01.12.20 Smittetall

Det er 7 nye smittede i Bærum, og tilsammen 1 141.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 2 smittet brukere i Bekkestua distrikt. 

Smitte på sykehjem

Det er 1 smittet beboer og 7 smittede medarbeidere ved Gullhaug, som driftes av Norlandia. 

 • Lindelia: 2 medarbeidere
 • Solbakken: 1 medarbeider
 • Solvik: 1 pasient og 11 medarbeidere
 • Stabekk (inkl Hospice Stabekk): 11 beboere og 1 medarbeider 
 • Koronaenheten, Dønski: 7 pasienter

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smitte ved omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet medarbeider ved Rykkinn/Lommedalen bolig og Barne- og avlastningsboliger 1 medarbeider.

02.12.20 Smittetall

Det er 5 nye smittede i Bærum, og tilsammen 1 146.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 2 smittet brukere i Bekkestua distrikt. 

Smitte på sykehjem 

Det er 1 smittet beboer og 7 smittede medarbeidere ved Gullhaug, som driftes av Norlandia. 

 • Lindelia: 2 medarbeidere
 • Solbakken: 1 medarbeider
 • Solvik: 1 pasient og 5 medarbeidere
 • Stabekk (inkl Hospice Stabekk):13 beboere og 1 medarbeider 
 • Koronaenheten, Dønski: 5 pasienter

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smitte ved omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er 2 smittet medarbeider ved Rykkinn/Lommedalen bolig og Barne- og avlastningsboliger 1 medarbeider.

03.12.20 Smittetall

Det er 6 smittede i Bærum, og tilsammen 1 150 (to personer som tidligere har vært meldt i Bærum, viser seg å være hjemmehørende i Oslo).

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Det er for tiden 2 smittet brukere i Bekkestua distrikt. 

Smitte på sykehjem 

Det er 1 smittet beboer og 7 smittede medarbeidere ved Gullhaug, som driftes av Norlandia. 

 • Lindelia: 2 medarbeidere
 • Solvik: 1 pasient og 5 medarbeidere
 • Stabekk (inkl Hospice Stabekk): 11 beboere og 1 medarbeider 
 • Koronaenheten, Dønski: 5 pasienter

Smitte ved omsorgsboliger

Det er ingen smitte ved omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er 2 smittet medarbeider ved Rykkinn/Lommedalen bolig og Barne- og avlastningsboliger 1 medarbeider.

03.12.20 Ukestatistikk - uke 48

Rapporten om utvikling i covid-19 for uke 48 er nå klar. Per 29. november ble det registrert 71 nye tilfeller, som er  41 færre enn uken før. 

I Bærum er det omlag 144,1 personer med påvist covid-19 per  100 000 , tilsvarende tall i Oslo er 289,7 og landsgjennomsnittet er 120,7. 

Les hele rapporten her.

04.12.20 Smittetall (oppdatert)

Det er 17 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 167 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler:

 • Ringstabekk ungdomsskole, Bryn Hammerbakken skole, Stabekk barneskole, Oslo International School, Norges realfagsgymnas, Dønski videregående skole

Barnehage:

 • Furu barnehage

Hjemmetjenesten og distriktene

 • Bekkestua distrikt: Det er for tiden 2 brukere i Bekkestua distrikt. 

Sykehjem 

 • Gullhaug: 1 beboer og 7 medarbeidere
 • Lindelia: 2 medarbeidere
 • Solvik: 1 pasient og 5 medarbeidere
 • Stabekk (inkl Hospice Stabekk): 10 beboere og 5 medarbeidere 
 • Koronaenheten, Dønski: 2 pasienter

Omsorgsboliger for eldre

 • Lommedalen omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rykkinn/Lommedalen boliger: 2 medarbeidere 
 • Barne- og avlastningsboliger: 2 medarbeidere

 

04.12.20 Viderefører strenge smitteverntiltak

Bærum kommune viderefører strenge smitteverntiltak, og innfører ytterligere restriksjoner på innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for unge over 13 år. Det innebærer blant annet fortsatt skjenkestopp og stengte treningssenter. Dette er klart etter at Formannskapet i dag behandlet lokal Forskrift for forebygging av smitte.

Smitteomfanget i Bærum viser en nedadgående tendens, men det svinger fra dag til dag. Det er smitte ved sykehjem i Bærum. Det er også at det er relativt mye smitte hos unge, og mange skoler er involvert.

Dette er bakgrunnen for at lokal Forskrift for forebygging av Covid-19 videreføres, med følgende endringer av betydning:

 • Forbud mot å gjennomføre innendørs trenings- og fritidsaktiviteter for aldersgruppen 13-19 år.
 • Lettelser som gir adgang til innendørs aktiviteter for personer med funksjonsnedsettelse og andre særlig sårbare grupper.

Dagens restriksjoner vil bli tatt opp til ny revisjon i uke 51

Kommuneoverlegens saksnotat til grunn for behandlingen i formannskapet.

En oversikt over reglene som ble behandlet av formannskapet 4. desember 2020.

04.12.20 Endringer for aktiviteter for barn og unge

Bærum kommune har i dag vedtatt at det stenges for trenings- og aktivitetstilbud innendørs for alle over barneskolealder. Det innebærer en innstramming for personer mellom 13 til 19 år.

Bakgrunnen for beslutningen er at det fortsatt er høyt smittetrykk i Bærum og at vi har sett en del smitte knyttet til aktiviteter for denne aldersgruppen. Endringen er på linje med gjeldende regler i Oslo og en del andre kommuner i nærområdet. Det er unntak for personer med funksjonsnedsettelser og andre sårbare grupper. Skolesvømming videreføres.

Endringen gjelder fra og med 7. desember og foreløpig frem til midten av desember.

05.12.20 Smittetall

Det er 11 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 178 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

06.12.20 Smittetall

Det er 8 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 186 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

07.12.20 Smittetall

Det er 11 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 197 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler:

 • Løkeberg skole, Jar skole, Ringstabekk ungdomsskole, Bryn Hammerbakken skole, Stabekk barneskole, Oslo International School, Norges realfagsgymnas, Dønski videregående skole

Barnehage:

 • Furu barnehage

Hjemmetjenesten og distriktene

 • Bekkestua distrikt: Det er for tiden 2 brukere i Bekkestua distrikt. 

Sykehjem 

 • Gullhaug: 7 medarbeidere
 • Lindelia: 3 medarbeidere
 • Solvik: 3 medarbeidere
 • Stabekk (inkl Hospice Stabekk): 12 beboere og 9 medarbeidere 
 • Koronaenheten, Dønski: 2 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Lommedalen omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rykkinn/Lommedalen boliger: 2 medarbeidere 
 • Barne- og avlastningsboliger: 2 medarbeidere
 • Bjerkelunden: 1 medarbeider

08.12.20 Smittetall

Det er 12 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 209 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Det er påvist covid-19 ved følgende skoler og barnehager:

Skoler:

 • Løkeberg skole, Jar skole, Ringstabekk ungdomsskole, Bryn Hammerbakken skole, Stabekk barneskole, Oslo International School, Norges realfagsgymnas, Dønski videregående skole

Barnehager:

 • Høvik barnehage, Kolsås og Ås barnehage, avdeling Vestre Jong.

08.12.20 Skolens juleferie

Hovedutvalg barn og unge har på sitt møte i dag besluttet at skolens juleferie starter 18. desember i år.

Når de to siste skoledagene av høstsemesteret mandag 21. og tirsdag 22. desember utgår, blir oppsatte fridager tirsdag 6. april og fredag 14. mai 2021 obligatoriske skoledager.

09.12.20 Smittetall

Det er 18 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 227 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Det er påvist covid-19 ved følgende skoler og barnehager:

Skoler:

 • Skui skole, Løkkeberg skole, Sandvika videregående skole

Barnehager:

 • Høvik barnehage, Kolsås og Ås barnehage, avdeling Vestre Jong.

Hjemmetjenesten og distriktene

 • Bekkestua distrikt: Det er for tiden 2 brukere i Bekkestua distrikt. 

Sykehjem 

 • Gullhaug: 2 medarbeidere
 • Lindelia: 2 medarbeidere
 • Solvik: 2 beboere og 1 medarbeider
 • Stabekk (inkl Hospice Stabekk): 9 beboere og 10 medarbeidere 
 • Koronaenheten, Dønski: 2 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Lommedalen omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rykkinn/Lommedalen boliger: 1 medarbeider 
 • Barne- og avlastningsboliger: 1 medarbeider
 • Bjerkelunden: 1 medarbeider

10.12.20 Smittetall

Det er 10 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 237 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Det er påvist covid-19 ved følgende skoler og barnehager:

Skoler:

 • Rykkinn skole, Skui skole, Løkkeberg skole, Sandvika VGS

Barnehager:

 • Helgerud barnehage, Høvik barnehage, Kolsås og Ås barnehage, avdeling Vestre Jong.

Hjemmetjenesten og distriktene

 • Bekkestua distrikt: Det er for tiden 1 bruker i Bekkestua distrikt. 

Sykehjem 

 • Gullhaug: 2 medarbeidere
 • Lindelia: 2 medarbeidere
 • Solvik: 2 beboere og 1 medarbeider
 • Stabekk (inkl Hospice Stabekk): 9 beboere og 11 medarbeidere 
 • Koronaenheten, Dønski: 2 medarbeidere og 1 pasient

Omsorgsboliger for eldre

 • Lommedalen omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Barne- og avlastningsboliger: 1 medarbeider
 • Bjerkelunden: 1 medarbeider

10.12.20 Smittetall

Det er 10 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 237 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Det er påvist covid-19 ved følgende skoler og barnehager:

Skoler:

 • Rykkinn skole, Skui skole, Løkkeberg skole, Sandvika VGS

Barnehager:

 • Helgerud barnehage, Høvik barnehage, Kolsås og Ås barnehage, avdeling Vestre Jong.

Hjemmetjenesten og distriktene

 • Bekkestua distrikt: Det er for tiden 1 bruker i Bekkestua distrikt. 

Sykehjem 

 • Gullhaug: 2 medarbeidere
 • Lindelia: 2 medarbeidere
 • Solvik: 2 beboere og 1 medarbeider
 • Stabekk (inkl Hospice Stabekk): 9 beboere og 11 medarbeidere 
 • Koronaenheten, Dønski: 2 medarbeidere og 1 pasient

Omsorgsboliger for eldre

 • Lommedalen omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Barne- og avlastningsboliger: 1 medarbeider
 • Bjerkelunden: 1 medarbeider

10.12.20 Ukesrapport uke 49

Rapporten om utvikling i covid-19 for uke 49 er nå klar. Sist uke ble det registrert 61  nye tilfeller, som er 10 færre enn uken før. 

I Bærum er det omlag 116 personer med påvist covid-19 per  100 000 , tilsvarende tall i Oslo er 223 og landsgjennomsnittet er 101. 

Les rapporten her

11.12.20 Smittetall

Det er 28 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 265 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Det er påvist covid-19 ved følgende skoler og barnehager:

Skoler:

 • Rykkinn skole

Barnehager:

 • Helgerud barnehage, Høvik barnehage, Kolsås og Ås barnehage, avdeling Vestre Jong.

Hjemmetjenesten og distriktene

 • Bekkestua distrikt: Det er for tiden 1 bruker i Bekkestua distrikt. 

Sykehjem 

 • Gullhaug: 2 medarbeidere
 • Lindelia: 2 medarbeidere
 • Solvik: 2 beboere og 1 medarbeider
 • Stabekk (inkl Hospice Stabekk): 8 beboere og 11 medarbeidere 
 • Koronaenheten, Dønski: 2 medarbeidere og 1 pasient

Omsorgsboliger for eldre

 • Lommedalen omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Barne- og avlastningsboliger: 1 medarbeider
 • Bjerkelunden: 1 medarbeider

11.12.20 To dødsfall i Bærum

Bærum kommune har fått melding om to dødsfall med Covid-19. Den ene døde på Bærum sykehus. Den andre døde på Hospice og Stabekk sykehjem.

- Jeg kan bekrefte to nye dødsfall med korona i Bærum. Vi kondolerer, og sender våre tanker til de etterlatte, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Det har tilsammen vært fem dødsfall med påvist Covid-19 ved sykehjem i Bærum siden november.

12.12.20 Smittetall

Det er 9 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 274 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

13.12.20 Smittetall

Det er 28 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 265 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

13.12.20 Smittetall

Det er 27 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 301 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

14.12.20 Smittetall

Det er 7 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 308 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Det er påvist covid-19 ved følgende skoler og barnehager:

Skoler

 • Rykkinn skole, Vøyenenga ungdomsskole, Levre skole og Eineåsen ungdomsskole

Barnehager

 • Helgerud barnehage, Høvik barnehage, Kolsås og Ås barnehage, avdeling Vestre Jong.

Hjemmetjenesten og distriktene

 • Bekkestua distrikt: Det er for tiden 1 bruker i Bekkestua distrikt. 

Sykehjem 

 • Gullhaug: 2 medarbeidere
 • Lindelia: 2 medarbeidere
 • Solvik: 2 beboere og 1 medarbeider
 • Stabekk (inkl Hospice Stabekk): 8 beboere og 11 medarbeidere 
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider
 • Koronaenheten, Dønski: 2 medarbeidere og 1 pasient

Omsorgsboliger for eldre

 • Lommedalen omsorgsboliger: 2 medarbeidere

Samlokaliserte boliger

 • Barne- og avlastningsboliger: 1 medarbeider
 • Bjerkelunden: 2 medarbeidere

15.12.20 Lokal forskrift for forebygging av korona

Ekstraordinært formannskap 18. desember kl. 11-13 skal behandle videreføring og revisjon av lokal forskrift om forebygging av koronasmitte.

15.12.20 Smittetall

Det er 2 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 310 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Det er påvist covid-19 ved følgende skoler og barnehager:

Skoler

 • Rykkinn skole, Vøyenenga ungdomsskole, Levre skole og Eineåsen ungdomsskole

Barnehager

 • Helgerud barnehage, Høvik barnehage, Kolsås og Ås barnehage, avdeling Vestre Jong.

Hjemmetjenesten og distriktene

 • Bekkestua distrikt: Det er for tiden 1 bruker i Bekkestua distrikt. 

Sykehjem 

 • Gullhaug: 2 medarbeidere
 • Lindelia: 2 medarbeidere
 • Solvik: 2 beboere og 2 medarbeider
 • Stabekk (inkl Hospice Stabekk): 1 beboere og 10 medarbeidere 
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider
 • Koronaenheten, Dønski: 2 medarbeidere og 1 pasient

Omsorgsboliger for eldre

 • Lommedalen omsorgsboliger: 2 medarbeidere

Samlokaliserte boliger

 • Barne- og avlastningsboliger: 1 medarbeider
 • Bjerkelunden: 2 medarbeidere

15.12.20 Dødsfall i Bærum

Bærum kommune har fått melding om et nytt dødsfall med Covid-19. En beboer ved Hospice og Stabekk sykehjem som hadde påvist covid-19, gikk bort 14.12.20.

- Jeg kan bekrefte at en eldre beboer ved Hospice og Stabekk sykehjem er død med koronasmitte. Vi kondolerer, og sender våre tanker til de etterlatte, sier Frantz Leonard Nilsen.

Det har tilsammen vært seks dødsfall med påvist Covid-19 ved sykehjem i Bærum siden november.

16.12.20 Smittetall

Det er 23 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 333 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Det er påvist covid-19 ved følgende skoler og barnehager:

Skoler

 • Rykkinn skole, Vøyenenga ungdomsskole, Levre skole og Eineåsen ungdomsskole

Barnehager

 • Helgerud barnehage

Hjemmetjenesten og distriktene

 • Bekkestua distrikt: Det er for tiden 1 bruker i Bekkestua distrikt. 

Sykehjem 

 • Gullhaug: 2 medarbeidere
 • Lindelia: 1 medarbeider
 • Solvik: 3 beboere og 2 medarbeider
 • Stabekk (inkl Hospice Stabekk): 1 beboer og 4 medarbeidere 
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider
 • Koronaenheten, Dønski: 1 pasient

Omsorgsboliger for eldre

 • Lommedalen omsorgsboliger: 2 medarbeidere

Samlokaliserte boliger

 • Barne- og avlastningsboliger: 1 medarbeider
 • Bjerkelunden: 2 medarbeidere

17.12.20 Smittetall

Det er 14 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 347 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Det er påvist covid-19 ved følgende skoler og barnehager:

Skoler

 • Rykkinn skole, Vøyenenga ungdomsskole, Levre skole og Eineåsen ungdomsskole. I tillegg Rud videregående skole, Dønski videregående skole og Eikeli videregående skole.

Barnehager

 • Helgerud barnehage, Forneburingen barnehage og Høvik barnehage 

Sykehjem 

 • Gullhaug: 2 medarbeidere
 • Lindelia: 1 medarbeider
 • Solvik: 3 beboere og 3 medarbeider
 • Stabekk (inkl Hospice Stabekk): 1 beboer og 3 medarbeidere 
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider
 • Koronaenheten, Dønski: 1 pasient

Omsorgsboliger for eldre

 • Lommedalen omsorgsboliger: 2 medarbeidere

Samlokaliserte boliger

 • Barne- og avlastningsboliger: 1 medarbeider
 • Bjerkelunden: 2 medarbeidere

17.12.20 Ukesrapport uke 50

Rapporten om utvikling i covid-19 for uke 50 er nå klar. Sist uke ble det registrert 116 nye tilfeller, som er betydelig flere enn uken før. 

I Bærum er det omlag 144 personer med påvist covid-19 per  100 000, tilsvarende tall i Oslo er 187 og landsgjennomsnittet er 98. 

Se hele rapporten her.

19.12.20 Smittetall

Det er 13 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 374 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

20.12.20 Smittetall

Det er 15 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 389 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

21.12.20 Smittetall

Det er 15 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 402 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Vi har ikke oppdaterte tall fra skoler og barnehager i dag.

Hjemmetjenesten

 • Bekkestua distrikt: 1 bruker og 1 medarbeider
 • Norlandia hjemmetjenesten: 2 medarbeidere

Sykehjem 

 • Gullhaug: 2 medarbeidere
 • Lindelia: 1 medarbeider
 • Solvik: 2 beboere og 3 medarbeidere
 • Stabekk (inkl Hospice Stabekk): 1 medarbeidere 
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider
 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient

Omsorgsboliger for eldre

 • Lommedalen omsorgsboliger: 2 medarbeidere
 • Capralhaugen omsorgsbolig: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider
 • Bjerkelunden: 2 medarbeidere

21.12.20 Dødsfall i Bærum

Bærum kommune har fått melding om et nytt dødsfall med Covid-19. En beboer ved Solvik sykehjem som hadde påvist covid-19, gikk bort 20.12.20.

- Jeg kan bekrefte at en eldre beboer ved Solvik sykehjem er død med koronasmitte. Vi kondolerer, og sender våre tanker til de etterlatte, sier kommuneoverlege Bjørg Dysthe.

Det har tilsammen vært åtte dødsfall med påvist Covid-19 ved sykehjem i Bærum siden november.

22.12.20 Smittetall

Det er 2 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 404 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Rykkinn skole, Vøyenenga ungdomsskole, Levre skole og Eineåsen ungdomsskole. I tillegg Steinerskolen, Rud videregående skole, Dønski videregående skole og Eikeli videregående skole. Det er juleferie i bærumsskolen.

Barnehager

 • Helgerud barnehage, Gjettum barnehage, Steinerskolen barnehage og Høvik barnehage

Hjemmetjenesten

 • Bekkestua distrikt: 2 brukere og 1 medarbeider
 • Norlandia hjemmetjenesten: 2 medarbeidere
 • boHjemme hjemmetjenester: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Lindelia: 1 medarbeider
 • Solvik: 3 medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider
 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient

Omsorgsboliger for eldre

 • Lommedalen omsorgsboliger: 2 medarbeidere
 • Capralhaugen omsorgsbolig: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider

23.12.20 Smittetall

Det er 18 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 422 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

Det er juleferie i Bærumsskolen.

Barnehager

 • Søråsen og Høvik barnehage

Hjemmetjenesten

 • Bekkestua distrikt: 1 bruker og 1 medarbeider
 • Norlandia hjemmetjenesten: 2 medarbeidere
 • boHjemme hjemmetjenester: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Lindelia: 1 medarbeider
 • Solvik: 3 medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider
 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient

Omsorgsboliger for eldre

 • Lommedalen omsorgsboliger: 2 medarbeidere
 • Capralhaugen omsorgsbolig: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider

24.12.20 Smittetall

Det er 7 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 429 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Det er påvist covid-19 ved:

Hjemmetjenesten

 • Bekkestua distrikt: 1 bruker og 1 medarbeider
 • Norlandia hjemmetjenesten: 2 medarbeidere
 • boHjemme hjemmetjenester: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Lindelia: 1 medarbeider
 • Solvik: 1 medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider
 • Koronaenheten - Dønski: 2 pasient

Omsorgsboliger for eldre

 • Lommedalen omsorgsboliger: 2 medarbeidere
 • Capralhaugen omsorgsbolig: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider

25.12.20 Smittetall

Det er 6 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 437 personer fått påvist covid-19 under pandemien. (Totalantallet er korrigert i løpet av dagen).

26.12.20 Smittetall

Det er 4 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 441 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Det er påvist covid-19 ved:

Hjemmetjenesten

 • Bekkestua distrikt: 1 medarbeider
 • Norlandia hjemmetjenesten: 2 medarbeidere
 • boHjemme hjemmetjenester: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Lindelia: 1 medarbeider
 • Solvik: 1 medarbeider
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider
 • Koronaenheten - Dønski: 2 pasienter

Omsorgsboliger for eldre

 • Lommedalen omsorgsboliger: 2 medarbeidere
 • Capralhaugen omsorgsbolig: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider

Helse og sosial

 • Bjørnegård aktivitetshus: 2 medarbeidere
 • Asker og Bærum legevakt: 1 medarbeider

 

26.12.20 Dødsfall i Bærum

Bærum kommune har fått melding om dødsfall med Covid-19 på Bærum sykehus 24. desember 2020.

- Jeg kan bekrefte at en innbygger fra Bærum døde på Bærum sykehus julaften. Vi kondolerer, og sender våre tanker til de etterlatte, sier kommuneoverlege Bjørg Dysthe.

 

27.12.20 Smittetall

Det er 3 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 444 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

29.12.20 Smittetall

Det er 14 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 460 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Det er påvist covid-19 ved:

Hjemmetjenesten

 • Bekkestua distrikt: 1 medarbeider
 • Østerås distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Solvik: 1 medarbeider
 • Koronaenheten - Dønski: 2 pasienter og 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Lommedalen omsorgsboliger: 2 medarbeidere
 • Capralhaugen omsorgsbolig: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider

Helse og sosial

 • Bjørnegård aktivitetshus: 2 medarbeidere
 • Asker og Bærum legevakt: 1 medarbeider

29.12.20 Mutert koronavirus i kommunen

Bærum kommune har fått melding fra FHI om at en person som har kommet fra Storbritannia har den muterte versjonen av koronaviruset.

- Vi bekrefter at en person har fått påvist den britiske versjonen av det muterte viruset. Vi har god kontroll på smittehåndteringen og dette utgjør ingen risiko for befolkningen, sier kommuneoverlege Bjørg Dysthe.

Bærum kommune ønsker ikke å gi mer informasjon om saken av personvernmessige hensyn.

30.12.20 Smittetall

Det er 14 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 474 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Det er påvist covid-19 ved:

Hjemmetjenesten

 • Bekkestua distrikt: 1 medarbeider
 • Østerås distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Hospice og Stabekk: 1 medarbeider
 • Solvik: 1 medarbeider
 • Koronaenheten - Dønski: 2 pasienter og 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Lommedalen omsorgsboliger: 2 medarbeidere
 • Capralhaugen omsorgsbolig: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider

Helse og sosial

 • Bjørnegård aktivitetshus: 1 medarbeider

31.12.20 Smittetall

Det er 12 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, totalt har 1 486 personer fått påvist covid-19 under pandemien.