Korona  hva gjelder regler

Viktig å vite for deg som jobber i Bærum kommune. Her finner du det som til enhver tid er gjeldende informasjon, som du må forholde deg til.

Hovedpunkter

Smittevern
Hold deg hjemme dersom du føler deg syk. Hold minst én meter avstand til andre. Vask hendene ofte.
Hjemmekontor
Det skal i størst mulig grad benyttes hjemmekontor for de som har mulighet, og har arbeidsoppgaver som kan gjennomføres på hjemmekontor. Dette avtales med nærmeste leder.
Parkering
Det er fortsatt gratis parkering i Eyvind Lyches vei 10. Parkeringsavgift er gjeninnført på kommunale parkeringsplasser.
Testkriterier
Du finner informasjon på FHIs nettsider fhi.no

Smittevernregler på kontoret:

Alle medarbeidere må lese smittevernreglene og følge dem. Reglene finner du her. 

Koronahåndboken

Alle Koronaprosedyrer og retningslinjer er samlet i  Koronahåndboken. Du finner den på Ansattportalen i denne lenken. 

Oppdaterte retningslinjer for medarbeidere gjeldende fra 5. oktober - oppsummert:

NB: Ny informasjon i punkt 6 om hjemmekontor, punkt 7 om reiser og punkt 10 om møter, kurs og seminarer.

Dette gjelder:

 • Kommunestyrets vedtak om bruk av munnbind ved bruk av kollektivtransporter oppdatert ("Forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune")
 • Tydeligere føring for bruk av hjemmekontor
 • Føring om å unngå overnattingsseminar - men mulighet til unntak

Her finner du en oppsummering av hva som er gjeldende retningslinjer akkurat nå, inkludert den nyeste informasjonen. Detaljene om de enkelte punktene kan du finne i hoveddokumentet her.

Det aller viktigste er fortsatt å holde deg hjemme om du føler deg syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon, holde minst én meter avstand til enhver tid og vaske hendene ofte.

 1. Omdisponeringer: Det er fortsatt nødvendig å omdisponere medarbeidere til andre oppgaver. Behovet for omdisponeringer vil variere med status for pandemien. Tilbakekalling av medarbeidere skal godkjennes av Kommunedirektørnivået.
 2. Arbeidstid: Du kan pålegges overtid ved særlige behov.
 3. Lønn ved omdisponering: Du vil beholde din grunnlønn og de faste tilleggene du har i din opprinnelig stilling. I tillegg vil du motta vakttillegg hvis du går inn i en turnus med mer ubekvem arbeidstid. De første 14 dagene i ny turnus vil du få kompensert forskjøvet arbeidstid.
 4. Karantene: Du kan ikke selv velge å gå i karantene. Dersom du blir pålagt karantene, skal du jobbe hjemmefra, dersom arbeidsoppgavene tillater det
 5. Risikogrupper: De som er i risikogrupper vurderes individuelt for tilrettelagt arbeid. Det må da foreligge legeerklæring.
 6. Hjemmekontor skal  i størst mulig grad benyttes for de som har mulighet, og har arbeidsoppgaver som kan gjennomføres på hjemmekontor. Dette avtales med nærmeste leder.

 7. Reiser: Bærum kommune oppfordrer ansatte sterkt til å følge FHI og UDs reiseråd.

  Reise til og fra jobb er ditt eget ansvar og arbeidsgiver kan ikke dekke kostnaden til munnbind. Det innebærer også at du selv må følge opp reiseråd fra myndighetene, som blant annet gjelder bruk av munnbind.

  Kommunstyret vedtok 01.10.20 «Forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune» Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende, skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også innendørs på stasjonsområder. Forskriften gjelder inntil videre.

  Egne regler for helsepersonell: se koronahåndboka på Ansattportalen

  FHI: Smittevernråd for ferie og reise vedr koronavirus og UD: UDs reiseinformasjon. 

  Arbeidsgiver gir ikke fri i karanteneperioden etter en utenlandsreise. Det betyr at egen ferie må benyttes, eventuelt tap av lønn m.m.

  Les mer i hoveddokumentet. 
 8. Ferie: Man avtaler som vanlig ferie med sin leder, men ved uforutsette hendelser som skaper vesentlige driftsproblemer vil leder vil kunne endre på ferietildeling. I slike tilfeller, eller der det oppstår en ekstraordinær situasjon slik at arbeidstakere må tilbakekalles fra ferie, skal leder følge punktene gitt i hoveddokumentet. 
 9. Barn i barnehage og hjemmeskole: Det er gjort endringer i bruk av omsorgsdager for barn som ikke kan gå i barnehage eller skole. Les mer om det i hoveddokumentet.
 10. Møter kurs og seminarer: Møter, kurs og seminarer avholdes fortrinnsvis digitalt. Avstandsreglene skal overholdes.

  Det anbefales å ikke delta på overnattingsseminar. Det kan vurderes unntak (eks Tillitsvalgtopplæring som skjer med lang reisevei).

  Rådhuset, Eivind Lyckes vei 10(EL10) og Løkketangen er stengt for publikum inntil videre. Det avholdes i utgangspunktet ikke fysiske møter med eksterne deltagere der. Unntaket er: intervjuer, møter med pårørende/brukere i forhold til søknad om tjenester. Ansatte i kommunen defineres ikke som eksterne. Dersom de skal delta på møter, må de hentes i døren av møtearrangør. Kun møterom i 1. etg skal benyttes i disse tilfellene. Møtedeltagere skal være registrert – enten i Outlook eller ved manuell registrering. Dette for å kunne sikre smittesporing.

 11. Tilkallingsavtaler – les mer i hoveddokumentet
 12. Arbeidstakere med flere arbeidsgivere og studenter med faste avtaler med kommunen: Av smittevernhensyn skal det tilstrebes at ansatte i helse- og omsorgssektoren bare jobber ett sted. Dette gjelder både tilkallingsvakter og medarbeidere i deltidsstillinger. Det kan gjøres unntak ved særskilte tjenestelige behov. Dette kan blant annet gjelde avlastere som følger opp enkeltbrukere i tillegg til sin faste jobb.
  – les mer i hoveddokumentet

Mer informasjon om korona-pandemien