Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020680822
DokumentID: 22/145262 - Tilleggsvarsel av offentlig høring/ ettersyn - Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 04.08.2022
Brevdato: 04.08.2022
Dokumentansvarlig: Anne Trine Hoel

Sendt til

Blommenholm båtforening
 
Henie Onstad kunstsenter
 
Lakseberget båtforening
ACOS Innsyn levert av ACOS AS