Denne siden er for deg som jobber i Bærum kommune. Her finner du oppdatert informasjon som du som medarbeider må forholde deg til.

Full gjenåpning av kontorene (100% kapasitet) fra 28. september.  Tilstedeværelse på arbeidsplassen avklares mellom leder og medarbeider. Bookingsystemet er obligatorisk å bruke for de som har kontorplass i Eyvind Lyches vei 10, Løkketangen og rådhuset.

  1. Alle fortsatt har et HMS-ansvar og at tiltak må vurderes ut fra tjenestens art.
  2. Vær hjemme ved symptomer!
  3. Fortsett med de gode rutinene rundt håndhygiene og overflatevask.
  4. Fornuftig "omgang" med kollegaer - ekstra viktig dersom medarbeidere ikke er vaksinerte.
  5. Det er fortsatt mulig å jobbe hjemmefra.

Det jobbes med retningslinjer for "arbeid hjemmefra" fremover. Mer informasjon kommer.

For nyheter og informasjon: Følg med i Yammer-gruppen "Hele Bærum kommune" eller emneknaggene #Covid19 og #Korona

Koronahåndboken

I koronahåndboken finner du blant annet egne prosedyrer for de ulike tjenesteområdene. Lenken peker til Ansattportalen. 

Generell informasjon om pandemien, som siste nytt om status, vaksinering, råd og regler etc. finner du her.

Mer informasjon om korona-pandemien