Informasjon om koronavirus og innførte tiltak i Bærum kommune.

Oppdaterte smittetall for Bærum kommune

Dashboardet oppdateres ca kl. 10 hver dag med data fra døgnet før.

15.10.21 Smitteutbrudd etter håndballkamp

Smittevernoverlege Bjørg Dysthe i Bærum melder i en pressemelding fra Bærum kommune at det er avdekket et smitteutbrudd i etterkant av håndballkampen mellom Norge og Slovenia på Nadderud arena 7. oktober.

- Det er smitte både blant spillere, funksjonærer og publikummere. Vi oppfordrer alle som var tilstede på kampen om å ta en selvtest, eller eventuelt ta kontakt med en teststasjon, sier smittevernoverlege Bjørg Dysthe. Fullvaksinerte tester seg kun ved symptomer.  

Til nå er det registrert 24 smittede, ni er fra Bærum og de øvrige er fra nabokommunene. Dysthe legger til at de som har fått påvist smitte har oppholdt seg på forskjellige områder i arenaen.

15.10.21 Smittetall

Det er 10 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 6 639 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

14.10.21 Ukesrapport uke 39 og 40

 •  I løpet av uke 39 og 40 ble det registrert 267 nye tilfeller (189 i uke 39 og 78 i uke 40), totalt 6 576.
 • Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 13-15 år og 40-49 år.
 • I uke 39 og 40 ble det tatt henholdsvis 1663 og 1009 tester for Covid-19.
 • 38 % av alle smittetilfeller siste 4 uker er antatt smittet gjennom nærkontakt i privat husstand, og 28 % gjennom skole. Andelen ukjent smittekilde er 9 %.

Andelen med påvist covid-19 per 100 000 er 157,5 i Bærum, i Oslo er tallet  277,2 og landet 117,5.

Ukesrapport covid-19 - uke 39-40-.pdf

14.10.21 Smittetall

Det er 13 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet.  I tillegg er det korreksjon 13/10, antallet redusert med 1. Totalt har 6 629 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

13.10.21 Smittetall

Det er 18 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet.  I tillegg er det korreksjoner både 9/10 og 12/10 er antallet redusert med 1. Totalt har 6 617 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

12.10.21 Smittetall

Det er 17 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 6 601 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

11.10.21 Smittetall

Det er 8 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet.

 • Lørdag 9. okt: 10
 • Søndag 10. okt: 3

Antallet fredag er korrigert ned til 13. Totalt har 6 584 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

08.10.21 Smittetall

Det er 14 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 6 564 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Neste oppdatering mandag 11. oktober.

07.10.21 Smittetall

Det er 9 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 6 550 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

06.10.21 Drop-in dose 3

Vi inviterer til drop-in torsdag 7 og fredag 8 oktober kl 09-14 på Bærum Vaksinesenter, Rud for innbyggere over 75 år som ikke har fått influensavaksine og som fikk dose 2 før 31. mars.  

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby en oppfriskningsdose (boosterdose) koronavaksine til eldre og sykehjemsbeboere.

 • Comirnaty skal tilbys som oppfriskningsdose, siden dette foreløpig er den eneste koronavaksinen som er godkjent til dette formålet.
 • Det skal være 1 ukes intervall mellom influensavaksinering og tredje dose covid-vaksine.

Bærum vaksinesenter har Comirnaty-doser fra Pfizer med begrenset holdbarhet. Disse vil bli tilbudt til innbyggere over 75 år som ikke har mottatt influensavaksine ennå, og som fikk dose to før 31. mars 2021.  

06.10.21 Smittetall

Det er 9 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 6 541 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

05.10.21 Smittetall

Det er 16 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 6 532 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

04.10.21 Smittetall

Det er 20 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Smittetallene denne helgen:

 • Lørdag 02.10 - 18 
 • Søndag 03.10 - 12
 • Mandag 04.10 - 20

Totalt har 6 516 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

01.10.21 Smittetall for uken

Det er 24 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Smittetallene denne uken er:

 • Mandag 27.09 – 28
 • Tirsdag 28.09 –  37
 • Onsdag 29.09 – 18
 • Torsdag 30.09 - 36
 • Fredag 01.10 - 24

Totalt har 6 466 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Neste oversikt over smittetall kommer mandag 4. oktober.

29.09.21 Ukesrapport uke 38

 •  I løpet av uke 38 ble det registrert 316 nye tilfeller og totalt 6635 smittetilfeller i Bærum.
 • Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 6-12 år og 13-15 år.
 • I uke 38 ble det totalt tatt 3372 tester for Covid-19.
 • 36 % av alle smittetilfeller siste 4 uker er antatt smittet gjennom skole, og 31 % gjennom nærkontakt i privat husstand. Andelen ukjent smittekilde er 7 %.

Ukesrapport covid-19 - uke 38.pdf

29.09.21 Situasjonen på skolene

Det er ingen skoler eller barnehager på rødt nivå.

Det er ingen skoler på gult nivå, men noen trinn er på gult nivå til og med 1. oktober:

 • Bekkestua ungdomsskole 8. og 9. trinn
 • Ramstad 8. trinn
 • Ringstabekk 10. trinn
 • Høvik 7. trinn
 • Skui 5. trinn

I tillegg er Storøya barnehage på gult nivå til og med 1. oktober.

28.09.21 Normal drift i barnehager og skoler

Det er fortsatt koronasmitte i noen barnehager, grunnskoler og videregående skoler i Bærum, men nasjonale myndigheter har gitt klare føringer på at barnehager og skoler i utgangspunktet skal drives som normalt nå. Derfor innfører kommunale og private barnehager, grunnskoler og videregående skoler i Bærum normal drift så raskt det lar seg gjennomføre og går ut av trafikklysmodellen.

Det er noen skoler og én barnehage som opprettholder vedtak om gult tiltaksnivå til og med 1. oktober.

Ved mer uttalt smitte vil kommunen innføre gult tiltaksnivå etter trafikklysmodellen for en periode.

Rapportering smittetall fremover

Lørdag 25. september kl 16.00 ble samfunnet gjenåpnet. Nedjustert TISK  som innføres fra og med 27. september gjør også at omfanget av hjemmetesting øker. Dett betyr at vi fremover tar sikte på å endre rapporteringen av smittetall, fra daglige til ukentlige oversikter. 

Status i dag 27. september har tilsammen 6 323 innbyggere fått påvist covid-19.

 • 24.09 – 40
 • 25.09 – 29
 • 26.09 – 28

27.09.21 Risikonivå Bærum kommune

Kommuneoverlegene i dag besluttet å videreføre risikonivå 2.

 • Antall smittede er 389/100 000 de siste 14 dager.
 • Andel positive er 6 %. Dette er tall basert på tester utført på Fornebu, Rykkinn og mobilt testteam.
 • I tillegg utføres et stort antall selvtesting, blant barn og unge og deres familier.
 • Antall innleggelser er under 5.
 • Andel av befolkningen som er testet siste 14 dager er 6 %, basert på tall fra teststasjonene og mobilt testteam. Første hurtigtest tas på Fornebu. Resterende tas i hjemmet.
 • Spredningspotensialet kan fortsatt forventes å øke pga gjenåpning av samfunnet, og utbrudd blant uvaksinerte og barn og unge kan oppstå.
 • Det forventes at vaksinen er smittereduserende på sikt.
 • Det er god oversikt og kontroll på smittesituasjonen.
 • Kommunen har høy vaksinedekning.

25.09.21 Bærum åpner

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00. Bærum kommune opphevet sin lokale forskrift 16. juni 2021. Det innføres ikke en ny lokal forskrift nå, og nasjonale regler følges.
Regler som forsvinner fra 25.09.21 kl. 16.00: 
Kommunen oppfordrer til å følge nasjonale smittevernråd videre: 
 • Alle som ikke har tatt vaksine mot Covid-19 bør vaksinere seg. Vaksinen er gratis og frivillig. 

24.09.21 Nedjustert TISK fra 27. september

Nasjonale myndigheter har besluttet at nedjustert TISK skal innføres i alle landets kommuner fra og med mandag 27. september. Nedjustert TISK innebærer lettelser i plikten til smittekarantene. Kommunene skal heller ikke smittespore i like stor grad som tidligere. Enkeltpersoner får samtidig mer ansvar for å varsle sine nærkontakter selv.  

Se informasjon om rutiner i Bærum ved påvist smitte fra 27. september. 

24.09.21 Smittetall

Det er 27 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 6 226 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Skoler og barnehager

 • Videregående skoler på gult nivå: 1.-2. trinn på skolene Dønski, Eikeli, Nadderud, NTG, Rosenvilde, Rud, Sandvika, Stabekk, Valler. 
 • Ungdomsskoler på gult nivå: Bekkestua 9.-10. trinn, Gjettum 8.-10. trinn, Mølladammen 9.-10. trinn, NRG-U 10. trinn, NTG-U 10. trinn, Ramstad 8.-10. trinn, Ringstadbekk 10. trinn.  
 • Barneskoler på gult nivå: Stabekk 2. trinn, Blommenholm 2. trinn, Emma Hjorth 3. trinn, Storøya 6. trinn, Skui 5. trinn

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Gullhaug sykehjem: 2 beboere 
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 medarbeider
 • Rykkinn/Lommedalen boliger: 1 medarbeider 

Hjemmetjenesten 

 • Distrikt Sandvika: 1 medarbeider
 • Distrikt Bekkestua: 1 medarbeider 

23.09.21 Ukesrapport uke 37

 • Ved utgangen av uke 37 var det registrert totalt 6319 smittetilfeller i Bærum. I løpet av uken ble det registrert 295 nye tilfeller.
 • Det er flest smittede blant innbyggere i alderen 6-12 år og 13-15 år.
 • 36 % av alle smittetilfeller siste 4 uker er antatt smittet gjennom skole, og 29 % gjennom nærkontakt i privat husstand. Andelen ukjent smittekilde er 6 %.
 • Det ble totalt tatt 4460 tester.

Ukesrapport covid-19 - uke 37.pdf

23.09.21 Smittetall

Det er 51 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 6 199 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Skoler og barnehager

 • Videregående skoler på gult nivå: 1.-2. trinn på skolene Dønski, Eikeli, Nadderud, NTG, Rosenvilde, Rud, Sandvika, Stabekk, Valler. 
 • Ungdomsskoler på gult nivå: Bekkestua 9.-10. trinn, Gjettum 8.-10. trinn, Mølladammen 9.-10. trinn, NRG-U 10. trinn, NTG-U 10. trinn, Ramstad 8.-10. trinn, Ringstadbekk 10. trinn.  
 • Barneskoler på gult nivå: Stabekk 2. trinn, Blommenholm 2. trinn, Emma Hjorth 3. trinn, Storøya 6. trinn

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Gullhaug sykehjem: 3 beboere 
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 medarbeider
 • Rykkinn/Lommedalen boliger: 1 medarbeider 

Hjemmetjenesten 

 • Distrikt Sandvika: 1 medarbeider
 • Distrikt Bekkestua: 1 medarbeider 

22.09.21 Smittetall

Det er 39 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet. Totalt har 6 148 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Skoler og barnehager

 • Videregående skoler på gult nivå: 1.-2. trinn på skolene Dønski, Eikeli, Nadderud, NTG, Rosenvilde, Rud, Sandvika, Stabekk, Valler. 
 • Ungdomsskoler på gult nivå: Bekkestua 9.-10. trinn, Gjettum 8.-10. trinn, Mølladammen 9.-10. trinn, NRG-U 10. trinn, NTG-U 10. trinn, Ramstad 8.-10. trinn, Ringstadbekk 10. trinn.  
 • Barneskoler på gult nivå: Stabekk 2. trinn, Blommenholm 2. trinn, Emma Hjorth 3. trinn, Storøya 6.-7. trinn. 

Smitte på sykehjem og i boliger

 • Gullhaug sykehjem: 2 beboere 
 • Stabæktunet sykehjem: 1 medarbeider
 • Bærum kommunale dagtilbud: 1 medarbeider

Hjemmetjenesten 

 • Distrikt Sandvika: 1 medarbeider

Se tidligere meldinger i lenkene under

Meldinger fra september 2021

Meldinger fra august 2021

Meldinger fra juli 2021

Meldinger fra juni 2021

Meldinger fra mai 2021

Meldinger fra april 2021

Meldinger fra mars 2021

Meldinger fra februar 2021

Meldinger fra januar 2021

Meldinger fra desember 2020

Meldinger fra november 2020

Meldinger fra oktober 2020

Meldinger fra september 2020

Meldinger fra august 2020

Meldinger fra juli 2020

Meldinger fra juni 2020

Meldinger fra mai 2020

Meldinger fra april 2020

Meldinger fra mars 2020