For å beskytte våre beboere, pasienter og helsepersonell best mulig mot smitte, anmoder vi på det sterkeste om ikke å besøke kommunens sykehjem og omsorgsboliger.

Hvis du likevel skal inn på et av våre sykehjem eller i en våre omsorgsboliger og ikke er ansatt der, skal du følge rutinene beskrevet under, som er de samme som gjelder for andre besøkende:

Ring og avtal tidspunkt for besøket i forkant

Du vil da bli da bli stilt følgende spørsmål:

 • Har den besøkende luftveisinfeksjon eller feber?
 • Har den besøkende vært på reise utenfor Norge siste 10 dager?
 • Har den besøkende fått bekreftet smitte eller er et mistenkt tilfelle med smitte?
  • Har noen i samme husstand som den besøkende fått bekreftet eller er et mistenkt tilfelle med smitte, i løpet av de siste 10 dager?
 • Har den besøkende hatt nærkontakt (innenfor 2 meter, ansikt til ansikt, fysisk kontakt) med en person med bekreftet smitte i løpet av de siste 10 dager?

Dersom det svares ja på et av disse punktene, skal den besøkende nektes adgang

Når du kommer til sykehjemmet eller omsorgsboligen

 • Ring på til avdelingen eller personalet
 • Vent til du blir møtt av en ansatt
 • Ditt besøk skal registreres i besøksprotokoll
 • Du vil samtidig bli stilt de samme spørsmålene som over, en gang til
 • Du vil bli fulgt til rom/leilighet til den du skal besøke eller dit du skal på bygget
  • Den besøkende orienteres om gjeldende smittevernregler for sykehjemmet eller omsorgsboligen
 • Det skal også registreres i besøksprotokollen når den besøkende forlater sykehjemmet eller omsorgsboligen