Formannskapet 24. juni diskuterte praktiseringen av styrekandidatregister for kommunens eier- og interesseposisjoner i flere selskaper.

I tråd med formannskapets vedtak er det etablert en egen nettside for interesserte, og med oversikt over hvem som ligger er representert i styrer.

Se siden for Kommunens styrekandidatregister her