Føringer for tilbakeføring til kontor/fysisk møtested, oppdatert 4. juni 2020.

I dette dokumentet finner du føringer for tilbakeføring til arbeidsstedene. Oppdateringer fra forrige dokument er markert i gult. Dette gjelder hovedsakelig for hva man skal gjøre dersom en kollega blir syk på jobb og medvirkning i forbindelse med tilbakeføring (punkt 5 og 6).