Har du symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme - også ved forkjølelse eller vondt i halsen.

Om tiltak og tilbud i skolene og barnehagene i Bærum.

Bærum kommune følger retningslinjene fra nasjonale myndigheter. Det innebærer at elevene i bærumsskolen får digital hjemmeundervisning. Skoler og barnehager er stengt.

Omsorgstilbud for barnehagebarn og skolebarn på 1.-4.trinn

Kommunen har et omsorgstilbud for barnehagebarn og skoleelever fra 1.-4. trinn med foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Liste over kritiske samfunnsfunksjoner finner du her.

Det er også et tilbud for barn og elever med særlige omsorgsbehov. Tilbudene gjelder hverdager i den perioden barnehagene og skolene er stengt.

Formålet er å kunne opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Retten til et omsorgstilbud håndteres av den enkelte barnehage og skole. Omsorgstilbudet for 1.-4. trinn er åpent kl. 8.00-17.00.

Rett til plass i omsorgstilbud

Foreldre som kvalifiserer for et omsorgstilbud på grunn av sitt arbeid med samfunnskritiske funksjoner, må levere en bekreftelse med dokumentasjon fra arbeidsgiver. Retten gjelder foreldre der begge har et arbeid som har en samfunnskritisk funksjon eller der en eneforsørger har et slikt arbeid. Ordningen gjelder også barn og elever med særlig omsorgsbehov.

Foreldrebetaling for SFO og barnehage

Blir barn smitta av koronaviruset?

Det er påvist smitte hos mange barn, også i Norge, så det er ingen tvil om at viruset kan infisere barn. Så langt ser det ut til at barn i mindre grad blir smittet, enn voksne. Les mer på FHI sin nettside.

Koronatelefonen i Bærum

Helsedirektoratets informasjonstelefon

Tlf: 815 55 015

Legevakttelefon benyttes til annen helsehjelp.

Bærum kommunes koronatelefon skal avlaste medisinsk nødtelefon.

De som sender e-post vil bli kontaktet fortløpende og døgnkontinuerlig. Ikke send personsensitive opplysninger, men bare navn og telefonnummer

På telefon og e-post besvarer helsepersonell to spørsmål:

  • Trenger jeg å ta koronaprøve?
  • Trenger jeg å kontakte lege?

Andre spørsmål om koronavirus rettes til Helsedirektoratets informasjonstelefon.