01.02.21 Dødsfall i Bærum

Bærum kommune har fått melding om et dødsfall med Covid-19. En beboer ved Stabæktunet sykehjem som hadde påvist covid-19, gikk bort 31.01.21.

- Jeg kan bekrefte at en eldre beboer ved Stabæktunet sykehjem er død med koronasmitte. Vi kondolerer, og sender våre tanker til de etterlatte, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Dette er det tredje dødsfallet med påvist covid-19 ved dette sykehjemmet. De to foregående var dødsfallene var 30. og 27. januar.

01.02.21 Nytt dødsfall

- Vi har mistet nok en beboer ved Stabæktunet. Vi kondolerer og våre tanker går til pårørende og etterlatte, sier tjenesteleder Irene Jensen.

Det er nå tre beboere som er døde med covid-19.

01.02.21 Smittetall

Det er 7 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 787 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: 215.

Totalt antall vaksinert dose 1: 1 649 og dose 2: 321  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Barneskoler: Stabekk skole, Rykkinn skole, Steinerskolen
 • Ungdomsskoler: Hosletoppen ungdomsskole (ved en feil sto det Mølladammen - det korrekte er Hosletoppen.)
 • Videregående skoler: Nadderud videregående skole,  Stabekk videregående skole.

Hjemmetjenesten

 • Privat leverandør: 1 pasient
 • Bekkestua distrikt: 1 medarbeider
 • Rykkinn distrikt: 1 medarbeider
 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 9 pasienter (overflyttet fra Stabæktunet sykehjem)
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 26 beboere (9 av beboerne er flyttet til Koronaenheten) og 20 medarbeidere. 2 beboere er blitt friske av sin covid-19 infeksjon.

Omsorgsboliger for eldre

 • Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 beboer 
 • Stabekk/Sandvika boliger: 1 medarbeider

Helse og sosial  (HESO)

 • Koronatelefonen: 3 medarbeidere

02.02.21 Dødsfall i Bærum

Bærum kommune har fått melding om et dødsfall med Covid-19. En beboer ved Stabæktunet sykehjem som hadde påvist covid-19, gikk bort 01.02.21.

- Jeg kan bekrefte at en eldre beboer ved Stabæktunet sykehjem er død med koronasmitte. Vi kondolerer, og sender våre tanker til de etterlatte, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Dette er det fjerde dødsfallet med påvist covid-19 ved dette sykehjemmet.De tre foregående var dødsfallene var 26. januar, 30. januar og 31. januar.

02.02.21 Forslag revidert forskrift

Formannskapet 3. februar kl. 1400 behandler revidert utkast til lokal forskrift for forebygging av koronasmitte. 

Les forslaget her.

Følg Formannskapet 03.02.21 kl. 14.00 - revisjon av lokal forskrift om forebygging av koronasmitte.

02.02.21 Koronarelatert dødsfall

- Vi må dessverre meddele at en av våre beboere er gått bort med Covid-19. Våre tanker og medfølelse går til de pårørende, sier tjenesteleder Irene Jensen.

Dette er det fjerde dødsfallet med påvist covid-19 ved Stabæktunet. 

Som et virkemiddel for å få kontroll over smitten videreføres ordningen med hurtigtesting av medarbeidere til og med onsdag 3. februar. 

02.02.21 Smittetall

Det er 12 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 798 personer fått påvist covid-19 under pandemien. (NB totaltallet er korrigert.)

Antall testet siste døgn: 471 (Fornebu 294/Rykkinn 38)

Totalt antall vaksinert dose 1: 1 671 og dose 2: 351  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Barneskoler: Stabekk skole, Rykkinn skole, Steinerskolen
 • Ungdomsskoler: Hosletoppen ungdomsskole 
 • Videregående skoler: Nadderud videregående skole, Stabekk videregående

Hjemmetjenesten

 • Privat leverandør: 1 pasient
 • Rykkinn distrikt: 1 medarbeider
 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 5  pasienter (overflyttet fra Stabæktunet sykehjem). I tillegg er fem friskmeldte.
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 21 beboere (10 av beboerne er flyttet til Koronaenheten) og 22 medarbeidere. 

Omsorgsboliger for eldre

 • Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 beboer 
 • Stabekk/Sandvika boliger: 1 medarbeider

03.02.20 Ukesrapport uke 4

Rapporten om utvikling i covid-19 for uke 4 er nå klar. Ved utgangen av uke 4 var det registrert 66 nye tilfeller og totalt 1786 smittetilfeller i Bærum. Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 20-29 år. 41 % av tilfellene antatt smittet gjennom nærkontakt i privat husstand. 

I Bærum er det omlag 96,3 personer med påvist covid-19 per 100 000, tilsvarende tall i Oslo er 168,3 og landsgjennomsnittet er 76,3. 

Les rapporten her.

03.02.21 Dødsfall i Bærum

Bærum kommune har fått melding om et dødsfall med Covid-19. En beboer ved Stabæktunet sykehjem som hadde påvist covid-19, gikk bort 02.02.21.

- Jeg kan bekrefte at en eldre beboer ved Stabæktunet sykehjem er død med koronasmitte. Vi kondolerer, og sender våre tanker til de etterlatte, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Dette er det femte dødsfallet med påvist covid-19 ved dette sykehjemmet.De fire foregående dødsfallene var 26. januar, 30. januar, 31. januar og 1. februar.

03.02.21 Formannskapets vedtak om smitteverntiltak

Formannskapet vedtok i dag en revisjon av lokal forskrift for forebygging av koronasmitte. Dette innebærer følgende lettelser som trer i kraft umiddelbart:

 • Det åpnes for gjennomføring av barnebursdager for hele barnehage- og barneskolekohorter, både i private hjem og i lånte eller leide lokaler.
 • Det åpnes for minnestunder med inntil 10 deltakere i leide eller lånte lokaler. Samtidig åpnes det for inntil 10 deltakere i seremonier som vielser, dåp og tilsvarende.   
 • Treningssentre åpnes for de som er bosatt i Bærum. 
 • Det åpnes for organiserte utendørs aktiviteter for voksne, med minimum 1 meters avstand.

Følgende videreføres:

 • Det er fortsatt antallsbegrensning på 10 personer i private hjem 
 • Det åpnes ikke for innendørs arrangementer, men har unntak for bisettelser, begravelser, vielser og barnedåp. 

  • Ved bisettelser og begravelser har myndighetene satt grensen ved 50 deltakere

  • Antall deltakere ved vielser og barnedåp settes til 10 jfr nasjonale regler.

  • Minnestunder utenfor eget hjem med 10 deltakere. Skjenkestopp videreføres 

 • De nasjonale reglene for skjenkestopp og kjøpesentre videreføres.
 • Lokalt forbud mot breddeidrettsarrangementer, både innendørs og utendørs, også for barn.

Viser forøvrig til sidene med råd og regler.

De gjeldende nasjonale tiltakene for ‘ring 1’ og ‘ring 2’- kommunene gjelder til 10. februar. Kommunedirektøren vil følge utviklingen av disse tiltakene nøye, og vurdere behovet for å endringer i tråd med eventuelle hvorledes de nasjonale reguleringene tilpasses.

03.02.21 Smittetall

Det er 6 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 804 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: Fornebu 262/Rykkinn 21 

Totalt antall vaksinert dose 1: 1 671 og dose 2: 351  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Barneskoler: Stabekk skole, Rykkinn skole, Steinerskolen
 • Ungdomsskoler: Hosletoppen ungdomsskole 
 • Videregående skoler: Nadderud videregående skole, Stabekk videregående skole

Hjemmetjenesten

 • Privat leverandør: 1 pasient
 • Rykkinn distrikt: 1 medarbeider
 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 5  pasienter (overflyttet fra Stabæktunet sykehjem)
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 21 beboere og 22 medarbeidere. 5 beboere er blitt friske av sin covid-19 infeksjon.

Omsorgsboliger for eldre

 • Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga boliger: 1 beboer 
 • Stabekk/Sandvika boliger: 1 medarbeider

04.02.21 Dødsfall i Bærum

Bærum kommune har fått melding om et dødsfall med Covid-19. En beboer ved Stabæktunet sykehjem som hadde påvist covid-19, gikk bort 03.02.21.

- Jeg kan bekrefte at en eldre beboer ved Stabæktunet sykehjem er død med koronasmitte. Vi kondolerer, og sender våre tanker til de etterlatte, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Dette er det sjette dødsfallet med påvist covid-19 ved dette sykehjemmet.De fire foregående dødsfallene var 26. januar, 30. januar, 31. januar, 1. februar , 2. februar og 3. februar.

04.02.21 Smittetall

Det er 3 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 807 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: 237

Totalt antall vaksinert dose 1: 1 671 og dose 2: 351  (jfr FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Ungdomsskoler: Hosletoppen ungdomsskole 

Barnehager

 • Almeskogen steinerbarnehage

Hjemmetjenesten

 • Privat leverandør: 1 pasient
 • Rykkinn distrikt: 1 medarbeider
 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 5  pasienter (overflyttet fra Stabæktunet sykehjem)
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 2 medarbeidere
 • Stabæktunet sykehjem: 19 beboere og 22 medarbeidere. (5 beboere er blitt friske av sin covid-19 infeksjon og 5 på Koronaenheten)

Omsorgsboliger for eldre

 • Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Stabekk/Sandvika boliger: 1 medarbeider

05.02.21 Virksomheter i kjøpesentre

Kommunen gjør oppmerksom på at den enkelte virksomhet har ansvar for å følge gjeldende regler, herunder ta stilling til om virksomheten omfattes av påbud om stenging etter reglene i den nasjonale Covid-19-forskriften § 19a. Bestemmelsen slår fast at visse butikker og andre virksomheter «i kjøpesentre» skal holde stengt. Forskriften inneholder ingen retningslinjer for hva som omfattes av begrepet «kjøpesenter». Hensyn til å begrense mobilitet og ansamlinger av mennesker synes å ha stått sentralt ved utformingen av regelen, men det er ikke gjort noe unntak for såkalte «nærsentre», og det er uklart om konkrete mobilitetsvurderinger alene kan være avgjørende for hvilke virksomheter som omfattes.

Covid-19-forskriften er et regelverk som er gitt av regjeringen, og kommunen har ikke myndighet til å avklare med bindende virkning hvilke virksomheter de relevante reglene omfatter. Bærum kommune kan ikke gi noen bekreftelse på om deres senter er omfattet av stengingspåbudet eller ikke. Den enkelte virksomhet må selv ta stilling til dette, eventuelt med veiledning fra statlige myndigheter, f.eks. Statsforvalter, Helsedirektoratet. Kommunen er kjent med at Virke bistår næringslivet med slike avklaringer.

Kommunen skal føre tilsyn med etterlevelsen av reglene i Covid-19-forskriften. Hvis kommunen i konkrete tilfeller mener at virksomheter som skulle vært stengt, holder åpent, vil dette bli tatt opp med virksomheten det gjelder innenfor rammene av tilsynsmyndigheten.   

05.02.21 Smittetall

Det er 9 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 816 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: Fornebu 252/Rykkinn 19

Totalt antall vaksinert dose 1: 2 575 og dose 2: 656  (jfr FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Haug skole, Hosletoppen ungdomsskole 

Barnehager

 • Almeskogen steinerbarnehage

Hjemmetjenesten

 • Privat leverandør: 1 pasient
 • Rykkinn distrikt: 1 medarbeider
 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 5  pasienter (overflyttet fra Stabæktunet sykehjem)
 • Carpe Diem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider
 • Stabæktunet sykehjem: 20 beboere og 22 medarbeidere. (7 beboere er blitt friske av sin covid-19 infeksjon og 5 på Koronaenheten)

Omsorgsboliger for eldre

 • Dønski omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 

06.02.21 Smittetall

Det er 9 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 825 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

07.02.21 Smittetall

Det er 6 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 831 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

08.02.21 Flere med påvist britisk mutert virus

Det er til sammen ni; en med sikker og åtte med sannsynlig påvist britisk mutert virus. To av tilfellene er enkeltstående, de øvrige er i tre familier.

En elev ved Rykkinn skole har sannsynligvis den engelske mutasjonen. Kommunen venter på endelig bekreftelse fra FHI.

- Vi følger opp situasjonen og iverksetter nødvendige tiltak, sier smittevernoverlege Bjørg Dysthe i Bærum kommune.

Alle som bor i samme husstand som barn og voksne som er i karantene, skal også være i karantene inntil barnet deres har testet negativt. Alle berørte har fått beskjed. 

Kommunen har tett dialog og samarbeid med nasjonale helsemyndigheter ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Den smittede er elev i 2. klasse ved Rykkinn skole, og var sist på skolen torsdag 4. februar. Basert på risiko for smitte ble hele klassen satt i karantene fra 5. februar. 

 

08.02.21 Smittetall

Det er 3 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 834 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: 150

Totalt antall vaksinert dose 1: 2 904 og dose 2: 725  (jfr FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Rykkinn skole, Haug skole, Hosletoppen ungdomsskole 

Barnehager

 • Almeskogen steinerbarnehage

Hjemmetjenesten

 • Rykkinn distrikt: 1 medarbeider
 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 5  pasienter (overflyttet fra Stabæktunet sykehjem)
 • Hospice og Stabekk sykehjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider
 • Stabæktunet sykehjem: 20 beboere og 28 medarbeidere. (6 beboere er blitt friske av sin covid-19 infeksjon og 5 på Koronaenheten)

09.02.21 Digital hjemmeundervisning ved to skoler

Kommuneoverlegen i Bærum har besluttet at elevene ved Rykkinn Skole og Løkeberg skole skal ha digital hjemmeundervisning i morgen 10. februar. - Dette fordi det er en uavklart smittesituasjon, sier smittevernoverlege Bjørg Dysthe.

Ved Rykkinn skole er det tre elever med sannsynlig UK mutert virus på 2. trinn. Ved Løkeberg er det påvist tilfeller med covid-19 på flere klassetrinn.

- Det gjennomføres digital hjemmeundervisning ved de to skolene for få å oversikt over situasjonen, sier smittevernoverlegen.

09.02.21 Smittetall

Det er 15 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 849 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: Fornebu 347/Rykkinn 53

Totalt antall vaksinert dose 1: 3 049 og dose 2: 834  (jfr FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Barneskoler: Rykkinn skole, Haug skole, Levre skole, Steinerskolen
 • Ungdomsskoler: Hauger ungdomsskole

Barnehager

 • Almeskogen steinerbarnehage

Hjemmetjenesten

 • Rykkinn distrikt: 1 medarbeider
 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2  pasienter (overflyttet fra Stabæktunet sykehjem)
 • Hospice og Stabekk sykehjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider
 • Stabæktunet sykehjem: 18 beboere og 29 medarbeidere. (7 beboere er blitt friske av sin covid-19 infeksjon og 5 på Koronaenheten)

09.02.21 To dødsfall i Bærum

Bærum kommune har fått melding om to dødsfall med Covid-19. To beboere ved Stabæktunet sykehjem som hadde påvist covid-19, gikk bort 08.02.21.

- Jeg kan bekrefte at to eldre beboer ved Stabæktunet sykehjem er død med koronasmitte. Vi kondolerer, og sender våre tanker til de etterlatte, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Det er nå åtte dødsfall med påvist covid-19 ved dette sykehjemmet. De seks foregående dødsfallene var 26. januar, 30. januar, 31. januar, 1. februar , 2. februar og 3. februar.

10.02.21 Dødsfall i Bærum

Bærum kommune har fått melding om et dødsfall med Covid-19. En beboer ved Stabæktunet sykehjem som hadde påvist covid-19, gikk bort 09.02.21.

- Jeg kan bekrefte at en eldre beboer ved Stabæktunet sykehjem er død med koronasmitte. Vi kondolerer, og sender våre tanker til de etterlatte, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Det er nå ni dødsfall med påvist covid-19 ved dette sykehjemmet. De seks foregående dødsfallene var 26. januar, 30. januar, 31. januar, 1. februar , 2. februar, 3. februar og 9. februar.

10.02.21 Smittetall

Det er 16 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 865 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: Fornebu 278/Rykkinn 37

Totalt antall vaksinert dose 1: 3 051 og dose 2: 850  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Rykkinn skole og Løkeberg skole har digital hjemmeskole i dag
 • Barneskoler: Rykkinn skole, Haug skole, Levre skole, Løkeberg skole, Steinerskolen
 • Ungdomsskoler: Hauger ungdomsskole

Barnehager

 • Almeskogen steinerbarnehage

Hjemmetjenesten

 • Rykkinn distrikt: 1 medarbeider
 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2  pasienter (overflyttet fra Stabæktunet sykehjem)
 • Hospice og Stabekk sykehjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider
 • Stabæktunet sykehjem: 17 beboere og 31 medarbeidere. (7 beboere er blitt friske av sin covid-19 infeksjon og 5 på Koronaenheten)

Helse og sosial

 • Teststasjonen: 1 medarbeider
 • Bolig psykisk helse og rus: 1 medarbeider

10.02.21 Ukesrapport uke 5

Ukesrapporten for uke 5 er nå klar. Ved utgangen av uken var det registrert totalt 1837 smittetilfeller i Bærum, 51 nye tilfeller. Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 50-59 år.

I Bærum er det omlag 84,6 personer med påvist covid-19 per 100 000, tilsvarende tall i Oslo er 132,5 og landsgjennomsnittet er 69,8. 

Les rapporten her.

 

11.02.21 Smittetall

Det er 12 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 877 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: Fornebu 275/Rykkinn 37

Totalt antall vaksinert dose 1: 3 079 og dose 2: 997  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Rykkinn skole og Løkeberg skole har digital hjemmeskole ut denne uken
 • Barneskoler: Rykkinn skole, Haug skole, Levre skole, Løkeberg skole, Steinerskolen, Evje skole
 • Ungdomsskoler: Hauger ungdomsskole
 • Videregående skoler: Sandvika videregående skole

Barnehager

 • Almeskogen steinerbarnehage

Hjemmetjenesten

 • Rykkinn distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 4  pasienter (overflyttet fra Stabæktunet sykehjem)
 • Hospice og Stabekk sykehjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider
 • Stabæktunet sykehjem: 11 beboere og 31 medarbeidere. (16 beboere er blitt friske av sin covid-19 infeksjon og 5 på Koronaenheten)

Samlokaliserte boliger

Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider

Helse og sosial

 • Teststasjonen: 1 medarbeider
 • Bolig psykisk helse og rus: 1 medarbeider

12.02.21 Flere friskmeldt

Det er 22 beboere som nå er friskmeldt etter covid-19. Det er fem beboere som fremdeles er syke.

44 beboere er fullvaksinert ved Stabæktunet. De som har vært syke må vente i tre uker før de kan få 2. dose av vaksinen.

Dessverre har vi fått melding om ytterligere to medarbeidere med påvist covid-19, og antallet er 33.  Derfor må vi forlenge hurtigtestingen foran hver vakt frem til og med nattevakt tirsdag.

12.02.21 Smittetall

Det er 13 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 890 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: Fornebu 375/Rykkinn 45

Totalt antall vaksinert dose 1: 3 346 og dose 2: 1155  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Rykkinn skole og Løkeberg skole har digital hjemmeskole ut denne uken. Seks klasser er i kranantene - inkludert husstandene.
 • Barneskoler: Rykkinn skole, Haug skole, Levre skole, Løkeberg skole, Steinerskolen, Evje skole
 • Ungdomsskoler: Hauger ungdomsskole
 • Videregående skoler: Sandvika videregående skole

Barnehager

 • Almeskogen steinerbarnehage

Hjemmetjenesten

 • Rykkinn distrikt: 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 3  pasienter (overflyttet fra Stabæktunet sykehjem)
 • Hospice og Stabekk sykehjem: 1 medarbeider
 • Stabæktunet sykehjem: 5 beboere og 33 medarbeidere. (22 beboere er blitt friske av sin covid-19 infeksjon og 5 på Koronaenheten)

Samlokaliserte boliger

Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider

Helse og sosial

 • Teststasjonen: 1 medarbeider
 • Bolig psykisk helse og rus: 1 medarbeider

13.02.21 Smittetall

Det er 13 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 903 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

14.02.21 Smittetall

Det er 5 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 908 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

15.02.21 Løkeberg skole

Løkeberg skole holder stengt mandag 15. februar og elevene får digital hjemmeundervisning. Dette fordi det er smitte på flere trinn.

I tillegg anbefaler kommuneoverlegene at alle elever ved skolen begrenser sine sosialen kontakter mest mulig hele neste uke, og at de ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter (idrett, speiding, musikkøvelser m.m.). 

15.02.21 Smittetall

Det er 0 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 908 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: 

Totalt antall vaksinert dose 1: 3 811 og dose 2: 1 265  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

Løkeberg skole har digital hjemmeskole mandag 15. februar

 • Barneskoler: Rykkinn skole,  Løkeberg skole, Steinerskolen, Evje skole
 • Ungdomsskoler: NRG-U
 • Videregående skoler: Sandvika videregående skole

Barnehager

 • Almeskogen steinerbarnehage

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 3  pasienter (overflyttet fra Stabæktunet sykehjem)
 • Stabæktunet sykehjem: 5 beboere og 20 medarbeidere. (22 beboere er blitt friske av sin covid-19 infeksjon og 5 på Koronaenheten. 15 medarbeidere er blitt friske)

Omsorgsboliger for eldre

 • Gamle Drammensvei omsorgsboliger: 1 beboer

Samlokaliserte boliger

Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider

Helse og sosial

 • Teststasjonen: 1 medarbeider
 • Bolig psykisk helse og rus: 1 medarbeider

16.02.21 Bærum ute av ring 2

Regjeringen har meldt at de opphever nå de tiltak som Bærum har hatt gjennom regional forskrift. Det betyr at Bærum går ut av ring 2 og forholder oss til vår kommunale forskrift.

- Dette innebærer at vi kan åpne kjøpesentrene igjen fra og med torsdag, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

-  Vi tar sikte på ekstraordinært møte i formannskapet førstkommende fredag kl 1200 med behandling av vår lokale forskrift, sier ordføreren.

Ordføreren legger til at det har vært gode koordinerende møter mellom kommunene rundt Oslo og med Oslo i regi av statsforvalteren. Det har vært konsensus omkring gjenåpning av kjøpesentre fra kommunene rundt Oslo. Hovedstaden er godt kjent med dette, de vil endelig gå ut med sitt standpunkt på en egen pressekonferanse i morgen.

Både Lier og Drammen har hatt åpne kjøpesentre en kort periode allerede.

16.02.21 Nytt dødsfall

En beboer gikk bort i går kveld på Stabæktunet sykehjem.

- Vi kondolerer og sender våre varmeste tanker til pårørende og etterlatte, sier tjenesteleder Irene Jensen.

Beboeren hadde tidligere testet positivt for Covid-19, men var nå friskmeldt. Siden det er så kort tid siden avisolering blir dødsfallet regnet med  i Covid 19 statistikken.

 

16.02.21 Smittetall

Det er 10 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 918 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: Fornebu 333/Rykkinn 39

Totalt antall vaksinert dose 1: 3 845 og dose 2: 1 367  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

Løkeberg skole har digital hjemmeskole til og med onsdag 17. februar.

 • Barneskoler: Rykkinn skole,  Løkeberg skole, Evje skole, 
 • Ungdomsskoler: NRG-U
 • Videregående skoler: Sandvika videregående skole

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 3  pasienter (overflyttet fra Stabæktunet sykehjem)
 • Stabæktunet sykehjem: 5 beboere og 15 medarbeidere. (22 beboere er blitt friske av sin covid-19 infeksjon og 5 på Koronaenheten. 20 medarbeidere er blitt friske)
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider

Helse og sosial

 • Teststasjonen: 1 medarbeider
 • Bolig psykisk helse og rus: 1 medarbeider

17.02.21 Lokale forskrifter fra midnatt

Fra midnatt - natt til 17. februar trer våre lokale forskrifter i kraft igjen. 

Du kan lese lokal forskrift her. 

I morgen kan kjøpesentre i Bærum åpne igjen, fordi dette var en ring-2 regel. 

Ordfører har innkalt formannskapet til ekstraordinært møte fredag 19. februar kl. 12.00 for å diskutere lokal forskrift. 

17.02.21 Nærmere om utbrudd ved skole

9. februar fikk kommunen meldt fem tilfeller av covid-19 knyttet til Løkeberg skole med usikker sammenheng og ukjente smittekilder.

Dette var utgangspunktet for rådet om digital undervisning fra 10.februar, for å skaffe bedre oversikt over smittesituasjonen. Kommuneoverlegene har anbefalt at digital undervisning videreføres ut denne uken altså til og med 19. februar.

Tre smitteutbrudd:

 1. En ansatt på tredjetrinn testet positiv for Covid-19 etter siste skoledag 5.februar. Berørte klasser var i karantene og testet på dag 7 (12.februar). Ingen flere tilfeller ble avdekket. Mistanke om mutert UK virus er avkreftet.
 2. Covid-19 påvist i familie til barn på syvende og fjerdetrinn. Kun barn på 7. trinn testet positivt men smitten gikk videre til ny familie med barn på 6 trinn. Ingen flere tilfeller påvist. Mistanke om mutert UK virus er avkreftet.
 3. Utbrudd i en klasse på 5 trinn, er sannsynlig forårsaket av engelsk variant av mutert covid-19.
  Det er nå totalt 10 elever,  samt to ansatte, som har testet positivt. Smitten gikk videre innad i flere familier og totalt 17 familiemedlemmer er hittil Covid-19 positive, siste positive er bekreftet 15.februar. 

  Av disse er småsøsken knyttet til en klasse på tredje 3 trinn, og to klasser på 2 trinn smittet. Nødvendige tiltak med karantenetid og testing er derfor også innført der. Foreløpig er ingen ytterlig positive funn i disse klassene.

- Som det fremgår av overstående er det utbredt smitte med sannsynlig UK variant av Covid-19 på Løkeberg skole. Vi kan ikke si at utbruddet er over, selv om smittespredningen er betydelig redusert som følge av testing, isolasjon, smittesporing og karantene der vi har funnet smitte, sier smittevernoverlege Bjørg Dysthe. Tiltak med hjemmeundervisning den siste uken har begrenset ytterlig spredning fra potensielle ukjente smittekilder i miljøet. Denne forlenges slik at barna ikke møter på skolen før vinterferien.

Folkehelseinstituttet mener at sannsynlig engelsk mutasjon skal behandles som om den er sikker påvist. Denne varianten anses mer smittsom i alle aldre enn varianter vi har hatt til nå i Norge. - I tråd med føringer fra Folkehelseinstituttet ble alle husstandsmedlemmer av barn og voksne som var i karantene, også satt i karantene inntil barnet deres testet negativt. Husstandsmedlemmer til barn som testet positiv ble videre testet. Dette har avdekket flere smittede, slår smittevernoverlegen fast.

17.02.21 Smittetall

Det er 15 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 933 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: Fornebu 405/Rykkinn 37

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

Løkeberg skole har digital hjemmeskole til og med onsdag 17. februar.

 • Barneskoler: Rykkinn skole,  Løkeberg skole, Evje skole, Steinerskolen,
 • Ungdomsskoler: NRG-U, Gjettum
 • Videregående skoler: Sandvika videregående skole

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2  pasienter (overflyttet fra Stabæktunet sykehjem)
 • Stabæktunet sykehjem: 4 beboere og 16 medarbeidere. 
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider

Helse og sosial

 • Teststasjonen: 1 medarbeider

18.02.21 Smittetall

Det er 8 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 941 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: Fornebu 445/Rykkinn 47

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

Løkeberg skole har digital hjemmeskole til og med onsdag 17. februar.

 • Barneskoler: Rykkinn skole,  Løkeberg skole, Evje skole, 
 • Ungdomsskoler: NRG-U, Gjettum
 • Videregående skoler: Sandvika videregående skole

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2  pasienter (overflyttet fra Stabæktunet sykehjem)
 • Stabæktunet sykehjem: 4 beboere og 15 medarbeidere (2 av de 4 er flyttet til Koronaenheten). 
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider

Helse og sosial

 • Teststasjonen: 1 medarbeider

18.02.21 Stor vaksineleveranse i uke 8

I uke 8 får Bærum kommune hele 2 416 vaksinedoser. Den store leveransen gjør at vi kan gi første dose til alle innbyggere i prioriteringsgruppe 2/85 år og eldre, og begynne å vaksinere gruppe 3, innbyggere i alderen 75-84 år.

18.02.21 Ukesrapport uke 6

Ved utgangen av uke 6 var det registrert 78 nye, og totalt 1915 smittetilfeller i Bærum. Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 10-19 år som følge av utbrudd på skole.

Totalt de siste fire uker er 31 prosent av tilfellene antatt smittet gjennom nærkontakt i privat husstand. 16 prosent er antatt smittet gjennom sykehjem, og 33 prosent har ukjent smittekilde.

I Bærum er det per 17. februar omlag 98,6 personer med påvist covid-19 per 100 000, tilsvarende tall i Oslo er 134,1 og landsgjennomsnittet er 67.

Les hele rapporten her.

18.02.21 Vaksinesituasjonen i Bærum

Formannskapsrepresentant Kjell Martmann-Moe (AP) har stilt spørsmål om Bærum ligger etter andre kommuner når det gjelder vaksinering.

Kommunen setter fortløpende alle vaksiner vi mottar, og skulle gjerne mottatt mange flere da både kommunen og fastlegene har kapasitet til å sette flere.

Kommunens største utfordring er at vi ikke mottar flere vaksiner. Vi er i dialog med myndighetene om dette. Bærum og 64 andre kommuner har også meldt til statsråden sin misnøye med den nasjonale vaksinefordelingen.

Vi vet at myndighetene har varslet en ny vaksinefordelingsstrategi innen kort tid. Vi kjenner ikke innholdet i denne, men ser frem til å kunne motta flere vaksiner.

Bærum kommune ligger ikke etter

Pr 14. februar har kommunen mottatt 4704 vaksinasjonsdoser og alle dosene er satt. Kommunen er så å si ferdig med dose 1 og 2 i risikogruppe 1 (sykehjem) og det gjenstår et mindretall av dose 1 til risikogruppe 2 (85+). 

Kommunen har kapasitet til å sette langt flere doser enn det som er mottatt. Vaksinasjonssenteret er åpnet og kan mangedoble antall vaksinasjoner i løpet av en uke. Utfordringen nå er vaksineleveransene.

Kommunene har ikke fått vaksiner på likt

27. desember ble den første Covid 19 vaksinen satt på et sykehjem i Oslo. Da hadde Oslo og 6 andre østlandskommuner (Stange, Hamar, Ringsaker, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler) mottatt til sammen 9750 doser. Disse kommunene har siden hatt et forsprang på andre kommuner.

Fra uke 1 begynte vaksinefordelingen til landet for øvrig.  Folkehelseinstituttet opplyser at de fordeler vaksine til kommunene på bakgrunn av innbyggertall og antall personer i risikogruppene. Bærum kommune mottok sin første leveranse 4. januar og alle dosene ble satt samme uke. Bærum har fortløpende satt alle mottatte doser samme uke som de er ankommet kommunen.

Les hele svaret fra kommunedirektøren her.

19.02.21 Besøksrestriksjoner

Til pårørende ved Stabæktunet sykehjem.

Vi har forståelse for at pårørende og beboere er utålmodige etter å være sammen med sine nærmeste.

Det er imidlertid fortsatt et pågående smitteutbrudd på Stabæktunet.

Vi følger fagråd fra nasjonale myndigheter som ledd i smittebegrensning. Så lenge det er utbrudd kan ikke besøkende komme inn i institusjonene og beboere heller ikke gå på besøk utenfor institusjonen. Dette er uavhengig av gjennomgått Covid-19 eller fullvaksinering.

Vi ønsker alle at utbruddet snart er over og at situasjonen normaliserer seg igjen.

Med vennlig hilsen 

Bjørg Dysthe
Smittevernoverlege
Folkehelsekontoret

19.02.21 Smittetall

Det er 7 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 948 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: Fornebu 283/Rykkinn 60

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

Løkeberg skole har digital hjemmeskole til og med onsdag 17. februar.

 • Barneskoler: Løkeberg skole, Bryn Hammerbakken skole 
 • Ungdomsskoler: NRG-U, Gjettum, Mølladammen, Hosletoppen
 • Videregående skoler: Sandvika videregående skole 

Sykehjem 

 • Det oppfordres til høye miljøambisjoner i alle fremtidige byggetiltak.
 • Koronaenheten - Dønski: 2  pasienter (overflyttet fra Stabæktunet sykehjem)
 • Stabæktunet sykehjem: 3 beboere og 11 medarbeidere (2 av de 3 er flyttet til Koronaenheten). 
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider

Helse og sosial

 • Teststasjonen: 1 medarbeider

19.02.21 Smitteverntiltak i Bærum

De viktigste tiltakene mot smitte er å begrense sosiale kontakt, holde avstand og vaske hender ofte.

Følgende regler gjelder fra midnatt:

Privatliv

I Bærum er det lov å være maks 10 personer samlet i private hjem, hytter, hager eller lignende. Regler for avstand gjelder.  

Det er to unntak:  

 1. Hvis husstanden har flere enn 10 personer, kan naturligvis alle i husstanden møtes.  
 2. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes uavhengig av antall, med et nødvendig antall voksne

Utendørs på offentlig sted er det lov å være maks 20 personer ved private sammenkomster. 

Serveringssteder 

Skjenkestoppen er opphevet i Bærum. Nasjonale regler gjelder.  

 • Virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand. Den skal ha utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og sørge for at disse rutinene blir overholdt. 
 • Serveringssteder skal sørge for at det er minst én meter mellom sitteplassene. Etter ankomst kan personer i samme husstand sette seg nærmere hverandre. 
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling, kan servere alkohol til de som får servert mat ved bordservering. Det skal være sitteplasser til alle gjester. Det er ikke tilstrekkelig med servering av nøtter, sjokolade eller andre kioskvarer.   

I tillegg gjelder lokale regler for munnbind i Bærum.  

Fritid og idrett 

 • I Bærum kan barn og unge under 20 år delta på trenings- og fritidsaktivitet inne og ute. 
 • Treningssentre kan holde åpent for de som bor i Bærum. Det er lov med PT-timer innendørs og utendørs. 
 • Voksne kan delta på organiserte trenings- og fritidsaktiviteter utendørs, dersom det er mulig å holde minst 1 meters avstand. Idrett som utøves individuelt med 2 meters avstand kan tillates innendørs.
 • Voksne med funksjonsnedsettelser og andre særlige sårbare grupper kan delta på organiserte aktiviteter inne og ute. 
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan holde åpent for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for alle under 20 år, samt profesjonelle toppidrettsutøvere.

Dette kan holde åpent

Når nasjonale regler tillater det, kan følgene steder holde åpent i Bærum:  


Offentlige steder og virksomheter der det foregår fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Det skal ikke pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder. 

Aktivitetshaller som tilbyr egenorganisert aktivitet for barn og unge under 20 år. 

 • Fritidsklubber for barn og ungdom. 
 • Tros- og livssynshus. 
 • Biblioteker. 
 • Museer, samt gallerier og annen utsalg av kunst. 
 • Treningssentre. Kun åpent for personer som bor i Bærum kommune.  
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte aktiviteter for personer med funksjonsnedsettelse eller andre særlig sårbare grupper. Det skal ikke pågå aktiviteter for andre på slike steder. 
 • Steder der det pågår organisert trening, øvelser og andre aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører. 
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan holde åpent for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for alle under 20 år, samt profesjonelle toppidrettsutøvere.

Arrangementer  

I Bærum er det ikke lov å gjennomføre innendørs arrangementer i lånte eller leide lokaler nå. Det er noen unntak, blant annet for barnebursdager med barn i samme barnehage- eller barneskolekohort, begravelser, bisettelser, minnestunder, vielser, dåp og lignende ritualer. Se utfyllende informasjon på www.baerum.kommune.no/koronatiltak  

Munnbind  

Når du ikke kan holde avstand til personer du ikke bor sammen med, utover kortvarige passeringer, skal du bruke munnbind: 

 • På kollektivtransport og på innendørs stasjonsområder. 
 • I butikker og lokaler der tjenesteyting skjer, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. 
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand til besøkende, med mindre det er iverksatt andre smitteverntiltak som visir, skillevegger eller lignende.  
 •  

Sjåfør og passasjerer i taxi skal bruke munnbind under hele turen, uavhengig av avstand. Det samme gjelder sjåfør og elev ved kjøreopplæring, samt sjåfør og passasjerer i bil som brukes i skoletransport eller transport av brukere i forbindelse med kommunal tjenesteyting.  

I Bærum anbefales foreldre å ha på munnbind når de leverer og henter barn i barnehage, SFO og skole. 

Regler for munnbind gjelder ikke barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind 

Nasjonale vs lokale regler

I noen tilfeller vil nasjonale regler og anbefalinger være strengere enn lokale, da gjelder nasjonale regler.  Alle råd og regler i Bærum, finnes på: www.baerum.kommune.no/koronatiltak  

19.02.21 Smitteverntiltak i Bærum

De viktigste tiltakene mot smitte er å begrense sosiale kontakt, holde avstand og vaske hender ofte.

Følgende regler gjelder fra midnatt:

Privatliv

I Bærum er det lov å være maks 10 personer samlet i private hjem, hytter, hager eller lignende. Regler for avstand gjelder.  

Det er to unntak:  

 1. Hvis husstanden har flere enn 10 personer, kan naturligvis alle i husstanden møtes.  
 2. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes uavhengig av antall, med et nødvendig antall voksne

Utendørs på offentlig sted er det lov å være maks 20 personer ved private sammenkomster. 

Serveringssteder 

Skjenkestoppen er opphevet i Bærum. Nasjonale regler gjelder.  

 • Virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand. Den skal ha utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og sørge for at disse rutinene blir overholdt. 
 • Serveringssteder skal sørge for at det er minst én meter mellom sitteplassene. Etter ankomst kan personer i samme husstand sette seg nærmere hverandre. 
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling, kan servere alkohol til de som får servert mat ved bordservering. Det skal være sitteplasser til alle gjester. Det er ikke tilstrekkelig med servering av nøtter, sjokolade eller andre kioskvarer.   

I tillegg gjelder lokale regler for munnbind i Bærum.  

Fritid og idrett 

 • I Bærum kan barn og unge under 20 år delta på trenings- og fritidsaktivitet inne og ute. 
 • Treningssentre kan holde åpent for de som bor i Bærum. Det er lov med PT-timer innendørs og utendørs. 
 • Voksne kan delta på organiserte trenings- og fritidsaktiviteter utendørs, dersom det er mulig å holde minst 1 meters avstand. Idrett som utøves individuelt med 2 meters avstand kan tillates innendørs.
 • Voksne med funksjonsnedsettelser og andre særlige sårbare grupper kan delta på organiserte aktiviteter inne og ute. 
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan holde åpent for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for alle under 20 år, samt profesjonelle toppidrettsutøvere.

Dette kan holde åpent

Når nasjonale regler tillater det, kan følgene steder holde åpent i Bærum:  


Offentlige steder og virksomheter der det foregår fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Det skal ikke pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder. 

Aktivitetshaller som tilbyr egenorganisert aktivitet for barn og unge under 20 år. 

 • Fritidsklubber for barn og ungdom. 
 • Tros- og livssynshus. 
 • Biblioteker. 
 • Museer, samt gallerier og annen utsalg av kunst. 
 • Treningssentre. Kun åpent for personer som bor i Bærum kommune.  
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte aktiviteter for personer med funksjonsnedsettelse eller andre særlig sårbare grupper. Det skal ikke pågå aktiviteter for andre på slike steder. 
 • Steder der det pågår organisert trening, øvelser og andre aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører. 
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan holde åpent for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for alle under 20 år, samt profesjonelle toppidrettsutøvere.

Arrangementer  

I Bærum er det ikke lov å gjennomføre innendørs arrangementer i lånte eller leide lokaler nå. Det er noen unntak, blant annet for barnebursdager med barn i samme barnehage- eller barneskolekohort, begravelser, bisettelser, minnestunder, vielser, dåp og lignende ritualer. Se utfyllende informasjon på www.baerum.kommune.no/koronatiltak  

Munnbind  

Når du ikke kan holde avstand til personer du ikke bor sammen med, utover kortvarige passeringer, skal du bruke munnbind: 

 • På kollektivtransport og på innendørs stasjonsområder. 
 • I butikker og lokaler der tjenesteyting skjer, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. 
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand til besøkende, med mindre det er iverksatt andre smitteverntiltak som visir, skillevegger eller lignende.  
 •  

Sjåfør og passasjerer i taxi skal bruke munnbind under hele turen, uavhengig av avstand. Det samme gjelder sjåfør og elev ved kjøreopplæring, samt sjåfør og passasjerer i bil som brukes i skoletransport eller transport av brukere i forbindelse med kommunal tjenesteyting.  

I Bærum anbefales foreldre å ha på munnbind når de leverer og henter barn i barnehage, SFO og skole. 

Regler for munnbind gjelder ikke barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind 

Nasjonale vs lokale regler

I noen tilfeller vil nasjonale regler og anbefalinger være strengere enn lokale, da gjelder nasjonale regler.  Alle råd og regler i Bærum, finnes på: www.baerum.kommune.no/koronatiltak  

20.02.21 Smittetall

Det er 8 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 956 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Skolene i Bærum har vinterferie kommende uke.

Tall for hjemmetjenestene, sykehjem og omsorgsboliger oppdateres mandag 22. februar. 

21.02.21 Smittetall

Det er 7 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 963 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Skolene i Bærum har vinterferie kommende uke.

Tall for hjemmetjenestene, sykehjem og omsorgsboliger oppdateres mandag 22. februar. 

21.02.21 Utbrudd ved videregående skoler

Det er mistanke om mutert britisk virus ved Valler videregående skole i tredje trinn. Alle elever på tredje trinn er definert som nærkontakter og satt i karantene fra 16. februar til 26. februar. Medlemmer av elevenes husstander er satt i avklaringskarantene. Avklaringskarantenen varer til nærkontakten testes negativt. 

Nadderud videregående skole

Ved Nadderud videregående skole er det to elever på første og andre trinn som er smittet - den ene eleven var sist på skolen 12. februar og den andre 15. februar. For den første eleven var det definert relativt få nærkontakter, noe mer for den andre. Vi har i dag fått rede på at det er et sannsynlig mutert virus, og derfor er definerte elever i karantene og husstandsmedlemmer i avklaringskarantene. 

 

22.02.21 Flere i karantene

Hvordan bekjempe mutert virus? Svaret er: Forsterket TISK: Testing, Karantene, Isolering og Smittesporing

Det muterte britiske viruset er påvist flere steder i Bærum, og mye tyder på at det  kan bli dominerende fremover.  Konsekvensen er at epidemien kan bli vanskeligere å kontrollere. De muterte virusene må bli slått ned – med sterke tiltak. Ett av de viktigste tiltakene er karantene – ikke bare for nærkontaktene til en som er smittet, men også husstanden til nærkontakten. Nærkontakten skal være i 10-dagerskarantene. Husstandsmedlemmer oppfordres til å være i karantene til nærkontakten har fått negativt prøvesvar.

- Når vi oppdager et utbrudd, må vi raskest mulig få utbruddet under kontroll. I tråd med klare føringer fra Folkehelseinstituttet oppfordrer vi derfor sterkt husstandsmedlemmer til å gjennomføre karantene til de aktuelle nærkontakter har fått et negativt prøvesvar. Vi vet at det forekommer smittebærere som ikke har symptomer, og da kan denne hjemmekarantenen for husstandsmedlemmene også bidra til å redusere smitten med dette ekstra smittsomme virus, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Tiltakene for å få kontroll med utbrudd med varianter med større spredningsevne er de samme som har vært benyttet mot epidemien til nå: hygiene, testing, isolering, smittesporing, karantene og kontaktreduserende tiltak, alt dynamisk og målrettet. - Vi trenger din hjelp til å slå tilbake muterte virus, sier kommuneoverlegen.

22.02.21 Smittetall

Det er 7  nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 970 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste to døgn: Fornebu 451 og testing på hjul 228.

Totalt antall vaksinert dose 1: 4 801 og dose 2: 1 557  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Barneskoler: Løkeberg skole, Bryn Hammerbakken skole 
 • Ungdomsskoler: Gjettum, Mølladammen, Hosletoppen
 • Videregående skoler: Valler videregående skole - 3 trinn i karantene og husstandene i avklaringskarantene. Nadderud videregående - nærkontakter i karantene og husstander i avklaringskarantene.

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2  pasienter (overflyttet fra Stabæktunet sykehjem)
 • Stabæktunet sykehjem: 2 beboere (begge er på Koronaenheten) og 10 medarbeidere (2 nye er smittet. 29 medarbeidere er friske). 

Samlokaliserte boliger

 • Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider
 • Emma Hjort boliger: 1 medarbeider

23.02.21 Smittetall

Det er 23  nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 1 993 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste to døgn: Fornebu 451 og testing på hjul 228.

Totalt antall vaksinert dose 1: 5117 og dose 2: 1 591  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Barneskoler: Løkeberg skole, Bryn Hammerbakken skole, Jong skole
 • Ungdomsskoler: Gjettum, Mølladammen, Hosletoppen, Eineåsen
 • Videregående skoler: Valler videregående skole, Nadderud videregående.

Barnehager

Plathejordetbarnehage , Nansenparken barnehage og Ståvi barnehage avdeling Borkenhagen.

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1  pasienter (overflyttet fra Stabæktunet sykehjem)
 • Stabæktunet sykehjem: 1 beboer som er på Koronaenheten og 10 medarbeidere
 • Carpe Diem demenslandsby: 1 medarbeider 

Samlokaliserte boliger

 • Emma Hjort boliger: 1 medarbeider

24.02.21 Smittetall

Det er 16 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2009 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 549 på Fornebu, 75 på Rykkinn og 75 på hjul.

Totalt antall vaksinert dose 1: 5 382 og dose 2: 1 636  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Barneskoler: Løkeberg skole, Bryn Hammerbakken skole, Jong skole
 • Ungdomsskoler: Gjettum, Mølladammen, Hosletoppen, Eineåsen
 • Videregående skoler: Valler videregående skole, Nadderud videregående.

Barnehager

Plathejordet barnehage , Nansenparken barnehage og Ståvi barnehage avdeling Borkenhagen.

Sykehjem 

 • Stabæktunet sykehjem: 6 medarbeidere - ingen beboere
 • Carpe Diem demenslandsby: 1 medarbeider 

Samlokaliserte boliger

 • Emma Hjort boliger: 1 medarbeider
 • Rykkinn/Lommedalen boliger: 1 medarbeider

24.02.21 Om falske positive prøver ved Nadderud videregående

Smittevernoverlege Bjørg Dysthe forklarer her bakgrunnen for at flere ble satt i karantene på grunn av falske positive prøver på Nadderud videregående skole: 

To elever på VG 1 og VG 2 testet positiv for mutert UK variant av covid-19 den 18. februar. Som følge av smittesporing ble det ved testing av nærkontakter 21. februar påvist positive hurtigtester hos to elever på 2. trinn. PCR test ble tatt samtidig.

Basert på mulig utbrudd med mutert virus, ble forsterket TISK igangsatt og mange ble definert som nærkontakter eller husstandsmedlemmer til nærkontakter. Dette er i henhold til nasjonale føringer på hvordan smittespredning av UK mutert virus best kan begrenses.

Hurtigtest har en 99,9% spesifisitet og er således vanligvis pålitelig når den er positiv, især i forbindelse med utbrudd eller symptomer. Dens svakhet er heller at den er mindre pålitelig som negativ (mindre sensitiv enn PCR). Positiv hurtigtest skal bekreftes med den mer sensitive PCR testen som analyseres på OUS for Bærum. Prøvesvar foreligger normalt innen 24-48 timer. Prøvene i dette tilfelle ble besvart 23.2 Den testede kan ofte finne svaret på helsenorge.no og fastlegen kan finne svaret i journalsystemet, før smittesporingsteamet får meldt svar fra laboratoriet.

Så snart vi ble kjent med at disse to prøvene var negative på PCR, sammenholdt med lite smitteeksponering og ingen symptomer, ble alle tiltak kansellert. Karantenetiden etter de to første tilfellene var allerede omme.

Dysthe understreker at det er beklagelig at dette påvirket arbeid, skole, fritid og ferie til så mange. Vi har ingen forklaring på at elevene og fastlegen mener at det først ble rapportert pos PCR som senere ble endret på HelseNorge. Teststasjonen vår  og mikrobiologisk avdeling OUS mener det ikke er gjort noen feil fra deres side, sier hun.

25.02.21 Ukesrapport - uke 7

Ved utgangen av uke 7 var det registrert totalt 1985 smittetilfeller i Bærum.
• I løpet av uke 7 ble det registrert 69 nye tilfeller, og tilsammen 1985 smittetilfeller i Bærum.
• Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 10-19 år.
• I uke 7 ble det totalt tatt 3386 tester for Covid-19.
• Totalt de siste fire uker er 30 % av tilfellene antatt smittet gjennom nærkontakt i privat husstand. 46 % har ukjent/ikke registrert smittekilde.

Per 24. februar var det 115,9 per 100 000 i Bærum, 187,7 per 100 000 i Oslo og 71 per 100 000 i landet.

Les rapporten her.

 

25.02.21 Smittetall

Det er 29 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2038 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn: 361 på Fornebu, 77 på Rykkinn og 170  på hjul.

Totalt antall vaksinert dose 1: 5 382 og dose 2: 1 636  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Barneskoler: Løkeberg skole, Bryn Hammerbakken skole, Jong skole
 • Ungdomsskoler: Gjettum, Mølladammen, Hosletoppen, Eineåsen
 • Videregående skoler: Valler videregående skole, Nadderud videregående skole.

Barnehager

 • Nansenparken barnehage ble i går stengt grunnet uavklart situasjon rundt mutert UK virus
 • Plathejordet barnehage , Ståvi barnehage avdeling Borkenhagen. Lillehagen barnehage

Sykehjem 

 • Stabæktunet sykehjem: 6 medarbeidere 
 • Carpe Diem demenslandsby: 1 medarbeider 

Samlokaliserte boliger

 • Emma Hjort boliger: 1 medarbeider
 • Rykkinn/Lommedalen boliger: 1 medarbeider

26.02.21 Smittetall

Det er 36 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2074 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Antall testet siste døgn:  361 på Fornebu, 76 på Rykkinn og 170 på hjul.

Totalt antall vaksinert dose 1: 5 382 og dose 2: 1 636  (jamfør FHIs vaksinasjonsstatistikk). 

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler

 • Barneskoler: Utbrudd ved Oslo International School.
  • Løkeberg skole, Bryn Hammerbakken skole, Jong skole
 • Ungdomsskoler: Utbrudd ved Mølladammen og Gjettum.
  • Hosletoppen, Eineåsen
 • Videregående skoler: Valler videregående skole, Nadderud videregående skole.

Barnehager

 • Nansenparken barnehage er stengt grunnet uavklart situasjon rundt mutert UK virus
 • Plathejordet barnehage , Ståvi barnehage avdeling Borkenhagen. Bærumsmarka FUS barnehage, Lillehagen barnehage

Sykehjem 

 • Stabæktunet sykehjem: 6 medarbeidere 
 • Carpe Diem demenslandsby: 1 medarbeider 

Samlokaliserte boliger

 • Emma Hjort boliger: 1 medarbeider
 • Rykkinn/Lommedalen boliger: 1 medarbeider

Helse og sosial

 • Kommunal akutt døgnenhet (KAD) psykisk helse og rus: 1 pasient

27.02.21 Smittetall

I dag er det ett år siden Bærum kommune fikk melding om første innbygger med påvist covid-19.

Det er 44 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 118 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

28.02.21 Smittetall

Det er 22 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 2 140 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

28.02.21 Smitteverntiltak i Bærum

Bærum kommunes kriseledelese har gjennom helgen hatt tett kontakt med kommunene i Viken og Oslo. 

Ordfører Lisbeth Hammer Krog har bedt kommunedirektøren legge frem  en politisk sak med ytterligere forsterking av smitteverntiltak i Bærum, til et formannskapsmøte en av de nærmeste dagene. 

- Vi har nå høye smittetall, og mutert virus. Dette tar vi på det største alvor, fordi vi vet at smitten sprer seg raskt. Oslos nye tiltak vil kunne øke mobiliteten i kommunene rundt, det må vi ta hensyn til i våre vurderinger, sier Lisbeth Hammer Krog.

- Nasjonale helsemyndigheter er svært opptatt at kommunene nær Oslo koordinerer sine tiltak, sier ordføreren.