Noen ganger trenger vi noen å snakke med. Noen ganger trenger vi hjelp. Husk at det er bedre å ringe en gang for mye enn en gang for lite.

Barnevernvakten i Asker og Bærum

  • Er du bekymret for et barn og ønsker råd/veiledning om hva du bør gjøre, kontakt barneverntjenestens mottakstelefon 67 50 47 70 (døgntilgjengelig)
  • Ved akutt bekymring for et barn eller en ungdom, kontakt barneverntjenestens mottakstelefon 67 50 47 70 (døgntilgjengelig)
  • Hvis du har en kontaktperson i barneverntjenesten i en konkret sak, henvend deg til barnevernkonsulenten direkte slik dere har avtalt, eller til sentralbord 67 50 68 00 for å komme i kontakt med stedfortreder som kan hjelpe deg.

Asker og Bærum krisesenter: 67 50 83 83

Krisesentertilbudet retter seg mot alle som er utsatt for vold i nære relasjoner. Det tilbyr sikkerhet, råd og veiledning. Tilbudet er et gratis, trygt og midlertidig botilbud som er tilgjengelig døgnet rundt, alle dager i året.

Psykisk helseteam

Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innenfor rammene av forebyggende psykisk helsearbeid. Tilbudet er del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Tilbudet gjelder aldersgruppen 0–23 år. 

  • Angående barn 6-12 år: 951 24 287 (mandag til torsdag klokken 12-14) 
  • Angående ungdom 13-18 år og ungdom over 18 dersom de går i videregående skole: 415 16 819 (mandag til fredag klokken 09.30 - 11.30) 

Rask psykisk helsehjelp: 67 50 41 79

Rask psykisk helsehjelp er Bærum kommunes tilbud til deg som har lettere psykiske vansker. Lettere psykiske vansker rammer en stor del av befolkningen i løpet av livet. Aktuelle problemer kan være angst/bekymring, depresjon/nedstemthet, alkoholmisbruk, søvnproblemer, stress og belastninger, samlivsproblemer, utbrenthet og sorg. Vi tilbyr i hovedsak assistert selvhjelp på nett med telefonoppfølging, samt samtaletilbud over telefon eller i våre lokaler.

I uke 26-31 har Rask psykisk helsehjelps inntakstelefon åpningstid tirsdag 9-12 og torsdag 12-15.

Psykososialt kriseteam - ved alvorlige hendelser: 67 56 44 40.

Døgnåpen vakttelefon. Kriseteamet yter bistand etter alvorlige hendelser for eksempel ulykker, trusselsituasjoner eller brå død. Etter en akutt alvorlig hendelse tilbyr Psykososialt kriseteam samtaler, råd og veiledning til involverte, pårørende, vitner og hjelpere.

Nasjonale hjelpetelefoner: 

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Kirkens SOS kan tilby et lyttende medmenneske, som kan gi støtte og trøst. De har også meldings- og chattetjenester. Åpent hver dag, hele døgnet. 

Mental helses hjelpetelefon: 116 123

Døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og det er taushetsplikt.

Mental Helses foreldresupport: 116 123 (tast 2)

Gratis og anonym telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner med barn under 18 år, som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.

Si det med ord (Mental Helse)

Veiledningstjeneste, åpent forum, vennetjeneste, erfaringer og chat.  

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 800 57 000

Hjelper seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende. Telefonen er åpen døgnet rundt, alle dager i året. Du kan ringe uansett hvor i Norge du bor. Du kan være anonym og det er helt gratis å ringe.

Kors på halsen (Røde Kors): 800 333 21

Anonymt for unge opp til 18 år. Her kan unge prate med eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors. Kors på halsen har åpent i hele sommer, mandag til fredag fra klokken 16-22.

SnakkOmPsyken (BlåKors)

Anonym chat for unge mellom 9 og 19 år som har behov for å snakke med en voksen om vonde tanker eller følelser. 

Ung.no

En offentliges informasjonskanal for ungdom. På ung.no kan unge stille spørsmål anonymt, og få svar fra fagpersoner innen ulike temaer.