Vi skal gradvis åpne tjenestene og vende tilbake til kontorene på en trygg og forsvarlig måte.  

Smitteverntiltakene må opprettholdes og det aller viktigste vi gjør nå er å:  

 • Holde avstand 
 • Vaske hendene ofte 
 • Holde oss hjemme hvis vi føler oss syke eller har symptomer på luftveisinfeksjon 

Eiendom vil sørge for at smitteverntiltak kan opprettholdes i kontorlokaler og bygninger, både med hensyn til avstand og godt renhold. 

Tillitsvalgte og verneombud vil bli involvert i denne prosessen, blant annet ved å delta på risikovurdering av de ulike tjenestestedene og kontorfellesskapene.  

Hjemmekontor eller dra på kontoret?  

 • Medarbeiderne skal gradvis vende tilbake til kontorlokalene fra 18. mai 
 • Foreløpig skal fortsatt mesteparten av arbeidet skje hjemmefra 
 • Leder gir beskjed om når man skal vende tilbake til arbeidsstedet 
 • Avdelinger og enheter deles opp, slik at kun deler av avdelingen er til stede samtidig, resten har hjemmekontor 
 • Ansatte bør fortsatt oppfordres til å unngå reise med kollektivtransport, spesielt i rushtiden.  

Møter og felleslokaler 

 • Møter skal inntil videre fortsatt holdes digitalt (Teams) 
 • Dersom det er behov for fysiske møter, skal regelen om én meter avstand overholdes 
 • Det skal maks være fem personer i et møte 
 • Unngå lange fysiske møter 
 • Kantiner holdes stengt inntil videre 
 • Det skal kun være én person i små rom, som kopirom etc., samtidig 

Ansatte i risikogrupper

 • Arbeidstaker som mener å være i en eller flere av risikogruppene og ikke kan gå på jobb som følge av fare for smitte, må fremlegge legeerklæring.  
 • Dersom leder vurderer at arbeidsoppgavene kan ivaretas tilfredsstillende i en hjemmekontorløsning, skal dette imøtekommes. 
 • Dersom arbeidet ikke kan tilrettelegges på en slik måte, må det fremskaffes sykemelding. 
 • Generell frykt for smitte vil ikke gi grunnlag for fravær fra kontorarbeidsplassen.