Smitteverntiltak i skoler og barnehager

Det er innført rødt tiltaksnivå ved alle barnehager og barneskoler i Bærum fra og med 5. januar, og i minst 14 dager fremover. Ungdomsskolene fortsetter med rødt tiltaksnivå. Følg med på informasjon direkte fra skolen og barnehagen for å vite hva som gjelder. Norske myndigheter har bedt kommuner med stort smittetrykk om å vurdere å innføre rødt nivå i barnehager og skoler. 

Rødt tiltaksnivå viser til trafikklysmodellen som beskriver hvilke smitteverntiltak skolene skal følge. Det kan blant annet innebære mindre kohorter og større avstand. Les mer om hva rødt nivå betyr her. 

Åpningstider i barnehager fra 5. januar

Fra og med 5. januar er det nye, midlertidige åpningstider i kommunale barnehager: kl. 8.15-15.15. Dette skyldes at det er innført rødt tiltaksnivå.

Når skal syke barn holdes hjemme fra barnehage og barneskole? (FHI)

Karantene etter utenlandsreiser

Alle som har vært i «røde» land skal i karantene i 10 dager etter hjemkomst. Det er også viktig å følge nøye med på symptomer hvis dere har vært utenfor Norge, i «gule» land.

Munnbind 

Du trenger ikke å bruke munnbind ved levering og henting i skole/SFO og barnehage. Barnehager og skoler skal legge til rette for at det er mulig å overholde generelt smittevern og holde avstand, minimum en meter, og sørge for at levering og henting ikke tar lenger tid enn nødvendig.

Rutiner og planer 

Kommunale barnehager og skoler har laget planer for hva som skal skje hvis smitten øker. Ved påvist smitte hos barn, unge eller medarbeidere følges egne rutiner. Ekstra renhold i barnehager og skoler fortsetter.

Hva gjør vi når vi oppdager smitte ved en skole eller barnehage?

Veiledere om smittevern i skoler og barnehager

Bærum kommune følger til enhver tid gjeldende veiledere fra Utdanningsdirektoratet.

Her finner du veiledere for skoler og barnehager

Reviderte råd om håndvask i skoler og barnehager

Opplæringsplikt under pandemien

Alle elever som ikke er i risikogrupper, eller har nær familie som er i risikogruppe, skal møte på skolen etter vanlige regler. 

Dersom barnet er i risikogruppe, eller har nær familie i risikogruppe, skal det tilbys opplæring hjemme. Med nær familie menes dem barnet bor sammen med. Det skal normalt kreves legeerklæring som dokumentasjon. Barnet har rett til et undervisningstilbud hjemme tilsvarende det de andre elevene på trinnet har. Bekymring for smitte er ikke gyldig fraværsgrunn.

Foresatte som ikke ønsker at barna skal gå på skolen av frykt for smitte, kan velge å oppfylle opplæringsplikten ved å gi privat hjemmeundervisning (opplæringsloven § 2-13). De må da underrette skolen skriftlig om at de velger å oppfylle opplæringsplikten selv. Foresatte får deretter tilsendt informasjon med retningslinjer for privat hjemmeundervisning i tråd med Utdanningsdirektoratets rundskriv, fra kommunen sentralt. Etter ti dager skrives barnet ut av skolen. Barnet mister da retten til skoleplass på det aktuelle trinnet. Foresatte kan ikke velge å ha delvis hjemmeundervisning – det er det rektor som avgjør.

 

Smittevernoverlegen om smitte ved skole eller barnehage