Her finner du alle nyheter, status og informasjon og nyheter som har blitt publisert i september 2021 om korona i Bærum kommune.

 

29.09.21 Ukesrapport uke 38

 •  I løpet av uke 38 ble det registrert 316 nye tilfeller og totalt 6635 smittetilfeller i Bærum.
 • Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 6-12 år og 13-15 år.
 • I uke 38 ble det totalt tatt 3372 tester for Covid-19.
 • 36 % av alle smittetilfeller siste 4 uker er antatt smittet gjennom skole, og 31 % gjennom nærkontakt i privat husstand. Andelen ukjent smittekilde er 7 %.

Ukesrapport covid-19 - uke 38.pdf

27.09.21 Risikonivå Bærum kommune

Kommuneoverlegene i dag besluttet å videreføre risikonivå 2.

 • Antall smittede er 389/100 000 de siste 14 dager.
 • Andel positive er 6 %. Dette er tall basert på tester utført på Fornebu, Rykkinn og mobilt testteam.
 • I tillegg utføres et stort antall selvtesting, blant barn og unge og deres familier.
 • Antall innleggelser er under 5.
 • Andel av befolkningen som er testet siste 14 dager er 6 %, basert på tall fra teststasjonene og mobilt testteam. Første hurtigtest tas på Fornebu. Resterende tas i hjemmet.
 • Spredningspotensialet kan fortsatt forventes å øke pga gjenåpning av samfunnet, og utbrudd blant uvaksinerte og barn og unge kan oppstå.
 • Det forventes at vaksinen er smittereduserende på sikt.
 • Det er god oversikt og kontroll på smittesituasjonen.
 • Kommunen har høy vaksinedekning.

25.09.21 Bærum åpner

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00. Bærum kommune opphevet sin lokale forskrift 16. juni 2021. Det innføres ikke en ny lokal forskrift nå, og nasjonale regler følges.
Regler som forsvinner fra 25.09.21 kl. 16.00: 
Kommunen oppfordrer til å følge nasjonale smittevernråd videre: 
 • Alle som ikke har tatt vaksine mot Covid-19 bør vaksinere seg. Vaksinen er gratis og frivillig. 

24.09.21 Smittetall

Det er 27 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 6 226 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Skoler og barnehager

 • Videregående skoler på gult nivå: 1.-2. trinn på skolene Dønski, Eikeli, Nadderud, NTG, Rosenvilde, Rud, Sandvika, Stabekk, Valler. 
 • Ungdomsskoler på gult nivå: Bekkestua 9.-10. trinn, Gjettum 8.-10. trinn, Mølladammen 9.-10. trinn, NRG-U 10. trinn, NTG-U 10. trinn, Ramstad 8.-10. trinn, Ringstadbekk 10. trinn.  
 • Barneskoler på gult nivå: Stabekk 2. trinn, Blommenholm 2. trinn, Emma Hjorth 3. trinn, Storøya 6. trinn, Skui 5. trinn

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Gullhaug sykehjem: 2 beboere 
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 medarbeider
 • Rykkinn/Lommedalen boliger: 1 medarbeider 

Hjemmetjenesten 

 • Distrikt Sandvika: 1 medarbeider
 • Distrikt Bekkestua: 1 medarbeider 

23.09.21 Ukesrapport uke 37

 • Ved utgangen av uke 37 var det registrert totalt 6319 smittetilfeller i Bærum. I løpet av uken ble det registrert 295 nye tilfeller.
 • Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 6-12 år og 13-15 år.
 • 36 % av alle smittetilfeller siste 4 uker er antatt smittet gjennom skole, og 29 % gjennom nærkontakt i privat husstand. Andelen ukjent smittekilde er 6 %.
 • Det ble totalt tatt 4460 tester.

Ukesrapport covid-19 - uke 37.pdf

23.09.21 Smittetall

Det er 51 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 6 199 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Skoler og barnehager

 • Videregående skoler på gult nivå: 1.-2. trinn på skolene Dønski, Eikeli, Nadderud, NTG, Rosenvilde, Rud, Sandvika, Stabekk, Valler. 
 • Ungdomsskoler på gult nivå: Bekkestua 9.-10. trinn, Gjettum 8.-10. trinn, Mølladammen 9.-10. trinn, NRG-U 10. trinn, NTG-U 10. trinn, Ramstad 8.-10. trinn, Ringstadbekk 10. trinn.  
 • Barneskoler på gult nivå: Stabekk 2. trinn, Blommenholm 2. trinn, Emma Hjorth 3. trinn, Storøya 6. trinn

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Gullhaug sykehjem: 3 beboere 
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 medarbeider
 • Rykkinn/Lommedalen boliger: 1 medarbeider 

Hjemmetjenesten 

 • Distrikt Sandvika: 1 medarbeider
 • Distrikt Bekkestua: 1 medarbeider 

22.09.21 Smittetall

Det er 39 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 6 148 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Skoler og barnehager

 • Videregående skoler på gult nivå: 1.-2. trinn på skolene Dønski, Eikeli, Nadderud, NTG, Rosenvilde, Rud, Sandvika, Stabekk, Valler. 
 • Ungdomsskoler på gult nivå: Bekkestua 9.-10. trinn, Gjettum 8.-10. trinn, Mølladammen 9.-10. trinn, NRG-U 10. trinn, NTG-U 10. trinn, Ramstad 8.-10. trinn, Ringstadbekk 10. trinn.  
 • Barneskoler på gult nivå: Stabekk 2. trinn, Blommenholm 2. trinn, Emma Hjorth 3. trinn, Storøya 6.-7. trinn. 

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Gullhaug sykehjem: 2 beboere 
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 medarbeider

Hjemmetjenesten 

 • Distrikt Sandvika: 1 medarbeider

21.09.21 Smittetall

Det er 26 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 6109 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Skoler og barnehager

 • Videregående skoler på gult nivå: 1.-2. trinn på skolene Dønski, Eikeli, Nadderud, NTG, Rosenvilde, Rud, Sandvika, Stabekk, Valler. 
 • Ungdomsskoler på gult nivå: Bekkestua 9.-10. trinn, Gjettum 8.-10. trinn, Mølladammen 9.-10. trinn, NRG-U 10. trinn, NTG-U 10. trinn, Ramstad 8.-10. trinn, Ringstadbekk 10. trinn.  
 • Barneskoler på gult nivå: Stabekk 2. trinn, Blommenholm 2. trinn, Emma Hjorth 3. trinn, Storøya 6.-7. trinn. 

20.09.21 Risikonivå

Kommuneoverlegene har i dag besluttet å sette kommunen på risikonivå 2 på bakgrunn av følgende: 

 • Antall smittede er 502/100 000 de siste 14 dager.
 • Andel positive er 6 %. Dette er tall basert på tester utført på Fornebu, Rykkinn og mobilt testteam. I tillegg utføres et stort antall selvtesting, blant barn og unge og deres familier. Kommunen delte ut 23 600 hurtigtester i uke 37.
 • Antall innleggelser er under 5.
 • Andel av befolkningen som er testet siste 14 dager er 8 %, basert på tall fra teststasjonene og mobilt testteam. Første hurtigtest tas på Fornebu. Resterende tas i hjemmet.
 • Spredningspotensialet er nedadgående. Nær 50 % av de smittede er i alderen 6 til 15 år.

Det forventes at vaksineringen vil være smittereduserende. Det er god oversikt og kontroll på smittesituasjonen.

20.09.21 Smittetall

Det er 30 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 6083 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Skoler og barnehager

 • Videregående skoler på gult nivå: 1.-2. trinn på skolene Dønski, Eikeli, Nadderud, NTG, Rosenvilde, Rud, Sandvika, Stabekk, Valler. 
 • Ungdomsskoler på gult nivå: Bekkestua 9.-10. trinn, Gjettum 8.-10. trinn, Mølladammen 9.-10. trinn, NRG-U 10. trinn, NTG-U 10. trinn, Ramstad 8.-10. trinn, Ringstadbekk 10. trinn.  
 • Barneskoler på gult nivå: Stabekk 2. trinn, Blommenholm 2. trinn, Emma Hjorth 3. trinn, Storøya 6.-7. trinn. 

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Gullhaug sykehjem: 2 beboere 
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider

Hjemmetjenesten 

 • Distrikt Sandvika: 1 medarbeider

19.09.21 Smittetall

Det er 33 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 6053 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

18.09.21 Smittetall

Det er 23 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 6020 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

17.09.21 Kommuneoverlegene forlenger sine råd

Kommuneoverlegene har besluttet å forlenge sine råd til barn, unge og voksne i Bærum. Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen utdyper:

– For de aller fleste er ikke lenger covid-19 en alvorlig infeksjon å få. På grunn av høy vaksinedekning «tåler» samfunnet mer smitte. Det betyr ikke at vi ønsker mye smitte, men tiltakene som iverksettes må veies opp mot risikoen for alvorlig sykdom. Derfor er min anbefaling nå: følg grunnleggende smittevernregler. Dette er råd som har få negative konsekvenser for de fleste, men som bidrar til mindre smittespredning:

 • Møt færre. Hold deg til de samme personene.
 • Møt andre utendørs på fritiden fremfor innendørs.
 • Unngå fysisk kontakt.
 • Store fester frarådes. Festing bør skje med den samme vennegruppen.
 • Det er lurt å bruke munnbind i kollektivtrafikken eller på butikken hvis du ikke kan holde avstand til andre.
 • Vær hjemme hvis du er syk, også ved milde symptomer. Test deg så raskt som mulig.

Råd om fritidsaktiviteter og samlinger utenfor skole og barnehage:

 • Forsøk så langt det er mulig å unngå tett kontakt også i organiserte fritidsaktiviteter. Større lag/grupper bør deles inn i mindre grupper, der det er mulig, for å redusere antall nærkontakter. Vurder om det er nødvendig å bruke felles garderober og lignende de neste to ukene.
 • Barn i samme kohort kan samles (for eksempel til en bursdagsfeiring).

17.09.21 Smittetall

Det er 24 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 5 997 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

16.09.21 Smittetall

Det er 58 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 5 973 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

I går ble 707 testet på teststasjonene.

Skoler og barnehager

 • Videregående på gult nivå: Rud 1-2. trinn, Sandvika 1-2. trinn, NTG 1-2. trinn, Rosenvilde 1.-2. trinn, Dønski 1- 2. trinn,Stabekk 1.-2. trinn, Valler 1.-2. trinn, Nadderud 1-2. trinn,  
 • Barne- og ungdomsskoler på gult nivå: Emma Hjorth skole 3. trinn, Blommenholm skole 2. trinn, Storøya skole 6.-7. trinn,

  Ramstad ungdomsskole 8-10. trinn, Gjettum skole 8.-9. trinn, Bekkestua ungdomsskole 9. trinn, Mølladammen 9.-10. trinn, Ringstabekk 9-10. trinn,  NRG-U 10 trinn, NTG-U 10. trinn.

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 beboer 
 • Gullhaug: 2 beboere
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider

Hjemmetjenesten

 • Distrikt Sandvika: 1 medarbeider

15.09.21 Vaksinedose 3 til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar

Bærum vaksinesenter tilbyr 3. vaksinedose til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar.

For å få 3. dose må det dokumenteres at en person tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Dette kan gjøres på flere måter:

 • Aktuelle pasienter vil motta et brev fra spesialisthelsetjenesten som de kan ta med seg til Bærum vaksinesenter når de møter opp til vaksinasjon.
 • De som har en diagnose i henhold til listen under kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset. Dette gjelder:
 1. Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon
 2. Alvorlig og moderat primær immunsvikt
 3. Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 4. Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på medisinliste nedenfor, kan vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling og pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor, må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten.

Ring for å booke time, tlf. 67 50 40 50 (tastevalg 4) eller møt opp til drop-in på Bærum vaksinesenter:

 • 16. september kl. 9-19
 • 20.-23. september kl. 9-16.

Innbyggere som er i tvil om de tilhører en av de oven nevnte gruppene bes ta kontakt med sin fastlege via e-konsultasjon.

Pasienter som bruker følgende medikamenter er aktuelle for tredje vaksinedose:

Abatacept (Orencia®) Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®) Anakinra (Kineret®) Azathioprin (Imurel®) Baricitinib (Olumiant®) Belimumab (Benlysta®) Brodalumab (Kyntheum®) Certolizumab pegol (Cimizia®) Ciklosporin (Sandimmun®) Cortison >100 mg daglig >1mnd Cyclofosfamid (Sendoxan®)1 Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd Etanerecept (Enbrel®, Benepali®) Filgotinib (Jyseleca®) Fingolimod (Gilenya®) Golilumab (Simponi®) Guselkumab (Tremfya®) Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd Iksekizumab (Talz®) Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®) Leflunomid (Arava®) Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®) Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd Mykofenolat (Cellcept®) Okrelizumab (Ocrevus®) 2,3 Omalizumab (Xolair®) Ozanimod (Zeposia®) Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd Rilonacept (Arcalyst®) Risankizumab (Skyrizi®) Rituksimab (MabThera®, Rixathon®) Secukinumab (Cosentyx®) Sulfasalazin (Salazopyrin®) Takrolimus (Prograf®) Tocilizumab (RoActemra®) Tofacitinib (Xeljanz®) Upadacitinib (Rinvoq®) Ustekinumab (Stelara®) Vedolizumab (Entyvio®)

Merk: Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt følgende medikamentet i løpet av de siste 6 mnd; Infliximab, Okrelizuma eller Rituksimab.

Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med Rituksimab, Infliksimab eller Okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering.

15.09.21 Ukesrapport uke 36

 • I løpet av uke 36 ble det registrert 434 nye tilfeller, totalt 6024 smittetilfeller i Bærum.
 • Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 16-19 år og 13-15 år.
 • I uke 36 ble det totalt tatt 5819 tester for Covid-19.
 • 34 % av alle smittetilfeller siste 4 uker er antatt smittet gjennom skole, og 28 % gjennom nærkontakt i privat husstand. Andelen ukjent smittekilde er 7 %

Bærum har siste 14 dager hatt 612,9 smittede per 100 000 innbyggere, for Oslo er tallet 818 og for landet er det 339,6.

Ukesrapport covid-19 - uke 36.pdf

15.09.21 Smittetall

Det er 54 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 5 915 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

I går ble 896 testet på teststasjonene.

Skoler og barnehager

 • Skoler med delvis rødt nivå: Valler 1-2. trinn, R Nadderud 1-2. trinn,  
 • Videregående på gult nivå: ud 1-2. trinn, Sandvika 1-2. trinn, NTG 1-2. trinn, Rosenvilde 1. trinn, Dønski 1- 2. trinn,
 • Barne- og ungdomsskoler på gult nivå: Emma Hjorth skole 3. trinn, Blommenholm skole 2. trinn, Storøya skole 7. trinn, Ramstad ungdomsskole 8-10. trinn, Gjettum skole 8.-9. trinn, Bekkestua ungdomsskole 9. trinn, Mølladammen 9.-10. trinn, Ringstabekk 10. trinn,  NRG-U 10 trinn, NTG-U 10. trinn.

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 beboer 
 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider
 • Gullhaug: 2 beboere
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider

14.09.21 Smittetall

Det er 37 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 5 861 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

I helgen ble 837 testet på teststasjonene.

Skoler og barnehager

 • Skoler med delvis rødt nivå: Valler 1-2. trinn, R Nadderud 1-2. trinn,  
 • Videregående på gult nivå: ud 1-2. trinn, Sandvika 1-2. trinn, NTG 1-2. trinn, Rosenvilde 1. trinn, Dønski 1- 2. trinn,
 • Barne- og ungdomsskoler på gult nivå: Emma Hjorth skole 3. trinn, Blommenholm skole 2. trinn, Storøya skole 7. trinn, Ramstad ungdomsskole 10. trinn, Ramstad ungdomsskole 9. trinn, Gjettum skole 9. trinn, Bekkestua ungdomsskole 9. trinn. 

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 beboer 
 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider
 • Gullhaug: 2 beboere
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider

13.09.21 Risikonivå

Kommuneoverlegene har i møte i dag opprettholdt å holde kommunen på risikonivå 3 på bakgrunn av følgende:

 • Antall smittede er 676/100 000 de siste 14 dager.
 • Andel positive er 7 %. Dette er tall basert på tester utført på Fornebu, Rykkinn og mobilt testteam. I tillegg utføres et stort antall selvtesting, både blant unge og familier.
 • Antall innleggelser er over 5.
 • Andel av befolkningen som er testet siste 14 dager er 9,4 %, basert på tall fra teststasjonene og mobilt testteam.
 • Spredningspotensialet er fortsatt betydelig, men forventer nedgang når andel unge er vaksinert.

Smitten er fortsatt høy blant unge, og i deres familier. Smitten skjer på skolen, fritidsaktiviteter og i hjemme. Det er god oversikt og kontroll på smittesituasjonen. Vaksinering av 12 - 15 åringer startet 8. september og videreføres i uke 37.

Det er fortsatt et stort press på smittesporing og testing.Det er en økende grad av smitte blant fullvaksinerte.

Kommunen har høy vaksinedekning.

 

13.09.21 Smittetall

Det er 46 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 5 824 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Fre-søn ble 1 785 testet på teststasjonene.

Skoler og barnehager

 • Skoler med delvis rødt nivå: Valler 1-2. trinn, Rud 1-2. trinn, Sandvika 1-2. trinn, Nadderud 1-2. trinn, NTG 1-2. trinn, Rosenvilde 1. trinn, Dønski 1- 2. trinn, Ramstad ungdomsskole 9. trinn, Gjettum skole 9. trinn, Bekkestua ungdomsskole 9. trinn. 
 • Barneskoler på gult nivå: Emma Hjorth skole 3. trinn, Blommenholm skole 2. trinn, Storøya skole 7. trinn, Ramstad ungdomsskole 10. trinn.

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 beboer 
 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider
 • Gullhaug: 2 beboere
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider

12.09.21 Smittetall

Det er 20 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Tallet for i går ble justert opp til 49. Totalt har 5 778 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

11.09.21 Smittetall

Det er 45 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 5 754 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

10.09.21 Vaksinering 7. - 9. klassetrinn

Elever på 9., 8. og 7. trinn vil få tilbud om vaksinetime på Bærum Vaksinesenter tirsdag 14., onsdag 15. og torsdag 16. september. Skolene sender ut SMS til foreldre i de respektive klassene, med tidspunkt for vaksinasjon og lenke til samtykkeskjema.

For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. Det er foreldrene/foresatte sitt ansvar å sørge for at korrekt samtykke er gitt. 

Det vil bli gjennomført drop-in-vaksinasjon med oppstart i uke 38 for de som ikke har anledning til å komme på det oppsatte tidspunktet. Mer informasjon vil bli annonsert på skolenes hjemmesider og kommunens nettside. 

Alle ungdommer vi få tilbud om vaksine fra Pfizer. Ungdom som har hatt covid-19-infeksjon, skal foreløpig ikke vaksinere seg. Vaksinasjon er frivillig og gratis til alle innbyggere over 12 år i Bærum kommune.

Nedre aldersgrense for vaksinasjon er 12 år. Det betyr at ungdommen må være fylt 12 år, før de kan få vaksine. Bærum vaksinesenter vil hver måned invitere de som fylte 12 år i foregående måned til vaksinasjon.

Ved oppmøte til vaksinasjon må ungdommen fremvise gyldig legitimasjon, eller foreldre/foresatte må følge, fremvise egen legitimasjon og bekrefte ungdommens identitet ved registrering.

09.09.21 Smittetall

Det er 73 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 5 659 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

I går ble 937 testet på teststasjonene.

Skoler og barnehager

 • Skoler med delvis rødt nivå: Valler 1-2. trinn, Rud 1-2. trinn, Sandvika 1-2. trinn, Nadderud 1-2. trinn, NTG 1-2. trinn, Rosenvilde 1. trinn, Dønski1- 2. trinn, NTGU 1 klasse, Ramstad ungdomsskole 9. - 10. trinn, Gjettum skole 9. trinn, Bekkestua ungdomsskole 9. trinn.
 • Barneskoler på gult nivå: Emma Hjorth skole 3. trinn, Blommenholm skole 2. trinn, Storøya skole 7. trinn.
 • Stabekk skole: én klasse på 2. trinn  har hjemmeskole i dag, for  å prioritere at elever blir testet. 

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 beboer og 1 medarbeidere
 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeidere

08.09.21 Smittetall

Det er 47 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Det var også 1 mer enn meldt i går. Totalt har 5 586 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

I går ble 1020 testet på teststasjonene.

Skoler og barnehager

 • Skoler med delvis rødt nivå: Valler 1-2. trinn, Rud 1-2. trinn, Sandvika 1-2. trinn, Nadderud 1-2. trinn, NTG 1-2. trinn, Rosenvilde 1. trinn, Dønski1- 2. trinn, NTGU 1 klasse, Ramstad ungdomsskole 9. - 10. trinn, Gjettum skole 9. trinn, Bekkestua ungdomsskole 9. trinn.
 • Barneskoler på gult nivå: Emma Hjorth skole 3. trinn, Blommenholm skole 2. trinn, Storøya skole 7. trinn.

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 beboer og 1 medarbeidere
 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga boliger: 2 medarbeidere

07.09.21 Gult og rødt nivå på nye skoletrinn

Kommuneoverlegene i Bærum har besluttet å sette følgende skoletrinn på gult eller rødt nivå.

Gult nivå:

 • 3. trinn på Emma Hjorth skole, gult nivå snarest mulig og til og med 17. september.
 • 2. trinn på Blommenholm skole, gult nivå snarest mulig og til og med 17. september.
 • 7. trinn på Storøya skole, gult nivå snarest mulig og til og med 17. september.

Rødt nivå:

 • 9. trinn på Bekkestua ungdomsskole, rødt nivå snarest mulig og til med 17. september.
 • Hele 9. trinn på Ramstad ungdomsskole, rødt nivå snarest mulig og til og med 17. september.
 • 1. trinn og 2. trinn på Nadderud videregående skole, rødt nivå snarest mulig og til og med 17. september.

Kommuneoverlegene vurderer smittesituasjonene fortløpende. Det kan bli aktuelt å sette flere skoletrinn på gult eller rødt nivå.

Massetesting avsluttes  for 3. trinn
Vi ser også at vaksinering gir en god effekt på smittespredningen. Kommunen avslutter derfor massetesting på 3. trinn på videregående skoler.

Smittesituasjonen ved Oslo International School og NRG er også bedret og disse tas derfor også ut av screening / massetestingsløpet.

 

07.09.21 Smittetall

Det er 89 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet.  Totalt har 5 538 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

I går ble 1179 testet på teststasjonene.

Skoler og barnehager

 • Skoler med delvis rødt nivå: Valler 1-2. trinn, Rud 1-2. trinn, Sandvika 1-2. trinn, NTG 1-2. trinn, Rosenvilde 1. trinn, Dønski1- 2. trinn, NTGU 1 klasse, Ramstad ungdomsskole 10. trinn og 1 klasse, , Gjettum skole 9. trinn.

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 beboer og 1 medarbeidere
 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga boliger: 2 medarbeidere

07.09.21 Du må regne med køer på teststasjonene

Du må regne med kø på koronatelefon og ved oppmøte på teststasjonene på Fornebu og Rykkinn. Tirsdag 7. september blir det kveldstesting frem til kl. 19.30 på Fornebu.

Bærum kommunes system for koronatesting var tidligere nede. 

06.09.21 Risikonivå videreføres

Kommuneoverlegene har i møte i dag besluttet å opprettholde kommunen på risikonivå 3 på bakgrunn av følgende:

 • Antall smittede er 645/100 000 de siste 14 dager.
 • Andel positive av de testede er 6 %. Dette er tall basert på tester utført på Fornebu, Rykkinn og mobilt testteam. I tillegg utføres et stort antall selvtesting, både blant unge og familier.
 • Antall innleggelser er under 5.
 • Andel av befolkningen som er testet siste 14 dager er 11 %, basert på tall fra teststasjonene og mobilt testteam.
 • Spredningspotensialet er for tsatt høyt, men forventer nedgang når andel unge er vaksinert.Smitten er fortsatt betydelig høy blant unge, og i deres familier. Konsekvensen av smitte er mindre  alvorlig.
 • Kommunen har høy vaksinedekning.Vaksinering av 16 - 17 åringer ble gjennomført 30. august og vaksinering av 12 - 15 åringer starter 8. september.
 • Testkapasitet og smittesporingskapasitet har vært svært presset gjennom uke 35.
 • Til tross for stort press er det god kontroll på smittesporing og testing.

06.09.21 Rødt nivå på nye skoletrinn

Kommuneoverlegene i Bærum har i dag besluttet å sette følgende nye skoletrinn og skoleklasser på rødt nivå:

 • Hele 9. trinn på Gjettum skole
 • 1. trinn på Rosenvilde videregående skole 
 • 1. trinn på Dønski videregående skole

Kommuneoverlegene vurderer smittesituasjonen fortløpende, og ser ikke bort ifra at det kan bli aktuelt å sette flere skoler på rødt nivå. Det vil også bli vurdert tiltak for å fremskynde første test.

Kommuneoverlegene viser også til Folkehelseinstituttet som sier at risiko for alvorlig forløp av Covid-19 for barn og unge er lav, selv ved kronisk underforliggende sykdom.

06.09.21 Smittetall

Det er 63 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Lørdag var det en mindre enn oppgitt. Totalt har 5 449 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testede i helgen er 2007.

Skoler og barnehager

 • Skoler med delvis rødt nivå: Valler 1-2. trinn, Rud 1-2. trinn, Sandvika 1-2. trinn, NTG 1-2. trinn, NTGU 1 klasse, Ramstad skole 10. trinn og 1 klasse, Dønski 2. trinn. 
 • Gult nivå: Øvrige videregående skoler og ungdomsskoler.

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 beboer og 1 medarbeidere
 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga boliger: 2 medarbeidere

05.09.21 Smittetall

Det er 46 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet.Totalt har 5 387 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

04.09.21 Smittetall

Det er 98 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet.Totalt har 5 341 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

03.09.21 Smittetall

Det er 63 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet.Totalt har 5 243 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testede i går var 826.

Skoler og barnehager

 • Skoler med delvis rødt nivå: Valler 1-2. trinn, Rud 1-2. trinn, Sandvika 1-2. trinn, NTG 1-2. trinn, NTGU 1 klasse, Ramstad skole 10. trinn og 1 klasse.
 • Gult nivå: Øvrige videregående skoler og ungdomsskoler.

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 beboer og 1 medarbeidere
 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider
 • Carpe Diem demenslandsby: 1 medarbeider
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga boliger: 2 medarbeidere

02.09.21 Vaksinerer 10. klassingene

Starter vaksinering for 10. klassingene onsdag 8. september

Nasjonale myndigheter har besluttet at alle 12-15-åringer skal tilbys én dose av Pfizer-vaksinen. Barnet må ha fylt 12 år for å kunne få tilbud om vaksine. - Bærum starter med vaksinering av 10. klassinger allerede onsdag 8. september, sier vaksinekoordinator Tonje Vågårøy.

 • Alle 10. klassinger blir klassevis invitert til Bærum vaksinesenter på Rud onsdag 8. september.
 • Skolene sender ut informasjon om tidspunkt, og et samtykkeskjema. Begge foreldre må undertegne samtykke (digitalt), for at ungdommen skal kunne få vaksine.
 • Kommunen har ikke lov til å vaksinere ungdom uten samtykke fra begge foreldre.
 • Ungdom som ikke kan møte til vaksinering 8. september, vil få tilbud om en ny dato.

Det er i overkant av 6000 barn og unge i aldersgruppen 12-15 år i Bærum. Kommunen kommer tilbake med nærmere informasjon om vaksinering av resten av elevene i aldersgruppen, sier skolesjef Siv Herikstad.

02.09.21 Ukesrapport uke 34

 •  I løpet av uke 34 ble det registrert 406 nye tilfeller, og totalt 5071 smittetilfeller i Bærum.
 •  Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 16-19 år.
 •  I uke 34 ble det totalt tatt 7671 tester for Covid-19.
 • 26 % av alle smittetilfeller siste 4 uker er antatt smittet gjennom nærkontakt i privat husstand, og 17 % gjennom skole. Andelen ukjent smittekilde er 9 %.

Bærum har siste 14 dager hatt 527,9 smittede per 100 000 innbyggere, tilsvarende tall for Oslo er 627 og 286 for hele landet.

02.09.21 Smittetall

Det er 49 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, samtidig ble tallet for tirsdag korrigert ned til 76. Totalt har 5 180 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Skoler og barnehager

 • Skoler med delvis rødt nivå: Valler 1-2. trinn, Rud 1-2. trinn, Sandvika 1-2. trinn, NTG 1-2. trinn, NTGU 1 klasse, Ramstad skole 10. trinn og 1 klasse.
 • Gult nivå: Øvrige videregående skoler og ungdomsskoler.

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 beboer og 2 medarbeidere
 • Carpe Diem demenslandsby: 1 medarbeider
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeidere

01.09.21 Ytterligere tiltak i skolene

De samlede tiltak på skolesektoren:

 • Fem videregående skoler har trinn eller klasser på rødt nivå, øvrige videregående skoler er på gult nivå.
 • Det er gult nivå på ungdomskolene, og en skole er satt på rødt.
 • Tester to ganger i uka på videregående skoler
 • Massetesting på videregående skoler - to ganger i uken. Det vurderes også innført på øverste trinn på ungdsomsskolen.

01.09.21 Kommuneoverlegenes råd til barn, unge og voksne i Bærum

Smitten øker i Bærum, og er nå så utbredt at kommuneoverlegene vil anbefale alle å følge disse rådene de neste to ukene:  

 • Møt færre. Hold deg til de samme personene. 
 • Møt andre utendørs på fritiden fremfor innendørs.
 • Unngå fysisk kontakt.
 • Store fester frarådes. Festing bør skje med den samme vennegruppen. 
 • Det er lurt å bruke munnbind i kollektivtrafikken eller på butikken hvis du ikke kan holde avstand til andre.
 • Vær hjemme hvis du er syk, også ved milde symptomer. Test deg så raskt som mulig.

Råd om fritidsaktiviteter og samlinger utenfor skole og barnehage:

 • Forsøk så langt det er mulig å unngå tett kontakt også i organiserte fritidsaktiviteter. Større lag/grupper bør deles inn i mindre grupper, der det er mulig, for å redusere antall nærkontakter. Vurder om det er nødvendig å bruke felles garderober og lignende de neste to ukene.
 • Barn i samme kohort kan samles (for eksempel til en bursdagsfeiring).

01.09.21 Gult nivå på ungdomsskolene

Kommuneoverlegene i Bærum innfører gult nivå på ungdomsskolene i kommunen. Fra før har de videregående skolene innført gul