Korona  hva gjelder regler

Viktig å vite for deg som jobber i Bærum kommune. Her finner du det som til enhver tid er gjeldende informasjon, som du må forholde deg til.

Hovepunkter

Smittevern
Hold deg hjemme dersom du føler deg syk. Hold minst én meter avstand til andre. Vask hendene ofte.
Hjemmekontor
Ledere legger plan for gradvis tilbakevending. Spør din leder om når du skal komme tilbake
Parkering
Det er fortsatt gratis parkering på Kadettangen og i Eyvind Lyches vei 10
Testkriterier
Du finner informasjon på FHIs nettsider fhi.no

Smittevernregler på kontoret:

Alle medarbeidere må lese smittevernreglene og følge dem. Reglene finner du her. 

Oppdaterte retningslinjer for medarbeidere gjeldende fra 31. juli - oppsummert:

NB: Ny informasjon i punkt 7 om reiser. 

Her finner du en oppsummering av hva som er gjeldende retningslinjer akkurat nå, inkludert den nyeste informasjonen. Detaljene om de enkelte punktene kan du finne i hoveddokumentet her.

Det aller viktigste er fortsatt å holde deg hjemme om du føler deg syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon, holde minst én meter avstand til enhver tid og vaske hendene ofte.

 1. Omdisponeringer: Det er fortsatt nødvendig å omdisponere medarbeidere til andre oppgaver. Behovet for omdisponeringer vil variere med status for pandemien. Tilbakekalling av medarbeidere skal godkjennes av Kommunedirektørnivået.

 2. Arbeidstid: Du kan pålegges overtid ved særlige behov.

 3. Lønn ved omdisponering: Du vil beholde din grunnlønn og de faste tilleggene du har i din opprinnelig stilling. I tillegg vil du motta vakttillegg hvis du går inn i en turnus med mer ubekvem arbeidstid. De første 14 dagene i ny turnus vil du få kompensert forskjøvet arbeidstid.

 4. Karantene: Du kan ikke selv velge å gå i karantene. Dersom du blir pålagt karantene, skal du jobbe hjemmefra, dersom arbeidsoppgavene tillater det

  Dersom du selv har oppsøkt situasjoner hvor statlige myndigheter har advart om stor smitterisiko kan arbeidsgiver beslutte at du settes til andre oppgaver, eller dersom det ikke lar seg gjøre, være i karantene i 10 dager. I en slik situasjon må egen ferie eller avspasering benyttes, eventuelt trekk i lønn.

  Som følge av nye reiseråd fra 15. juli opphører karanteneplikten fra land i EØS/Schengen som tilfredsstiller visse smittekrav.
 5. Risikogrupper: De som er i risikogrupper vurderes individuelt for tilrettelagt arbeid. Det må da foreligge legeerklæring.
 6. Hjemmekontor benyttes i størst mulig grad for de som har administrative oppgaver. Kontorarbeidsplassene åpnes nå gradvis opp. Smittevernreglene skal overholdes.  Ledere styrer hvem som kan komme tilbake til kontoret, og når. Spør lederen din eller les mer om gradvis tilbakevending her
 7. Reiser: Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Ta høyde for at anbefalinger om reise kan endres raskt.

  Dersom du blir pålagt karantene kan du ha rett til sykepenger. Dette gjelder også dersom
  reiserådene endrer seg samtidig som du er i utlandet, slik at du pålegges karantene ved
  hjemkomst. Reisen må være i tråd med de gjeldende reiserådene på utreisetidspunktet. Bryter du myndighetenes reiseråd og må i karantene når du kommer tilbake til Norge, kan du bli nektet sykepenger.

  Hvis du reiser til et land som på utreisetidspunktet er grønt og som endres til rødt og krever
  karantene ved hjemkomst til Norge, kan det også være aktuelt at egen ferie eller avspasering må benyttes, eventuelt trekk i lønn dersom du ikke kan utføre dine oppgaver fra hjemmekontor.

  Bærum kommune ber ansatte om å følge FHI og UDs reiseråd. De presiserer at ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. Flere land og flyplasser innfører kontrolltiltak og stenger grensene for utenlandske reisende. Reisende må også være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og kunne bli nektet innreise eller satt i karantene.

  FHI: Smittevernråd for ferie og reise vedr koronavirus og UD: UDs reiseinformasjon. Arbeidsgiver gir ikke fri i karanteneperioden etter en utenlandsreise. Det betyr at egen ferie må benyttes, eventuelt tap av lønn m.m.

  Les mer i hoveddokumentet. 
 8. Ferie: Man avtaler som vanlig ferie med sin leder, men ved uforutsette hendelser som skaper vesentlige driftsproblemer vil leder vil kunne endre på ferietildeling. I slike tilfeller, eller der det oppstår en ekstraordinær situasjon slik at arbeidstakere må tilbakekalles fra ferie, skal leder følge punktene gitt i hoveddokumentet. 
 9. Barn i barnehage og hjemmeskole: Når skoler og barnehager nå har åpnet igjen, er det gjort endringer i bruk av omsorgsdager for barn som ikke kan gå i barnehage eller skole, på grunn av særlig smittevernhensyn. Les mer om det i hoveddokumentet.
 10. Møter kurs og seminarer: Møter, kurs og seminarer avholdes fortrinnsvis digitalt. 

  Rådhuset, Eivind Lyckes vei 10(EL10) og Løkketangen er stengt for publikumtil over sommerferien. Det avholdes i utgangspunktet ikke fysiske møter med eksterne deltagere der. Unntaket er: intervjuer, møter med pårørende/brukere ift søknad om tjenester. Ansatte i kommunen defineres ikke som eksterne. Dersom de skal delta på møter, må de hentes i døren av møtearrangør. Kun møterom i 1. etg skal benyttes i disse tilfellene. Møtedeltagere skal være registrert – enten i Outlook eller ved manuell registrering. Dette for å kunne sikre smittesporing.

  Det er nå mulig å delta på kurs og seminarer med inntil 50 personer forutsatt at det er en ansvarlig arrangør slik at det er en skriftlig oversikt over deltagere. Avstandsreglene skal overholdes.
 11. Stengt tjenestested og permitteringer – les mer i hoveddokumentet
 12. Tilkallingsavtaler – les mer i hoveddokumentet
 13. Arbeidstakere med flere arbeidsgivere og studenter med faste avtaler med kommunen: Av smittevernhensyn skal det tilstrebes at ansatte i helse- og omsorgssektoren bare jobber ett sted. Dette gjelder både tilkallingsvakter og medarbeidere i deltidsstillinger. Det kan gjøres unntak ved særskilte tjenestelige behov. Dette kan blant annet gjelde avlastere som følger opp enkeltbrukere i tillegg til sin faste jobb.
  – les mer i hoveddokumentet

Mer informasjon om korona-pandemien