Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020669891
DokumentID: 22/134331 - Referat - dialogmøte med Entra 23.05.22
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 15.07.2022
Brevdato: 07.07.2022
Dokumentansvarlig: Anne Trine Hoel

Sendt til

Asplan Viak v/ Håkon Ellingsen
 
Asplan Viak v/ Ingerid Vedeler Brekkhus
 
Asplan Viak v/ Sigrid Furuholt Engelstad

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS