Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon.

Informasjon om koronavirus og innførte tiltak i Bærum kommune.

18.09.20 Smittetall

Det er ingen nye smittede i Bærum, samlet antall er 491.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smittet.

Smitte på sykehjem

Ingen smittet. 
KAD - 1 smittet.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

1 medarbeider er smittet ved Rud/Vøyenenga og 1 medarbeider ved Saubakken samlokaliserte boliger. 

17.09.20 Smittetall

Det er 5 nye smittede i Bærum, samlet antall er 491.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smittet.

Smitte på sykehjem

Ingen smittet. 
KAD - 1 smittet.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

1 medarbeider er smittet ved Rud/Vøyenenga og 1 medarbeider ved Saubakken samlokaliserte boliger. 

16.09.20 Smittetall

Det er 1 smittet i Bærum, samlet antall er 486.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smittet.

Smitte på sykehjem

Ingen smittet.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er 1 medarbeider som smittet ved Rud/Vøyenenga og 1 medarbeider ved Saubakken samlokaliserte boliger. 

15.09.20 Smittetall

Det er 8 nye smittede i Bærum, samlet antall er 485.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smittet.

Smitte på sykehjem

Ingen smittet.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er 1 medarbeider som smittet ved Rud/Vøyenenga og 1 medarbeider ved Saubakken samlokaliserte boliger. 

14.09.20 Smittetall

Det er ingen nye smittede i Bærum, samlet antall er 477.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smittet.

Smitte på sykehjem

Ingen smittet.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er 1 medarbeider som smittet ved Rud/Vøyenenga og 1 medarbeider ved Saubakken samlokaliserte boliger. 

13.09.20 Smittetall

Det er 1 nye smittede i Bærum, samlet antall er 477.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smittet.

Smitte på sykehjem

Ingen smittet.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er 1 medarbeider som smittet ved Rud/Vøyenenga og 1 medarbeider ved Saubakken samlokaliserte boliger. 

12.09.20 Smittetall

Det er 3 nye smittede i Bærum, samlet antall er 476.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smittet.

Smitte på sykehjem

Ingen smittet.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er 1 medarbeider som smittet ved Rud/Vøyenenga og 1 medarbeider ved Saubakken samlokaliserte boliger. 

11.09.20 Smittetall

Det er 3 nye smittede i Bærum, samlet antall er 473.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smittet.

Smitte på sykehjem

Ingen smittet.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet ved Rud/Vøyenenga samlokaliserte boliger.

10.09.20 To skoleklasser i karantene

To barn har testet positivt, noe som fører til at klassene deres er satt i karantene. Det dreier seg om elever fra Haslum barneskole og Bekkestua ungdomsskole. 

- Elevene i de to klassene må være i karantene i 10 dager, sier smittevernoverlege Bjørg Dysthe.

10.09.20 Smittetall

Det er 4 nye smittede i Bærum, samlet antall er 470.

I tillegg er totalt 34 personer født mellom 1994 og 2001, fra og med 22. august, testet og fulgt opp av smittesporing i Bergen.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smittet.

Smitte på sykehjem

Ingen smittet.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet ved Rud/Vøyenenga samlokaliserte boliger.

09.09.20 Smitttetall

Det er 1 ny smittet i dag, samlet tall i Bærum er 466*.

I tillegg er totalt 34 personer født mellom 1994 og 2001, fra og med 22. august, testet og fulgt opp av smittesporing i Bergen.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

En medarbeider i Sandvika distrikt har testet positivt.

Smitte på sykehjem

Ingen smittet.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet ved Rud/Vøyenenga samlokaliserte boliger.

08.09.20 Smittetall

Det er 1 ny smittet i dag, samlet tall i Bærum er 465*.

I tillegg kommer totalt 34 personer født mellom 1994 og 2001 som fra og med 22. august er testet og fulgt opp av smittesporing i Bergen.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

En medarbeider i Sandvika distrikt har testet positivt.

Smitte på sykehjem

Ingen smittet.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet ved Rud/Vøyenenga samlokaliserte boliger.

07.09.20 Smitte i barnehage

En medarbeider ved en avdeling  i den private Jar Idrettsbarnehage har testet positivt. Den aktuelle avdelingen er stengt. Barnehagen samarbeider med smittesporingsteamet i Bærum kommune.

07.09.20 Smittetall

Det er ingen nye smittede i dag, samlet tall i Bærum er 464.

Smittetallene for Bærum på FHIs sider og blant annet VG er høyere enn kommunens tall. Det kan skyldes at det er innbyggere som er folkeregistert i Bærum, men bor i andre kommuner - f.eks studenter. Kommunen jobber med å få klarhet i disse tallene.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

En medarbeider i Sandvika distrikt har testet positivt.

Smitte på sykehjem

Ingen smittet.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er 1 smittet ved Rud/Vøyenenga samlokaliserte boliger.

06.09.20 Smittetall

Det er ingen nye smittede i Bærum denne helgen, hverken 5. eller 6. september. Samlet antall er 464.

Smittetallene for Bærum på FHIs sider og blant annet VG er høyere enn kommunens tall. Det kan skyldes at det er innbyggere som er folkeregistert i Bærum, men bor i andre kommuner - f.eks studenter. Kommunen jobber med å få klarhet i disse tallene.

04.09.20 Smittetall

Det er 3 nye smittede i dag, samlet tall i Bærum er 464.

Smittetallene for Bærum på FHIs sider og blant annet VG er høyere enn kommunens tall. Det kan skyldes at det er innbyggere som er folkeregistert i Bærum, men bor i andre kommuner - f.eks studenter. Kommunen jobber med å få klarhet i disse tallene.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

En medarbeider i Sandvika distrikt har testet positivt.

Smitte på sykehjem

Ingen smittet.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

03.09.20 Smittetall

Det er ingen nye smittede i dag, samlet tall i Bærum er 461.

Smittetallene for Bærum på FHIs sider og VG er høyere enn kommunens tall. Det kan skyldes at det er innbyggere som er folkeregistert i Bærum, men bor i andre kommuner - f.eks studenter. Kommunen jobber med å få klarhet i disse tallene.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

En medarbeider i Sandvika distrikt har testet positivt.

Smitte på sykehjem

Ingen smittet.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

02.09.20 Smittetall

Det er ingen nye smittede i Bærum, og samlet antall er 461. Smittetallene for Bærum på FHIs sider og VG er høyere enn kommunens tall. Det kan skyldes at det er innbyggere som er folkeregistert i Bærum, men bor i andre kommuner - f.eks studenter. Kommunen jobber med å få klarhet i disse tallene.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

En ansatt ved Berger sykehjem har testet positivt.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

01.09.20 Smittetall

Det er to nye smittede i Bærum, og samlet antall er 461.

Smittede i hjemmetjenesten og distriktene

Ingen smitte.

Smitte på sykehjem

En ansatt ved Berger sykehjem har testet positivt.

Smitte ved omsorgsboliger

Ingen smittede i omsorgsboligene.

Samlokaliserte boliger

Det er ingen smittede i de samlokaliserte boligene.

Se tidligere meldinger i lenkene under

Meldinger fra august 2020

Meldinger fra juli 2020

Meldinger fra juni 2020

Meldinger fra mai 2020

Meldinger fra april 2020

Meldinger fra mars 2020