Her finner du alle tidligere nyheter ...

Rutine for besøkskontroll ved oppdrag/besøk på sykehjem eller omsorgsbolig.

Hvis du skal inn på et av våre sykehjem eller i en våre omsorgsboliger og ikke er ansatt der, skal du følge rutinene beskrevet i denne artikkelen, og som er de samme som gjelder for andre besøkende.

12.05.20 Gradvis tilbakeføring til kontorene

Kommunen legger opp til gradvis og delvis tilbakevending til kontorene fra 18. mai. Les mer i vedlagte notat . 

12.05.20 Oppdaterte retningslinjer for medarbeidere

Oppdatert med ny informasjon 12. mai. Endringene er markert i gult

28.04.20 Oppdaterte retningslinjer for medarbeidere

Oppdatert med ny informasjon 28. april. Endringene er markert i gult

22.04.20 Informasjon om testkriterier

Informasjon fra Folkehelseinstituttet om testkriterier, og testing i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler.

15.04.20 Helsepersonell kan søke Helfo om å få dekket reiseutgifter

12. mars ble det forbudt for helsepersonell som driver pasientbehandling å dra til utlandet. Formålet var å hindre at pasienter smittes av koronaviruset. Det ble da varslet at helsepersonell vil få dekket tap og utgifter som ikke dekkes av private forsikringsselskaper.

Nå er det fastsatt regler for hvilke utgifter som dekkes og hvor kravet skal sendes

15.04.20 Fortsatt hjemmekontor eller jobbe på kontoret?

Bærum kommune følger regjeringens og helsemyndighetenes anbefaling om å fortsette med hjemmekontorordningen inntil videre. Dette tiltaket bidrar til mindre belastning på kollektivtransporten og dermed redusert smittespredning.

15.04.20 Gratis parkering videreføres

Ordningen med gratis parkering i kjelleren i EL10 og ved den store parkeringsplassen til venstre før Kalvøybroen, videreføres inntil annen beskjed gis. Parkeringen ved Kadettangen er gjort gratis for at helsepersonell som jobber i Sandvika skal kunne kjøre bil til jobb, og dermed redusere smitterisikoen ved at de ikke tar offentlig kommunikasjon til jobben.

08.04.20 Gradvis åpning av barnehager og skoler

Bærum kommune følger anbefalingene fra helsemyndighetene - det betyr at barnehagene åpner igjen 20. april. Skolene gjenåper gradvis fra 27. april. 

Les mer her.

03.04.20 Oppdaterte retningslinjer for medarbeidere

Oppdatert med ny informasjon 2. april. Endringene er markert i gult

27.03.20 Koronaveilederen

Trenger du/dere oversikt over de siste oppdateringene fra Koronaveilederen, følg med her.

26.03.20 Parkering i garasjen i EL10, på Kadettangen og legevakten

Ordningen med gratis parkering i kjelleren i EL10 videreføres, foreløpig til og med 13. april. Parkeringen ved den store parkeringsplassen til venstre før Kalvøybroen er gratis inntil annen beskjed gis. Parkeringen ved Kadettangen er gjort gratis for at helsepersonell som jobber i Sandvika skal kunne kjøre bil til jobb, og dermed redusere smitterisikoen ved at de ikke tar offentlig kommunikasjon til jobben.

Det er også p.t. gratis parkering på legevakten.

25.03.20 Oppdaterte retningslinjer for medarbeidere

Les om ferie og retningslinjer for medarbeidere i forbindelse med koronavirus (pdf). Ny informasjon 24. mars er markert med gult.

25.03.20 Besøk på sykehjem og andre institusjoner

For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv.

I noen tilfeller vil det være behov for å gjøre unntak fra besøksstans slik at pårørende får besøke sine nærmeste på sykehus. Når man gjør unntak må helseinstitusjonen i hvert enkelt tilfelle strengt vurdere betydningen av besøket opp mot risiko for smitte.

24.03.20 Koronatiltakene videreføres

De nasjonale koronatiltakene videreføres til etter påske, til og med 13. april. Det informerte nasjonale myndigheter om på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag. 

De strenge hygienetiltakene fortsetter også. I tillegg ble det presisert:

  • Hold minst 1 meter avstand til andre ute i offentlig rom
  • Hold minst 2 meters avstand til andre inne (gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand).
  • Når vi går ute bør vi ikke være mer enn 5 personer i samme gruppe (gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand).

23.03.20 Hjemmekontor gir avløpstrøbbel

Som resultat av at mange har hjemmekontor, har det blitt en økning i mengden våtservietter, filler og søppel som kastes i do. Dette kan medføre at avløpsnettet kollapser. Husk at det kun er tre ting som skal i do - se hvilke ting det er her.

23.03.20 Selvregistrering ved mistanke om koronavirus

For å blant annet kartlegge utbredelsen av smitte har helsemyndighetene gjort det mulig å melde ifra hvis du mistenker at du har koronavirus. Dette gjelder deg som i løpet av de siste syv dagene har hatt symptomer som kan skyldes koronavirus.

Bærum deler

Vi vil gjerne ha tips, bilder eller videoer om varme, kreative og gode ting som foregår på tjenestesteder og i bærumssamfunnet nå! Send til redaksjonen@baerum.kommune.no

Seniortelefonen og psykisk mestringstelefon

Kommunen har åpnet Seniortelefonen og Psykisk mestringstelefon for personer som har behov for kontakt. Telefonene bemannes kl. 9-15 alle hverdager.

Mer informasjon finner du her.

Alle skolene har også Hjertetelefoner som elever kan ringe til hvis de trenger å prate.

Viktig budskap fra kommunedirektøren

Vær hjemme hvis du er forkjølet, hoster, har feber eller har andre symptomer på luftveisinfeksjoner. Da unngår vi å smitte hverandre.

Teams-tips

I Yammer-gruppen «Office 365 - implementering og bruk» kan du få tips og gode råd.

Arbeidstid og overtid

Partene sentralt har inngått en avtale om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene. I praksis betyr det at det blir mulig å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtidsarbeid for kommunene.

Helse- og omsorgspersonell søkes

Bærum kommune har et stort behov for ekstra helsepersonell til viktige funksjoner i tiden fremover - kjenner du noen som kan bidra?

Vi ønsker å komme i kontakt med alle som har bakgrunn innen helsearbeid. NB! Pensjonister kan nå motta lønn uten at det går utover pensjonsutbetalingen. Se utlysning.

Betaling for SFO og barnehage

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt. 

Mer informasjon finner du her.

Aktivering av hjemmekontor på PC-en

DigIT har aktivert hjemmekontor på alle kommunens PC-er. Alle som tar med seg PC-en hjem må sjekke at de har aktivert hjemmekontor før de forlater arbeidsplassen.

Du finner mer informasjon her.

Gratis parkering i EL10, på Kadettangen og legevakten

Det er innført midlertidig gratis parkering i kjelleren i EL10 og ved den store parkeringsplassen til venstre før Kalvøybroen, til og med 13. april. Parkeringen ved Kadettangen er gjort gratis for at helsepersonell som jobber i Sandvika skal kunne kjøre bil til jobb, og dermed redusere smitterisikoen ved at de ikke tar offentlig kommunikasjon til jobben.

Det er også innført gratis parkering på legevakten.

Mer informasjon om koronaviruset

Bærum kommune

Helsenorge

Folkehelseinstituttet

Mer informasjon om korona-pandemien