Informasjon om koronavirus og innførte tiltak i Bærum kommune.

30.03.22 Ukesrapporter for uke 11 og 12

Ved utgangen av uke 12 (27. mars) var det registrert ca 55 000 tilfeller med Covid-19 i Bærum siden mars 2020.

  • Det ble registrert 1503 nye positive indekser i kommunen uke 11.
  • Det ble registrert 1013 nye positive indekser i kommunen i uke 12.

Av de registrerte tilfellene hos kommunen, er det flest smittede i aldersgruppen 50-59 år.  

Ukesrapport covid-19 - uke 12.pdf
Ukesrapport covid-19 - uke 11.pdf

Dette er siste ukesbrev inntil eventuelle endringer i pandemisituasjonen tilsier behov for ny rapportering.

17.03.22 Ukesrapport uke 10

Det ble registrert 1889 nye med positiv covid-19-test i kommunen forrige uke.Ved utgangen av uke 10 (13. mars) var det registrert ca 52 502 tilfeller med Covid-19 i Bærum siden mars 2020.

Ukesrapport covid-19 - uke 10 22.pdf

15.03.22 Ukesrapport uke 9

Det ble registrert 2850 nye positive indekser i kommunen forrige uke.

Les hele rapporten her:Ukesrapport covid-19 - uke 9.pdf

07.03.22 Smitterapportering opphører

Den daglige rapporteringen av smittetall opphører etter anbefaling fra kommuneoverlegene. I denne fasen av pandemien er smittetallene så usikre at data ikke er pålitelig. I tillegg er betydningen av smittetall for befolkningen nå langt mindre.

03.03.22 Ukesrapport uke 8

Som følge av endringer i TISK vil ikke smittetall og tall for tester lenger være gode indikatorer på utbredelsen av covid-19 i samfunnet. 

  • I uke 8 ble det innlagt 17 nye personer med bosted i Bærum med Covid-19 smitte på Bærum sykehus.
  • Totalt ble det tatt 2388 tester i uke 8.
  • Av de registrerte tilfellene hos kommunen, er det flest smittede i aldersgruppen 30-39 år. Aldersgruppen 0-19 år står her for 21 % av tilfellene, mens de øvrige aldersgruppene er 79 %.

Ukesrapport covid-19 - uke 8.pdf

Se tidligere meldinger i lenken under

Meldinger fra februar 2022

Meldinger fra januar 2022

Se årlige status under koronapandemien