01.03.21 Smittetall

Det er 15 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 155 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 338 på Fornebu og 64 på hjul.

Totalt antall vaksinert dose 1: 5 766 og dose 2: 2 464  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Utbrudd ved Oslo International School.
 • Det er flere elever med påvist covid-19, men skolene er ikke berørt på grunn av vinterferie.

Barnehager

 • Nansenparken barnehage er stengt i dag grunnet uavklart situasjon rundt mutert UK virus
 • Plathejordet barnehage, Bærumsmarka FUS barnehage, Hornienga barnehage, Emma Hjort barnehage, Bekkestua Kanvas barnehage, Lillehagen barnehage

Sykehjem 

 • Stabæktunet sykehjem: 6 medarbeidere 
 • Carpe Diem demenslandsby: 1 medarbeider 

Samlokaliserte boliger

 • Emma Hjort boliger: 1 medarbeider
 • Rykkinn/Lommedalen boliger: 1 medarbeider
 • Stabekk/Sandvika boliger: 1 medarbeider
 • Barne- og avlastningsboligene: 1 medarbeidere

HESO

 • KAD psykisk helse og rus: 1 pasient

01.03.21 Tiltak i Bærum

- Vi er svært bekymret over smittetallene i Bærum som den siste uken har vært urovekkende høye. Dessverre viser prøvesvar at det i tillegg er en overvekt av UK mutert virus. Dette er alvorlig da det muterte viruset smitter mye raskere, sier Lisbeth Hammer Krog.

Nasjonale helsemyndigheter er tydelige på at Bærum derfor må sette inn strengere tiltak. Derfor arbeides det nå med å få frem mer fakta ved å analysere smitteveiene i samfunnet nøye slik at vi setter inn de riktige tiltakene. Dette  er et analysearbeid som gjennomføres av kommuneoverlegen, i samråd med FHI.

På bakgrunn av dette innkaller Ordfører Lisbeth Hammer Krog  formannskapet til møte torsdag 4. mars for å behandle ytterligere restriksjoner i lokal Forskrift for forebygging av koronasmitte.

- Nå er det viktig at vi alle reduserer våre nærkontakter til et minimum. Vi må få ned mobiliteten både i i bærumssamfunnet og mellom kommunene. Det betyr at vi må holde oss mere hjemme.

Dette er dessverre ikke tiden for å ta nye sosiale initiativ, men det er viktig å holde kontakt med hverandre på telefon, epost og lignende eller gå en tur, sier ordføreren.

- Vi er også svært bekymret for vårt nærings- og arbeidsliv, fordi nye innstramminger vil ramme utsatte næringer hardt. Bærum kommune går derfor i dialog med næringsforeningene, slik at vi gjennom Bærumspakken kan sette inn treffsikre økonomiske tiltak, slår ordføreren fast.

 

02.03.21 Smittetall

Det er 18 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 173 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Totalt antall vaksinert dose 1: 6 120 og dose 2: 2 864  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Det er flere elever med påvist covid-19, men skolene er ikke berørt på grunn av vinterferie.

Barnehager

 • Nansenparken barnehage er stengt i dag og i morgen på grunn uavklart situasjon rundt mutert UK virus
 • Bærumsmarka FUS barnehage, Hornienga barnehage, Emma Hjort barnehage, Bekkestua Kanvas barnehage, Lillehagen barnehage

Hjemmetjenesten

 • Østerås distrikt: 1 pasient

Sykehjem 

 • Stabæktunet sykehjem: 6 medarbeidere 
 • Carpe Diem demenslandsby: 1 medarbeider 

Samlokaliserte boliger

 • Emma Hjort boliger: 1 medarbeider
 • Rykkinn/Lommedalen boliger: 1 medarbeider
 • Stabekk/Sandvika boliger: 1 beboer og 4 medarbeidere
 • Barne- og avlastningsboligene: 1 beboer og 1medarbeider

Helse og sosial (HESO)

 • Kommunal akutt døgnenhet (KAD) psykisk helse og rus: 1 pasient

03.03.21 Smittetall

Det er 19 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 192 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testede: Fornebu 513/Rykkinn 108/På bil: 82

Totalt antall vaksinert dose 1: 6 255 og dose 2: 2 867  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Oslo International School, Stabekk videregående skole.

Barnehager

 • Nansenparken barnehage er stengt i dag på grunn uavklart situasjon rundt mutert UK virus
 • Bærumsmarka FUS barnehage, Hornienga barnehage, Emma Hjort barnehage, Bekkestua Kanvas barnehage,

Hjemmetjenesten

 • Østerås distrikt: 1 pasient

Sykehjem 

 • Stabæktunet sykehjem: 5 medarbeidere 
 • Carpe Diem demenslandsby: 1 medarbeider
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider 

Samlokaliserte boliger

 • Rykkinn/Lommedalen boliger: 1 medarbeider
 • Stabekk/Sandvika boliger: 3 beboere og 4 medarbeidere
 • Barne- og avlastningsboligene: 1 beboer og 2 medarbeidere
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 medarbeider

Helse og sosial (HESO)

 • Kommunal akutt døgnenhet (KAD) psykisk helse og rus: 1 pasient

03.03.21 Ukesrapport - uke 8

Ukesrapport for uke 8 er nå klar. Noen hovedpunkter er:

 • I løpet av uke 8 ble det registrert 194 nye tilfeller, og totalt for hele perioden  2164 smittetilfeller i Bærum.
 • Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 10-19 år og 40-49 år.
 • I uke 8 ble det totalt tatt 3675 tester for Covid-19.

Antall bekreftede tilfeller per 100 000 siste 14 dager i Bærum er 191,8, i Oslo 263,4 per og 94,9 for hele landet.

Les hele rapporten her.

04.03.21 Innskjerpinger i Bærum

Det er høy smitte i Bærum, men kommunens smittesporere har kontroll på smitteveiene. Fra 18. februar - 3. mars her det 289 med påvist covid-19, bare 10 prosent har ukjent smittevei.

Målet med tiltakene som nå er vedtatt er å redusere mobiliteten mellom kommuner, og aktiviteter i egen kommune, samt redusert R-tall.

Fra og med fredag 5.mars kl. 00.01 - innføres følgende innskrenkinger og endringer i Bærums lokale forskrift:

Innskrenkninger i innendørs fritidsaktiviteter:

 • Innendørs idrett for voksne tillates ikke.
 • Gruppetrening på treningssentre tillates ikke.
 • Alle innendørs fritidsaktiviteter som fortsatt er tillatt, begrenses til Bærum kommunes innbyggere.

Innskrenkninger for serveringssteder:

 • Serveringssteder i kjøpesentre stenges, unntatt for take away.
 • Andre serveringssteder kan fortsatt holde åpent, men kun for Bærum kommunes innbyggere. Det er ikke skjenkestopp.
 • Det innføres skjerpede krav til avstand, og dermed antallsbegrensninger, for serveringssteder som holder åpent.

Kjøpesentre kan holde åpent - med følgende innskrenkninger:

 • De tre største kjøpesentrene (Sandvika, Fornebu og Rykkinn) innfører, i samråd med kommunen, selv skjerpede antallsbegrensninger og andre adekvate forsterkede smitteverntiltak.
 • Serveringssteder i kjøpesentre stenges, med unntak for take away.

Det innføres egen forskrift med krav om smittevernfaglig forsvarlig drift av byggeplasser.

I tillegg foreslås enkelte mindre justeringer, bl.a. ved at det innføres lokale antallsbegrensninger for visse innendørs arrangementer som viderefører tidligere gjeldende antallsbegrensninger.

De viktigste tiltakene er: Hold deg mest mulig hjemme og begrens din sosiale omgang.

Se samlet oversikt over tiltakene i Bærum.

Lokal forskrift for forebygging av koronasmitte

04.03.21 Saksfremlegg til formannskapsmøtet

Her kan du lese saksgrunnlaget til formannskapsmøtet i dag 4. mars kl. 14.00.

Forebygging av koronasmitte i Bærum kommune – videreføring og endring av lokal forskrift

Formannskapets møte kan følges på streaming: https://baerum.kommunetv.no/live/533

 

04.03.21 Smittetall

Det er 35 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 227 personer fått påvist covid-19 under pandemien. NB-antallet er korrigert ned fra 36 til 35.

Antall testede: Fornebu 545/Rykkinn 101/På bil: 32

Totalt antall vaksinert dose 1: 6 825 og dose 2: 2 893  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Fra 18. februar - 3. mars her det 289 med påvist covid-19, bare 10 prosent har ukjent smittevei.

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Oslo International School, Storøya skole, Stabekk vgs.

Barnehager

 • Nansenparken barnehage, Hornienga barnehage, Emma Hjorth barnehage, Bekkestua Kanvas barnehage

Hjemmetjenesten

 • Østerås distrikt: 1 pasient

Sykehjem 

 • Stabæktunet sykehjem: 5 medarbeidere 
 • Carpe Diem demenslandsby: 1 medarbeider
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider 

Samlokaliserte boliger

 • Rykkinn/Lommedalen boliger: 1 medarbeider
 • Stabekk/Sandvika boliger: 3 beboere og 4 medarbeidere
 • Barne- og avlastningsboligene: 1 beboer og 2 medarbeidere
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 medarbeider

Helse og sosial

 • Kommunal akutt døgnenhet (KAD) psykisk helse og rus: 1 pasient
 • Bærum arbeidssenter: 2 medarbeidere

05.03.21 Smittetall

Det er 19 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 246 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testede: Fornebu 414/Rykkinn 74/På bil: 109

Totalt antall vaksinert dose 1: 7 468 og dose 2: 3 184  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Fra 18. februar - 3. mars her det 289 med påvist covid-19, bare 10 prosent har ukjent smittevei.

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Oslo International School, Levre skole, Sandvika videregående skole

Barnehager

 • Nansenparken barnehage, Hornienga barnehage, Emma Hjorth barnehage, Bekkestua Kanvas barnehage

Hjemmetjenesten

 • Østerås distrikt: 1 pasient

Sykehjem 

 • Carpe Diem demenslandsby: 1 medarbeider
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 2 medarbeidere

Samlokaliserte boliger

 • Rykkinn/Lommedalen boliger: 1 medarbeider
 • Stabekk/Sandvika boliger: 3 beboere og 4 medarbeidere
 • Barne- og avlastningsboligene: 1 beboer og 3 medarbeidere
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 medarbeider

HESO

 • Kommunal akutt døgnenhet (KAD) psykisk helse og rus: 1 pasient
 • Bærum arbeidssenter: 2 medarbeidere

06.03.21 Smittetall

Det er 21 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 267 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

 

07.03.21 Smittetall

Det er 5 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 272 personer fått påvist covid-19 under pandemien. I går ble tallet oppjustert fra 21 til 22, og derfor er totaltallet justert.

08.03.21 Smittetall

Det er 19 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 291 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testede: Fornebu 770/På bil: 136 (i helga)

Totalt antall vaksinert dose 1: 8 059 og dose 2: 3 357  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Vøyenenga ungdomsskole, Haug spesialskole, Sandvika videregående skole

Barnehager

 • Nansenparken barnehage, Dønski barnehage

Hjemmetjenesten

 • Østerås distrikt: 1 pasient

Sykehjem 

 • Carpe Diem demenslandsby: 1 medarbeider
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Lønnås sykehjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 3 medarbeidere
 • Solbakken sykehjem: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rykkinn/Lommedalen boliger: 1 medarbeider
 • Stabekk/Sandvika boliger: 3 beboere og 4 medarbeidere
 • Barne- og avlastningsboligene: 1 beboer og 3 medarbeidere
 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 medarbeider

Helse og sosial

 • Kommunal akutt døgnenhet (KAD) psykisk helse og rus: 1 pasient
 • Bærum arbeidssenter: 2 medarbeidere

09.03.21 Smittetall

Det er 11 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 302 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testede: Fornebu 510/Rykkinn: 158/ På bil: 58

Totalt antall vaksinert dose 1: 8 713 og dose 2: 3 403  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Vøyenenga ungdomsskole, Haug spesialskole, Sandvika videregående skole, Hammerbakken, avd Bryn.

Barnehager

 • Nansenparken barnehage, Dønski barnehage

Hjemmetjenesten

 • Østerås distrikt: 1 pasient

Sykehjem 

 • Carpe Diem demenslandsby: 1 medarbeider
 • Lindelia sykehjem: 2 medarbeidere
 • Lønnås sykehjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 3 medarbeidere
 • Solbakken sykehjem: 1 medarbeider
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rykkinn/Lommedalen boliger: 1 medarbeider
 • Stabekk/Sandvika boliger: 3 beboere og 4 medarbeidere
 • Barne- og avlastningsboligene: 1 beboer og 1 medarbeider
 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 medarbeider

Helse og sosial

 • Kommunal akutt døgnenhet (KAD) psykisk helse og rus: 1 pasient
 • Rudsdalen boliger: 1 medarbeider
 • Bærum arbeidssenter: 2 medarbeidere

10.03.21 Risikonivå 3

Bærum kommune ligger på risikonivå 3 når det gjelder smittespredning i henhold til FHIs skjema for risikovurdering. Dette ble fastsatt mandag 8. mars.

Smittesituasjonen er relativt uforandret fra forrige uke med relativt høye smittetall, noe høyere andel som tester positivt og en lett økning i sykehusinnleggelser. Smittesporerne finner smittekilde i omlag 90 % av tilfellene.

Kriteriene for dette risikonivået er at det er økende antall tilfeller utenom avgrensete utbrudd og fare for rask økning. Tilfellene er dels sporadiske og dels klynger i ulike miljøer. Rundt 10 – 20 % har ukjent smittesituasjon. Kapasitet for smittesporing og testing er under press.

Koronastatistikk mars 2021

10.03.21 Smittetall

Det er 33 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 335 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testede: Fornebu 510/Rykkinn: 158/ På bil: 58

Totalt antall vaksinert dose 1: 8 758 og dose 2: 3 403  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Vøyenenga ungdomsskole, Haug spesialskole, Sandvika videregående skole, Valler videregående skole, Hammerbakken skole, avdeling Bryn, Emma Hjorth skole, Stabekk skole.
 • Emma Hjorth skole er satt på rødt nivå.

Barnehager

 • Nansenparken barnehage, Dønski barnehage, Ekrekroken barnehage

Hjemmetjenesten

 • Østerås distrikt: 1 pasient

Sykehjem 

 • Carpe Diem demenslandsby: 1 medarbeider
 • Lindelia sykehjem: 2 medarbeidere
 • Lønnås sykehjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 3 medarbeidere
 • Solbakken sykehjem: 1 medarbeider
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rykkinn/Lommedalen boliger: 1 medarbeider
 • Stabekk/Sandvika boliger: 3 beboere og 2 medarbeidere
 • Barne- og avlastningsboligene: 1 beboer og 2 medarbeidere
 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer og 1 medarbeider
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 medarbeider

Helse og sosial

 • Kommunal akutt døgnenhet (KAD)  psykisk helse og rus: 1 pasient
 • Rudsdalen boliger: 1 medarbeider
 • Bærum arbeidssenter: 2 medarbeidere

10.03.21 Tiltaksnivå på skoler i Bærum

Gult nivå videreføres på skolene i Bærum, men det er enkelte unntak:

 • Emma Hjorth barneskole er midlertidig satt på rødt nivå inntil pågående smittesituasjon er avklart. 
 • Valgfagundervisningen er digital på ungdomstrinnet. Dette er en forsterkning av gult nivå for å unngå blanding av kohorter.

10.03.21 Ukesrapport uke 9

Noen hovedpunkter fra ukesrapporten for uke 9:

I løpet av uke 9 ble det registrert 150 nye tilfeller, og totalt for hele perioden 2 265 smittetilfeller i Bærum.

Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 10-19 år og 40-49 år.

Testaktiviteten fortsetter å øke, og i uke 9 ble det totalt tatt 3 973 tester for Covid-19.

Antall bekreftede tilfeller per 100 000 siste 14 dager i Bærum er 250,5, i Oslo 380,5 per og 136,7 for hele landet.

Les hele rapporten her.

11.03.21 AstraZeneca stoppes

OPPDATERT: Bærum kommune har nå avlyst planlagt vaksinering med AstraZeneca som følge av at FHI og Legemiddelverkets beslutning.  AstraZeneca-vaksineringen i Norge er satt på pause inntil man har undersøkt danske rapporter om mulige dødelige bivirkninger. 

Helsemyndighetene understreker at det ikke er påvist sammenheng mellom AstraZeneca og blodpropp. Vi viser til informasjon på FHIs hjemmeside. Her skriver FHI blant annet:

Vi ber de som allerede er vaksinert om ikke å bekymre seg unødig. Om det skulle vise seg å være en sammenheng mellom vaksinen og blodpropp, vil dette være en svært sjelden bivirkning.

Det er i hovedsak 2070 medarbeidere i Bærum kommune, som har fått AstraZeneca-vaksinen.  

Den situasjonen som har oppstått betyr at færre blir vaksinert i tiden fremover. I uke 11 er det meldt at Bærum mottar 1 248 doser med Pfizer-vaksiner.

Kriseledelsen besluttet tidligere i dag å stanse vaksineringen som følge av nyheten fra Danmark. 

11.03.21 Smittetall

Det er 15 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 350 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testede: Fornebu 552/Rykkinn: 128/ På bil: 107

Totalt antall vaksinert dose 1: 8 968 og dose 2: 3 577  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Vøyenenga ungdomsskole, Haug spesialskole, Sandvika videregående skole, Valler videregående skole, Hammerbakken skole, avd Bryn, Emma Hjorth skole, Stabekk skole, Eineåsen ungdomsskole, Blommenholm skole.
 • Emma Hjorth skole er satt på rødt nivå.

Barnehager

 • Nansenparken barnehage, Dønski barnehage, Ekrekroken barnehage

Hjemmetjenesten

 • Østerås distrikt: 1 pasient

Sykehjem 

 • Carpe Diem demenslandsby: 1 medarbeider
 • Lindelia sykehjem: 2 medarbeidere
 • Lønnås sykehjem: 2 medarbeidere
 • Mariehaven sykehjem: 3 medarbeidere
 • Solbakken sykehjem: 1 medarbeider
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rykkinn/Lommedalen boliger: 1 medarbeider
 • Stabekk/Sandvika boliger: 3 beboere og 2 medarbeidere
 • Barne- og avlastningsboligene: 1 beboer og 2 medarbeidere
 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer og 1 medarbeider
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 medarbeider
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer

Helse og sosial

 • Kommunal akutt døgnenhet (KAD) psykisk helse og rus: 1 pasient
 • Rudsdalen boliger: 1 medarbeider
 • Bærum arbeidssenter: 2 medarbeidere

12.03.21 Fortsatt gult i barnehagene

English version below:

- Det er høyt smittetrykk i Bærum. Derfor har kommunen diskutert situasjonen med Folkehelseinstituttet. I dialog med FHI er smittesituasjonen for barnehagene vurdert som relativt oversiktlig og ikke svært truende, og vi finner det riktig å videreføre driften i barnehagene på gult nivå, sier kommuneoverlege Frantz L. Nilsen.

Ved økende smitte blant barnehagebarn generelt eller i enkeltbarnehager kan det bli aktuelt å innføre rødt tiltaksnivå, og barnehagene bør ha beredskap på dette, understreker Nilsen.

English version

Still yellow level of measures for the kindergarten in Bærer Kommune

The high level  infection situation in the municipality are increasing, and the infection is dominated by  the British mutant virus.

In February we experienced an outbreak in Nansenparken kindergarten with many infected children and employees, until then the infection rate was at low level in our kindergartens.

The outbreak was soon controlled and the infection rate was reduced in the municipal’s kindergartens. Even though we face a minor outbreak in some of our kindergartens,  not too many have been infected.

March 11th it was decided to raise the measure level to red for all primary and high schools due to the  infection situation in the municipality, and the increase infections at schools in general. Individual infection cases at schools, will inflict many students into quarantine, however in kindergartens the quarantine will be limited.

 

The situation has been discussed with Folkehelseinstituttet (National Institute of Public Health) and in our communication we’ve assessed the infection situation for the kindergarten as relatively clear and less threatening, hence we’ll continue the operation at level yellow.

Increased infection in kindergartens in general, or in individual kindergartens may introduce red measure level, and the kindergarten should be prepared for actions in that case.

We request that kindergartens run another check on the guidelines for measure level yellow, and secure that these routines and measures are complied

Frantz Leonard Nilsen

Kommuneoverlege Bærum kommune

 

12.03.21 Smittetall

Det er 20 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 370 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testede: Fornebu 686/Rykkinn: 116/ På bil: 390. Ny rekord i Bærum.

Totalt antall vaksinert dose 1: 9 178 og dose 2: 3 797  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

Det er innført rødt tiltaksnivå i Bærumsskolene fra mandag 15. mars-26. mars.

 • Vøyenenga ungdomsskole, Haug spesialskole, Sandvika videregående skole, Valler videregående skole, Hammerbakken skole, avdeling Bryn, Emma Hjorth skole, Stabekk skole, Eineåsen ungdomsskole, Blommenholm skole, Snarøya skole

Barnehager

 • Nansenparken barnehage, Dønski barnehage, Ekrekroken barnehage

Hjemmetjenesten

 • Østerås distrikt: 1 pasient

Sykehjem 

 • Carpe Diem demenslandsby: 1 medarbeider
 • Lindelia sykehjem: 2 medarbeidere
 • Lønnås sykehjem: 2 medarbeidere
 • Mariehaven sykehjem: 3 medarbeidere
 • Solbakken sykehjem: 2 medarbeider
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rykkinn/Lommedalen boliger: 1 medarbeider
 • Stabekk/Sandvika boliger: 2 beboere og 2 medarbeidere
 • Barne- og avlastningsboligene: 1 beboer og 2 medarbeidere
 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer og 1 medarbeider
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 medarbeider
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer

Helse og sosial

 • Kommunal akutt døgnenhet (KAD) psykisk helse og rus: 1 pasient
 • Rudsdalen boliger: 1 medarbeider
 • Bærum arbeidssenter: 2 medarbeidere

13.03.21 Smittetall

Det er 33 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 403 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

14.03.21 Smittetall

Det er 22 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 425 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

15.03.21 Møte med statsforvalter

Informasjon på bakgrunn av møte med statsforvalter i Oslo og Viken i dag.

Samlet sett er Oslo og Viken fylker i en svært krevende og alvorlig smittesituasjon. R-tallet er for høyt. Det er et høyt antall sykehusinnleggelser, og antallet er økende. Det skaper stor bekymring hos nasjonale helsemyndigheter. I tillegg er kapasiteten til å analysere testene under sterkt press.

I dag har Helsedirektoratet og FHI anbefalt felles skjerpet nasjonalt tiltaksnivå gjeldene for kommunene i Viken. Det kommer mere informasjon om dette fra nasjonale myndigheter  i løpet av ettermiddagen/kvelden.

15.03.21 Nye nasjonale restriksjoner

Regjeringen har besluttet å innføre strenge nasjonale smitteverntiltak for alle kommunene i Viken. De nye tiltakene som gjelder fra midnatt natt til tirsdag 16. mars til 11. april, er i tråd med kapittel 5A i den nasjonale Covid-19 forskriften.

Dette innebærer nedstengning av fritids- og idrettsaktiviteter for voksne og barn, forbud mot arrangementer, skjenkestopp m.m. Kjøpesenter skal være stengt, med noen unntak som matbutikker, apotek, dyrebutikker og vinmonopol. 

Organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år som gjennomføres utendørs, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

- Vi tar Regjeringens beslutning om å skjerpe restriksjonene for kommunene i Viken til etterretning. Antallet sykehusinnleggelser fra Bærum er høyt, og vi opplever press på kapasiteten til å analysere tester. Samtidig er det viktig å bidra til å redusere R-tallet, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Besøk i private hjem

Regjeringen anbefaler at alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Bærum støtter denne anbefalingen. 

Kapittel 5A. Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – særlig høyt tiltaksnivå

§ 16b.Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

A. Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

B. Butikker, likevel slik at følgende butikker kan holde åpent:

 1. matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
 2. utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr

 3. Apotek
 4. Bandagister
 5. optikere
 6. Vinmonopol
 7. bensinstasjoner
 8. salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 9. lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende.

C. Varehus, med unntak av arealer med vare- og tjenestetilbud som nevnt i bokstav b.

D. Treningssentre

E. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.

F. Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser og ved samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.

G. Biblioteker

H. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

I. Museer.

J. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

K. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

§ 16c.Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av begravelser og bisettelser.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

§ 16d.Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

§ 16e.Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

§ 16h.Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

15.03.21 Smittetall

Det er 21 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 391 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testede: 1077

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

Det er innført rødt tiltaksnivå i Bærumsskolene fra mandag 15. mars-26. mars.

 • Barneskoler: Hammerbakken skole, avd Bryn, Emma Hjorth skole, Stabekk skole, Blommenholm skole, Snarøya skole, Tanum skole, Høvik skole, Grav skole, Rykkinn skole
 • Ungdomsskoler: Vøyenenga ungdomsskole, Eineåsen ungdomsskole, 
 • Videregående skoler: Sandvika videregående skole, Valler videregående skole,  Dønski videregående skole, Nadderud videregående skole, 

Barnehager

 • Nansenparken barnehage, Dønski barnehage, Ekrekroken barnehage (oppdateres)

Hjemmetjenesten

 • Østerås distrikt: 1 pasient

Sykehjem 

 • Carpe Diem demenslandsby: 1 medarbeider
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Lønnås sykehjem: 2 medarbeidere
 • Mariehaven sykehjem: 3 medarbeidere
 • Solbakken sykehjem: 2 medarbeider
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Atriumgården omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Belset/Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Stabekk/Sandvika boliger: 1 beboere og 2 medarbeidere
 • Barne- og avlastningsboligene: 2 medarbeidere
 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer og 1 medarbeider
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 medarbeider
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer

16.03.21 Digital hjemmeskole 5. - 10. trinn

OPPDATERT: Kommuneoverlegen har besluttet at det innføres hjemmeundervisning for 5.–10. trinn i grunnskolen. For elevene i småskolen 1.–4. trinn videreføres skoletilbudet og SFO-tilbud på rødt nivå. Det skal innføres nye rutiner som innebærer mindre kohorter for de minste klassene.  

Tiltakene gjelder fra og med torsdag 18. mars til og med 11. april 2021. 

Kommuneoverlegens vedtak er fattet i som et hastevedtak medhold av smittevernloven kapittel 4 § 4-1 (Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering). 

Smitten har i all hovedsak skjedd fra 5. – 10. trinn. Og det blir viktigst å iverksette kraftfulle tiltak på disse trinn. Bakgrunnen for denne beslutningen, er at det blant barn og unge er en svært sterk smitteøkning den seneste tiden. Dette har medført smitte ved en rekke grunnskoler i kommunen, og sterk bekymring hos elever, ansatte og foreldre. Både elever og lærere er i karantene, noe som fører til mindre tilgang på lærere. Situasjonen anses derfor å være alvorlig.

- Vi skal etablere tilbud til særlig sårbare barn og til barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Oppfølging av sårbare barn vil videreføres i påskedagene, sier velferdsdirektør Kristin Nilsen.

16.03.21 Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen

- Kjære innbyggere!
I dag slo Bærum en dyster rekord: Vi har aldri hatt flere nye smittede med Covid-19. I tillegg har vi aldri hatt flere innlagt på sykehus. Dette rammer oss alle. Vi trenger ditt bidrag mer enn noen gang
Vi bør unngå å ha besøk, vi må holde lengre avstand og vi må holde oss hjemme når vi er syke. Nå er det alvor. Når vi sier at du ikke skal ha besøk, så er det fordi smitten sprer seg som ild i tørt gress. Det samme gjelder alle andre tiltak.
Smitten sprer seg nå aller mest blant barn og unge, og det er veldig viktig at de unge tar smitten på alvor. Det betyr også at du som er forelder må bidra til at dine barn følger råd og regler. De muterte virusene sprer seg raskere og gir mer alvorlig sykdom.
Konsekvensene av å ikke følge reglene er alvorlige, svært alvorlige. Helsevesenet har snart ikke mer plass.
Takk for at du bidrar.
- Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen

16.03.21 Smittetall

Det er 64 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 510 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testede: Fornebu 609/Rykkinn 183/på hjul 57

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

Det er innført rødt tiltaksnivå i Bærumsskolene fra mandag 15. mars-26. mars.

 • Barneskoler: Hammerbakken skole, avd Bryn, Emma Hjorth skole, Stabekk skole, Blommenholm skole, Snarøya skole, Tanum skole, Høvik skole, Grav skole, Rykkinn skole
 • Ungdomsskoler: Vøyenenga ungdomsskole, Eineåsen ungdomsskole, Hundsund ungdomsskole
 • Videregående skoler: Sandvika videregående skole, Valler videregående skole,  Dønski videregående skole, Nadderud videregående skole, Rosenvilde videregående skole 
 • I tillegg har en rekke skoler elever i karantene. 

Barnehager

 • Gjettum, Forneburingen, Ekrekroken, Sollia, Glitre, Barnehagen Vår Lindeberglia

Hjemmetjenesten

 • Østerås distrikt: 1 pasient

Sykehjem 

 • Carpe Diem demenslandsby: 1 medarbeider
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Lønnås sykehjem: 2 medarbeidere
 • Mariehaven sykehjem: 3 medarbeidere
 • Solbakken sykehjem: 2 medarbeider
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Atriumgården omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Belset/Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Stabekk/Sandvika boliger: 1 beboere og 2 medarbeidere
 • Barne- og avlastningsboligene: 2 medarbeidere
 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer og 1 medarbeider
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 medarbeider
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer

17.03.21 Smittetall

Det er 49 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 559 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testede: Fornebu 560/Rykkinn 131/på hjul 246

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

Fra 18. mars er det innført digital hjemmeskole for 5.-10, trinn i grunnskolen. Det er også innført i videregående skoler. Rødt tiltaksnivå 1.-4. trinn. 

 • Barneskoler: Hammerbakken skole, avd Bryn, Emma Hjorth skole, Stabekk skole, Blommenholm skole, Snarøya skole, Tanum skole, Høvik skole, Grav skole, Rykkinn skole, Gullhaug skole
 • Ungdomsskoler: Vøyenenga ungdomsskole, Eineåsen ungdomsskole, Hundsund ungdomsskole
 • Videregående skoler: Sandvika videregående skole, Valler videregående skole,  Dønski videregående skole, Nadderud videregående skole, Rosenvilde videregående skole, Eikeli videregående skole
 • I tillegg har en rekke skoler elever i karantene. 

Barnehager

 • Gjettum, Forneburingen, Ekrekroken, Sollia, Glitre, Barnehagen Vår Lindeberglia

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 2 medarbeidere
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Lønnås sykehjem: 1 medarbeidere
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeidere
 • Solbakken sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Atriumgården omsorgsboliger: 1 beboer og 1 medarbeider
 • Belset/Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Stabekk/Sandvika boliger: 2 beboere 
 • Barne- og avlastningsboligene: 2 medarbeidere
 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 medarbeider
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer
 • Rykkinn/Lommedalen: 1 medarbeider

Helse og sosial

 • Bolig psykisk helse og rus: 1 medarbeider

17.03.21 Ukesrapport uke 10

Ved utgangen av uke 10 var det registrert 185 nye tilfeller og totalt 2 452 smittetilfeller i Bærum. Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 10-19 år.

Testaktiviteten fortsetter å øke, og i uke 10 ble det totalt tatt 5 345 tester for Covid-19.

Les hele rapporten her.

18.03.21 Smittetall

Det er  51 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 610 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testede: Fornebu 806/Rykkinn 164/på hjul 120

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

Fra 18. mars er det innført digital hjemmeskole for 5.-10, trinn i grunnskolen. Det er også innført i videregående skoler. Rødt tiltaksnivå 1.-4. trinn. 

 • Barneskoler: Hammerbakken skole, avd Bryn, Emma Hjorth skole, Stabekk skole, Blommenholm skole, Snarøya skole, Tanum skole, Høvik skole, Grav skole, Rykkinn skole, Gullhaug skole
 • Ungdomsskoler: Vøyenenga ungdomsskole, Eineåsen ungdomsskole, Hundsund ungdomsskole, Ringstabekk ungdomsskole
 • Videregående skoler: Sandvika videregående skole, Valler Sandvika videregående skole,  Dønski Sandvika videregående skole, Nadderud Sandvika videregående skole, Rosenvilde Sandvika videregående skole, Eikeli Sandvika videregående skole
 • I tillegg har en rekke skoler elever i karantene. 

Barnehager

 • Gjettum, Forneburingen, Ekrekroken, Sollia, Glitre, Barnehagen Vår Lindeberglia

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 2 medarbeidere
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Lønnås sykehjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 1 medarbeider
 • Solbakken sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Atriumgården omsorgsboliger: 1 beboer og 1 medarbeider
 • Belset/Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Stabekk/Sandvika boliger: 1 medarbeider
 • Barne- og avlastningsboligene: 2 medarbeidere
 • Bjerkelunden boliger: 2 medarbeidere
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 medarbeider
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer
 • Rykkinn/Lommedalen: 1 medarbeider

Helse og sosial

 • Bolig psykisk helse og rus: 1 medarbeider

19.03.21 Smittetall

Det er 60 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Over halvparten av de smittede er skoleelever.

Totalt har 2 670 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Bærum ligger på risikonivå 4. Ny vurdering foretas på mandag.

Antall testede: Fornebu 683/Rykkinn 179/på hjul 43

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

Fra 18. mars er det innført digital hjemmeskole for 5.-10, trinn i grunnskolen. Det er også innført i videregående skoler. Rødt tiltaksnivå 1.-4. trinn. 

 • Barneskoler: Hammerbakken skole, avd Bryn, Emma Hjorth skole, Stabekk skole, Blommenholm skole, Snarøya skole, Tanum skole, Høvik skole, Grav skole, Rykkinn skole, Gullhaug skole, Lommedalen skole
 • Ungdomsskoler: Vøyenenga ungdomsskole, Eineåsen ungdomsskole, Hundsund ungdomsskole, Ringstabekk ungdomsskole
 • Videregående skoler: Sandvika videregående skole, Valler videregående skole,  Dønski videregående skole, Nadderud videregående skole, Rosenvilde videregående skole, Eikeli videregående skole.
 • I tillegg har en rekke skoler elever i karantene. 

Barnehager

 • Gjettum, Forneburingen, Ekrekroken, Sollia, Glitre, Barnehagen Vår Lindeberglia

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 2 medarbeidere
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Lønnås sykehjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 1 medarbeider
 • Solbakken sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 3 medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Atriumgården omsorgsboliger: 1 beboer og 2 medarbeider
 • Belset/Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Stabekk/Sandvika boliger: 1 medarbeider
 • Barne- og avlastningsboligene: 2 medarbeidere
 • Bjerkelunden boliger: 2 medarbeidere
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 medarbeider
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer
 • Rykkinn/Lommedalen: 1 medarbeider

Helse og sosial

 • Bolig psykisk helse og rus: 1 medarbeider
 • Enslig mindreårig bolig: 1 beboer
 • Voksenopplæringer: 3 brukere

20.03.21 Smittetall

Det er 67 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 737 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

21.03.21 Smittetall

Det er 57 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 794 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

22.03.21 Smittetall

Det er 22 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 816 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testede: Fornebu 1273/på hjul 303

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

Fra 18. mars er det innført digital hjemmeskole for 5.-10, trinn i grunnskolen. Det er også innført i videregående skoler. Rødt tiltaksnivå 1.-4. trinn. 

 • Emma Hjorth skole, Blommenholm skole, Tanum skole, Høvik skole, Grav skole, Rykkinn skole, Haug spesialskole, Gullhaug skole, Lommedalen skole, Løkeberg skole, Jong skole
 • Ungdomsskoler: Vøyenenga ungdomsskole, Hauger ungdomsskole, Eineåsen ungdomsskole, Hundsund ungdomsskole, Ringstabekk ungdomsskole, Mølladammen ungdomsskole
 • Videregående skoler: Valler videregående skole,  Dønski videregående skole, Rosenvilde videregående skole
 • I tillegg har en rekke skoler elever i karantene. 

Barnehager

 • Ekrekroken, Bærumsmarka FUS, Gjønnesskogen, Helset, Hamang Jongskollen, Sleiverud, Gjønnesskogen, Bekkestua Kanvas

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 2 medarbeidere
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient
 • Carpe Diem: 1 medarbeider
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Lønnås sykehjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 1 medarbeider
 • Solbakken sykehjem: 2 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 3 medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Atriumgården omsorgsboliger: 1 beboer og 2 medarbeider
 • Belset/Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Stabekk/Sandvika boliger: 2 medarbeider
 • Barne- og avlastningsboligene: 2 medarbeidere
 • Bjerkelunden boliger: 2 medarbeidere
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 bruker og 1 medarbeider
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer
 • Rykkinn/Lommedalen: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider

Helse og sosial

 • Bolig psykisk helse og rus: 1 medarbeider
 • Enslig mindreårig bolig: 1 beboer
 • Voksenopplæringer: 3 brukere

22.03.21 Risikonivå Bærum

Kommuneoverlegen har gjennomført en ny, ukentlig, vurdering av risikonivå for Bærum. 

Risikonivået er satt til 4. Bakgrunnen for dette er:

 • Kommunen har 370/100000 siste 14 dager, tilsier nivå 4.
 • Andel positive tester er mindre enn 5 prosent, tilsier nivå 3.
 • Andel ukjent smittevei er 10-15 prosent, tilsier nivå 3.
 • Antall sykehusinnleggelser siste 14 dager er 20, tilsier nivå 4.
 • Det er stort spredningspotensiale, og 40-50 prosent av de smittede er barn og unge, spredt på mange skoler og barnehager.

23.03.21 Smittetall

Det er 39 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 855 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testede: Fornebu 893/Rykkinn 157/på hjul 170

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

Fra 18. mars er det innført digital hjemmeskole for 5.-10, trinn i grunnskolen. Det er også innført i videregående skoler. Rødt tiltaksnivå 1.-4. trinn. 

 • Emma Hjorth skole, Blommenholm skole, Tanum skole, Høvik skole, Grav skole, Rykkinn skole, Haug spesialskole, Gullhaug skole, Lommedalen skole, Løkeberg skole, Jong skole
 • Ungdomsskoler: Vøyenenga ungdomsskole, Hauger ungdomsskole, Eineåsen ungdomsskole, Hundsund ungdomsskole, Ringstabekk ungdomsskole, Mølladammen ungdomsskole
 • Videregående skoler: Valler videregående skole,  Dønski videregående skole, Rosenvilde videregående skole
 • I tillegg har en rekke skoler elever i karantene. 

Barnehager

 • Ekrekroken, Bærumsmarka FUS, Gjønnesskogen, Helset barnehage, Hamang Jongskollen, Sleiverud, Gjønnesskogen, Bekkestua Kanvas

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 2 medarbeidere
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient
 • Carpe Diem: 1 medarbeider
 • Lindelia sykehjem: 1 medarbeider
 • Lønnås sykehjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 1 medarbeider
 • Solbakken sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 4 medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Atriumgården omsorgsboliger: 1 beboer og 2 medarbeidere
 • Belset/Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Capralhaugen omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Stabekk/Sandvika boliger: 2 medarbeidere
 • Barne- og avlastningsboligene: 2 medarbeidere
 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 bruker og 1 medarbeider
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer
 • Rykkinn/Lommedalen: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider

Helse og sosial

 • Bolig psykisk helse og rus: 1 medarbeider
 • Enslig mindreårig bolig: 1 beboer
 • Voksenopplæringer: 3 brukere

24.03.21 Ukesrapport - uke 11

Ved utgangen av uke 11 ble det registrert 325 nye tilfeller og  registrert totalt 2780 smittetilfeller i Bærum.

Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 10-19 år, som stod for 45 % av alle smittetilfellene. Testaktiviteten fortsetter å øke, og i uke 11 ble det totalt tatt 6317 tester

Andelen smitte per 100 000 i Bærum er 440,6, tilsvarende i Oslo er 639,4 og for hele landet er andelen 234,5.

Les ukesrapporten her.

24.03.21 Om utetrening og 2 meters avstand

I Bærum er det kun tillatt med organisert idrett utendørs for barn og unge 0-20 år gitt at gruppene som trener sammen ikke overstiger 10 personer. I tillegg er det en sterk anbefaling om at alle holder en avstand på minst 2 meter under hele treningen.

Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen ber om at det tas ekstra hensyn til smittevernreglene på grunn av kraftig smitteøkning i kommunen, og særlig blant barn og unge. Vi har sett et relativt stort utbrudd knyttet til hockeymiljøet.

- På grunn av generelt høyt smittenivå blant barn og unge der vi også har erfart at barn og unge kan være symptomfrie, ber vi idrettslagene vurdere grundig om det er mulig å gjennomføre treningen nå på en måte som ivaretar nødvendige hensyn til smittevern. Avstand under hele treningen på 2 meter bør sikres. Spesielt yngre barn vil i liten grad klare å ivareta avstand på 2 meter, og da bør ikke treningen gjennomføres i denne perioden, sier kommuneoverlegen. 

24.03.21 Smittetall

Korreksjon: Dagens smittetall er korrigert til 64. Totalt har 2 919  personer fått påvist covid-19 under pandemien. (Det ble tidligere meldt  32 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, dette er nå korrigert),

Antall testede: Fornebu 786/Rykkinn 157/på hjul 170

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

Fra 18. mars er det innført digital hjemmeskole for 5.-10, trinn i grunnskolen. Det er også innført i videregående skoler. Rødt tiltaksnivå 1.-4. trinn. 

 • Svært mange skoler har smittetilfeller.

Barnehager

 • Helset barnehage, Kirkerudbakken friluftsbarnehage, Ekrekroken barnehage, Hamang barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 2 medarbeidere
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient
 • Carpe Diem: 1 medarbeider
 • Lønnås sykehjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 1 medarbeider
 • Solbakken sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 4 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Atriumgården omsorgsboliger: 1 beboer og 2 medarbeidere
 • Belset/Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Capralhaugen omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Stabekk/Sandvika boliger: 2 medarbeidere
 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 bruker 
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer
 • Rykkinn/Lommedalen: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga: 2 medarbeidere

Helse og sosial

 • Bolig psykisk helse og rus: 1 medarbeider
 • Enslig mindreårig bolig: 2 beboere og 2 medarbeider
 • Voksenopplæringer: 3 elever

24.03.21 Tilslutning til stengning av skoler

Formannskapet 24. mars sluttet seg til  videreføring av hjemmeundervisning for 5. til 10. trinn i grunnskolen og for videregåendeskole til og med fredag 09.04.21.

Skoletilbud med fysisk oppmøte på skolen opprettholdes til utsatte barn og barn med minimum en omsorgsperson i samfunnskritisk arbeid. 

Helsedirektoratet har også godkjent ordningen i et eget brev til kommunen:

Helsedirektoratet vurderer at vilkåret om stor smittespredning i covid-19-forskriften § 12c andre ledd er oppfylt, og at kommuneoverlegen i Bærum har gjort de nødvendige vurderingene etter smittevernloven § 1-5 og § 4-1.

Helsedirektoratet godkjenner kommuneoverlegens vedtak om stenging av grunnskoletrinn 5-10 og videregående skoler og innføring av digital undervisning i kommunen.

Vedtaket gjelder til og med søndag 11.4.21, likevel slik at kortere varighet må vurderes dersom situasjonen tilsier at en eller flere skoler kan gå over til rødt tiltaksnivå før dette tidspunktet. Ved evt. behov for forlengelse av vedtaket, vil det være nødvendig med ny godkjenning.

25.03.21 Smittetall

Det er 45 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 964 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testede: Fornebu /Rykkinn /på hjul 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

Fra 18. mars er det innført digital hjemmeskole for 5.-10, trinn i grunnskolen. Det er også innført i videregående skoler. Rødt tiltaksnivå 1.-4. trinn. 

 • Svært mange skoler har smittetilfeller, med utbrudd ved Rosenvilde videregående skole og Jong skole. 

Barnehager

 • Helset barnehage, Kirkerudbakken friluftsbarnehage, Ekrekroken barnehage, Hamang barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 2 medarbeidere
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient
 • Carpe Diem: 1 medarbeider
 • Lønnås sykehjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 1 medarbeider
 • Solbakken sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 4 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Atriumgården omsorgsboliger: 1 beboer og 2 medarbeidere
 • Belset/Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Capralhaugen omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Stabekk/Sandvika boliger: 2 medarbeidere
 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 bruker 
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer
 • Rykkinn/Lommedalen: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga: 2 medarbeidere

Helse og sosial

 • Bolig psykisk helse og rus: 1 medarbeider
 • Enslig mindreårig bolig: 2 beboere og 2 medarbeider
 • Voksenopplæringer: 3 elever

25.03.21 Smittetall

Det er 45 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 964 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testede: Fornebu /Rykkinn /på hjul 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

Fra 18. mars er det innført digital hjemmeskole for 5.-10, trinn i grunnskolen. Det er også innført i videregående skoler. Rødt tiltaksnivå 1.-4. trinn. 

 • Svært mange skoler har smittetilfeller, med utbrudd ved Rosenvilde videregående skole og Jong skole. 

Barnehager

 • Helset barnehage, Kirkerudbakken friluftsbarnehage, Ekrekroken barnehage, Hamang barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 2 medarbeidere
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient
 • Carpe Diem: 1 medarbeider
 • Lønnås sykehjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 1 medarbeider
 • Solbakken sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 4 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Atriumgården omsorgsboliger: 1 beboer og 2 medarbeidere
 • Belset/Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Capralhaugen omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Stabekk/Sandvika boliger: 2 medarbeidere
 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 bruker 
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer
 • Rykkinn/Lommedalen: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga: 2 medarbeidere

Helse og sosial

 • Bolig psykisk helse og rus: 1 medarbeider
 • Enslig mindreårig bolig: 2 beboere og 2 medarbeider
 • Voksenopplæringer: 3 elever

26.03.21 Smittetall

Det er  35 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 999 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testede: Fornebu  595 /Rykkinn 98 /på hjul 131

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

Fra 18. mars er det innført digital hjemmeskole for 5.-10, trinn i grunnskolen. Det er også innført i videregående skoler. Rødt tiltaksnivå 1.-4. trinn. 

 • Svært mange skoler har smittetilfeller.

Barnehager

 • Helset barnehage, Kirkerudbakken friluftsbarnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 3 medarbeidere
 • Rykkinn distrikt 2 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient
 • Carpe Diem: 1 medarbeider
 • Lønnås sykehjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 1 medarbeider
 • Solbakken sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 4 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Atriumgården omsorgsboliger: 1 beboer og 2 medarbeidere
 • Capralhaugen omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Stabekk/Sandvika boliger: 2 medarbeidere
 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 bruker 
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer
 • Rykkinn/Lommedalen: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga: 3 medarbeidere

Helse og sosial

 • Bolig psykisk helse og rus: 1 medarbeider
 • Enslig mindreårig bolig: 2 beboere og 2 medarbeider
 • Voksenopplæringer: 3 elever

27.03.21 Smittetall

Det er  33 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet, og ytterligere 3 fra dagen før. Totalt har 3035 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

28.03.21 Om vaksinasjon i Bærum

For den kommende uken har Bærum mottatt 1770 Pfizer vaksiner og 2400  Moderna vaksiner. 

Det er høy aktivitet på vaksinasjonssenteret og hos fastleger mandag til onsdag i påskeuken. Da settes det meste av Pfizer vaksinene vi har fått tildelt. Moderna-vaksinene  er forbeholdt dose 2 og skal settes i uke 13 og 14..

Det er ingen forsinkelser for fremdrift for «nye» innbyggere. Dose 2 kan i følge FHI settes inntil 6 uker etter dose 1, det har gjort at Vaksinasjonssenteret kan være stengt i helligdagene. 

- Dette er i samsvar med opplegget i flere andre stor-kommuner, sier velferdsdirektør Kristin Nilsen.  – Fullt trykk fra mandag til onsdag og stengt helligdagene, legger hun til.

- Uken etter påske er det varslet et høyere antall Pfizer og det er gledelig. Vi har god kapasitet til å sette disse og i tillegg resterende Moderna, sier velferdsdirektøren.

28.03.21 Smittetall

Det er  23 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3058 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

29.03.21 Risikonivå

Det er i dag foretatt ny vurdering av smittenivå i Bærum. Kommuneoverlegen opprettholder samme nivå som i forrige uke, nemlig nivå 4. 

Konklusjonen er basert på følgende fakta:

 • Det er 437 smittede per 100000 - tilsvarer nivå 5
 • Andel positive blant de testede de siste to ukene tilsvarer nivå 4
 • Antall nye innleggelser per siste 14 dager er 20 - tilsvarer nivå 5
 • Andel kommuner/bydeler med insidens 50... de siste 14 dagene tilsvarer nivå 5. Vi er en del av Østlandet, og smitten i hele området er høyt. Da er dette også faretruende for Bærum.
 • Andel som har ukjent smittesituasjon blant de nye tilfellene tilsvarer nivå 4
 • Det er kontroll på smittesporingen og redusert smitte de siste dagene.

 

29.03.21 Smittetall

Det er  29 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3087 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testede: Fornebu  761 /på hjul 175

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

Fra 18. mars er det innført digital hjemmeskole for 5.-10, trinn i grunnskolen. Det er også innført i videregående skoler. Rødt tiltaksnivå 1.-4. trinn. 

Barnehager

 • Lommedalen menighetsbarnehage, Gommerud barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 1 medarbeidere
 • Rykkinn distrikt 3 medarbeider
 • Bekkestua distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient og 1 medarbeider
 • Carpe Diem: 1 medarbeider
 • Lønnås sykehjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 1 medarbeider
 • Solbakken sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Atriumgården omsorgsboliger: 1 beboer og 1 medarbeider
 • Capralhaugen omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Stabekk/Sandvika boliger: 1 medarbeider
 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 bruker 
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer
 • Rykkinn/Lommedalen: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga: 3 medarbeidere

Helse og sosial

 • Bolig psykisk helse og rus: 1 medarbeider
 • Enslig mindreårig bolig: 2 beboere og 2 medarbeidere
 • Voksenopplæringer: 3 elever

30.03.21 Smittetall

Det er  18 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 105 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testede: Fornebu  363 /Rykkinn 107/på hjul 27

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

Fra 18. mars er det innført digital hjemmeskole for 5.-10, trinn i grunnskolen. Det er også innført i videregående skoler. Rødt tiltaksnivå 1.-4. trinn. 

Barnehager

 • Lommedalen menighetsbarnehage, Gommerud barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider
 • Bekkestua distrikt: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient og 1 medarbeider
 • Carpe Diem: 1 medarbeider
 • Dønski KAD: 1 medarbeider
 • Lønnås sykehjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 1 medarbeider
 • Solbakken sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Atriumgården omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Capralhaugen omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Stabekk/Sandvika boliger: 1 medarbeider
 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 bruker 
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer
 • Rykkinn/Lommedalen: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga: 2 medarbeidere

31.03.21 Smittetall

Det er  29 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 134 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testede: Tirsdag: 338 på Fornebu, 48 Rykkinn og 166 hjul

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

Fra 18. mars er det innført digital hjemmeskole for 5.-10, trinn i grunnskolen. Det er også innført i videregående skoler. Rødt tiltaksnivå 1.-4. trinn. 

Barnehager

 • Lommedalen menighetsbarnehage, Gommerud barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider
 • Bekkestua distrikt: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient og 1 medarbeider
 • Carpe Diem: 1 medarbeider
 • Dønski KAD: 1 medarbeider
 • Lønnås sykehjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 2 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Atriumgården omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Capralhaugen omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Stabekk/Sandvika boliger: 1 medarbeider
 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 bruker 
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer
 • Rykkinn/Lommedalen: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga: 2 medarbeidere