Korona  hva gjelder regler

Viktig å vite for deg som jobber i Bærum kommune. Her finner du det som til enhver tid er gjeldende informasjon, som du må forholde deg til.

Hovepunkter

Smittevern
Hold deg hjemme dersom du føler deg syk. Hold minst én meter avstand til andre. Vask hendene ofte.
Hjemmekontor
Ledere legger plan for gradvis tilbakevending. Spør din leder om når du skal komme tilbake
Parkering
Det er fortsatt gratis parkering på Kadettangen og i Eyvind Lyches vei 10
Testkriterier
Du finner informasjon på FHIs nettsider fhi.no

Smittevernregler på kontoret:

Alle medarbeidere må lese smittevernreglene og følge dem. Reglene finner du her. 

Oppdaterte retningslinjer for medarbeidere gjeldende fra 12. mai - oppsummert:

Her finner du en oppsummering av hva som er gjeldende retningslinjer akkurat nå, inkludert den nyeste informasjonen. Detaljene om de enkelte punktene kan du finne i hoveddokumentet her.

Det aller viktigste er fortsatt å holde deg hjemme om du føler deg syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon, holde minst én meter avstand til enhver tid og vaske hendene ofte.

 1. Omdisponeringer: Det er fortsatt nødvendig å omdisponere medarbeidere til andre oppgaver. Behovet for omdisponeringer vil variere med status for pandemien. Tilbakekalling av medarbeidere skal godkjennes av Kommunedirektørnivået.

 2. Arbeidstid: Du kan pålegges overtid ved særlige behov.

 3. Lønn ved omdisponering: Du vil beholde din grunnlønn og de faste tilleggene du har i din opprinnelig stilling. I tillegg vil du motta vakttillegg hvis du går inn i en turnus med mer ubekvem arbeidstid. De første 14 dagene i ny turnus vil du få kompensert forskjøvet arbeidstid.

 4. Karantene: Du kan ikke selv velge å gå i karantene. Dersom du blir pålagt karantene, skal du jobbe hjemmefra, dersom arbeidsoppgavene tillater det.

 5. Risikogrupper: De som er i risikogrupper vurderes individuelt for tilrettelagt arbeid. Det må da foreligge legeerklæring.
 6. Hjemmekontor benyttes i størst mulig grad. Det vil bli en gradvis gjenåpning av kontorene fra 18. mai. Ledere styrer hvem som kan komme tilbake til kontoret, og når. Spør lederen din eller les mer om gradvis tilbakevending her
 7. Reiser: Hold deg oppdatert om gjeldende reiseråd fra myndighetene. Dersom du ikke følger reiserådene, og må i karantene, kan tap av lønn m.m. være konsekvensene.
 8. Ferie: Man avtaler som vanlig ferie med sin leder, men uforutsigbarhet i situasjonen vil gjøre at leder vil kunne endre på ferietildeling dersom det er behov for økt bemanning i perioder.
 9. Barn i barnehage og hjemmeskole: Når skoler og barnehager nå har åpnet igjen, er det gjort endringer i bruk av omsorgsdager for barn som ikke kan gå i barnehage eller skole, på grunn av særlig smittevernhensyn. Les mer om det i hoveddokumentet.
 10. Møter kurs og seminarer: Møter, kurs og seminarer avholdes fortrinnsvis digitalt. Påmelding til digitale kurs avklares med nærmeste leder. Rådhuset, Eivind Lyches vei 10 og Løkketangen er stengt for publikum. Det avholdes ikke fysiske møter med eksterne deltagere, med unntak av personer som kommer til intervju. Fysiske møter kan avholdes med begrenset antall personer til stede og med minst én meters avstand.
 11. Stengt tjenestested og permitteringer – les mer i hoveddokumentet
 12. Tilkallingsavtaler – les mer i hoveddokumentet
 13. Arbeidstakere med flere arbeidsgivere og studenter med faste avtaler med kommunen
  – les mer i hoveddokumentet

Mer informasjon om korona-pandemien