Ingen skal betale for SFO eller barnehage i den perioden barnehager og skoler har vært stengt. Det vil ikke bli sendt faktura i april. Justeringen av betalingen vil skje gjennom den faktura som sendes i mai.

Mai-faktura for barnehageplass

Mai-faktura blir i dag, 14. mai, sendt ut til alle brukere av barnehagene.

Vi har tatt hensyn til at det ikke skal betales for perioden barnehagene har vært stengt (13. mars – 20. april (14. april for foresatte med samfunnskritisk rolle))

Derfor har vi trukket fra 1 uke på maifakturaen (1 dag for de som hadde barnehagetilbud fra 14. april).  Dette betyr at perioden på fakturaen vil være fra dato 8. eller 2. mai til 31. mai. 

Pga smittevern lages det ikke mat i barnehagene. Noen få har en begrenset sum kostpenger som går til drikke. Dette kommer frem av fakturaen.

Betaling for plass gjenopptas når barnehager og SFO åpner

Barnehagene og SFO vil nå åpnes igjen. Barnehagene fra 20. april og SFO fra 27. april. Regjeringen har derfor bestemt at betalingen skal gjenopptas.

Foresatte skal betale fra den dagen de får tilbud om plass. Dette gjelder selv om de velger å ikke benytte seg av tilbudet.

De som får tilbud om plass skal betale det samme som de gjorde før stengingen. Betalingen bortfaller kun dersom plassen sies opp. Kommunen følger fortsatt ordinære retningslinjer for oppsigelse slik det fremkommer i Vedtekter for SFO. Det er ikke anledning til å fryse oppholdsbetalingen.

Det blir ikke sendt ut faktura for april måned. Avregning for mars-april kommer på mai-fakturaen. 

Betaling for plass i SFO

Fakturering og refusjon for mars og april skjer samtidig med fakturering i mai.  Fakturaene sendes ut rundt 20. mai.

Beregningene for mars og april skjer med utgangspunkt i den plassen barnet hadde i disse to månedene.

  • For mars måned får foresatte en refusjon av den opprinnelige plassen tilsvarende -13/20, altså -65 prosent.
  • For april måned får foresatte faktura for den opprinnelige plassen tilsvarende 4/20, altså 20 prosent.
  • For mai måned får foresatte faktura med ordinært beløp for den plassen de har.
Eksempel ordinær pris
  5 dager 4 dager 3 dager 2 dager
Refusjon mars 13/20 dager -2093 -1664 -1241,5 -949
Faktura april 4/20 dager 644 512 382 292
Faktura mai 3220 2560 1910 1460
Eksempel redusert oppholdsbetaling 50 prosent
  5 dager 4 dager 3 dager 2 dager
Refusjon mars 13/20 dager -1046,5 -832 -620,75 -474,5
Faktura april 4/20 dager 322 256 191 146
Faktura mai 1610 1280 955 730

Har du spørsmål om fakturagrunnlaget du har fått, ta kontakt med avdelingsleder på SFO.

Fritak for foreldrebetaling

De foreldrene som av hensyn til egen eller barnets helse ikke kan benytte barnehage- eller SFO tilbudet, kan søke om fritak fra foreldrebetalingen. Slike søknader må rettes direkte til den enkelte barnehagen eller SFO.

Krav til legeerklæring

Dersom barnet ikke kan benytte seg av SFO-tilbudet på grunn av at barnet, eller noen i barnets nære familie er i risikogrupper, kan du ta kontakt med avdelingsleder på SFO for å fryse SFO-plassen. Du må dokumentere behovet med legeerklæring.

Kan søke om redusert pris

Dersom foresatte har fått redusert inntekt som følge av koronapandemien er det mulig å søke om redusert pris. Dette gjøres på ordinær måte.

For mer informasjon om nasjonale retningslinjer om åpningstid og betaling, se her

Informasjon om redusert oppholdsbetaling barnehage.

Informasjon om redusert oppholdsbetaling SFO.