Fra mandag 11. mai åpnes skolene også for elevene på 5.-10.trinn. Elevene vender tilbake til en skolehverdag som skiller seg fra den de forlot for to måneder siden.

– Det er mye som skal gjøres på kort tid, men vi har etablert gode rutiner for elevene på 1. til 4. trinn og mye av dette kan videreføres. Vi gleder oss veldig til å få elevene tilbake på skolen, sier skolesjef Siv Herikstad.

  • Ungdomsskolenes 10. trinn starter allerede mandag.
  • På noen ungdomsskoler vil trolig også 8.- og 9. trinn starte samme dag, men det varierer.
  • På barneskolene starter 7. trinn tirsdag på alle skoler, og noen skoler vil trolig ta inn 5.- og 6. trinn fra samme dag.

Rammene for de eldste elevene er noe annerledes enn for de yngste. Nasjonal veileder for skoleåpning peker på kombinasjoner av klasseromsundervisning, uteskole og digital fjernundervisning, for å imøtekomme de smittevernhensyn som er nødvendig. Rutiner for smittevern og holdninger til smittevern, blir også en vesentlig del av de eldste elevenes skolehverdag.

– Vi ser med stor glede frem til å møte alle elevene. Fellesskap og inkludering vil stå i sentrum når alle nå møtes, sier Herikstad.

Det vil fortløpende bli gitt utfyllende informasjon til foreldre og foresatte de neste dagene både om oppstartstidspunkt, organisering av dagen og uken, samt spesielle forhold foreldre må være oppmerksomme på ved skoleåpning.