Når krisen rammer og alle er opptatt av å løse oppgavene på en best mulig måte, er det lett å glemme at god kommunikasjon med medarbeiderne er en av de viktigste lederoppgavene

For å sitere Geir Lahnstein, Høyskolelektor ved BI: Ledelse er tre ting: kommunikasjon, kommunikasjon og kommunikasjon.

Kommunikasjon handler ikke bare om å fortelle, det handler vel så mye om å lytte og å forstå de man er leder for – og å lede ut ifra deres behov.

For tiden sitter vi med mange tanker – noen kanskje litt for mange. Noen er bekymret for selv å bli smittet, mange tenker på tjenestemottakerne våre, noen er usikker på egen arbeidssituasjon på hjemmekontor eller med nye oppgaver, noen lurer på hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få for samfunnet og mye mer. Dette må du som leder ta på alvor og snakke med den enkelte om så godt du kan.

Mange sitter på hjemmekontor, fysisk avskåret fra leder og kolleger, eller jobber lange og tunge dager med brukere, beboere og pasienter.

Her er noen råd om hvordan du kan kommunisere med medarbeiderne dine i disse vanskelige tider:

  1. Spør hvordan det går, lytt til eventuelle bekymringer og ta dem på alvor. Bekymringer som ikke blir møtt, kan skape frustrasjon, motstand og redusert motivasjon. Dette kan føre til at man får utløp for bekymringer hos kolleger isteden, og kan spre misnøye i medarbeidernes arbeidsmiljø.
  2. «Se» medarbeiderne dine, enten de er på hjemmekontor eller jobber kveld/natt og helg. Finn kanaler (Yammer, Teams, e-post, SMS). Et raskt «Hei», og et spørsmål om hvordan det går med arbeidsoppgavene, kan gjøre en stor forskjell.
  3. Gi tilbakemeldinger på jobben de gjør. Det kan være utfordrende å holde motivasjonen oppe i krevende tider. Tilbakemeldinger handler om vårt behov for å føle aksept, tilhørighet og utvikling, og kan gi økt motivasjon. En god tilbakemelding er kort og konsis, og formidler det du ser og verdsetter ved oppgavene medarbeideren utfører.