Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon.

Om tiltak og tilbud i skolene og barnehagene i Bærum under korona-pandemien.

Smitteverntiltak i skoler og barnehager

Selv om denne høsten ikke blir som vanlig, skal alle barn og unge få god oppfølging og læring i trygge miljøer. Kommunen følger nasjonale råd for smittevern. 

Folkehelseinstituttet har laget en modell som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. De viktigste punktene er:

  • Bli hjemme ved sykdom eller luftveissymptomer.
  • God håndhygiene
  • Alle må hoste/nyse i armkroken eller i lommetørkle

Kommunale barnehager og skoler har laget planer for hva som skal skje hvis smitten øker. Ved påvist smitte hos barn, unge eller medarbeidere følges egne rutiner. Ekstra renhold i barnehager og skoler fortsetter.

Karantene etter utenlandsreiser

Alle som har vært i «røde» land skal i karantene i 10 dager etter hjemkomst. Det er også viktig å følge nøye med på symptomer hvis dere har vært utenfor Norge, i «grønne» og «gule» land.

Veiledere om smittevern i skoler og barnehager

Bærum kommune følger til enhver tid gjeldende veiledere fra Utdanningsdirektoratet.

Her finner du veiledere for skoler og barnehager

Reviderte råd om håndvask i skoler og barnehager

Opplæringsplikt under pandemien

Alle elever som ikke er i risikogrupper, eller har nær familie som er i risikogruppe, skal møte på skolen etter vanlige regler. 

Dersom barnet er i risikogruppe, eller har nær familie i risikogruppe, skal det tilbys opplæring hjemme. Med nær familie menes dem barnet bor sammen med. Det skal normalt kreves legeerklæring som dokumentasjon. Barnet har rett til et undervisningstilbud hjemme tilsvarende det de andre elevene på trinnet har. Bekymring for smitte er ikke gyldig fraværsgrunn.

Foresatte som ikke ønsker at barna skal gå på skolen av frykt for smitte, kan velge å oppfylle opplæringsplikten ved å gi privat hjemmeundervisning (opplæringsloven § 2-13). De må da underrette skolen skriftlig om at de velger å oppfylle opplæringsplikten selv. Foresatte får deretter tilsendt informasjon med retningslinjer for privat hjemmeundervisning i tråd med Utdanningsdirektoratets rundskriv, fra kommunen sentralt. Etter ti dager skrives barnet ut av skolen. Barnet mister da retten til skoleplass på det aktuelle trinnet. Foresatte kan ikke velge å ha delvis hjemmeundervisning – det er det rektor som avgjør.