Det er i dag tre godkjente vaksiner mot Covid-19 i Norge:

 • Comirnaty (BioNTech og Pfizer)
 • Covid-19 Vaccine Moderna
 • Covid-19 Vaccine AstraZeneca

Klikk her for mer informasjon om de ulike vaksinene

Hva vet vi om de ulike koronavaksinene? 

 • Vaksinene er testet ut i store studier hvor flere tusen personer har fått vaksinen.
 • Studiene er gjennomført på samme måte som for andre vaksiner, men observasjonstiden er kortere.
 • Arbeidet er gått raskere enn med andre vaksiner, med høyeste prioritet, fordi sykdommen kan gi global massedød.
 • De har betinget godkjenning, som betyr at det foreligger nok data til å vurdere at nytten av vaksinen er langt større enn risikoen, men at vaksineprodusenten må fortsette studiene og fortløpende gi legemiddelmyndighetene data som kommer til etter hvert.
 • Vi vet foreløpig lite om langtidseffektene av vaksinen.
 • For de aller fleste er det tryggere å ta vaksinen enn å bli syke i Covid 19.
 • Det er viktig at også de som ikke er i risikogrupper vaksinerer seg.
 • Vaksinering handler ikke bare om deg selv, men om å redusere dødeligheten i samfunnet og sørge for at vi unngår en situasjon der helsevesenet er overbelastet.
 • Milde bivirkninger er vanlige etter vaksinasjon. Legemiddelverket publiserer ukentlige rapporter med oversikt over meldinger om mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon i Norge.

Les rapportene om bivirkninger her. 

Det er ikke anledning til å selv velge hvilken vaksine man skal få. Per i dag tilbys mange medarbeidere vaksinen fra AstraZeneca. FHI anbefaler at denne vaksinen gis til personer i alderen 18-64 år uten underliggende sykdommer. Dette fordi produsenten ikke i tilstrekkelig grad har studert effekten av vaksinen hos eldre personer.