Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon.

Informasjon om koronavirus og innførte tiltak i Bærum kommune.

 

Oppdaterte smittetall for Bærum

Det er ikke meldt nye smittede i Bærum, tilsammen 424.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

30.06.30 Dagens smittetall

Det er meldt om en ny smittet, tilsammen 424.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

26.06.20 Smittetall - Bærum

Det er ikke meldt nye smittede i Bærum, tilsammen 423.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

Ingen smittede på sykehjem.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

24.06.20 Smittetall

Det er ingen nye smittede i dag, tilsammen 423 i Bærum.

Se tidligere meldinger i lenkene under

Se tidligere meldinger i fra juni 

Se tidligere meldinger i fra mai 

Se tidligere meldinger i fra april 

Se tidligere meldinger i fra mars her