Denne siden er for deg som jobber i Bærum kommune.

For nyheter og informasjon: Følg med i Yammer-gruppen "Hele Bærum kommune".

Omsorgsdager sykt barn koronarelatert

Se mer om regler for bruk av omsorgsdager for sykt barn i pandemisammenheng.

Hvordan skal karantene-fravær dokumenteres?

Det er leders ansvar å påse at det daglig rapporteres inn nye tilfeller av koronakarantene, eventuelle endringer i pågående karantener, egenmeldinger og sykt barn som er korona relatert. Om den ansatte ikke har anledning til å registrere dette selv i LØP, skal leder melde dette i Serviceportalen på:

 • «Melding om ansatt i karantene, egenmelding og sykt barn»

Det er opprettet tre fraværskoder i LØP:

 • Korona karantene (9000)
 • Egenmelding korona relatert (1010C)
 • Sykt barn egenmelding 2020 (2010C)

Hvordan skal kodene kombineres?

Er den ansatte i karantene, men ikke syk og ikke kan jobbe hjemmefra, skal følgende fraværskoder registreres:

 • korona karantene (9000)
 • egenmelding korona relatert (1010C)

Er den ansatte i karantene og jobber hjemmefra, skal følgende fraværskode registreres:

 • korona karantene (9000)

Er den ansatte koronasyk uten sykemelding (dette gjelder også sykdom som følger av koronavaksine), registreres to koder:

 • korona karantene (9000)
 • egenmelding korona relatert (1010C)

Er den ansatte sykmeldt og i karantene skal du kun registrere:

 • korona karantene (9000) (digital sykemelding kommer fra NAV)

Er den ansatte hjemme med barn fordi skolen/barnehage er stengt og/eller barnet er i karantene registreres:

 • korona karantene (9000)
 • sykt barn egenmelding 2020 (2010C)

Er den ansatte hjemme med barn fordi skolen/barnehage er stengt og/eller barnet  er sykt og den ansatte er i korona karantene registreres:

 • korona karantene (9000)
 • Sykt barn egenmelding 2020 (2010C)

Koronahåndboken 

Koronahåndboken

I koronahåndboken finner du blant annet egne prosedyrer for de ulike tjenesteområdene. Lenken peker til Ansattportalen. 

Mer informasjon om korona-pandemien