Stands Sted   
Atri-x: Frihets og velferdsteknologi Innbyggertorget
Avfall og gjenvinning Innbyggertorget
Barnevernstjenesten Innbyggertorget
BUA - lån av utstyr Innbyggertorget
Bærum Arbeiderparti  
Bærum bibliotek  
Bærum Høyre  
Bærum kulturråd  
Bærum pensjonskasse Innbyggertorget
Bærum Røde kors  
Bærum seniorkor  
Eiendom Bærum kommune Sosial sone 4. etg H
Ergoterapi og fysioterapi barn, unge og voksne Innbyggertorget
Falltrygghet  
Fontenehuset Bærum  
Fornebu flymuseum Frivilligheten
Frelsesarmeen: Varmestua, Stedet og Jobben Frivilligheten
FRI Oslo og Viken Frivilligheten
Frisklivssenteret Innbyggertorget
Fritid og avlastning Innbyggertorget
Frivilligsentralene - Rykkinn, Sandvika og Fornebu  
Grinimuseet  
Haug skole og ressurssenter Innbyggertorget
Innbyggerpanelet Innbyggertorget
Kjøkkentjenesten - Bærum storkjøkken Innbyggertorget
Leve Akershus  
Lions Frivilligheten
LHL Bærum Frivilligheten
LOP Bærum Frivilligheten
Mental helse Bærum Frivilligheten
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse  
Rådgivning rus og psykisk helse Sosial sone 3. etg
Sandvika 60+ Innbyggertorget
Seniorsentrene  
Skolehelsetjenesten og helsestasjonene Innbyggertorget
Ungdom og fritid Innbyggertorget
Utekontakten Innbyggertorget
Vei og trafikksikkerhet  Innbyggertorget
Villa Valla  
Voksenopplæringssenteret Innbyggertorget
   
Bærum Blomsterdesign