Informasjon om koronavirus og innførte tiltak i Bærum kommune.

Det er 17 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 619 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

16.04.21 Smittetall

Det er 40 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 602 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: 344 på Fornebu/ 47 på Rykkinn/8 på hjul.

Totalt antall innlagte: 10

Skoler

Fra 12. april og frem til og med 23. april er barne- og ungdomstrinnet satt i rødt tiltaksnivå. 

 • Barneskoler: Evje barneskole
 • Ungdomsskoler: Hauger skole, Bjørnegård skole 

Barnehager

Fra 7. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Jongskollen barnehage, Lønnås barnehage, Lillehagen barnehage

Hjemmetjenesten

 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient og 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 2 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Gamle Drammens vei: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer og 2 medarbeidere 
 • Emma Hjort boliger: 1 medarbeider
 • Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider
 • Rykkinn boliger: 1 medarbeider

15.04.21 Endringer i kap. 5A om blomsterbutikker

Ordførerne i Bærum og Asker tilfredse med åpne blomsterbutikker:

- Vi er tilfreds med at regjeringen nå har lagt til rette for at studenter i større grad kan benytte lokalene ved studiestedene igjen. Det betyr mye for mange. At blomsterbutikkene nå kan holde åpent også i Asker og Bærum er også et lite, men godt skritt i riktig retning for et hardt prøvet næringsliv, sier ordførerne Lisbeth Hammer Krog i Bærum og Lene Conradi i Asker. De hadde vel og merke håpet at også hagesentrene med sine store, luftige lokaler, hadde kunnet åpne, gitt både sesong og årstid.

Regjeringen har i dag gjort justeringer i Covid-19-forskriften, tiltaksnivå A. Det betyr blant annet at blomsterbutikker under 250 kvadratmeter får åpne dørene. Samtidig kan nå flere studenter få tilgang til lokalene på universiteter, høyskoler og fagskoler dersom de testes jevnlig. Endringene gjelder fra midnatt, natt til 16. april.

I møte med Statsforvalteren sist uke la de to ordførerne vekt på betydningen av likebehandling mellom kommunene i regionen, og mente det var nødvendig med en justering i Covid-19-forskriften for å legge til rette for en harmonisering av tiltak mellom Oslo og Viken.

- Vi har lenge vært opptatt av den urimeligheten det har vært ved for eksempel å holde blomsterbutikkene stengt i Asker og Bærum, men åpne i Oslo. Disse lempingene som Oslo har hatt i lang tid oppleves for de næringsdrivende og medarbeidere som en forskjellsbehandling og som meget urettferdig, mener de to ordførerne. Derfor er det svært gledelig at blomsterbutikkene kan åpne igjen i våre kommuner, sier ordførerne.

15.04.21 Ukesrapport - uke 14

 •  I løpet av uke 14 ble det registrert 203 nye tilfeller, og var det registrert totalt 3 458 smittetilfeller i Bærum.
 • Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 40-49 år, etterfulgt av 10-19 år. Barn- og unge stod for 34 prosent av alle smittetilfellene, en nedgang fra uken før.
 • I uke 14 ble det totalt tatt 3 465 tester for Covid-19. Det er 516 flere tester enn i uke 13 (påskeuken).

 Les hele rapporten. OBS: I uke 13 skiftet Bærum kommune smittesporingsprogram. Statistikkløsning og rutiner for uttrekk av statistikk i nytt program er per 14. april ikke klart. Denne ukens rapport er derfor en svært begrenset rapport, på grunn av manglende mulighet til å hente ut data i overgangsperioden.

15.04.21 Smittetall

Det er 19 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 562 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: 298 på Fornebu/ 48 på Rykkinn/55 på hjul.

Totalt antall innlagte: 13

Skoler

Fra 12. april og frem til og med 23. april er barne- og ungdomstrinnet satt i rødt tiltaksnivå. 

Det er smitte blant barn og unge i de øverste trinn i barneskole, samt ungdomsskole og videregående, men på grunn av at skolene har vært stengt er de ikke berørt.

Barnehager

Fra 7. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Jongskollen barnehage, Lønnås barnehage, Lillehagen barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient og 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 2 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Lønnås omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Gamle Drammens vei: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer og 2 medarbeidere 
 • Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider
 • Rykkinn boliger: 1 medarbeidere

14.04.21 Smittetall

Det er 19 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 543 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: 292 på Fornebu/ 51 på Rykkinn/19 på hjul.

Totalt antall innlagte: 11

Skoler

Fra 12. april og frem til og med 23. april er barne- og ungdomstrinnet satt i rødt tiltaksnivå. 

Det er smitte blant barn og unge i de øverste trinn i barneskole, samt ungdomsskole og videregående, men på grunn av at skolene har vært stengt er de ikke berørt.

Barnehager

Fra 7. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Jongskollen barnehage, Lønnås barnehage, Lillehagen barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient og 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 2 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Lønnes omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer og 2 medarbeidere 
 • Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider
 • Rykkinn boliger: 2 medarbeidere

13.04.21 Smittetall

Det er 11 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 524 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: 351 på Fornebu/ 72 på Rykkinn/14 på hjul.

Totalt antall innlagte: 12

Skoler

Fra 12. april og frem til og med 23. april er barne- og ungdomstrinnet satt i rødt tiltaksnivå. 

Det er smitte blant barn og unge i de øverste trinn i barneskole, samt ungdomsskole og videregående, men på grunn av at skolene har vært stengt er de ikke berørt.

Barnehager

Fra 7. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Lommedal menighetsbarnehage holder stengt 12. og 13. april
 • Jongskollen barnehage, Lønnås barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 1 pasient 
 • Nordraaksvei sykehjem: 2 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Lønnes omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer og 3 medarbeidere 
 • Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider
 • Rykkinn boliger: 2 medarbeidere

12.04.21 Risikonivå 4

Kommunen viderefører risikonivå 4

 • Antall smittede er 351,5/100 000, tilsier nivå 4, andel positive et 7 %, tilsier nivå 5, antall innleggelser tilsier 16/100 000, tilsier nivå 5, andel ukjent smittekilde er <15% og tilsier nivå 4.
 • De smittede er hovedsakelig nærkontakter.
 • Det er god kontroll på smittesporing. Det er bedre oversikt, og få pågående smitteutbrudd.
 • Per nå er det smitteutbrudd ved 2 barnehager, 1 barneskole og russ.

 

12.04.21 Smittetall

Det er 16 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 513 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: 298 på Fornebu/ 15 på hjul.

Totalt antall innlagte: 16

Skoler

Fra 12. april og frem til og med 23. april er barne- og ungdomstrinnet satt i rødt tiltaksnivå. 

Det er smitte blant barn og unge i de øverste trinn i barneskole, samt ungdomsskole og videregående, men på grunn av at skolene har vært stengt er de ikke berørt.

Barnehager

Fra 7. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Lommedal menighetsbarnehage holder stengt 12. og 13. april
 • Jongskollen barnehage, Lønnås barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 1 medarbeider
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider
 • Bekkestua distrikt: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2 pasient 
 • Carpe Diem: 1 medarbeider
 • Dønski KAD: 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 2 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 1 medarbeider

Omsorgsboliger for eldre

 • Capralhaugen omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Lønnes omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer og 3 medarbeidere 
 • Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider
 • Rykkinn/Lommedalen: 1 medarbeider
 • Rykkinn boliger: 2 medarbeidere

11.04.21 Smittetall

Det er 20 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 497 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

10.04.21 Ordførerkommentar til videreføring av tiltaksnivå 5A

Regjeringen har besluttet en videreføring tiltaksnivå 5A for blant annet Bærum og Asker kommuner til og med søndag 25.  april

- Vi tar regjeringens beslutning om videreføring av Covid-19-forskriften kan 5 A til etterretning da smittetallene er høye og svært ustabile. Vi har i vår dialog med nasjonale helsemyndigheter vektlagt at tiltakene må vurderes på nytt innen rimelig tid. Forskriften skal vare i to uker til. 

- Vi er svært tilfreds med at  Departementet har bedt Helsedirektoratet i samråd med FHI utarbeide forslag til justeringer i forskriften. Et slikt forslag skal foreligge i midten av neste uke slik at dette kan innarbeides i gjeldende forskrift. Vi ser frem til de endringer som evt vil komme i positiv retning. 

Situasjonen for vårt næringsliv er svært kritisk,  og derfor er det ekstra viktig at det gjøres kloke justeringer nå og at det ikke går for lang tid for det tas en ny vurdering av tiltaksnivå, sier ordførerne Lisbeth Hammer Krog og Lene Conradi.

- Vi oppfordret i møte med statsforvalter på torsdag om mer likebehandling mellom kommuner og det er gledelig at vi nå ser at det utredes en harmonisering i positiv retning mellom Oslo og Viken. 

- Vi har lenge vært opptatt av den urimeligheten det har vært ved f.eks å holde blomsterbutikkene stengt i Asker og Bærum, men åpne i Oslo. Disse lempingene som Oslo har hatt i lang tid oppleves selvfølgelig for de næringsdrivende og medarbeidere som en forskjellsbehandling og som meget urettferdig. 

 - I tillegg håper vi at det også kan åpnes opp for trening innendørs for individuelle idrettsutøvere på toppnivå. Vi ser frem til justeringer som gir håp om sakte gjenåpning av samfunnet vårt. 

 

10.04.21 Smittetall

Det er 40 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 477 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

09.04.21 Smittetall

Det er 35 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 437 personer fått påvist covid-19 under pandemien. Totaltallet er korrigert

Antall testet siste døgn: 383 på Fornebu/ 46 på Rykkinn og 142 på hjul.

Totalt antall innlagte: 17

Skoler

Fra 12. april  og frem til og med 23. april er barne- og ungdomstrinnet satt i rødt tiltaksnivå. 

Barnehager

Fra 7. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Lommedal menighetsbarnehage, Østerås barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 2 medarbeidere
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider
 • Bekkestua distrikt: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2 pasient 
 • Carpe Diem: 1 medarbeider
 • Dønski KAD: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 2 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Capralhaugen omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Lønnes omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer og 1 medarbeider 
 • Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider
 • Rykkinn/Lommedalen: 1 medarbeider
 • Rykkinn boliger: 2 medarbeidere

08.04.21 Skolene over på rødt nivå

Fra og med 12. april opphører formannskapets vedtak om hjemmeundervisning fra 5. trinn i grunnskolen.  Da inntrer rødt tiltaksnivå i tråd med smittevernveilederne for skole, til og med fredag 23. april.

Det er fortsatt høyt smittenivå i Bærum kommune og det er en høy andel smitte  i aldersgruppen 0-19 år. For siste uke utgjør andelen barn 0-9 år 23 % og andelen  10-19 år utgjør 22 %. Det er heldigvis kjent smittevei for de fleste og lite ukjent smitte. Smitten kan heller ikke relateres til smitte på skolene, og det er av den grunn ikke lenger grunnlag for å videreføre stengningsvedtaket.

- Det er derfor ikke grunnlag for å opprettholde vedtak om hjemmeundervisning, men kommunen innfører streng kohort-organisering i alle skoler fra mandag 12. april. Kommunen vil følge ny veileder for rødt tiltaksnivå og konsekvensen av dette vil være undervisning på skolen for elever fra 1-4 trinn og skoleundervisning kombinert med hjemmeundervisning for elever fra 5.trinn, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Det innføres også bruk av munnbind i barnehager og skoler når voksne seg imellom ikke kan holde tilstrekkelig avstand og mellom eldre elever når de ikke kan holde avstand. Dette innebærer ikke bruk av munnbind i i daglig omsorg i barnehagene eller undervisningen generelt.

Rødt tiltaksnivå for barnetrinnet innebærer:

 • Elevene organiseres i mindre kohorter. For 5.-7. trinn bør klassen halveres i forhold til normal størrelse (gjelder ikke for klasser som normalt er på 15 elever eller færre). Elever på 1.-4. trinn skal ha et heldagstilbud og man kan organisere i henhold til norm for lærertetthet (maksimalt 15 elever per lærer).
 • Kohortene bør i minst mulig grad bytte klasserom.
 • I utgangspunktet bør en ansatt følge sin kohort.
 • To kohorter kan imidlertid samarbeide for praktisk gjennomføring av skoledagen og ved behov for pauser for ansatte, helst utendørs.
 • Les hele veilederen her.

Rødt tiltaksnivå på ungdomstrinnet innebærer:

 • Elevene organiseres i mindre kohorter, der klassestørrelsen halveres (gjelder ikke for klasser som normalt er på 15 elever eller færre)
 • Kohortene kan likevel ikke være større enn at man kan holde avstand.
 • Kohortene bør i minst mulig grad bytte klasserom.
 • Det må tilrettelegges for at elever og ansatte innen en kohort kan holde minst én meters avstand til hverandre. Det er ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserommet.
 • Om nødvendig, kan to kohorter samarbeide utendørs.

Les hele veilederen for ungdomsskoler.

 • Elevene organiseres i mindre kohorter, der klassestørrelsen halveres (gjelder ikke for klasser som normalt er på 15 elever eller færre)
 • Kohortene kan likevel ikke være større enn at man kan holde avstand.
 • Kohortene bør i minst mulig grad bytte klasserom.
 • Det må tilrettelegges for at elever og ansatte innen en kohort kan holde minst én meters avstand til hverandre. Det er ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserommet.
 • Om nødvendig, kan to kohorter samarbeide utendørs.

Kommuneoverlegen understreker at skolestenging er et kraftig tiltak som er egnet i situasjoner med  flere ukontrollerte smitteutbrudd ved skoler og blant barn.  Stenging av skolene har aldri vært tenkt som et langvarig tiltak, men som et nødvendig kortsiktig tiltak for å slå ned smitten blant barn og unge og det ble vurdert også som et effektivt tiltak for å redusere den generelle smitten i kommunen.

08.04.21 Smittetall

Det er 33 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 444 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: 528 på Fornebu/ 66 på Rykkinn og 41 på hjul.

Totalt antall innlagte: 19

Skoler

Fra 18. mars er det innført digital hjemmeskole for 5.-10, trinn i grunnskolen. Det er også innført i videregående skoler. Rødt tiltaksnivå 1.-4. trinn. 

Barnehager

Fra 7. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Lommedal menighetsbarnehage, Østerås barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 2 medarbeidere
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider
 • Bekkestua distrikt: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2 pasient 
 • Carpe Diem: 1 medarbeider
 • Dønski KAD: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Nordraaksvei sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 2 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Capralhaugen omsorgsboliger: 1 medarbeider
 • Lønnes omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 beboer og 1 medarbeider 
 • Rud/Vøyenenga: 1 medarbeider
 • Rykkinn/Lommedalen: 1 medarbeider
 • Rykkinn boliger: 2 medarbeidere

07.04.21 Ukesrapport - uke 13

Ukesrapporten for uke 13 er nå klar:

 • I løpet av uke 13 ble det registrert 236 nye tilfeller, og totalt er det 3 255 smittetilfeller i Bærum.
 • Aldersgruppen 0-19 år stod for 46 prosent av alle smittetilfellene i uke 13.
 • I uke 13 ble det totalt tatt 2 949 tester for Covid-19. Det er 2 780 færre tester enn i uke 12. Dette er en drastisk nedgang, som sannsynligvis henger sammen med påskeferie.

Andelen smittede innbyggere per 100 000 er 365,7 for Bærum, 513,5 for Oslo og 204,6 for landet.

Les ukesrapporten her (pdf).

07.04.21 SMS-invitasjon til vaksinering

Fra og med denne uken og i ukene fremover, sender Bærum kommune invitasjon til time for vaksinering på SMS. Når du har mottatt meldingen, må du logge deg inn via ID-porten for å bekrefte den oppsatte timen. Dette er veldig viktig: Hvis du ikke logger deg inn og bekrefter timen innen 24 timer blir timen tilbudt en annen. De som vaksineres hos fastleger får innkalling fra fastlegen.

Vi begynner nå å vaksinere personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp, og personer mellom 65 og 74 år.

Fastlegen skal vurdere og ha oversikt over hvem som har høy risiko for alvorlig forløp. Les mer om hvilke sykdommer det gjelder på FHI sin nettside. Har du spørsmål til dette, ta kontakt med fastlegen din.

Det er om lag 16 000 personer i de to gruppene som står for tur. Det vil ta noen uker før alle blir innkalt til time, avhengig av hvor store leveranser kommunen får av vaksiner. Innbyggere med høy risiko for alvorlig forløp får tilbud først, deretter går prioriteringen etter alder fra eldst til yngst. Det kan oppstå noen differanser på rekkefølge, da fastlegene og vaksinasjonssenteret vil ha hver sine lister.

Sjekk at du har riktig telefonnummer registrert i kontaktregisteret på norge.no (krever BankID). De som ikke responderer på SMS-en blir kontaktet av kommunen på telefon, og får tilbud om ny time.

07.04.21 Smittetall

Det er  41 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 411 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Antall testet siste døgn: 506 på Fornebu/ 83 på Rykkinn og 31 på hjul.

Totalt antall innlagte: 17

Skoler

Fra 18. mars er det innført digital hjemmeskole for 5.-10, trinn i grunnskolen. Det er også innført i videregående skoler. Rødt tiltaksnivå 1.-4. trinn. 

Barnehager

Fra 7. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 

 • Lommedal menighetsbarnehage, Østerås barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 2 medarbeidere
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider
 • Bekkestua distrikt: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2 pasient 
 • Carpe Diem: 1 medarbeider
 • Dønski KAD: 1 medarbeider
 • Lønnås sykhjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 2 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Capralhaugen omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 1 medarbeider 
 • Rykkinn/Lommedalen: 1 medarbeider
 • Rykkinn boliger: 2 medarbeidere

06.04.21 Smittetall

Det er  68 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Det høyeste smittetallet siden pandemien startet. Totalt har 3 370 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Skoler

Fra 18. mars er det innført digital hjemmeskole for 5.-10, trinn i grunnskolen. Det er også innført i videregående skoler. Rødt tiltaksnivå 1.-4. trinn. 

Barnehager

Fra 7. april er barnehagene i Bærum på rødt tiltaksnivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort. 6. april har barnehagene planleggingsdag.

 • Lommedal menighetsbarnehage, Østerås barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 2 medarbeidere
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider
 • Bekkestua distrikt: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2 pasient og 1 medarbeider
 • Carpe Diem: 1 medarbeider
 • Dønski KAD: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 2 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Capralhaugen omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Bjerkelunden boliger: 2 medarbeidere
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 bruker 
 • Rykkinn/Lommedalen: 2 medarbeidere
 • Rykkinn boliger: 2 medarbeidere

05.04.21 Rødt tiltaksnivå i barnehagene

Bærum kommune innfører rødt tiltaksnivå i barnehagene fra onsdag 7. april. Det blir planleggingsdag tirsdag 6. april for å tilrettelegge for rødt nivå.

Folkehelseinstituttet har anbefalt å innføre rødt tiltaksnivå i skoler og  barnehager i kommuner med økende smittetall grunnet nye virusvarianter med økt smittsomhet. 

Kommuneoverlegene melder om høy smitte blant barn, og smitten har vært økende igjennom påsken. Det er også relativt store utbrudd ved enkelte barnehager i Bærum, som omfatter både barn og medarbeidere. 

I uke 12 var andel smitte blant barn 0-9 år 15 % (av de smittede i Bærum), i uke 13 har andelen økt til 25 %. Bærum faller dermed inn under kriteriene for anbefalt rødt tiltaksnivå i barnehager.

Fra 18. mars er det innført digital hjemmeskole for 5.-10, trinn i grunnskolen. Det er også innført i videregående skoler. Det er rødt tiltaksnivå 1.-4. trinn. 

Barn som har foreldre med samfunnskritisk funksjon/stilling kan få tilbud.

05.04.21 Kommunens risikonivå

Kommunen har gjort ny vurdering av risikonivå og viderefører nivå 4.

Bakgrunn for vurderingen: 

 • Andel smitte er 369 per 100 000 innbyggere (tilsier nivå 4),
 • Over 5 % andel positive blant de testede (tilsier nivå 5)I alder 0-9 år er 25% av andel testede positive i uke 13. Opp fra 15% i uke 12.
 • Andel med ukjent smittekilde er under 15 % (tilsier nivå 4)
 • Antall nye innleggelser per 14 dager per 100 000 er 20 (tilsier nivå 5).
 • Har noen store klynger, men ikke generell økning i antall smittede.  Har ikke utbrudd i sårbare grupper. Smittesporing er under kontroll.

 

05.04.21 Smittetall

Det er  29  nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 300 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

Skoler

Fra 18. mars er det innført digital hjemmeskole for 5.-10, trinn i grunnskolen. Det er også innført i videregående skoler. Rødt tiltaksnivå 1.-4. trinn. 

Barnehager

 • Lommedal menighetsbarnehage, Østerås barnehage

Hjemmetjenesten

 • Sandvika distrikt: 2 medarbeidere
 • Rykkinn distrikt 1 medarbeider
 • Bekkestua distrikt: 1 bruker

Sykehjem 

 • Koronaenheten - Dønski: 2 pasient og 1 medarbeider
 • Carpe Diem: 1 medarbeider
 • Dønski KAD: 1 medarbeider
 • Lønnås sykehjem: 1 medarbeider
 • Mariehaven sykehjem: 1 medarbeider
 • Solvik sykehjem: 1 medarbeider
 • Valler sykehjem: 2 medarbeidere

Omsorgsboliger for eldre

 • Capralhaugen omsorgsboliger: 1 medarbeider

Samlokaliserte boliger

 • Stabekk/Sandvika boliger: 1 medarbeider
 • Bjerkelunden boliger: 2 medarbeidere
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 bruker 
 • Rykkinn/Lommedalen: 2 medarbeidere
 • Rykkinn boliger: 2 medarbeidere
 • Rud/Vøyenenga: 2 medarbeidere

04.04.21 Smittetall

Det er  13  nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 261 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

03.04.21 Smittetall

Det er  36  nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. I tillegg var den 1 smittet som ikke ble rapportert 1. april Totalt har 3 248 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

02.04.21 Smittetall

Det er  50  nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 211 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

01.04.21 Smittetall

Det er  27  nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 3 161 personer fått påvist covid-19 under pandemien. 

 

 

Se tidligere meldinger i lenkene under

Meldinger fra mars 2021

Meldinger fra februar 2021

Meldinger fra januar 2021

Meldinger fra desember 2020

Meldinger fra november 2020

Meldinger fra oktober 2020

Meldinger fra september 2020

Meldinger fra august 2020

Meldinger fra juli 2020

Meldinger fra juni 2020

Meldinger fra mai 2020

Meldinger fra april 2020

Meldinger fra mars 2020