31.05.21 Ned til risikonivå 2

Kommuneoverlegen har besluttet å sette kommunen på risikonivå 2 denne uken på bakgrunn av følgende:

 • Andel positive er 1 prosent, tilsier risikonivå 3. Det er 91/100 000 smittede de siste 14 dagene, tilsier risikonivå 2.
 • Andel sykehusinnleggelser er 2, tilsier risikonivå 1 - 2.
 • 6 prosent andel ukjent smitte, tilsier risikonivå 3.

Spredningspotensiale: kommunen ser noe smitte i russemiljøet, påvist indisk variant i nabokommune og økt gjenåpning tilsier fare for økning i antall smittede. Men kommunen har fortsatt god kapasitet på smittesporing og testing, og har god oversikt over smittesituasjonen.

31.05.21 Smittetall

Det er 3 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 061 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn:  363 på Fornebu/15 på hjul.
Totalt antall innlagte: 7

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler: Evje skole, Hosle skole, Løkeberg skole, Høvik Verk skole
 • Videregående skoler: Rosenvilde videregående skole, Stabekk videregående skole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

Sykehjem 

 • Hospice og Stabekk: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Belset omsorgsbolig: 1 medarbeider
 • Gamle Drammensvei boliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer og 1 medarbeider

30.05.21 Karantenehotell

Bærum kommune har fått i oppdrag av Statsforvalter i Oslo og Viken å opprette hotellplasser til innreisende som skal i karantene etter utenlandsopphold. I første omgang er det snakk om akuttplasser, men ordningen vil kunne utvides til permanente løsninger. 

Thon hotel Oslofjord og Quality hotel Expo på Fornebu har sagt seg villige til å ta i mot innreisende som skal i karantene. 

30.05.21 Smittetall

Det er 3 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 058 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

29.05.21 Smittetall

Det er 5 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 055 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

28.05.21 Smittetall

Det er 7 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 050 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn:  709 på Fornebu/87 på Rykkinn/274 på hjul.
Totalt antall innlagte: 7

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler: Evje skole, Hosle skole
 • Ungdomsskoler: Vøyenenga skole
 • Videregående skoler: Rosenvilde videregående skole, Valler videregående skole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

 • Hornienga barnehage, Furu barnehage, Nøtteliten familiebarnehage, Lillehagen barnehage, Vallersvingen barnehage, Vøyen FUS barnehage, Epleskogen barnehage

Sykehjem 

 • Hospice og Stabekk: 1 medarbeider
 • Solbakken sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Belset omsorgsbolig: 1 medarbeider
 • Gamle Drammensvei boliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer og 1 medarbeider

26.05.21 Ukesrapport - uke 20

Ny ukesrapport er nå klar. Hovedpunktene i rapporten viser:

 • I løpet av uke 20 ble det registrert 73 nye tilfeller, det var registrert totalt 4016 smittetilfeller i Bærum.
 • Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 15-24 år, etterfulgt av 5-14 år.
 •  I uke 20 ble det totalt tatt 3804 tester for Covid-19. Det er 466 flere tester enn i uke 19.

Andelen smittede per 100 000 er 100,6 i Bærum, 123.6 i Oslo og på landsbasis er tallet 123.6.  Bærum ligger dermed under landsgjennomsnittet for første gang siden februar. 

Les hele rapporten: Ukesrapport covid-19 - uke 20.pdf

26.05.21 Smittetall

Det er 7 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 034 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Risikonivået i Bærum kommune videreføres også denne uken på nivå 3.

Antall testet siste døgn:  741 på Fornebu/81 på Rykkinn/50 på hjul.
Totalt antall innlagte: 6

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler: Evje skole
 • Ungdomsskoler: Vøyenenga skole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

 • Hornienga barnehage, Furu barnehage, Nøtteliten familiebarnehage, Lillehagen barnehage, Vallersvingen barnehage, Vøyen FUS barnehage, Epleskogen barnehage

Sykehjem 

 • Hospice og Stabekk: 1 medarbeider
 • Nordraak sykehjem: 1 medarbeider
 • Solbakken sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Belset omsorgsbolig: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 medarbeider

25.05.21 Smittetall

Det er 7 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 027 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn:  722 på Fornebu /94 på hjul.
Totalt antall innlagte: 7

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler: Evje skole
 • Ungdomsskoler: Vøyenenga skole
 • Videregående skoler: Rosenvilde

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

 • Hornienga barnehage, Furu barnehage, Nøtteliten familiebarnehage, Vallersvingen barnehage, Vøyen FUS barnehage

Sykehjem 

 • Hospice og Stabekk: 1 medarbeider
 • Nordraak sykehjem: 1 medarbeider
 • Solbakken sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Belset omsorgsbolig: 1 medarbeider

24.05.21 Smittetall

Det er 7 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 020 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

23.05.21 Smittetall

Det er 11 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 013 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

22.05.21 Smittetall

Det er 16 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 002* personer fått påvist covid-19 under pandemien. *Tallet er korrigert fordi det var oppgitt 1 for mye 18. mai.

21.05.21 Nye lettelser i koronaregler

Formannskapet 21. mai 2021 har i dag besluttet følgende lettelser i smitteverntiltakene i løpet av den nærmeste uken:

Fra lørdag 22. mai:

 • Treningssentre åpnes for de som er bosatt i Bærum. Det er forsterkede krav  til smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Voksne kan drive med innendørs egenorganisert aktivitet, som utøves individuelt eller i grupper på inntil 4 personer med god avstand i idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg.
 • Museer åpnes for publikum. Det innføres samtidig forsterkede krav til smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Alle typer arrangementer blir tillatt, både ute og inne, men inntil videre med strenge antallsbegrensninger:
  • Maks 10 eller 20 personer innendørs
  • Maks 30 eller 200 personer utendørs, avhengig av om det er faste,tilviste plasser. På arrangement på Nadderud stadion kan det være inntil 600 (3 x 200) personer til stede.
  • Det er særlige unntak for begravelser, barnekohorter og kultur- og idrettsarrangementer der utøverne er barn.

Fra onsdag 26. mai:

 • Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke alkohol i henhold til gjeldende nasjonale regler (skjenkestopp kl. 22:00, krav om bordplassering og matservering, jf. Covid-19-forskriften § 14a).

Fra fredag 28. mai:

 • Bassenger og svømmehaller åpnes for vanlig svømmetilbud til de som er bosatt i Bærum. Det innføres samtidig forsterkede krav til  smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder åpnes for arrangementer med
  inntil 20 tilskuere.

21.05.21 Formannskapsmøte - saksfremlegg

Ordfører har innkalt til møte i  formannskapet i dag kl. 14.00. 

Her kan du lese saksnotatene.

Følg formannskapets møte her: 

21.05.21 Smittetall

Det er 14 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 987 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn:  713 på Fornebu /76 på Rykkinn/7 på hjul.
Totalt antall innlagte: 5

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler: Høvik skole, Løkeberg skole
 • Ungdomsskoler: Vøyenenga skole
 • Videregående skoler: Rosenvilde

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

 • Lillehagen barnehagen, Hornienga barnehage

Sykehjem 

 • Hospice og Stabekk: 1 medarbeider
 • Solbakken sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Belset omsorgsbolig: 1 medarbeider

20.05.21 Forskriftsendringer

I følge Helse- og omsorgsdepartementet tas Bærum, sammen med Lier og Drammen ut av regulering gjennom kapittel 5B. 

Ordfører har innkalt formannskapet til ekstraordinært møte i morgen, fredag kl 14.00 for å behandle lokal forskrift som vil gjelde fra lørdag 22. mai. 

Kommunene vil fra dette tidspunkt gå over på nasjonal regulering, men skal samordne seg og gjennomføre tiltak på nivå med kapittel 5C.

Nasjonal forskrift - inkl kapittel 5C. 

Bærums nåværende lokale forskrift.

20.05.21 Smittetall

Det er 7 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 973 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn:  607 på Fornebu /53 på Rykkinn/20 på hjul.
Totalt antall innlagte: 5

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler: Høvik skole, Løkeberg skole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

Sykehjem 

 • Lønnås sykehjem: 1 medarbeider
 • Hospice og Stabekk: 1 medarbeider
 • Solbakken sykehjem: 1 medarbeider

19.05.21 Ukesrapport uke 19

Ukesrapport for uke 19 er nå klar:

 • I løpet av uke 19 ble det registrert 71 nye tilfeller, og totalt 3 942 smittetilfeller i Bærum.
 • Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 5-14 år, etterfulgt av 35-44 år.
 • I uke 19 ble det totalt tatt 3338 tester for Covid-19. 

Denne uken ser vi en liten økning med 106,6 bekreftede tilfeller per 100 000, tilsvarende tall for Oslo er 162,8 og for landet er 99,8.

Ukesrapport covid-19 - uke 19.pdf.

19.05.21 Smittetall

Det er 5 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 966 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn:  457 på Fornebu /66 på Rykkinn/128 på hjul.
Totalt antall innlagte: 6

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler:  Gullhaug skole, Høvik skole, Løkeberg skole
 • Ungdomsskoler:  Eineåsen ungdomsskole, Bekkestua ungdomsskole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

Sykehjem 

 • Lønnås sykehjem: 1 medarbeider
 • Hospice og Stabekk: 1 medarbeider
 • Solbakken sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Belset omsorgsboliger: 1 medarbeider

18.05.21 Risikonivå

Kommuneoverlegen har besluttet å videreføre risikonivå 3 på bakgrunn av følgende:

 • Andel positive er 2,9 %, tilsier risikonivå 3.
 • Det er 107/100 000 smittede de siste 14 dagene,  noe som tilsier risikonivå 3.
 • Andel sykehusinnleggelser er 4, tilsier risikonivå 1 - 2.
 • 11 % ukjent smitte, tilsier risikonivå 3 - 4.

Spredningspotensialet er lavt, men det forventes en økning pga økt sosialt samvær gjennom langhelg og 17. mai. Ingen store klynger, kommunen har god oversikt over smittesituasjonen.

18.05.21 Smittetall

Det er 10 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 960 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn:  171 på Fornebu /13 på hjul.
Totalt antall innlagte: 7

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler:  Gullhaug skole, Høvik skole
 • Ungdomsskoler:  Eineåsen ungdomsskole, Bekkestua ungdomsskole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

Hjemmebaserte tjenester

 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere
 • Lønnås sykehjem: 1 medarbeider
 • Hospice og Stabekk: 1 medarbeider
 • Solbakken sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Belset omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider

17.05.21 Smittetall

Det er 5 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 950 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

16.05.21 Smittetall

Det er 9 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 945 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

15.05.21 Smittetall

Det er 16 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 936 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

14.05.21 Nye, samordnede russeråd

Nye råd og presiseringer fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet  legges nå til grunn for russens aktiviteter gjennom russetiden. Det innebærer blant annet at det maksimalt kan være 10 personer på rulling med russebuss.Også at nabo-kommunene, Asker, Lier, Drammen og Oslo legger de oppdaterte retningslinjene til grunn for sine råd og regler for russen i disse kommunene.

Råd og regler for russen.

14.05.21 Seniorsentrene åpner

Onsdag 19. mai åpner de kommunale seniorsentrene i Bærum, etter flere måneder uten aktivitet.

I første omgang blir sentrene kun åpnet for sosialt samvær og bespisning, i begrenset omfang og med lokale tilpasninger. Inntil videre vil det ikke kunne arrangeres kurs, grupper, foredrag og andre aktiviteter og arrangementer. Etter hvert vil det være en løpende vurdering om hva slags aktiviteter som kan gjennomføres, avhengig av den til enhver tid gjeldende smittevernforskrift.

Ekeberg seniorsenter og Snarøya seniorsenter, som er private, åpner hhv. 19. og 20. mai.

– Selv om mange av seniorsentrenes brukere nå er vaksinert, må alle våre gjester være friske og uten symptomer på Covid-19. Alle må fortsatt overholde avstandsregler, og munnbind vil være påbudt når man ikke sitter ved bordene, sier Arne Harald Foss, tjenesteleder for seniorsentrene.

Ved inngangen til alle sentrene må man sprite hendene, og alle gjestene må registrere seg med navn og telefonnummer når de kommer, slik at man vil ha mulighet til å spore en eventuell smitte om den skulle oppstå på senteret.

– Dette har vi gledet oss til lenge. Hjertelig velkommen, sier Foss.

14.05.21 Smittetall

Det er 2 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 920 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn:  på Fornebu/ på Rykkinn/ på hjul.
Totalt antall innlagte: 9

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler: Anna Krefting, Skui skole, Haslum skole, Gullhaug skole, Høvik skole, Løkkeberg skole
 • Ungdomsskoler: Hosletoppen ungdomsskole, Eineåsen ungdomsskole, Bekkestua ungdomsskole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

 • Vøyen Fus barnehage, Lysaker idrettsbarnehage

Hjemmebaserte tjenester

 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasienter
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere
 • Lønnås sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Belset omsorgsboliger: 2 medarbeidere

Samlokaliserte boliger

 • Barne- og avlastningsboligene: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider

13.05.21 Smittetall

Det er 16 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 918 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

12.05.21 Endringer i Bærums lokale forskrift

Formannskapet i dag har vedtatt noen endringer i Lokal forskrift.

Det gjelder blant annet:

 • Private sammenkomster der grensen er maksimalt 10
  Personer som tilhører følgende grupper regnes ikke med i det totale antall personer som kan være til stede:
  1. Personer som er fullvaksinert
  2. Personer som har fått én vaksinedose og det har gått 3 til 15
      uker fra de fikk dosen og de har oppholdt seg i Norge de siste 10
      dagene.
  3. Personer som har gjennomgått Covid-19-sykdom i løpet av de
       siste 6 månedene.
 • Religiøse seremonier og samlinger i tros- og livssynshus i forbindelse med feiring av Eid i perioden til og med 14. mai 2021. Ved gjennomføring av slike arrangementer skal det ikke være flere enn 20 personer til stede. Arrangøren skal tilrettelegge for at alle inne i lokalet kan holde to meters avstand, og at alle utenfor inngangspartier og lignende kan holde en meters avstand, til personer som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort.

Se Råd og regler i Bærum

12.05.21 Ukesrapport - Uke 18 og 17

Her følger Ukesrapport for uke 18. I tillegg publiseres en opprettet versjon av rapporten for uke 17.

 • I løpet av uke 18 ble det registrert 69 nye tilfeller og totalt 3870 smittetilfeller i Bærum.
 • Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 35-44 år, etterfulgt av 5-14 år.
 •  I uke 18 ble det totalt tatt 2594 tester for Covid-19. Det er 201 flere tester enn i uke 17.

Antall bekreftede smittetilfeller per 100 000 i Bærum er 107, i Oslo er tallet 206 og 95 for Norge.

Ukesrapport covid-19 - uke 18.pdf

Ukesrapport covid-19 - uke 17.pdf .

12.05.21 Smittetall

Det er 11 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 902 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 497 på Fornebu/70 på Rykkinn/77 på hjul.
Totalt antall innlagte: 10

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler: Hosle skole, Anna Krefting, Skui skole, Haslum skole, Storøya skole,  Gullhaug skole, Høvik skole, Løkkeberg
 • Ungdomsskoler: Hosletoppen ungdomsskole, Hundsund ungdomsskole, 
 • Videregående skoler: Dønski videregående skole, Valler videregående skole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

 • Vøyen Fus barnehage, Lysaker idrettsbarnehage

Hjemmebaserte tjenester

 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 3 pasienter
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere
 • Lønnås sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Belset omsorgsboliger: 2 medarbeidere

Samlokaliserte boliger

 • Barne- og avlastningsboligene: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider

11.05.21 Smittetall

Det er 12 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 891 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 443 på Fornebu/75 på Rykkinn/75 på hjul.
Totalt antall innlagte: 8

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler: Hosle skole, Anna Krefting, Skui skole, Haslum skole, Storøya skole, 
 • Ungdomsskoler: Hosletoppen ungdomsskole, Hundsund ungdomsskole
 • Videregående skoler: Dønski videregående skole, Valler videregående skole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

 • Vøyen Fus barnehage, Lysaker idrettsbarnehage

Hjemmebaserte tjenester

 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2 pasienter
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere
 • Lønnås sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Belset omsorgsboliger: 2 medarbeidere

Samlokaliserte boliger

 • Barne- og avlastningsboligene: 1 medarbeider

10.05.21 Risikonivå

Kommunen viderefører å være på risikonivå 3 på bakgrunn av følgende:

 • Andel positive blant de testede siste 14 dager er 2,3 %,  som tilsier risikonivå 3.
 • Det er 93/100 000 smittede de siste 14 dagene, tilsier risikonivå 3.
 • Andel innleggelser er 5,5, tilsier risikonivå 3.
 • Under 15 % ukjent smitte, tilsier risikonivå 4.
 • Spredningspotensialet er lavt og ingen store klynger. Kommunen har god oversikt over smittesituasjonen.

10.05.21 Smittetall

Det er 12 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 879 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 300 på Fornebu/15 på hjul.
Totalt antall innlagte: 8

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler: Hosle skole, Anna Krefting, Skui skole, Haslum skole, Storøya skole, 
 • Ungdomsskoler: Hosletoppen ungdomsskole, Hundsund ungdomsskole
 • Videregående skoler: Dønski videregående skole, Valler videregående skole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

 • Vøyen Fus barnehage, Lysaker idrettsbarnehage

Hjemmebaserte tjenester

 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2 pasienter
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Belset omsorgsboliger: 2 medarbeidere

Samlokaliserte boliger

 • Barne- og avlastningsboligene: 1 medarbeider

09.05.21 Smittetall

Det er 13 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 867 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

08.05.21 Serveringssteder kan åpne

Formannskapet 8. mai vedtok at alle serveringssteder i Bærum kan holde åpent for både ute- og inneservering fra natt til søndag 9. mai. 

Dette er en endring i Bærum kommunes lokale forskrift for forebygging av koronasmitte - ved at § 7 oppheves. 

Skjenking er ikke tillatt i henhold til Covid-19-forskriftens kap. 5B.

 

08.05.21 Saksfremlegg formannskapet

Her er saksfremlegget til formannskapsmøtet i dag kl. 15.00, om endringer i lokal forskrift for å forebygge koronasmitte.

Formannskapsmøtet streames og kan følges her.

08.05.21 Smittetall

Det er 7 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 854 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

07.05.21 Bærum fortsatt på 5B

Regjeringen har i en pressemelding dag varslet at Bærum kommune må fortsette de strenge nasjonale smitteverntiltakene i Covid-19-forskriftens kap. 5B til og med 21. mai 2021. 

I tillegg til nasjonale regionale tiltak, har også Bærum kommune en egen lokal forskrift.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog har invitert Formannskapet til  møte i morgen, lørdag 8. mai, kl. 15 for å diskutere tiltakene i Bærums lokale forskrift. 

07.05.21 Nye rutiner for besøk på sykehjem og i omsorgsboliger

 • Beboere kan ha besøk av inntil 5 personer i eget rom, avhengig av hvor mange det er plass til når det holdes minst én meters avstand til alle i rommet.
 • Beboere kan ha besøk av 10 personer i egnede lokaler.
 • Beboere kan ha besøk av 10 personer ute (må avklares på forhånd).
 • Hund/kjæledyr tillates ved besøk ute.

Les mer på www.baerum.kommune.no/korona/sykehjem

07.05.21 Smittetall

Det er 6 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Det er kommet en ny etter publisering. Totalt har 3 847 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 323 på Fornebu/56 på Rykkinn/56 på hjul.
Totalt antall innlagte: 9

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler: Løkeberg skole, Hosle skole, Anna Krefting
 • Ungdomsskoler: Hosletoppen ungdomsskole,
 • Videregående skoler: Dønski videregående skole, Valler videregående skole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

 • Barnehagen vår

Hjemmebaserte tjenester

 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2 pasienter
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Belset omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Emma Hjorth boliger: 6 medarbeidere
 • Barne- og avlastningsboligene: 1 medarbeider

06.05.21 Dødsfall i Bærum

Bærum kommune har fått melding om et dødsfall med Covid-19. En innbygger som hadde påvist covid-19, er gått bort.

- Jeg kan bekrefte at en innbygger i Bærum er død med koronasmitte. Vi kondolerer, og sender våre tanker til de etterlatte, sier kommuneoverlege Frantz L. Nilsen.

06.05.21 Smittetall

Det er 11 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 
3 841 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 265 på Fornebu/32 på Rykkinn/81 på hjul.
Totalt antall innlagte: 7

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Løkeberg skole, Hosle skole, Hosletoppen ungdomsskole, Dønski videregående skole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

 • Barnehagen vår

Hjemmebaserte tjenester

 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 medarbeider og 2 pasienter
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Belset omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Emma Hjorth boliger: 6 medarbeidere
 • Barne- og avlastningsboligene: 1 medarbeider

05.05.21 Smittetall

Det er 6 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 
3 830 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 262 på Fornebu/45 på Rykkinn/43 på hjul.
Totalt antall innlagte: 7

Skoler

 Fra mandag 3. mai går skolene over til gult nivå.

 • Løkeberg skole, Hosletoppen ungdomsskole, Dønski videregående skole

Barnehager

Fra mandag 3. mai går barnehagene over til gult nivå.

 • Nedre Toppenhaug barnehage, Espira Evje barnehage.

Hjemmebaserte tjenester

 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider
 • Privat leverandør - boHjemme: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 medarbeider og 2 pasienter
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Belset omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Emma Hjorth boliger: 1 beboer og 6 medarbeidere
 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider
 • Barne- og avlastningsboligene: 1 medarbeider

04.05.21 Smittetall

Det er 10 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 
3 824 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 303  på Fornebu/51 på Rykkinn/50 på hjul.
Totalt antall innlagte: 8

Skoler

 Fra mandag 3. mai går skolene over til gult nivå.

 • Løkeberg skole, Hosletoppen ungdomsskole

Barnehager

Fra mandag 3. mai går barnehagene over til gult nivå.

 • Nedre Toppenhaug barnehage, Espira Evje barnehage.

Hjemmebaserte tjenester

 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider
 • Privat leverandør - boHjemme: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 medarbeider og 1 pasient
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Belset omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Emma Hjorth boliger: 1 beboer og 6 medarbeidere
 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider

03.05.21 Risikonivå 3

Kommuneoverlegen har besluttet å videreføre kommunen på risikonivå 3 på bakgrunn av følgende:

 • Andel positive blant de testede de siste 14 dagene er 3,3 %, som tilsier risikonivå 3.
 • Det er 133/100 000 smittede de siste 14 dagene, som tilsier risikonivå 3.
 • Andel innleggelser er 10/100 000 de siste 14 dagene, som tilsier risikonivå 3.
 • 15,6 % ukjent smitte, tilsier risikonivå 5. I uke 17 var andel ukjent smittede 9,3 %.Spredningspotensiale er lavt.

03.05.21 Smittetall

Det er 5 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 
3 814 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 204 på Fornebu/14 på hjul.

Totalt antall innlagte: 9

Skoler

 Fra mandag 3. mai går skolene over til gult nivå.

Barnehager

Fra mandag 3. mai går barnehagene over til gult nivå.

 • Nedre Toppenhaug barnehage, Espira Evje barnehage.

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2 medarbeidere og 1 pasient
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Belset omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Emma Hjorth boliger: 1 beboer og 6 medarbeidere
 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 medarbeider

02.05.21 Smittetall

Det er 13 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 
3 809 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

01.05.21 Smittetall

Det er 5 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 
3 796 personer fått påvist covid-19 under pandemien.