Vi ønsker barn og voksne velkommen til barnehagen – vi gleder oss!

Regjeringen har som kjent meldt at barnehagene skal gjenåpne fra 20. april. Samtidig stilles det krav til at barnehagene skal ha en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern. Det er utarbeidet en veileder - Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020 - som foreslår tiltak for å begrense og forsinke utbrudd av covid-19. Det gjelder tre grunnpilarer for å bremse smittespredning:

  1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Det er utarbeidet en sjekkliste i veilederen, om hvilke tiltak som må være på plass før gjenåpning av barnehager. Barnehagene har etter at veilederen ble offentliggjort forberedt og gjennomført nødvendige tiltak.

Det er en ambisjon for Bærum kommune at alle barnehagene er klare for oppstart 20. april. Krav til organisering av barnehagene med innføring av grupper, såkalte kohorter, medfører imidlertid at åpningstiden vil være fra kl. 08.00-15.30. Der hvor foresatte - begge foresatte eller foresatte er enslig forsørger - er i samfunnskritiske stillinger i helsetjeneste eller barnehage gis det tilbud om åpningstid fra kl. 07.30-17.00.

På grunn av kravet om små grupper vil barnehagene være sårbare ved eventuelt sykefravær blant personalet, noe som kan få konsekvenser for gjennomføring av tilbudet. I ytterste konsekvens kan det bety at barn må holdes hjemme.

På Utdanningsdirektoratets sider er det også lagt ut et skriv - Informasjon til foreldre - der det er beskrevet hva som det er viktig å tenke på når vi åpner barnehagene. Skrivet er på flere språk.  

Det er viktig at dere som foreldre og foresatte også setter dere inn i veilederen for barnehager. Les veilederen her

Barnehagene vil ta kontakt med foreldre/foresatte for å avtale konkret oppmøtetid, samt oppholdstid kommende uke.
Inntil videre vil det ikke bli servert mat i barnehagen. Ta med matpakke. Barnehagen serverer melk.

Hjertelig velkommen!