Løft blikket Kommunegården

Oversikt over foredrag 23.03.23 

Foreløpig program - det kommer mer!

Tidspunkt Tittel/Tema       Navn Sted
11.00-12.00 Sandvika 60+   Glassburet
11.00 Livstyrketrening og mindfullness   U1C14
11.05 Demensomsorg i kommunen Elisabeth Wilhelmsen, demensrådgiver Kursrommet U1C3
11.30 Livstyrketrening og mindfullness   U1C14
11.30 BKP – din pensjonsveiviser Elisabeth Sageng, Bærum kommunale pensjonskasse Kursrommet U1C3
11.30 Ernæring og god mat Cathrine Borchsenius, ernæringsfysiolog Kunnskapshjørnet
12.00 Avduking av kunsten i bygget Varaordfører Siw Wikan, kultursjef Berit Inger Øen og kunstrådgiver Ellen M Fodstad Torget
12.00 Aldersvennlig Bærum Liv Blom-Stokstad, direktør Aldring og mestring Kunnskapshjørnet
12.00 Kurs i fallteknikk   U1C14
12.00 Sterk og stødig - bli frivillig   Glassburet
12.30 Kunsten i kommunegården Ellen Marie Fodstad, kunstrådgiver Glassburet
12.30 Rus og psykisk helse - bruker eller pårørende Rådgivning rus og psykisk helse Kursrommet U1C3
13.00 Før jeg forsvinner Ingebrigt Steen Jensen, forfatter, i samtale med  Øyvind Gedde Torget
13.30 Flyktning til Bærum Voksenopplæringen Kursrommet U1C3
13.30 Pårørende: tilbud og erfaringsdeling fra andre pårørende Friskliv og mestring Glassburet
14.00 Åpningsseremoni se program Torget
15.15 Hva gjør Bærum kommune for å ivareta naturmangfoldet? Eilev Gunleiksrud, enhetsleder Kursrommet U1C3
15.15 Fem grep for hverdagsglede Monica Beer Prydz, psykolog Kunnskapshjørnet
15.15 Introduksjon av kunsten i kommunegården Ellen Marie Fodstad, kunstrådgiver Glassburet
15.45 Tillitsbasert ledelse Direktør Liv Blom-Stokstad og kommunedirektør Geir B. Aga Kunnskapshjørnet
15.45 Vold i nære relasjoner Lene Walle, leder Krisesenteret Glassburet
16.00 Arkitektur- og byformidlingsstrategi Kauko Leskinen, seniorarkitekt Kursrommet U1C3
16.15 Hvem er Bæringen? Jan Blichfeldt, foredragsholder Kunnskapshjørnet
16.30 Byprosjekter, Sandvika Anne Bertine Fagerheim, prosjekteringsleder Glassburet
17.00 Smarte bygg og klima Petter Haug Sandbu, Byggkompetanse og utvikling Kursrommet U1C3
17.00  Hjertesoner: Slik jobber kommunen med trafikksikkerhet Liv Eva Wiedswang, Vei og trafikk Glassburet
17.15 Mobbing og inkludering Brynhild Farbrot og Oppvekst, Bærum kommune Kunnskapshjørnet  
17.30 Blikkåpner Tanken Torget
17.30 Nordens dag Foreningen Norden Kursrommet U1C3

 

Ideverkstedet

Et verktøy for samskaping

Velkommen til Ideverkstedet. Innovasjonsenheten i Bærum kommune viser frem ulike tilnærminger som blir benyttet i arbeidet med innovasjon av egne tjenester.