Her finner du alle nyheter, status og informasjon og nyheter som har blitt publisert i juni 2021 om korona i Bærum kommune.

 

 

30.06.21 Smittetall

Det er 3 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 221 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

29.06.21 Smittetall

Det er 1 nytt smittetilfelle i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 218 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

28.06.21 Risikonivå - fortsatt nivå 2

Risikonivå 2 videreføres på bakgrunn av følgende:

 • Andel positive er 0,69 prosent, noe som tilsier risikonivå 3-4.
 • 37,5/100 000 smittede de siste 14 dagene, tilsier risikonivå 1.
 • 10,6 prosent andel ukjent smitte, tilsier risikonivå 3-4.
 • Spredningspotensiale er lavt, men fortsatt uforutsigbart. Det er fortsatt noe smitte relatert til russemiljøet. 

28.06.21 Vaksinering

I uke 26 ferdigstiller vi vaksineringen av personer i alderen 45-54 år (gruppe 9) og begynner å vaksinere gruppe 10. Gruppe 10 består av personer 18-24 år og 40-44 år. Vi starter med 18-åringene og går oppover i alder, og 44-åringene og går nedover i alder.
Det er viktig å sjekke at du har riktig telefonnummer registrert i Kontakt- og reservasjonsregisteret: www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon
I uke 26 vil vi invitere innbyggere til vaksinering i uke 27, 28, 29. Det er usikkerhet knyttet til sommerens vaksineleveranser fra FHI, og det kan bli endringer i planen under.
 • uke 27 og 28: Vaksinerer 18-24 år og 44-40 år / gruppe 10
 • uke 29: Oppstart vaksinering 25-39 år / gruppe 11
 • uke 30-31: Vaksinerer 25-39 år / gruppe 11
Vaksinering til og med uke 25

28.06.21 Smittetall

Det er 3 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 217 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

27.06.21 Smittetall

Det er 4 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 214 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

26.06.21 Smittetall

Det er 4 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 210 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

25.06.21 Plan for sommervaksinering i Bærum

Bærum kommune legger nå frem en plan for sommervaksineringen for å bidra til at flest mulig skal få en viss forutsigbarhet i sommerferien. Imidlertid er det stor usikkerhet knyttet til planen.

- Bærum mangler flere tusen doser som skal til for at alle innbyggere og prioriterte grupper skal få 1. dose innen utgangen av juli som myndighetene har lovt. Antallet doser til Bærum synker dramatisk i løpet av de nærmeste ukene ifølge FHI. Vi velger likevel å legge frem en plan for sommervaksineringen for å bidra til forutsigbarhet for innbyggerne, sier kommunalsjef Grete Syrdal. Kommunen jobber nå med å finberegne antallet innbyggere og prioriterte i hver aldersgruppe.

Plan for sommervaksineringen

- Neste uke vil vi invitere innbyggere til vaksinering i uke 27, 28, 29. Det er imidlertid så stor usikkerhet med hensyn til sommerens vaksineleveranser at FHI advarer mot å invitere innbyggere lengre frem i tid, sier Syrdal.

 

 
Uke Plan Prioriterings-gruppe
26 Ferdigstille vaksinering 54-45 år 9
26 Starter vaksinering 18-24 år/44-40 år 10
27 Vaksinerer 18-24 år/44-40 år 10
28 Vaksinerer 18-24 år/44-40 år 10
29 Oppstart vaksinering 25-39 år 11
30 Vaksinering 25-39 år 11
31 Vaksinering 25-39 år 11

 

FHIs leveranseplan for Bærum

- Basert på FHIs plan for leveranser er det usikkert om Bærum kommune vil ha tilstrekkelig med doser for å kunne vaksinere alle innen utgangen av juli, og mange må belage seg på at de først får innkalling i august, sier Syrdal.

 

 
Uke Antall mRNA-vaksinedoser
(Pfizer og Moderna samlet)
Vaksineleveranse – risiko
26                       12 852 Lav usikkerhet
27                         8 172 Lav usikkerhet
28                        8 638 Moderat usikkerhet
29                        3 934 Moderat usikkerhet
30                         1 578 Moderat/stor usikkerhet
31                        1 578 Moderat/stor usikkerhet
32                        1 578 Moderat/stor usikkerhet
33                           918 Moderat/stor usikkerhet

 

Prioritering av medarbeidere skoler og barnehager

Bærum kommune har ved flere anledninger tatt til ordet for å prioritere medarbeidere i skoler og barnehager. Derfor ønsker kommunen å legge til rette for at medarbeidere kan få tilbud om første dose – for barnehage og SFO ansatte før 1. august og de øvrige får tilbud innen 16. august. Dette er i tråd med anbefalingene fra FHI.

25.06.21 Smittetall

Det er 1 ny smittetilfelle i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 206 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn:  320 på Fornebu/Rykkinn 53/11 på hjul.

Det er ikke registert ny smitte ved skoler, barnehager  i dag.

Pleie og omsorg

 • Samlokaliserte boliger - 1 medarbeider ved Bjarne Skaus vei.

24.06.21 Starter med 18-åringer

I morgen starter Bærum innkalling av 18-åringer til vaksinasjonssenteret. Første 18-åring skal etter planen vaksineres mandag. 

Gruppe 10  består av innbyggere mellom 18-24 og 40-44. år. Vi starter med 18-åringene og oppover, og 44-åringne og går nedover i alder.

24.06.21 Smittetall

Det er 2 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 205 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn:  383 på Fornebu/Rykkinn 51/11 på hjul.

Det er ikke registert ny smitte ved skoler, barnehager  i dag.

Pleie og omsorg

 • Samlokaliserte boliger - 1 medarbeider ved Bjarne Skaus vei.

24.06.21 Ukesrapport - uke 24

 • I løpet av uke 24 ble det registrert 34 nye tilfeller, og  totalt 4 205 smittetilfeller i Bærum.
 • Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 20-29 år og 16-19 år.
 • I uke 24 ble det totalt tatt 4 049 tester for Covid-19.
 • 29 prosent av alle smittetilfeller siste 4 uker er antatt smittet gjennom nærkontakt i privat husstand. 16 prosent har privat arrangement på offentlig sted som smittested. 8 prosent har ukjent smittekilde.

Antall smittetilfeller per 100 000 er 53,8 i Bærum, 72,5 i Oslo og 46,6 i landet forøvrig.

Se hele rapporten her

23.06.21 Smittetall

Det er 0 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 203* personer fått påvist covid-19 under pandemien. Antallet smittede rapportert 19. juni, er justert ned fra 6 til 5. Derfor er totaltallet korrigert. 

Antall testet siste døgn:  406 på Fornebu/Rykkinn 49/17 på hjul.

Skoler

 • Det er smitte i skolekretsen til Rykkinn skole.

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

Pleie og omsorg

 • Ingen smitte

22.06.21 Smittetall

Det er 3 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 204 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn:  471  på Fornebu/Rykkinn 64/19 på hjul.
Totalt antall innlagte: 2

Skoler

 • Det er smitte i skolekretsen til Rykkinn skole.

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

Pleie og omsorg

 • Ingen smitte

21.06.21 Risikonivå - fortsatt nivå 2

Kommuneoverlegen har besluttet å videreføre kommunen på risikonivå 2 på bakgrunn av følgende:

 • 87/100 000 nye smittede pr 100 000 de siste 14 dager, tilsier nivå 2
 • 0,95 % andel positive blant de testede i gjennomsnitt de siste 14 dager, tilsier nivå 3-4
 • Antall nye innleggelser de siste 14 dager  er 2, tilsier nivå 1-2
 • Andel ukjent smitte er 9 %, tilsier nivå 3-4
 • Spredningspotensiale er lavt, men fortsatt noe uforutsigbart relatert til russemiljøet.

21.06.21 Vaksineringen

Denne uken skal 14 869 vaksineres på Bærum vaksinesenter på Rud. Det er uke-rekord for Bærum!

21.06.21 Smittetall

Det er 1 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 201 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn:  363 på Fornebu/5 på hjul.
Totalt antall innlagte: 2

Skoler

 • Det er smitte i skolekretsen til Rykkinn skole.

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

Pleie og omsorg

 • Ingen smitte

20.06.21 Smittetall

Det er 4 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 200 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

19.06.21 Smittetall

Det er 6 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 196 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

18.06.21 Smittetall

Det er 3 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 190 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn:  517 på Fornebu/73 på Rykkinn/59 på hjul.
Totalt antall innlagte: 2

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler:  Rykkinn skole, Hosle skole
 • Videregående skoler:  Rosenvilde videregående skole, Stabekk videregående skole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

 • Nansenparken barnehage

Pleie og omsorg

 • Ingen smitte

17.06.21 Smittetall

Det er 8 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 187 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn:  475 på Fornebu/89 på Rykkinn/93 på hjul.
Totalt antall innlagte: 2

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler:  Anna Krefting skole, Rykkinn skole
 • Videregående skoler:  Rosenvilde videregående skole, Stabekk videregående skole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

 • Nansenparken barnehage

Pleie og omsorg

 • Ingen smitte

16.06.21 Formannskapsmøte - sakspapir

Formannskapsmøtet i dag starter kl. 15.00. Her kan du se direkteoverføring av møtet. Saken om koronatiltak skal behandlet først i møtet.

Kommunedirektørens saksfremlegg kan leses her. 20210616_coronatiltak - saksfremlegg til FSK.pdf

16.06.21 Smittetall

Det er 9 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 179 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Det er meldt ett tilfelle av Delta-mutasjon.

Antall testet siste døgn:  731 på Fornebu/55 på Rykkinn/99 på hjul.
Totalt antall innlagte: 2

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler:  Oslo International School, Anna Krefting skole, Rykkinn skole
 • Videregående skoler:  Rosenvilde videregående skole, Sandvika videregående skole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

 • Nansenparken barnehage

Pleie og omsorg

 • Ingen smitte

15.06.21 Smittetall

Det er 1 nytt smittetilfelle i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 170 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: 400 på Fornebu/10 på hjul.
Totalt antall innlagte: 2

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler: Oslo International School, Anna Krefting skole, Rykkinn skole
 • Videregående skoler: Rosenvilde videregående skole, Sandvika videregående skole, Stabekk videregående skole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

 • Nansenparken barnehage

Pleie og omsorg

 • Ingen smitte

14.06.21 Risikonivå 2

Kommuneoverlegen viderefører kommunen på risikonivå 2 på bakgrunn av følgende:

 • Andel positive er 1 %, tilsier risikonivå 3 - 4.
 • Det er 81/100 000 smittede de siste 14 dagene, tilsier risikonivå 2.
 • Andel sykehusinnleggelser er 3, tilsier risikonivå 1 - 2.
 • 10 % andel ukjent smitte, tilsier risikonivå 3 - 4.

Spredningspotensiale er lavt, men noe usikkerhet knyttet til smitte i russemiljøet i henhold til familie og venner.

14.06.21 Smittetall

Det er 2 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 169 personer fått påvist covid-19 under pandemien. Lørdag ble det meldt 7, dette er korrigert til 5. Derfor er totaltallet korrigert.

Antall testet siste døgn:  400 på Fornebu/10 på hjul.
Totalt antall innlagte: 3

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler:  Oslo International School, Anna Krefting skole, Rykkinn skole
 • Videregående skoler:  Rosenvilde videregående skole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

 • Nansenparken barnehage

Sykehjem 

 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider

14.06.21 Erstatningsordning

Dersom  en beboer har blitt smittet av covid-19 på en helse- og omsorgsinstitusjon, kan beboeren - eller etterlatte ved dødsfall - ha krav på erstatning fra Norsk pasientskadeforening for skaden smitten har medført.

Erstatningen vil dekke ekstra utgifter beboere har hatt på grunn av smitten og sykdomsperioden. Ved dødsfall dekkes typisk utgifter i forbindelse med gravferden.

Les mer på nettsiden til Norsk pasientskadeerstatning.

13.06.21 Smittetall

Det er 2 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 169 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

12.06.21 Smittetall

Det er 7 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 167 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

11.06.21 Smittetall

Det er 11 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 160 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn:  661 på Fornebu/65 på Rykkinn/211 på hjul.
Totalt antall innlagte: 2

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler:  Oslo International School, Anna Krefting skole
 • Videregående skoler: Nadderud videregående skole, Sandvika videregående skole, Dønski videregående skole, Rosenvilde videregående skole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

Sykehjem 

 • Solvik sykehjem: 1 medarbeidere

10.06.21 Smittetall

Det er 9 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 149 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn:  605 på Fornebu/77 på Rykkinn/34 på hjul.
Totalt antall innlagte: 2

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler:  Oslo International School
 • Videregående skoler: Nadderud videregående skole, Sandvika videregående skole, Dønski videregående skole, Eikeli videregående skole, Rosenvilde videregående skole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

Sykehjem 

 • Solvik sykehjem: 1 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider

10.06.21 Ukesrapport uke 22

 • I løpet av uke 22 ble det registrert 49 nye tilfeller, og totalt 4105 smittetilfeller i Bærum.
 •  Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 16-19 år.
 • I uke 22 ble det totalt tatt 5299 tester for Covid-19.
 • 39 % av alle smittetilfeller siste 4 uker er antatt smittet gjennom nærkontakt i privathusstand. 15 % har samling i private hjem som smittested. 6 % har ukjent smittekilde.

Antall bekreftede smittetilfeller per 100 000 er 81,9, i Oslo er tallet 137,3 og landsgjennomsnittet er på 75,9. 

Les hele rapporten. Ukesrapport covid-19 - uke 22.pdf

 

09.06.21 Smittetall

Det er 10 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 140 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn:  756 på Fornebu/51 på Rykkinn/22 på hjul.
Totalt antall innlagte: 1

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler:  Evje skole, Haslum skole, Oslo International School
 • Videregående skoler: Nadderud videregående skole, Sandvika videregående skole, Dønski videregående skole, Eikeli videregående skole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

Sykehjem 

 • Solvik sykehjem: 1 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider

08.06.21 Kommuneoverlegen stopper russeaktiviteter

Kommuneoverlegen i Bærum har fattet et hastevedtak om stenging av russeaktiviteter. Vedtaket er fattet med umiddelbar virkning.

Kommuneoverlegens vedtak  i henhold til smittevernloven:

Russefeiring i russebuss, russebil og lignende kjøretøy er forbudt. Dette innebærer at det ikke kan være personer inne i russebusser, russebiler og lignende kjøretøy som kjører eller står parkert, med unntak av en sjåfør i forbindelse med nødvendig flytting av nevnte kjøretøy.

 Det er ikke tillatt å organisere eller delta i sosiale sammenkomster som ledd i russefeiring.

Vedtaket varer frem til og med formannskapets møte 16. juni, hvor det vil bli gjort en nærmere vurdering av om de skal opprettholdes eller ikke.  

Vedtaket er fattet i  medhold av smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a, jf. § 4-1 femte ledd. Vedtak stenging av russeaktiviteter.pdf

08.06.21 Smittetall

Det er 23 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 130* personer fått påvist covid-19 under pandemien. Totalantallet er korrigert fordi tre av de smittede 4. juni var fra karantenehotellet og skal ikke inngå  i kommunens tall. 

Antall testet siste døgn:  824 på Fornebu/103 på Rykkinn/220 på hjul.
Totalt antall innlagte: 2

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler: Haslum skole, Oslo International School
 • Videregående skoler: Nadderud videregående skole, Sandvika videregående skole, Dønski videregående skole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

Sykehjem 

 • Solvik sykehjem: 1 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider

07.06.21 Sommervaksinering i Bærum

Bærum kommune ønsker å skape mest mulig forutsigbarhet for innbyggerne, derfor skal vi gjennom sommeren sende ut invitasjoner til innbyggere fire uker før vaksineringsdato. Det gir en etterlengtet forutsigbarhet og mulighet til å planlegge.

Det blir sendt ut invitasjoner til innbyggere tilsvarende 80 prosent av de vaksinedosene kommunen har fått signaler om å få. Fra neste uke fordobles antallet vaksiner til Bærum, fra 3618 dose 1 denne uken, til 7228 dose 1 neste uke (uke 24).

Det er fortsatt en viss  usikkert knyttet til hvor mange doser Bærum kommune vil motta og antallet invitasjoner er derfor satt tilsvarende 80 prosent av vaksinedosene vi har kalkulert med at vi får. Det kan oppstå problemer med leveransene til Norge.

Bærums system

Invitasjon med tidspunkt for vaksinering sendes per SMS, og da får innbyggeren valget mellom å takke ja, be om nytt tidspunkt eller si nei til vaksinering. Det er svært få i Bærum som takker nei. Ved at kommunen inviterer innbyggere til et gitt tidspunkt, sikres høy svarprosent.

De fleste innbyggerne vil få invitasjon fire uker før vaksinering, men noen vil motta SMS inntil en uke før. De som er opptatt, vil motta ny SMS med ny time. Skulle det likevel oppstå ledige vaksinetimer, vil vi ringe opp etter den nasjonale prioriteringslisten.

Med den usikkerheten det fortsatt er på antall doser som leveres til Norge og videre til kommunene, er det vanskelig å treffe eksakt på antall doser. Dosenes holdbarhet nå er 4 uker i kjøleskap, og ingen vaksiner vil gå til spille. Kommunen opprettholder høyt tempo i vaksineringen og har god kapasitet gjennom sommeren.

Bærums system skaper forutsigbarhet, gir høy vaksinasjonsdekning og når de aller fleste innbyggerne på en effektiv måte.

07.06.21 Risikonivå 2

Kommuneoverlegen viderefører kommunen på risikonivå 2 på bakgrunn av følgende:

 • Andel positive er under 1 %, tilsier risikonivå 2.
 • Det er 38 nye smittede siste uke.
 • Det er 68/100 000 smittede de siste 14 dagene, tilsier risikonivå 2.
 • Andel sykehusinnleggelser er 3, tilsier risikonivå 1 - 2.
 • 6 % andel ukjent smitte, tilsier risikonivå 3.
 • Spredningspotensiale er lavt.

Kommunen ser smitte og to klynger i russemiljøet som følges tett opp.

07.06.21 Smittetall

Det er 10 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 110 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn:  334 på Fornebu/20 på hjul.
Totalt antall innlagte: 4

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Videregående skoler: Nadderud videregående skole, Sandvika videregående skole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

Sykehjem 

 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider

 

06.06.21 Smittetall

Det er 3 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 100 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

05.06.21 Smittetall

Det er 3 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 097 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

04.06.21 Smittetall

Det er 12 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 094 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn:  716 på Fornebu/79 på Rykkinn/164 på hjul.
Totalt antall innlagte: 4

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler: Evje skole, Haslum skole, Løkeberg skole,  Eiksmarka skole
 • Videregående skoler: Rosenvilde videregående skole, Stabekk videregående skole,  Eikeli videregående skole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

 • Lønnås barnehage

Sykehjem 

 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer og 1 medarbeider

03.06.21 Smittetall

Det er 2 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 082 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn:  795 på Fornebu/70 på Rykkinn/190 på hjul.
Totalt antall innlagte: 6

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler: Evje skole, Hosle skole, Løkeberg skole, Høvik Verk skole, Eiksmarka skole
 • Videregående skoler: Rosenvilde videregående skole, Stabekk videregående skole, Valler videregående skole, Eikeli videregående skole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

 • Lønnås barnehage

Sykehjem 

 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer og 1 medarbeider

02.06.21 Ukesrapport uke 21

Ukesrapporten uke 21 viser:.

 • I løpet av uke 21 ble det registrert 41 nye tilfeller, totalt 4056 smittetilfeller i Bærum.
 • Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 16-19 år, etterfulgt av 40-49 år.
 • I uke 21 ble det totalt tatt 5299 tester for Covid-19. Det er 1495 flere tester enn i uke 20.
 • 44 % av alle smittetilfeller siste 4 uker er antatt smittet gjennom nærkontakt i privat husstand. 15 % har samling i private hjem som smittested. 7 % har ukjent smittekilde.

Antallet smittede per 100 000 er 92,8 i Bærum, 124 i Oslo og landsgjennomsnittet er 106.

Les hele rapporten her. Ukesrapport covid-19 - uke 21.pdf

02.06.21 Smittetall

Det er 6 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 080 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn:  776 på Fornebu/74 på Rykkinn/115 på hjul.
Totalt antall innlagte: 6

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler: Evje skole, Hosle skole, Løkeberg skole, Høvik Verk skole, Haslum skole, Eiksmarka skole
 • Videregående skoler: Rosenvilde videregående skole, Stabekk videregående skole, Valler videregående skole, Eikeli videregående skole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

 • Lønnås barnehage

Sykehjem 

 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer og 1 medarbeider

01.06.21 Smittetall

Det er 13 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 074 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn:  652 på Fornebu/87 på Rykkinn/221 på hjul.
Totalt antall innlagte: 6

Skoler

 Bærumsskolene er på gult nivå.

 • Barneskoler: Evje skole, Hosle skole, Løkeberg skole, Høvik Verk skole
 • Videregående skoler: Rosenvilde videregående skole, Stabekk videregående skole

Barnehager

Barnehagene er på gult nivå.

Sykehjem 

 • Hospice og Stabekk: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Belset omsorgsbolig: 1 medarbeider
 • Gamle Drammensvei boliger: 1 medarbeider
 • Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 beboer og 1 medarbeider