Dette er reglene som gjelder for årets jule- og nyttårsfeiring for deg som bor eller besøker Bærum. Reglene er ikke de samme som de nasjonale. For tiden er smittetrykket i Bærum høyt. Derfor blir årets julefeiring mer begrenset enn ellers.

Gjester i julen og på nyttårsfesten 

I Bærum er det en maksgrense på 10 personer som kan samles i private hjem, hager eller hytter. En familie med to voksne og tre barn kan ha fem gjester. En familie på fire, kan ha seks. Selv om nasjonale regler åpner for at man kan være flere, er ikke dette lov i Bærum. Her er det maks 10 personer uansett.

Koronareglene har noen få, viktige mål. Ett av dem er å begrense antallet nærkontakter. 

De som ikke bor sammen til vanlig må holde minst en meters avstand gjennom hele besøket, både ved bordet, når man åpner pakker og når man synker ned i sofaen.

Det er bare de som bor sammen til daglig som er "en husstand". Studenter for eksempel, som kommer hjem til mor og far, tilhører ikke husstanden. De må oppføre seg og ta hensyn som de andre gjestene.

Er man fra et sted med mye smitte (som Bærum) skal man holde to meters avstand til mennesker i risikogruppe. 

Beboere på sykehjem

Julefeiringen er viktig for mange, ikke minst for mange som bor på sykehjem. Å reise i jule- eller nyttårsselskap hjemme hos pårørende, familie eller venner øker risikoen for at beboer kan bli smittet, og for at beboer kan bringe med seg smitte tilbake til sykehjem og omsorgsbolig. Bærum kommune anbefaler derfor å være varsom med å ta beboere med hjem på besøk. Dersom beboer og pårørende likevel ønsker å gjennomføre besøket, fraråder Bærum kommune overnattingsbesøk.

Beboere på sykehjem har selvfølgelig rett til å reise på besøk til familie og venner. Bærum kommune følger nasjonale anbefalinger: Pårørende og andre som skal ta imot beboer fra sykehjem bør teste seg OG være erklært smittefrie før beboeren kommer på besøk.

Vi viser også til brev til beboere og pårørende på sykehjem og omsorgsboliger i Bærum

Reiser i jula

Mange av oss krysser kommunegrensene i jula. Det er reglene i den kommunen du reiser TIL, som gjelder.

Det er bare de som bor sammen til daglig som er "en husstand". Studenter for eksempel, som kommer hjem til mor og far, tilhører ikke husstanden. De må oppføre seg og ta hensyn som de andre gjestene.

Det er ikke uvanlig at barn tilhører flere familier. Hva med dem som skal bytte familie i jula? Så fremt begge familier er friske og smittefrie, er det ingenting som hindrer barn å være hos både mor og far i løpet av jule- og nyttårshelgen. Et barn er én av de 10 personene som inngår i det lovlige maksantallet i den husstanden de er i.

Blir det julegudstjeneste i år?

Til og med 1. januar 2021 kan gudstjenester og tilsvarende samlinger i andre trossamfunn gjennomføres, men bare med inntil 20 personer. Arrangøren skal også sørge for at alle inne i lokalet kan holde to meters avstand. Utenfor inngangspartier og lignende skal alle kunne holde minst en meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort.

Arrangementer for vanskeligstilte

Frem til 1. januar kan arrangementer for vanskeligstilte i regi av organisasjoner og kommunale
aktører gjennomføres, men det er bare lov med inntil 20 personer. 

Nyttårsfesten hjemme

Det er skjenkestopp i Bærum. Det betyr at utestedene ikke kan skjenke alkohol – heller ikke på nyttårsaften. Nyttårsaften kan feires hjemme, men bare med inntil 10 personer til stede.

Vanlige spørsmål om antall  

  • Kan man søke dispensasjon? Svar: Nei.
  • Hva om man er elleve i familien? Svar: Bor man elleve i samme husstand kan man feire julen sammen, men da kan man ikke invitere gjester. Dersom familien ikke bor sammen til vanlig, kan man ikke samles slik at man blir flere enn 10. Da må man finne en annen måte å løse det på. Kanskje man kan dele seg?
  • Teller barna med i de 10 personene som kan være sammen? Svar: Ja!
  • Men vi har så god plass! Det er lett å holde meteren  selv om vi er femten personer. Svar: Nei.
  • Vi planlegger godt, og tar det i puljer; noen kommer, noen går. Svar: Dette er ikke anbefalt av nasjonale myndigheter. Målet er å begrense antall nærkontakter. Tar du julaften i to puljer, har du skaffet deg 10 x 2 nærkontakter. Det er ikke forbudt, men det er heller ikke anbefalt. 
  • Kan man ta juleselskapet på terrassen? Svar: Ja, hvis man overholder grensen på 10 personer.
  • Kan man ta juleselskapet på hytta? Svar: Ja, hvis man overholder koronakravene som stilles i den kommunen hvor hytta ligger.
  • Men våre barn går i samme klasse, og er en del av samme kohort på skolen, så da…? Svar: Nei.
  • Men nasjonalt er det andre regler? Svar: Ja, men nei. I Bærum kan 10 personer samles.

Antall nærkontakter

Koronareglene har noen få viktige mål. Ett av dem er å begrense antallet nærkontakter. Jo færre nærkontakter du har, desto mindre er smittefaren. Hold antall nærkontakter så lavt du kan – også i jula. Takk for at du bidrar!