Møteplass i nye kommunegården - skilt

"Frivilligheten" er kommunegårdens to etasjer som blir brukt på ettermiddagene av til kommunens mange organisasjoner, frivillige, lag og foreninger. 

Den 23. mars vil du få møte vår frivillighet i disse etasjene. Kom innom dersom du vil bli bedre kjent med Bærums mange frivillige!