Her finner du alle nyheter, status og informasjon og nyheter som har blitt publisert i august 2021 om korona i Bærum kommune.

31.08.21 Smittetall

Det er 85 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 5 057 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

I går ble 1 342 personer testet.

Skoler og barnehager

 • Videregående skoler i Bærum er satt på gult nivå og tre av ungdomsskolene: Gjettum, Ramstad og Hundsund.

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Avlastning- og barneboliger: 1 medarbeider
 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 beboer og 2 medarbeidere
 • Carpe Diem demenslandsby: 1 medarbeider
 • Emma Hjorth boliger: 1 medarbeider
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga boliger: 2 medarbeidere

Hjemmetjenesten

 • Distrikt Sandvika: 1 medarbeider

30.08.21 Gult nivå på videregående

Kommuneoverlegene i Bærum har besluttet å innføre gult nivå på alle videregående skoler, og på tre av ungdomsskolene i Bærum:

Vi har siste 14 dager økende smitte og svært høye smittetall. Smitten er særlig høy blant ungdom, og mest utbredt på videregående skoler, men også noe på ungdomsskoler.

Siden skolestart i august har skolene blitt driftet på grønt tiltaksnivå. Det innebærer organisering av skolen som i en normalsituasjon.

På barneskolene ser vi lite smitte og kommuneoverlegen anbefaler at de drifter videre på grønt tiltaksnivå.

På ungdomsskolene har vi sett sporadisk smitte og siste dager ser vi utbrudd på tre ungdomsskoler, i hovedsak på de høyeste trinn. Som et smitteforebyggende tiltak anbefaler kommuneoverlegen at disse tre skolene driftes på gult tiltaksnivå, som innebærer organisering i kohorter som bidrar til å begrense antall sosiale kontakter samt organisering som i større grad ivaretar avstand. Ved tilsvarende smitteøking ved andre ungdomsskoler vil de også bli satt på gult tiltaksnivå.

Ved alle videregående skoler er det smitte og utbrudd i flere klasser. Kommuneoverlegen finner det riktig at disse skolene driftes på gult nivå.   

Samtidig understreker kommuneoverlegene at ungdommene bør  redusere sine sosiale kontakter mest mulig, og overholde avstanden, og holde seg hjemme.

30.08.21 Risikonivå 3

På bakgrunn av tall fra de siste 14 dagene har kommuneoverlegen besluttet å sette kommunen på risikonivå 3.

 • I uke 34 var det 344 nye smittede, og det ble testet 7671 personer.
 • Antall smittede er 352/100 000 de siste 14 dager.
 • Andel positive er 5,8 %.
 • Antall innleggelser er under 5.
 • Andel ukjent smittekilde er under 10 %.
 • Andel av befolkningen som er testet siste 14 dager er 6 %.
 • Spredningspotensialet: høyt. Det er betydelig høyt blant unge i videregåendeskole og ungdomsskole.

30.08.21 Smittetall

Det er 41 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 972 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Fredag-søndag ble 2 886 personer testet.

Skoler og barnehager

 • Videregående skoler: Massetesting ved alle videregående starter i dag. Vaksinering av 16-17-åringer i dag.

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Avlastning- og barneboliger: 1 medarbeider
 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 beboer og 1 medarbeider
 • Carpe Diem demenslandsby: 1 medarbeider
 • Emma Hjorth boliger: 1 medarbeider
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga boliger: 2 medarbeidere

Hjemmetjenesten

 • Distrikt Sandvika: 1 medarbeider

29.08.21 Smittetall

Det er 42 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 931 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

28.08.21 Innfører massetesting på videregående skoler

Bærum kommune innfører massetesting ved de videregående skolene i kommunen  siden det er høy smitte i aldersgruppen. Vi at anbefaler at hurtigtestene tas mandag og torsdag. Elevene får utdelt test-utstyr og veiledning på skolene.

Massetestingen av elever skal bidra til at skolene kan være åpne og  at skjult smitte oppdages raskere.

Vi har etablert et telefonnummer for barn/elever eller lærere som har testet positivt på  hjemmetestene som er utlevert. Ring telefonnummer: 477 84 750 for å bestille PCR-test på Fornebu teststasjon. Telefonen besvares mellom klokken 08.15-21. Dette nummeret skal kun brukes av elever og lærere som tester positivt på hjemmetest, andre henvendelser vil bli avvist. 

28.08.21 Smittetall

Det er 110 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 889 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

27.08.21 Skoler og barnehager

Kommuneoverlegen viderefører grønt nivå for skoler og barnehager i Bærum. Det innføres hjemmetesting som oppfølging etter første test som foregår teststasjonen. Dette gjelder  fra mandag 30. august. 

Les mer her

27.08.21 Smittetall

Det er 45 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 779 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

I går ble 1384 personer testet.

Skoler og barnehager

 • Barne- og ungdomsskoler: Ramstand, Hundsund, NTG-U, Hauger, , Hosletoppen, Gjettum
 • Videregående skoler: Rosenvilde, Sandvika, Dønski, Rud, Valler

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Avlastning- og barneboliger: 1 medarbeider
 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Carpe Diem demenslandsby: 1 medarbeider
 • Emma Hjorth boliger: 1 medarbeider
 • Gjettum/Bærums Verk boliger: 1 medarbeider
 • Hospice og Stabekk sykehjem: 1 medarbeider
 • Lønnås omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga boliger: 2 medarbeidere
 • Rykkinn boliger: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Hjemmetjenesten

Distrikt Sandvika: 1 medarbeider

26.08.21 Smittetall

Det er 57 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 734 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

I går ble 1126 personer testet.

Skoler og barnehager

 • Barne- og ungdomsskoler: Lysaker, Hundsund, Storøya, Snarøya, Skui, Ramstad
 • Videregående skoler: Rosenvilde, Nadderud, Sandvika,

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Avlastning- og barneboliger: 1 medarbeider
 • Bekkestua omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Carpe Diem demenslandsby: 1 medarbeider
 • Emma Hjorth boliger: 1 medarbeider
 • Hospice og Stabekk sykehjem: 1 medarbeider
 • Lønnås omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga boliger: 2 medarbeidere
 • Rykkinn boliger: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Hjemmetjenesten

Distrikt Sandvika: 1 medarbeider

25.08.21 Ukesrapport - uke 33

 • I løpet av uke 33 ble det registrert 115 nye tilfeller, og totalt 4665 smittetilfeller i Bærum.
 • Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 10-19 år, med hovedvekt på gruppe 16-19 år.
 •  I uke 33 ble det totalt tatt 3221 tester for Covid-19.
 • 28 % av alle smittetilfeller siste 4 uker er antatt smittet gjennom nærkontakt i privat husstand, og 22 % gjennom reise. Andelen ukjent smittekilde er 11 %.

Bærum har de siste 14 dager hatt 181,7 smittede per 100 000 innbyggere, tilsvarende tall for Oslo er 294,7 og for landet er tallet 165.

Ukesrapport covid-19 - uke 33.pdf

25.08.21 Smittetall

Det er 24 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 677 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

I går ble 1126 personer testet.

Skoler og barnehager

 • Barne- og ungdomsskoler: Løkeberg skole, Lysaker, Hundsund, Storøya, Snarøya, Skui, Ramstad
 • Videregående skoler: Rosenvilde, Nadderud, Sandvika, Valler
 • Barnehager: Martina Hansens barnehage, Forneburingen

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Avlastning- og barnebolger: 1 medarbeider
 • Carpe Diem demenslandsby: 1 medarbeider
 • Emma hjort boliger: 1 medarbeider
 • Hospice og Stabekk sykehjem: 1 medarbeider
 • Lønnås omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga boliger: 2 medarbeidere
 • Rykkinn boliger: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Hjemmetjenesten

Distrikt Sandvika: 1 medarbeider

24.08.21 Smittetall

Det er 20 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 653 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

I går ble tilsammen 1084 personer testet.

Skoler og barnehager

 • Barne- og ungdomsskoler: Løkeberg skole, Lysaker, Hundsund, Storøya, Snarøya, Skui
 • Videregående skoler: Rosenvilde, Nadderud, Sandvika, Valler
 • Barnehager: Martina Hansens barnehage, Forneburingen

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Avlastning- og barnebolger: 1 medarbeider
 • Carpe Diem demenslandsby: 1 medarbeider
 • Hospice og Stabekk sykehjem: 1 medarbeider
 • Lønnås omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga bolgier: 1 medarbeider
 • Rykkinn boliger: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

23.08.21 Risikonivå videreføres

Kommuneoverlege Frantz L. Nilsen har besluttet å videreføre kommunen på risikonivå 2 på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Antall smittede er 147/100 000.
 • Andel positive er 3 %.
 • Antall innleggelser er 5.
 • Andel ukjent smittekilde er 14,9 %.
 • Andel av befolkningen som er testet siste 14 dager er 4,8%
 • Aldersfordeling på de smittede: 46 % er i alderen 0-19 år
 • Spredningspotensiale: Smitteutviklingen er høy. Det er mye smitte blant unge i skole og barnehage, antall innleggelser er høyt og andel ukjent smittekilde er høy, men konsekvensen av smitte er lavere grunnet at stor andel av befolkningen er vaksinert.

På bakgrunn av dette opprettholdes risikonivå 2.

23.08.21 Smittetall

Det er 32 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 633 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

I løpet av helgen ble tilsammen 1365personer testet; 473 fredag, 424 lørdag og 468 søndag.

Skoler og barnehager

 • Barne- og ungdomsskoler: Løkeberg skole, Lysaker, Hundsund, Storøya, Snarøya, Skui
 • Videregående skoler: Rosenvilde, Nadderud, Sandvika, Valler
 • Barnehager: Martina Hansens barnehage

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Avlastning- og barnebolger: 1 medarbeider
 • Hospice og Stabekk sykehjem: 1 medarbeider
 • Lønnås omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga bolgier: 1 medarbeider
 • Rykkinn boliger: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

22.08.21 Smittetall

Det er 4 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 601 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

21.08.21 Smittetall

Det er 29 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 597 personer fått påvist covid-19 under pandemien. Vi må tilbake til midten av april for å finne høyere dagstall.

20.08.21 22 920 vaksinetimer i uke 34

Bærum kommune har invitert 22 920 innbyggere til vaksinetime på Bærum vaksinesenter i uke 34. Mange bæringer har fått fremskyndet dose 2 med flere uker, men det vil også bli gitt dose 1 til de som ennå ikke har fått denne.

På Bærum vaksinesenter ser man frem til en spennende, utfordrende og hektisk uke.

– Å sette så mange vaksinedoser er en utfordring, men vi har laget en god plan for hvordan vi skal få det til på en best mulig måte, sier vaksinekoordinator Tonje Vågårøy.

20.08.21 Smittetall

Det er 13 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 568 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

 I går ble tilsammen 504 personer testet. 

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Hospice og Stabekk sykehjem: 1 medarbeider
 • Lønnås omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga bolgier: 1 medarbeider
 • Rykkinn boliger: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

19.08.21 16– og 17-åringer tilbys koronavaksine

Bærumsungdom født i 2004 og 2005 vil få tilbud om koronavaksine 30. august på Bærum vaksinesenter. Det er 1 717 16-åringer og 1 685 17-åringer folkeregistrert i Bærum kommune. De vil få tilbud om time via SMS.

Både vaksinen fra Pfizer og fra Moderna er godkjent for bruk i aldersgruppen 12-17 år. FHI sin foreløpige anbefaling er at norsk ungdom som hovedregel skal tilbys vaksine fra Pfizer.

Det planlegges for 8-12 ukers intervall mellom dose 1 og 2.

19.08.21 Ukesrapport - uke 32

 • I løpet av uke 32 ble det registrert 79 nye tilfeller, og totalt 4550 smittetilfeller i Bærum.
 • Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 10-19 år, med hovedvekt på gruppen 16-19 år.
 • I uke 32 ble det totalt tatt 2925 tester for Covid-19.
 • 29 % av alle smittetilfeller siste 4 uker er antatt smittet gjennom reise, og 26 % gjennom nærkontakt i privat husstand. Andelen ukjent smittekilde har økt til 13 %

Ukesrapport covid-19 - uke 32.pdf

19.08.21 Smittetall

Det er 16 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 555 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

 I går ble tilsammen 370 personer testet. 

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Hospice og Stabekk sykehjem: 1 medarbeider
 • Lønnås omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga bolgier: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

18.08.21 Smittetall

Det er 4 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 539 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

 I går ble tilsammen 517 personer testet. 

Smitte på sykehjem og boliger

 • Hospice og Stabekk sykehjem: 1 medarbeider
 • Lønnås omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga bolgier: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

17.08.21 Smittetall

Det er 6 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 535 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

 I går ble tilsammen 465 personer testet. 

Smitte på sykehjem og boliger

 • Hospice og Stabekk sykehjem: 1 medarbeider
 • Lønnås omsorgsboliger: 1 medarbeider

16.08.21 Risikonivå-vurdering

Kommuneoverlege Frantz L. Nilsen har besluttet å viderefører kommunen på risikonivå 2 på bakgrunn av følgende kriterier:

 • 124/100 000 nye smittede de siste 14 dager, som tilsier nivå 3-4
 • 2,7 % andel positive blant de testede i gjennomsnitt de siste 14 dager, som tilsier nivå 3-4
 • Antall nye innleggelser de siste 14 dager  er 1, som tilsier nivå 1-2
 • Andel ukjent smitte er 11,3 %, som tilsier nivå 3-4
 • Spredningspotensiale: Smitteutviklingen er økende, men smitten er avgrenset til små klynger, og kommunen får raskt kontroll.
 • 50 de 159 smittede de siste 2 uker  er relatert til utenlandsreiser. 19 smittede var fullvaksinerte.

Kommunen har høy vaksinedekning, god testkapasitet og smittesporingskapasitet, og god oversikt over smitteutviklingen.

16.08.21 Smittetall

Det er 11 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 529 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

I helgen er tilsammen 601 personer testet. 

Smitte på sykehjem

 • Hospice og Stabekk sykehjem: 1 medarbeider

15.08.21 Smittetall

Det er 6 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 518 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

14.08.21 Smittetall

Det er 21  nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 512 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

13.08.21 Testing erstatter smittekarantene for barn og unge i skole og barnehage

Nasjonale helsemyndigheter har besluttet at barn og unge under 18 år kan slippe smittekarantene ved at det innføres nye rutiner for testing. Bærum kommune jobber nå med å legge til rette for at dette blir gjennomført på en best mulig måte.

Husstandsmedlemmer, kjærester og tilsvarende nære kontakter til den smittede må fortsatt i karantene.

De nye rutinene for testing innebærer:

For barn over 12 år:

Første test raskest mulig (dag 1) og deretter nye tester på dag 3 og 5. Dette innebærer totalt tre tester.

For barn inntil 12 år samt 13-åringer på barneskole:

Første test raskest mulig (dag 1) og deretter én ny test enten på dag 3, 4 eller 5. Dette innebærer totalt to tester.

Mer informasjon om nye rutiner i Bærum kommune kommer over helgen.

Mer informasjon fra Helsedirektoratet.

13.08.21 Rekordmange vaksinedoser til Bærum

I uke 34 vil Bærum kommune motta hele 24 586 vaksinedoser. Regjeringen har inngått en avtale som sikrer Norge 1 000 800 ekstra doser fra Moderna, som vil bli sendt ut til kommunene i uke 34 og 35.

Mange som fikk Pfizer som dose 1 vil få Moderna som dose 2. FHI har vurdert at Moderna kan gis som dose 2 også til dem som har fått Pfizers vaksine som dose 1. Begge vaksinene beskytter mot den samme delen av koronaviruset som kalles spikeproteinet. Dose 2 forsterker derfor beskyttelsen uavhengig av hvilken av de to vaksinene som gis, og hvilken av dem som er gitt tidligere. Basert på erfaringer fra andre land, fører ikke det å blande Pfizer og Moderna til andre typer bivirkninger enn ved to doser av samme vaksine.

13.08.21 Bærum kommune fremskynder dose 2

Bærum kommune har besluttet å prioritere vaksinering av personell i skoler, barnehager og SFO. Derfor fremskynder kommunen nå dose 2-vaksinering av denne gruppen. Målet er at alt undervisningspersonell får tilbud om vaksinedose 2 før skolestart mandag 16. august og at alt barnehagepersonell får tilbud om vaksinedose 2 i uke 33.

– En høy andel fullvaksinerte medarbeidere i skoler og barnehager vil bidra til en tryggere og mer forutsigbar hverdag for både barn og voksne, sier kommunalsjef for Helse og sosial, Grete Syrdal.

Bærum kommune prioriterte personell i skoler, barnehager og SFO for dose 1 tidligere i sommer, etter at Regjeringen åpnet for dette.

Forkortet intervall for alle

Økte vaksineleveranser til kommunen gjør at kommunen kan fremskynde dose 2 for alle innbyggere med 2-3 uker.   

– Vi har god tilgang på vaksiner fremover og vil fremskynde dose 2 så raskt vi kan, sier Syrdal.

Kommunen sender ut SMS med tilbud om time fortløpende. De som har ventet lengst på dose 2 prioriteres først.

Alle får tilbud om dose 2 innen 23. september

Denne uken er det foreløpig satt opp 11 275 vaksinasjonstimer på Bærum vaksinesenter. I uke 33 forventes det å sette tilsvarende antall vaksiner.

– Fra uke 34 og fremover er vaksineleveransene foreløpig ukjent, men hvis de store leveransene fortsetter vil alle innbyggere ha fått invitasjon til dose 2 innen 23. september, sier Syrdal.

Bærum kommune forventer å få 12 806 doser levert i uke 33.

13.08.21 Smittetall

Det er 12  nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 491 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

12.08.21 Ukesrapport - uke 31

 • Smittetallene har økt de siste ukene i sommerferien, og i uke 31 ble det registrert 70 nye smittetilfeller, tilsammen 4 471 tilfeller med Covid-19.
 • Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 20-29 år.
 • I uke 31 ble det totalt tatt 2 886 tester for Covid-19.
 • Det er flest som er antatt smittet gjennom nærkontakt i privat husstand (27 %). 18 % er antatt smittet gjennom samling i privat  hjem og 17 % gjennom reise. 10 % har ukjent smittekilde.

Ukesrapport covid-19 - Uke 26-31.pdf

12.08.21 Smittetall

Det er 13  nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 479 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

11.08.21 Vurdering av risikonivå

Kommuneoverlegen viderefører risikonivå 2 for Bærum på bakgrunn av følgende:

 • Antall smittede er 93/100 000, tilsier nivå 2.
 • Andel positive er 2,2 %, tilsier nivå 3-4.
 • Antall innleggelser er under 5, tilsier nivå 1-2.
 • Andel ukjent smittekilde er 11 %, tilsier nivå 3-4.

Spredningspotensialet: Det er økende smitte. Det er ingen utbrudd, men noen klynger det er god kontroll på.

55 av de 118 smittede de siste 14 dager er beskyttet, og 37 av de smittede kommer fra utlandet.

Kommunen har høy vaksinedekning, god testkapasitet og smittesporingskapasitet, og god oversikt over smitteutviklingen.

11.08.21 Smittetall

Det er 11  nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 466 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

10.08.21 Smittetall

Det er 10  nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 455 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

09.08.21 Smittetall

Det er 12 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 445 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

08.08.21 Smittetall

Det er 7 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 433 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

07.08.21 Smittetall

Det er 7 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 426 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

06.08.21 Smittetall

Det er 14 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 419 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

05.08.21 Smittetall

Det er 11 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 405 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

04.06.21 Vaksinering for skoler og barnehager

Bærum kommune har besluttet å forsere dose 2-vaksinering av prioritert personell i skoler, barnehager og SFO. - Det er ubenyttede dose 1-vaksiner som skal bidra til å gi best mulig beskyttelse for denne gruppen, sier kommunalsjef Grete Syrdal.

Bærum vaksinesenter sender fortløpende ut SMS-innkallinger. Det er derfor ikke nødvendig for den enkelte å ta kontakt med vaksinesenteret.

Bærum kommune besluttet før sommeren å tilby personell ved skoler og barnehager dose 1-vaksinering, og følger nå opp med å forsere dose 2. Vaksineringen vil kunne tilbys raskere enn 12 ukers-intervallet som har vært gjeldene inntil nå, sier Syrdal.

 

04.08.21 Smittetall

Det er 9 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 394 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

03.08.21 Smittetall

Det er 15 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 385 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

02.08.21 Risikonivå

Kommuneoverlegen viderefører kommunen på risikonivå 2 på bakgrunn av følgende:

 • Antall smittede er 55/100 000, tilsier nivå 2.
 • Andel positive er 1,7 %, tilsier nivå 3-4.
 • Antall innleggelser er under 5 , tilsier nivå 1-2.
 • Andel ukjent smittekilde er 14,3 %, tilsier nivå 3-4. Spredningspotensialet er fortsatt stabilt, men usikkerhet knyttet til reisende som kommer fra inn- og utland.

Kommunen har høy vaksinedekning, god testkapasitet, smittesporingskapasitet, og god oversikt over smitteutviklingen.

02.08.21 Smittetall

Det er 8 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 370 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

01.08.21 Smittetall

Det er 5 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 4 362 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

01.08.21 Skoler og barnehager

Nasjonale føringer er klare på at skoler og barnehager skal drives så normalt som overhodet mulig. Det vil derfor være grønt tiltaksnivå ved oppstart av barnehager og SFO den kommende uken.   Les mer på Udir sin nettside.