Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon.

Om tiltak og tilbud i skolene og barnehagene i Bærum under korona-pandemien.

Fra mandag 11. mai åpnet skolene også for elevene på 5.-10.trinn. Elevene vendte tilbake til en skolehverdag som skiller seg fra den de forlot to måneder tidligere.

Veiledere om smittevern i skoler og barnehager

Bærum kommune følger til enhver tid gjeldende veiledere fra Utdanningsdirektoratet.

Her finner du veiledere for skoler og barnehager

Reviderte råd om håndvask i skoler og barnehager

Opplæringsplikt under pandemien

Alle elever som ikke er i risikogrupper, eller har nær familie som er i risikogruppe, skal møte på skolen etter vanlige regler. 

Dersom barnet er i risikogruppe, eller har nær familie i risikogruppe, skal det tilbys opplæring hjemme. Med nær familie menes dem barnet bor sammen med. Det skal normalt kreves legeerklæring som dokumentasjon. Barnet har rett til et undervisningstilbud hjemme tilsvarende det de andre elevene på trinnet har. Bekymring for smitte er ikke gyldig fraværsgrunn.

Foresatte som ikke ønsker at barna skal gå på skolen av frykt for smitte, kan velge å oppfylle opplæringsplikten ved å gi privat hjemmeundervisning (opplæringsloven § 2-13). De må da underrette skolen skriftlig om at de velger å oppfylle opplæringsplikten selv. Foresatte får deretter tilsendt informasjon med retningslinjer for privat hjemmeundervisning i tråd med Utdanningsdirektoratets rundskriv, fra kommunen sentralt. Etter ti dager skrives barnet ut av skolen. Barnet mister da retten til skoleplass på det aktuelle trinnet. Foresatte kan ikke velge å ha delvis hjemmeundervisning – det er det rektor som avgjør.

Foreldrebetaling SFO og barnehager

Les mer om foreldrebetaling her

Blir barn smittet av koronavirus?

Det er påvist smitte hos mange barn, også i Norge, så det er ingen tvil om at viruset kan infisere barn. Så langt ser det ut til at barn i mindre grad blir smittet, enn voksne.

Les mer på FHI sin nettside.

Koronatelefonen i Bærum

Helsedirektoratets informasjonstelefon

Tlf: 815 55 015

Legevakttelefon benyttes til annen helsehjelp.

Bærum kommunes koronatelefon skal avlaste medisinsk nødtelefon.

De som sender e-post vil bli kontaktet fortløpende og døgnkontinuerlig. Ikke send personsensitive opplysninger, men bare navn og telefonnummer

På telefon og e-post besvarer helsepersonell to spørsmål:

  • Trenger jeg å ta koronaprøve?
  • Trenger jeg å kontakte lege?

Andre spørsmål om koronavirus rettes til Helsedirektoratets informasjonstelefon.