20. april returnerer flere tusen barn til barnehagene i Bærum. Erik Førland, kommunalsjef for barnehager, sier at det blir en annerledes barnehagehverdag enn tidligere.

– Vi må være forberedt på at det vil være nødvendig med gode smitteverntiltak i lang tid fremover, og derfor jobber vi nå godt og grundig for at alt skal være på plass til barnehagene åpner. Vi skal innarbeide statlige retningslinjer som kommer. Det er viktig for oss at både barn, foreldre og ansatte skal føle seg trygge på at sikkerhet og smittevern er godt ivaretatt, sier Førland.

– Det er ikke sikkert at alle barnehager åpner for fullt fra 20. april. Det kan være at noen trenger mer tid for å få alle nødvendige tiltak på plass. Det kommer nærmere informasjon om tilbudet fra den enkelte barnehage, forklarer Førland

Mange foreldre har også varslet at de ikke ønsker å starte opp igjen i barnehagene fra 20. april. For planlegging av et best mulig tilbud vil det være viktig for oss å vite antall barn som vil møte den første uken etter gjenåpning, dvs. fra 20. til 25. april.

– Vi kontakter nå alle foreldre for å spørre om når de ønsker å starte opp, sier Førland.

Artikkelen oppdateres med informasjon fra helsemyndighetene.