Vaksinering av unge 12-15 år

Bærum tilbyr koronavaksine til unge i aldersgruppen 12-15 år. Les mer her. 

Hva gjør du ved nyoppståtte luftveissymptomer? 

Se FHI sitt flytskjema ved nyoppståtte luftveissymptomer.

Rutiner i Bærum ved påvist smitte

Informasjon om testing, isolasjon, smittesporing og karantene

Brukerveiledning for selvtesting

Normal drift

Det er fortsatt koronasmitte i noen barnehager, grunnskoler og videregående skoler i Bærum, men nasjonale myndigheter har gitt klare føringer på at barnehager og skoler i utgangspunktet skal drives som normalt nå. Trafikklysmodellen kan brukes i spesielle tilfeller.