bekkestua distrikt: 1 medarbeider
 • Rykkinn distrikt: 1 medarbeider
 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 9 pasienter  og 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 25 beboere (9 av de er flyttet til Koronaenheten) og 16 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 beboer 
 • Stabekk/Sandvika boliger: 1 medarbeider

 

29.01.21 Nei til høringsforslag om portforbud

Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgs-departementet har i et høringsnotat fra 8. januar 2021 forslått endring i smittevernloven som gir Kongen i statsråd myndighet til å innføre portforbud.

Formannskapet 29. januar har vedtatt at Bærum kommune går imot høringsforslaget om å innføre særskilt lovhjemmel i smittevernloven til å gi Kongen i statsråd adgang til å innføre portforbud i forskrift.

Formannskapets vedtak var enstemmig.

30.01.21 Smittetall

Det er 13 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 777 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

30.01.21 Regjeringen forlenger

Helse- og omsorgsminister Bent Høie varslet i en pressekonferanse i dag at dagens smitteverntiltak og regler som blant annet omfatter Bærum og Asker gjelder frem til og med 2. februar. 

30.01.21 Formannskapsmøte onsdag kl. 14.00

Ordfører Lisbeth Hammer Krog innkaller til ekstraordinært møte i formannskapet førstkommende onsdag 3.2 klokken 14.00 med tema Forebygging av koronasmitte i Bærum - vedrørende videreføring og endring av lokal forskrift.

På pressekonferanse i dag meddelte helse- omsorgsminister Høie at det blir lettelser i de nasjonale forskriftene fra onsdag. Bærums lokale forskrift har strengere regler, og det betyr i praksis at det først blir avklart hvilke lettelser som vil gjelde i Bærum onsdag kl. 14. 

31.01.21 Smittetall

Det er 3 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 780 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Totalt antall vaksinert dose 1: 1 649 og dose 2: 321  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Barneskoler: Stabekk skole, Rykkinn skole, Steinerskolen
 • Videregående skoler: Nadderud videregående skole, Stabekk videregående skole

Barnehager

 • N.K.S. Gartnerveien barnehage AS, Dønski barnehage

Hjemmetjenesten

 • Privat leverandør: 1 pasient
 • Bekkestua distrikt: 1 medarbeider
 • Rykkinn distrikt: 1 medarbeider
 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 9 pasienter (overflyttet fra Stabæktunet sykehjem)
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 27 beboere (9 av beboerne er flyttet til Koronaenheten) og 20 medarbeidere. 2 beboere er blitt friske av sin covid-19 infeksjon.

Omsorgsboliger for eldre

 • Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 beboer 
 • Stabekk/Sandvika boliger: 1 medarbeider

31.01.21 Dødsfall i Bærum

Bærum kommune har fått melding om et dødsfall med Covid-19. En beboer ved Stabæktunet sykehjem som hadde påvist covid-19, gikk bort 30.01.21.

- Jeg kan bekrefte at en eldre beboer ved Stabæktunet sykehjem er død med koronasmitte. Vi kondolerer, og sender våre tanker til de etterlatte, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Dette er det andre dødsfallet med påvist covid-19 ved dette sykehjemmet.

31.01.21 Utbrudd - oppdatering 09:45

Helse- og omsorgsminister la på sin pressekonferanse frem omfattende tiltak for Nordre Follo og nabokommunene. 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler Bærum kommune tiltak tilsvarende risikonivå 4 i kommunelegehåndboken. Bærum har allerede en lokal forskrift som i stor grad i tråd med disse tiltakene. 

- Mobiliteten over grensene er det store drøftingstema nå. Koordinerte samordnete tiltak er viktig for å få kontroll over situasjonen igjen. Nå må vi holde oss mest mulig i ro, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Kriseledelsen i Bærum samles nå for å diskutere situasjonen videre, og for å planlegge møtet med Statsforvalter senere i dag. 

Helsedirektoratets pressemelding.